خروج از کشور با پاسپورت دیگران

طبق قانون گذرنامه برای ورود و خروج اتباع ایرانی باید گذرنامه تحصیل شود. گذرنامه سندی است که از طرف ماموران دارای صلاحیت به افراد داده می شود و کارکرد آن ورود و خروج از کشور است. جهت خروج یا ورود به کشور الزاماً باید گذرنامه دریافت و به علاوه با اوراق هویت خودتان آن را دریافت نمایید و گذرنامه صادر شده با اطلاعات نادرست یا هویت دیگری جرم است.

خروج از کشور با پاسپورت دیگری چه مجازاتی دارد؟

طبق مواد مندرج در فصل یازدهم قانون گذرنامه؛ هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت از دو‌هزار ریال تا بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود. همچنین هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که‌ مرتکب بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غیر مجاز وارد و یا خارج شده باشد به حداکثر مجازات حبس یا غرامت مذکور در ماده ۳۴ همان قانون محکوم می‌شود.


بیشتر بخوانید: جعل پاسپورت (گذرنامه) و مجازات جرم جعل پاسپورت


هر کس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالماً عامداً‌به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس‌تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

و نهایتاً هر کس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا‌یک سال محکوم خواهد شد.

پاسپورت

ورود به کدام کشور منجر به توقیف پاسپورت می شود؟

همانگونه که در گذرنامه درج شده ورود به فلسظین اشغالی ممنوع است و اگر شما به فلسظین اشغالی بروید هم مجازات خواهید شد و هم پاسپورت یا گذرنامه شما توقیف خواهد شد. زیرا کشور ایران بعد از انقلاب اسلامی این  کشور را به رسمیت نشناخته و سفر شما به این کشور ممنوع است. علاوه بر ممنوعیت سفر، مجازات شدیدی نیز دارد و اخیراً نمایندگان دنبال تصویب طرحی برای تشدید مجازات آن نیز هستند و کمیسیون امنیت ملی مجازات متخلفین را سه تا ۵ سال حبس و محرومیت از گذرنامه را به آن افزوده است.

عوارض خروج از کشور در سال ۹۸ چقدر است؟

برای خروج از کشور علاوه بر داشتن پاسپورت شما ملزم هستید عوارض خروج بپردازید. منظور از عوارض خروج مبلغی است که از طرف دولت تعیین شده و شما موظف به پرداخت آن هستید. در لایحه بودجه سال ۹۸؛ عوارض خروج از کشور مبلغ ۲۲۰ هزار تومان تعیین گردیده است. عوارض خروج از کشور زائران مبلغ ۱۱۰ هزار تومان و هزینه تعویض گذرنامه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. مطابق لایحه بودجه ۹۸، عوارض خروج از کشور برای بار دوم در یکسال ۵۰ درصد و برای بار سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. این مبلغ را شما باید به حساب ۲۱۱۰۱۰۰۲۵۰۰۰۹ نزد بانک ملّی ایران به نام اداره کل امور مالیاتی بپردازید و فیش واریزی را به هنگام خروج از کشور به همراه سایر مدارک به همراه داشته باشید.

 

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند