جرم ممانعت از ملاقات فرزند

در تعریف حضانت می توان گفت حق و تکلیفی است که مقنن برای نگهداری از فرزندان به والدین داده است. قانونگذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی آورده است که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کند. در صورتی که والدین از نگهداری طفل سرباز زند دادگاه می تواند آنها را الزام به نگهداری از فرزند کند و در صورتی که این الزام موثر نباشد یا بیم فساد و تباهی طفل برود شرایط حضانت فرزند را به خرج پدر و در صورت فوت وی یا عدم تمکن به خرج مادر مهیا می کند.

بنا بر تاکید مجددحضانت فرزندان  هم حق و هم تکلیف والدین است و در صورتی که یکی از والدین از نگهداری فرزند خودداری کند دیگری می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد.

حضانت فرزندان در درجه اول بر عهده والدین است و در صورت فوت یکی از آنها حضانت بر عهده طرف دیگر است و در صورت عدم صلاحیت طرف دیگر، دادگاه تصمیم شایسته در این مورد اتخاذ خواهد کرد. از فحوای کلام مقنن در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده می توان فهمید که در درجه بعد اشخاص عهده دار حضانت عبارتند از: جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها که صلاحیت لازم را داشته باشند.

در قانون برای حضانت فرزندانی که والدین آنها به هر جهت با یکدیگر زندگی نمی کنند نیز تعیین تکلیف شده است. بر مبنای قانون، حضانت دختر و پسر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن تا سن بلوغ بر عهده پدر است.

ممانعت از ملاقات فرزند

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ملاقات با فرزندان حق والدین است

قانون مدنی در ماده ۱۱۷۴ آورده است در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد، هر یک ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات با فرزند خود را داردایکون ممانعت از ملاقات فرزند

 • در توضیح این ماده می توان به این مورد اشاره کرد که حضانت از جانب یکی از طرفین ملازمه با متارکه زوجین ندارد و اگر زوجین بدون متارکه در یک منزل ساکن نباشد نیز این ماده جاری خواهد بود. در صورتی که والدین در خصوص زمان و مکان و مدت ملاقات با یکدیگر به توافق نرسند می بایست به دادگاه مراجعه کرده تا دادگاه در این مورد حل اختلاف کند. به هیچ وجه امکان محروم نمودن والدین از ملاقات با فرزند وجود ندارد و دادگاه نمی تواند به این امر حکم دهد.
 • حق ملاقاتی هم که مقنن در این ماده برای هر شخصی که فرزند او با وی زندگی نمی کند عام است و هیچ قیدی ندارد. بنابراین ملاقات با فرزند حق والدین است و امکان از بین بردن این حق به هیچ وجه وجود ندارد و طرف مقابل در صورت ضرورت فقط می تواند زمان ملاقات با فرزند را کاهش دهد یا مکان آن را تغییر دهد و آن هم فقط بوسیله حکم دادگاه و در جهت مصلحت طفل.

امکان کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند

در مواردی ممکن است زمانی که برای ملاقات تعیین شده باشد به مصلحت طفل نباشد و بیم فساد و تباهی برود و مشکلات متعدد جسمی یا روانی برای طفل ایجاد کند. مانند زمانی که یکی از والدین معتاد باشد در این صورت میتوان نسبت به کاهش مدت زمان ملاقات صرفا از طریق دادگاه اقدام کرد اما نمیتوان فرد را به طور کامل از ملاقات فرزندش محروم کرد.

ممانعت از ملاقات فرزند

برای درخواست کاهش مدت زمان ملاقات شرایطی لازم است که از قرار زیر است:

 1. گاهی ممکن است ملاقات آسایش روحی و جسمی طفل را از بین ببرد. مانند این که پدر طفل که تقاضای ملاقات با فرزند خود را برای دو روز آخر هفته دارد، کارگر کارخانه آجرپزی است و منزل وی اتاقکی نچندان راحت در گوشه ایی از کارخانه باشد که امکانات اولیه رفاه و آسایش را ندارد
 2. در صورتی که پدر یا مادر تقاضا کننده ملاقات صلاحیت اخلاقی لازم را نداشته باشد. مثلا مادر به فساد اخلاقی شهره باشد یا دارای ثبات اخلاقی نباشد.

در این صورت طرف مقابل می بایست با در دست داشتن اسناد و مدارک قابل قبول به مرجع صالح مراجعه کند و صرف ادعا قابل قبول نیست. در این موارد مرجع صالح شورای حل اختلاف است.

تعیین مکان ملاقات با فرزند بر عهده کیست؟

 

تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده محل تحویل یا ملاقات اطفالی که والدین آنها در مورد ملاقات اختلاف دارند در کلانتری صورت میگرفت اما با تصویب قانون حمایت خانواده جدید قوه قضاییه مکلف شده است که شرایطی مهیا کند که مناسب مصالح کودک و خانواده باشد.

ایکون ممانعت از ملاقات فرزند ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:

در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مامور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

درخواست صدور حکم ملاقات با فرزند چگونه است؟

درخواست صدور حکم ملاقات میبایست از دادگاه خانواده صورت گیرد و این امر یک امر کاملا حقوقی بوده و با تقدیم دادخواست انجام میپذیرد. گاها ممکن است قبل از تقدیم دادخواست یا صدور رای نیاز به تعیین وقت ملاقات باشد که این موهم با دادخواست دستور موقت ملاقات با فرزند صورت میگیرد.


بیشتر بخوانید: آیا شخص دارنده حضانت کودک میتواند او را از کشور خارج نمایند؟


نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات با فرزند:

با سلام ؛

با احترام به اطلاع شما می رساند : اینجانب ……………………. در تاریخ ………………….. در دفترخانه …………….. با خوانده …عقد زوجیت دائم منعقد نموده ایم و حاصل این ازدواج …………. تعداد فرزند دختر / پسر ………….. ساله می باشد . اما به دلیل اختلافات خانوادگی در تاریخ ……………….. به موجب طلاق نامه ……………….. از هم جدا شده / جدا از هم زندگی می کنیم و حضانت فرزند / فرزندان مشترک به عهده خوانده دعوا می باشد . اما ایشان با ممانعت از ملاقات اینجانب با فرزندان ، سبب بروز ناراحتی‌ های فراوان برای اینجانب و فرزند مشترک را فراهم آورده است و امکان ورود خسارات معنوی جبران ناپذیری برای آینده فرزند غیر قابل انکار است . لذا با توجه به فوریت امر ، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اجازه ملاقات با فرزند مشترک و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده محترم را به موجب مواد ۳۱۰ لغایت ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی را دارم .

ممانعت از ملاقات فرزند

جلوگیری از ملاقات با فرزند توسط والدین

ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند در قانون حمایت خانواده به شرحی است که در مواد ۴۰ و ۴۱ آمده است.

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده:

هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده:

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

52 نظرات
 1. کوثر تجویدی می گوید

  همسر سابقم اجازه نمی ده که بچه ام رو ببینم الان سه سال که ندیدمش، سیزده سالش هست، اون موقع بچه رو تهدید می کرد که اگه مادرتو ببینی تردد میکنم، حتی مجبورش کرده بود که کاغذ امضا کنه که نمی خواد منو ببینه، بهش فشار می آورد، الان خیلی ناراحتم، چطور می تونم کاری کنم که بتونم حق ملاقات بگیرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دادخواست ملاقات فرزند باید مطرح‌کنید

 2. زهراجوادی می گوید

  سلام. من از همسرم جدا شدم و دادگاه حضانت پسر ۶ ساله ام را تا ۱۵ سالگی به طور کامل به بنده واگذار کرده است و حق ملاقات ۴۸ ساعت به همسر سابقم. الان مشکلم اینه که من با اینکه ایشون تعهد محضری دادند که ماهانه ۱میلیون تومان نفقه پسرم پرداخت میکنن تا با الان که ۷ ماه گذشته تنها یکبار پرداخت کردند و بنده الان اجبارا برای اینکه پسرم از پیش دبستانیعقب نیفتد از پس انداز خودم به سختی هزینه ثبت نام پسرم را انجام دادم ولی مشکل اینجاست که ایشون هیچ گونه نظم و ترتیب برای ملاقات با پسرم رعایت نمیکنند و هر وقت دوست داشته باشند میان و بدون هیچ برنامه ای چند روز بعد ۵-۴ روز یا بیشتر! و این به سدت روی اختلال در آموزش پسرم و نداشتن برنامه هفتگی منظم تاثیر بدی میگذارد. لطفا به من راهنمایی بفرمائید من چه اقدامی میتوانم انجام بدهم. نکته آخر اینکه ایشون به دلیل مزاحمتهای بسیاری که برای بنده در چند ماه اخیر داشتند دادگاه حکم ۷ ماه حبس و ۵ میلیون تومان پرداخت به دولت را صادر کردند. آیا این حکم به من در ارتباط به نظم دادن به حق ملاقات یا حتی سال ملاقات ایشان میکند؟ خیلی متشکرم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتونید در خصوص روز فقط در روز توافق شده امکان ملاقات بدبد.در خصوص نفقه نیز باید دادخواست دریافت نفقه مطرح کنید. این نکته را توجه داشته باشید که نفقه گذشته کودک قابل مطالبه نیست .برای دریافت مشاوره های حقوقی بیشتر در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی لینک زیر از وکلا بپرسید
   https://vakiltop.com/

 3. محمد هاشمی می گوید

  سلام من از خانمم ۵ماه هستش که جدا زندگی میکنم دخترم ۱۴ماهش هست والان ۲ماه میشه که اصلا نمیزاره ببینمش چون خودم تصادف کردم و پام شکسته کاری ازم ساخته نیست وکیل گرفتم ایشون هم بعد از ۳ماه برام تازه حکم موقت آورده که پنج شنبه باید برم خواستم بدونم چون بنده مشروب میخورم و همسر سابقم ازم فیلم گرفته میتونه مانع بشه که بچه رو نبینم و ازم حق حضانت رو بگیره ممنون میشم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما حضانت ندارید که صرفا حق ملاقات دارید و منع ازین حق با نظر دادگاه فقط ممکنه

 4. علی می گوید

  سلام حدودا مدت دوسالی هست که دامادم به بهانه های مختلف اجازه نمیدهد که اینجانب علی بیگدلو ومادرش وبرادرش وخاهرش و پدر بزگش ودرکل اعضای خانوادهایمان هم دخترم ودوتا نوه هایم راببینیم هممون افسوردگی گرفتیم لطفا کمکمان کنید ممنون از زحماتتون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام الزام ممکن نیست

 5. صبا می گوید

  سلام من و هشوهرم هر دو ساکن اروپا هستیم و دو فرزند داریم پسرم ۲/۵ ساله و دخترم ۱ ساله همسرم با این که ما هنوز طلاق نگرفتیم بچه ها رو به ایران برده و به مادر و پدر خودش سپرده و من چون ساکن ایران نیستم و ترس از ممنول الخروجی دارم ایران نمیتونم بیام و اینکه شوهرم در حال حاضر در زندان هست ( در اروپا) و خود همسرم گفته که در وزارت امور خارجه حضانت بچه ها رو به پدرش داده ایا میتونن خانواده شوهرم بچه های من رو نگه دارن و پس نفرستن خواهش میکنم کمکم کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام نخیر

 6. حسام می گوید

  سلام من در خصوص ملاقات پسرم که ۱۹ ماه سن دارد طبق حکم قطعی دادگاه برای مدت ۲۴ ساعت در هفته تعیین شده که مدت ۶ ماه خانم از ملاقات ممانعت میکند وایشان دوبار در شورا حل اختلاف فقط به پرداخت نقدی محکوم شده و باز هم ممانعت میکند دادگاه خانواده که رای نخستین صادر کرده میگه قانون در اینخصوص چیزی نگفته، به نظر شما برای الزام به اجرا حکم چکار کنم؟؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام دعوای منع ملاقات طفل

 7. حسام می گوید

  سلام ،قاضی پرونده من قبل از لایحه وکیل اقدام به صدور قرار کرده و اصلا اطلاع نداشته که وکیل لایحه ارسال کرده بعد از اینکه توضیح دادم و سیستم را چک کرد اعلام میکنه که لایحه دفاعی چیز خاصی نداشته آیا قرار صادره صحیح است . در صورتی که در روند کاری پرونده مشخصه که قرار یک روز قبل از لایحه صادر شده است

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تخلف کرده

 8. حسام می گوید

  سلام ،برای ملاقات بچه ۶ ماهه قاضی ۶ ساعت در هفته زمان ملاقات تعیین کرده و وقتی که یکساله شد ۲۴ ساعت در هفته حالا که ۲۰ ماهه شده قاضی ملاقات را به ۲ ساعت در هفته کاهش داده و در همان شعبه که کلیه مستندات و آرای قبلی در پرونده وجود داشته ولی قاضی اعلام میکنه طبق نظر خودم رای صادر کردم و ملاقات از مواردی است که نظر قاضی مهمه آیا این درسته یا باید از قاضی به دلیل عدم رعایت اصل بی طرفی قضات شکایت کنم

 9. نگار نوروزی می گوید

  سلام حزانت دو فرزند متولد ۸۷و۸۹ پسر ودختر م با همسر سابقم هست ایشون اجازه نمیدن بچه هامو ببینم الان سه ساله که ندیدمشون اخرین بار در کلاتتری حاضر شدن و صورت جلسه ای تنظیم کردن که خود فرزندانم نمیخواهد مادرشون رو ببینند در صورتی که شوهر سابقم بارها بهم گفت که اگه طلاق بگیری نمی زارم تا عمر داری بچه هارو ببینی در ضمن چند بار در مدرسه به دیدنشون رفتم و ایشون اقدام به کتک کاری و فحش و حرفای نامربوط کردن و چون من ازش میترسم نمیتونم بچه هامو ببینم چکار کنم لطفا راهنماییم کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دعوای ممانعت از ملاقات طفل طرح نمایید

 10. عادل مکاری می گوید

  همسر من مشکل روانی داره و دو بار خودکشی کرده و ثابقه بستری دارد.من شکایت کردم ولی دادگاه خضانت بچه رو به من نداد.در صورتی که میتوانست او را به پزشک قانونی معرفی کند.من چیکار کنم الان

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام درخواست حضانت نمایید ونظریه پزشکی قانونی را با پرونده طرح نماید تاشرایط همسر برای دادگاه احراز شود

 11. بهار می گوید

  سلام وقت بخیر من از شوهر سابقم دوفرزند دختر ۴ و پسر ۱۲ ساله دارم حدود ۸ ماهی است که خودم ازدواج مجدد کرده و از ان زمان اذیت و ازار پدر فرزندان شروع شده و دخترم و نزد خودم بوده بعداز ملاقات تخویل نداده و از ملاقات خودم هم ممانعت کرده بعد ماهها رفت و امد وگرفتن حکم موفقت و حضور کلانتری و شکایت هنوز حکم خاصی برای ممانعت از ملاقات برای وی صادر نشده است.ممنون میشم راهنمایی کنین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دادخواست ممانعت از ملاقات طرح نمایید

 12. ارش می گوید

  سلام من وهمسرم الان ۶ماهه جدا از هم جدا زندگی میکنیم ومن دختر ۶سالمه رو ۶ ماهه ندیدم الان حکم هفته ۸ساعت ملاقات رو گرفتم ولی به درب خونشون که میرم در رو باز نمیکنن منم شکایت کردم دادگاه وقت نداده من چیکار کنم تا بتونم دختر خودمو ببینم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانیید دعوای ممانعت از ملاقات طفل طرح نمایید

 13. عاطفه ابراهیمی می گوید

  سلام ۲سال هست ازشوهرم جداشدم حضانت دختر۸ساله روبه من داده وهیچوقت نخاسته ک ببینش ولی الان ۲هفته هست ک برده پیش خودش .ن میذاره ببینمش وگفته دیگ پس نمیدم.قانون چی میگه

 14. وحید مهدیزاده می گوید

  سلام بچه من ۳سالش هست و همسر سابق من حضانت رو داده به من و برده نیاورده چیکار کنم حکمش چی که نیاورده؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تا ۷سالگی حضانت با مادر هست میتوانین شکایت کرده پس بگیریثن

 15. ویسی می گوید

  بنده سه ماه با خانمم بر سر اینکه من نمیتونم خونه برادرش زنگی کنم من از اون خونه اومدم بیرون وایشون میگه باید از هم جدا شویم حتی نمیگزا ره بچمو ببینم بچه رو هم نسبت به من بد بین کرده اونم نمیخواد منو ببینه حتی جواب تلفن هم نمیده لطفن راهنمای کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید دادخواست الزام به تمکین طرح نماید

 16. ناشناس می گوید

  سلام من دو دختر دارم ۱۴ ساله و ۱۶ ساله دارم که حضانت با من هست وقتی که دخترام دوست ندارند بروند پیش مادرشان مادرشان گفته که از من شکایت می‌کند آیا می‌تواند از من شکایت کند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگه شما مانع نشوید شکایت کند محکوم میشود

 17. مجید می گوید

  سلام ،من از همسرم جدا شدم همسرم تا حالا دوبار از شورای حل اختلاف به خاطر ممانعت از طفل جریمه شده الان هم اومده کلانتری میگه خود بچه نمیخاد پدرشو ببینه و پدرش هم کتکش میزنه ،من چطوری میتونم این بچه رو از طریق دادگاه به پزشک قانونی ببرم که با مشاوره گفتگو کنه ودروغهای همسرمو ثابت کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتوانیداز پزشکی قانونی گواهی دریافت نمایید.

 18. رحمان می گوید

  با عرص سلام و خسته نباشید ببخشید سواا من اینجا از شما خواهش میکنم منو‌راهنمای کنید الان نزدیک به ۳سال بنده از همسرم جدا شدم و دادگاه حزانت دخترم را به خانم داد طبق قانون قرار بر این بود که فقط دخترم آخره هفته پیشم باشه من خودم تهران هستم و دخترم شهرستان الان نزدیک به ۱۱ماه همسرم که غز هم جدا شدیم ممو تز دیدن دخترم محروم کرده و منم چون له هر شماره ای تماس میگیرم یا جواب نمیدن و اجازه ملاقات را نداده بهم الانم شکایت کرده که نفغه دخترم را ندادم درست عرض کرده ندادن من به دلبل اینکه منو از دیدن دخترم محروم کرده بود خواستم ببینم آیا نفغه ۱۱ماه نداده را باید بدم یا از زمان شکایت درخواست نفغه باید پرداخت کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید دعوای ممانعت از ملاقات طفل طرح نمایید.

 19. Zzz می گوید

  باسلام من وهمسرم ازهم جداشدیم وایشون حضانت بچه هاروقبول نکردن ومن حضانتشون وبرعهده گرفتم بعدمدتی من بایه مردی ازدواج کردم البته صیغه پدرومادرخودم فرزند۶ساله منو۳ماهه که ازمن گرفتن بخاطرازدواجم وحتی نمیگذارندتلفنی یابرای یک لحظه دخترم راببینم ولی دخترم هم خیلی مشتاق است وازترسش نمیتواندبگویدبه نظرشماپدرومادرمن جرم هم دارندبخاطراین کارشان؟وآیامن قانونی میتوانم دخترم راپس بگیرم؟ممنون ازراهنماییتون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگر شرایط شما باعث شده حضانت از شما سلب شود نمی توانید پس بگیرید.

 20. رضا می گوید

  باسلام.من و همسرم۳ماهه که ازهم جدا زندگی میکنیم و پسرم که تقریبآ ۲سالشه پیش منه و مادرش حاضر به حضانت بچه نشده و فقط درخواست ملاقات کرده ومن قبل اینکه بدانم این خانوم با پسر دیگه ای ارتباط داره توافق کردم که هر دو هفته ۴۸ساعت بیاد بچه رو ببره ولی حالا که فهمیدم خانوم رابطه نامشروع دارد چگونه میتوانم نگذارم که پسرم رو ملاقات کند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:نمی توانید مانع ملاقات شوید.

 21. امین اله ذبیح یار می گوید

  سلام من ۷ساله از خانومم جداشدم دوتا دختردارم یکی۱۴ساله یکی ۱۱ساله ایشون توی این۷سال نه اجازه دادن ببینمشون نه تلفنم رو جواب میدن همش هم میگه بچه ها نمیخواد ببیننت الان هم بایک نفرصیقه کرده من شکایت کردم وحق ملاقات بگیرم الان من باید چیکار کنم؟؟؟میشه راهنمایی کنیدممنونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: دعوای ممانعت از ملاقات طفل طرح نمایید.

 22. مهتاب می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  مدت ۶ ماه هست که بهمراه دختر دوساله م از همسرم جدا زندگی میکنم. ایشون نه دنبالمون میان و نه با جدایی موافق هستن.میگن خودت رفتی خودتم برگرد!(بخاطر کتک و نفقه ندادن مجبور شدم برم منزل پدرم چون هیچ خریدی هم نمیکردن و منزل مادرشون زندگی میکردن)
  مادرم با برادر بزرگشونم تماس گرفتن ک تکلیف دخترم رو‌ مشخص کنید ولی کسی کاری نکرد و گفتن خودشون تصمیم بگیرن ما دخالت نمیکنیم.
  جمعه هفته قبل اجازه ندادم با دخترم ملاقات داشته باشن و گفتم اول تکلیف منو مشخص کن بعد دخترمونو ببین.
  ایشونم میگن من دنبال کسی نمیام. الزام ب تمکین هم درخواست دادن و متاسفانه چون قبلا وعده و وعید دادن ک میام دنبالت و … پرونده ضرب و شتم رو رضایت دادم در دادگاه کیفری.
  میخواستم بدونم اگر اجازه ملاقات با فرزند ندم،جرم و حکمش چی هست و اینکه چکار کنم ک یا بیان دنبالمون یا طلاقم بده
  متشکر که وقت گذاشتید⚘

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خودتان دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نمایید.

 23. مهتاب می گوید

  ممنون
  حکم ممانعت از ملاقات فرزند چی هست؟ میتونه شکایت کنه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: مجازات حبس دارد.

 24. مهتاب می گوید

  سلام ممنون بابت پاسختون
  سوال اولم رو پاسخ ندادید. میشه بفرمایید برای منع ملاقات با فرزند حکمش چی هست؟ میتونه شکایت کنه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: منع ملاقات حبس دارد.

 25. الینا می گوید

  سلام ،من یک سال پیش طلاق توافقی گرفتم و یک دختر ۱۱ ساله دارم که طبق متنی که توی طلاق نامه نوشته شده با مادر زندگی میکند و پدرش جمعه ها ۶ ساعت میتواند ملاقات داشته باشد
  ولیکن چند روزه دخترم رو برده و نیاورده
  و بنده رو تو فشار و اذیت گذاشتن که دوباره ایشون ازدواج کنم که اصلا نمیخوام
  ایشون طبق نظر روانکاو اختلال شخصیت دارن و رفتار منطقی نشون نمیدن
  آیا راهی هست که ایشون رو مجبور کنه بچه رو بیاره و طبق طلاق نامه ملاقات فرزند داشته باشه ؟؟؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: یابت عدم بر گرداندن از ایشان شکایت نمایید و مجازات حبس برای فرد می باشد ولی برای اینکار دستور موقت بگیرید.

 26. علی می گوید

  با عرض سلام و ادب
  وقت شما بخیر ببخشید ی سوال دارم من مدت ۲ ماهه دختر ۲ ساله ام را ندیدم و از منزل پدری نقل مکان کرده اند و حق ملاقات از دادگاه رو دارم ولی نه پاسخگوی تماسم هستند و نه از دخترم خبر دارم اگر صورت جلسه دادگاه رو ببرم اجرای احکام چ حکمی برای همسرم صادر خواهد شد؟ با عرض تشکر و سپاس بیکران

  ممنون میشم جوابم رو بدهید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: سلب ملاقات با طفل مجازات حبس دارد.

 27. سینا می گوید

  من یک سال که دخترم رو ندیدم حضانت بچه به من دادن حالا بچه پیش منه هست ولی میخوام از شوهرم وقت ملاقات ازش سلب کنم شوهرم قرص اعصاب و روان میخوره خواهش میکنم کمکم کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید شرایط عدم صلاحیت همسرتان را به دادگاه ارائه نمایید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

چهار × پنج =