ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی

همجنس گرایی عملی است که دو جنس موافق با یکدیگر رابطه برقرار می کنند و این رابطه در کشورهای دیگر آزاد بوده و حتی منجر به ازدواج می شود.

در ایران همجنس گرایی را انحراف جنسی می دانند که به با ذات طبیعی انسان همخوانی ندارد و این عمل می تواند بنیاد خانواده را از بین ببرید.

دیدگاه مذکور در ایران، ریشه در مباحث فقهی دارد و از همین رو، در قانون برای این عمل مجازات تعیین شده است.

یکی از جرائم جنسی حدی بین دو خانم که در شرع هم نوع و میزان آن تعیین شده است جرم مساحقه (همجنس گرایی زنان) می باشد که مجازات سنگینی هم به همراه دارد.

مساحقه چیست؟

مساحقه از نظر لغوی یعنی ساییدن و پاک کردن. در اصطلاح حقوقی مساحقه یعنی رابطه جنسی ای که بین دو زن است.

این عمل در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، این جرم را تعریف کرده است و مقرر می دارد:

«مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هم جنس خود قرار دهد.»

مساحقه چیست؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

مجازات مساحقه

مجازات همجنس گرایی زنان طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی صد ضربه شلاق حدی است. این مجازات بر گرفته شده از فقه است و هیچ گاه پس از انقلاب نیز تغییری در این مجازات ایجاد نشده است.

نحوه اثبات مساحقه

مساحقه از طرق مختلفی قابل اثبات است که عبارتند از:

  • اقرار: جهت اینکه جرمی با اقرار اثبان شود، مرتکب باید نزد قاضی چهار بار به اینکه این کار را مرتکب شده است، اعتراف کند. در این صورت جرم او اثبات می شود و حد جاری می شود. اگر کسی کمتر از چهار بار اقرار کند، حد او ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
  • شهادت: برای اثبات مساحقه با شهادت، باید چهار مرد که همه شرایط شاهد را دارند، شهادت بدهند که به صورت حضوری این عمل را دیده اند.
    شهادت می تواند توسط ۳ مرد و ۲ زن نیز انجام شود.(زن بر اساس قواعد فقهی شهادتش نصف مرد ارزش دارد به همین دلیل شهادت دو زن به اندازه شهادت یک مرد ارزش دارد.) لازم به ذکر است، شهود باید صحبت هایشان یکی باشد و در یک زمان انجام گیرد در غیر این صورت شهادت پذیرفته نیست.

نحوه اثبات مساحقه

تعدد و تکرار در مساحقه

تعدد جرم مساحقه، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چند بار این عمل را تکرار نماید، بدون اینکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد (صد ضربه) است. اما تکرار جرم در نوع مجازات مساحقه کنندگان مؤثر می‌ باشد.

در تکرار جرم حدی مثل مساحقه اجرا متفاوت است.

اگر شخصی سه بار مرتکب مساحقه شده باشد و هر بار نیز مجازات شده باشد و بار چهارم مرتکب مساحقه شده باشد، حکم او اعدام است.

اما اگر مثلا شخصی سه بار مرتکب مساحقه شده باشد و هر بار نیز مجازات شده باشد و بار چهارم مرتکب زنا شده باشد، اعدام نمی شود. دلیل اعدام نشدن بدین منظور است که هر چهار مرتبه باید از یک جنس جرم حدی باشد تا مجازات وی برای بار چهارم اعدام باشد نه اینکه جرایم متنوع حدی را مرتکب شود.

سقوط مجازات

 راه اسقاط مجازات مساحقه توبه، پشیمانی و بازگشت از گناه است، به گونه‌ای که قصد بر تکرار آن عمل نداشته باشد. تأثیر توبه در سقوط حد مساحقه، بستگی به زمان توبه و همچنین نحوه اثبات حد دارد.

اگر حد با بیّنه ثابت شود دو حالت قابل تصور است:

  • توبه قبل از شهادت شهود محقق نشود که در این صورت موجب سقوط حد است.
  • توبه بعد از شهادت شهود حادث شود، در این حالت تأثیری در اجرای حد ندارد. اگر حد مساحقه با اقرار مجرم ثابت شود و بعد از آن توبه نماید، حد ساقط نمی‌ گردد؛ اما قاضی می‌ تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

سقوط مجازات

نکات مساحقه

  • مسئله ای در حد مساحقه وجود دارد این است که در اعمال این مجازات فرقی بین فاعل و مفعول، مسلمان و غیر مسلمان، محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف وجود ندارد.
  • در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع مساحقه هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی

با توجه به اینکه این جرم یک جرم حدی است و به همین دلیل غیر قابل تغییر می باشد، لذا مجازات آن هم قابل تخفیف و تغییر نمی باشد. در واقع در قوانین کشور ما جرایم و مجازات هایی که از فقه و اسلام مستقیما وارد قانون می شوند امکان تغییر ندارن.

بنابراین در خصوص جرم مساحقه هم این مورد صدق می کند. در خصوص همجنس گرایی زنان به دلیل عدم وقوع دخول و نزدیکی کامل شارع مجازات سبک تری را برای آن در نظر گرفته است.

همچنین لازم به ذکر است میزان و حد رابطه اگر کمتر از آنچه در ماده ۲۳۸ قانون مذکور آکده است، اتفاق بی افتد. مشمول مساحقه نمی شود. زیرا ماده فوق الذکر کاملا نوع ارتباط جنسی دو زن را تعیین نموده است.

هر گاه قانون عملی را کامل تشریح نماید، صرفا به آن میزان مجازات تعلق می گیرد، زیرا قانون صریحا بدان پرداخته است و شبهه ایی ایجاد نمی شود.

تفسیر ماده 238 قانون مجازات عمومی

نتیجه گیری

مساحقه، یا همجنسگرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌ رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است.

مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎ دهد.

اثبات جرم مساحقه، با ادله محصور شده در قانون می‌ باشد که عبارت است از:

چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می‌ گردد چنانچه مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می‌ گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌ تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید.

این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق‌الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است.

سوالات متداول

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

خیر، با توجه به این که مساحقه از قواعد فقهی است که در شرع نیز برای آن مجازات تعیین شده قابل تغییر نمی باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی مطابق قوانین و مقررات جاری دادگاه کیفری یک مرکز استان می باشد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند