استشهادیه یعنی چه و انواع آن + نمونه فرم استشهادیه

یکی از ادله اثبات دعوا در بین مواردی که قانون نام برده است شهادت شهود است مانند اقرار و سند اما در مواد قانونی به عنوان ادله اثبات نامی از استشهادیه برده نشده در واقع استشهادیه همانطور که از نامش پیدا است نوعی از ابراز شهادت شهود است.

با این توضیح که گاهی شاهدان و شهود در دادگاه حاضر می شوند و در برابر قاضی شهادت خود را بیان می دارند و گاهی ممکن است شهادت خود را به صورت مکتوب در بیاورند و در دادگاه حاضر نشوند.

تفاوت شهادت شهود با استشهادیه

 1. همانطور که ابتدا اشاره شد، شهادت شهود که از ادله اثبات دعوا است که در حضور و در برابر قاضی انجام می شود، اما در استشهادیه همان شاهد ها گفته ها و دیده های و حرف های خود را به صورت نوشته در می آورند.
 2. تفاوت دوم این است که شهادت شهود با استشهادیه دارای اعتبار یکسانی نیست و این که آیا این استشهادیه معتبر است یا خیر به نظر دادگاه مربوط است.

اما اعتبار شهادت شهود را دادگاه و قاضی مشخص نمی کند و قانون به آن اعتبار بخشیده برای مثال اگر قانون دعوایی را با شهادت شاهد قابل اثبات بداند و ۲ شاهد بیایند و شهادت بدهند اگر خدشه ای به شاهدان وارد نباشد دادگاه باید طبق قانون حکم بدهد اما در مورد استشهادیه اینگونه نیست و میزان اعتبار آن با نظر دادگاه مشخص می شود.

تفاوت شهادت شهود با استشهادیه

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ادله اثبات دعوی ( در امور حقوقی)

مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

 • ادله اثبات دعویاقرار.
 • اسناد کتبی.
 • شهادت.
 • امارات.
 • قسم.
 • کارشناسی.
 • تحقیق محلی و معاینه محلی.

نکته ۱) اماره قانونی طبق تعریف قانون مدنی عبارت است از اماراتی که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است .مثل اماره مالکیت ، اماره فراش و…

اسناد کتبی

مدرک یا سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد.

بنا به تعریف قانون مدنی ماده ۱۲۸۴:

«نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.»

هر سندی نوشته ‌است، اما هر نوشته‌ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادت نامه را سند ندانسته ‌است. نوشته‌ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل و مُلکی را به کسی بدهند.

انواع سند از نظر اعتبار قانونی

سند رسمی: سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شوند و شناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و…

 از ویژگی‌های اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده غیر دادگستری این است که نمی‌توان نسبت به این اسناد، اظهار انکار یا تردید کرد و تنها می‌توان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگی‌های این اسناد، قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک است.

سند عادی: غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد، عادی است به عبارت دیگر، سند عادی عبارت است از سندی که از جانب اشخاص غیر رسمی بدون دخالت مأمورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نباشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی، دفتر کل.


بیشتر بخوانید: جرم جعل سند چیست؟ (جرم جعل اسناد عادی و رسمی)


اگر چه اسناد تجارتی یادآوری شده در بالا، دارای تشریفاتی تقریباً مشابه سند رسمی می‌باشند، از آن جهت که شماره گذاری و پلمپ آن‌ها توسط مامورین رسمی دولتی انجام می‌پذیرد، ولی این اسناد نیز سند رسمی محسوب نشده پس سند عادی هستند.

انواع سند

تفاوت اسناد عادی و اسناد رسمی

 1. تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی قابل پذیرش نیست. و لذا فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور نمود یا باید ثابت شود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
 2. تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر می باشد.
 3. لازم الاجرا بودن بعضی اسناد رسمی مانند اسناد رهنی ناشی از تسهیلات اعطائی بانک ها، تحت عناوین مختلف از جمله سند فروش اقساطی، سند مشارکت مدنی، سند پشتوانه تعهدات، که مفاد آن بدون نیاز به حکم از مرجع قضائی قابلیت اجرایی دارد.

ادله در امور کیفری به چه صورت است؟ ( ادله اثبات جرم)

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ادله اثبات جرم شامل موارد ذیل می باشد:

 • شهادتاقرار.
 • شهادت.
 • قسامه.
 • سوگند.
 • کارشناسی.
 • تحقیق محلی و معاینه محلی.
 • و در موارد مقرر قانونی، علم قاضی.

کاربرد استشهادیه

 1. در جایی که به علت کثرت شهود امکان حضور همگی در محضر دادگاه فراهم نیست.
 2. در مواردی که شاهد به هر دلیلی مایل به حضور در دادگاه و مواجهه با خوانده نیست.

آیا استشهادیه در بین ادله اثبات دعوی هم درجه و هم ارزش شهادت می باشد؟

در پاسخ بایستی بگوییم قطعا استشهادیه در مرتبه ای پایین تر از شهادت قرار دارد زیرا شهادت در محضر دادگاه و پس از ادای سوگند انجام می پذیرد اما استشهادیه صرفا مکتوب گزارشات شاهد می باشد. لکن در خصوص جایگاه استشهادیه در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

 • استشهادیه در کجاها کاربرد دارد؟

استشهادیه محلی ، استشهادیه اعسار، استشهادیه توهین و افترا و…

استشهادیه

نحوه تنظیم استشهادیه

برای تنظیم استشهادیه متن و قالب واحدی در نظر گرفته نشده است و افراد می توانند به صورت دست نویس استشهادیه مورد نظر خود را مکتوب کنند . اما بهتر است نویسندگان استشهادیه با حضور در دفتر خانه ، امضا خود را تصدیق کنند .

نمونه هایی از استشهادیه

استشهادیه اعسار

 بدین وسیله از همسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)، درخواست می‌کنم،همانطور که با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب … فرزند … آشنا هستند، با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند: که بنده به‌ عنوان … و با حقوق ماهیانه … ریال در … به نشانی … کار می‌نمایم و( متاهل و دارای ….. فرزند می باشم) درآمدی دیگر بابت پرداخت …..ریال تحت عنوان …… را ندارم. از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکوم ‌به پرونده کلاسه و… به مبلغ … ریال نیستم. مراتب بالا را مورد تأیید و گواهی نمایند.

 نام و نام خانوادگی

 اینجانبان امضاء کنندگان، صحت مراتب یاد شده بالا را تصدیق و حاضریم در دادگاه نیز حاضر و با رعایت تشریفات سوگند شرعی، همین را گواهی نماییم.

اینجانب …………..فرزند…………. به شماره شناسنامه………… کد ملی…………. به نشانی………………طریقه آشنایی………………….. مدت آشنایی…………………

اینجانب …………..فرزند…………. به شماره شناسنامه………… کد ملی…………. به نشانی………………طریقه آشنایی………………….. مدت آشنایی…………………

نمونه ای دیگر:

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این استشهادیه ضمن اعلام و اقرار به اینکه با ………….. فرزند …………… بیش از ده سال آشنایی و رفت و آمد خانوادگی و همسایگی داریم گواهی و شهادت می دهیم که ایشان که به موجب رای شماره ……………. دادگاه شعبه ………….. عمومی حقوقی محکوم به پرداخت ……………………. شده است توانایی پرداخت این مبلغ را نداشته زیرا که ایشان شغل یا مال و اموالی ندارند و یک خانم خانه دار بوده و در حال حاضر نیز به خاطر دانشجو بودن یکی از فرزندانش و بیکار بودن همسرشان تمام مسئولیت اقتصادی برعهده ایشان می باشد و همچنین در حال حاضر در یک خانه استیجاری کوچک با دو فرزند خود زندگی می کند.

نتیجه گیری

استشهادیه به معنی شهادت گرفتن شاهدان و شهادت دادن شاهدان به صورت کتبی و مکتوب است. همانطور که در بالا تشریح شد اگه شاهدان در دادگاه حاضر شوند و در برابر دادگاه شهادت دهند، می شود شهادت شهود و اگر این شاهدان به صورت مکتوب شهادت را بیان کنند آن را استشهادیه می گویند.

لازم به ذکر است که اعتبار و قدرت شهادت شهود در دادگاه قابل مقایسه با استشهادیه نیست و قدرت شهادت شهود بیشتر است. زیرا از ادله اثبات است که در قانون ذکر شده است اما استشهادیه و اعتبار آن بسته به نظر قاضی است و قاضی است که تعیین می کند آیا می توان به این استشهادیه اتکا کرد یا خیر.

سوالات متداول

استشهادیه ابراز کتبی شهادت شهود است بدون حاضر شدن در نزد قاضی.

اعتبار شهادت شهود بسیار بیشتر است و اعتبار این امر را قانون بر دادگاه تحمیل می کند اما اعتبار استشهادیه بسته به نظر دادگاه است که به چه میزان آن را قابل اتکا بداند و به آن استناد کند.

استشهادیه نوعی اماره محسوب می شود آن هم اماره ای که قاضی میزان اعتبار آن را تشخیص می دهد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
23 نظرات
 1. manuchehrgolilo@gmail.com می گوید

  اگر شخصی بر روی فتوگپی مدرک تحصیلی شخص دیگری مشخصات خود را جایگزین و گپی تغیرداده شده را به موسسه ای غیر دولتی جهت استخدام ارایه و استخدام شود پس از گذشت ۱۰ سال در صورت مشخص شدن موضوع آیا شخص میتواند مورد تعقیب کیفری قرار گیرد و در این صورت مجازات وی چیست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر این عمل جعل نیست

 2. طاهره پیراسته منش می گوید

  با سلام
  برای استشهادیه انحصار وراثت باید سه نفر در محضر حاضر شوند و شهادت با امضا و اثر انگشت باشد
  دفتر اسناد رسمی هر کجا باشد
  مشکلی نیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتونه هرکجا باش

 3. احمد نجفی زیارانی می گوید

  سلام با ارزوی سلامتی وتندرستی بر ای جنابعالی وتبریک سال نو یکهزار وچهاردصد وموفقیت روز افزون

  سوالم از جنابعالی این است اختلافی بابت زمینی برامان با همسایه اتفاق افتاد به دفتر.شورای اسلامی بابت حل اختلاف مراجعه کردید هر کدام مان چند نفری به عنوان شهود جهت اعلام نظر به دفتر شورای محل.باخودمان اورده بودیم
  از اعضای شورا سه نفر بودن یک طرف دعوا که من بودم دونفر بعنوان شاهد با خودم بردم طرف دعوایمان سه نفر با خودش اورده بود
  بعد از صحبت طرفین وگوش کردن ان توسط اعضای شورا مقرر کزدید افراد شاهد به قران قسم یاد بکنن که جز حقیقت چیزی دیگری بیان نکنند اولین افرادی که باید قسم میخوردن شاهدین من بودن
  شاهد اول من اینگونه شروع کرد
  دستش.را گذاشت روی قران وگفت به این قران قسم یاد میکنم که جز حقیقت
  چیز دیگری به زبان نیاورم وقسم به این قران که ملک مورد بحث متعلق به اجداد انها میباشد
  عر دو نفری که برده بودم دفتر شورا هر دو همینگونه بیان داشتن
  نوبت به اضهار نظر شهودان طرف دیگر رسید هر سه نفر گفتن که ما قسم نمی خوریم

  بعد از ای جریان به شورا گفتم که اضهارات هر دو طرف را شنیدین
  همینو صورت جلسه بکنید که شورا زیر بار نرفت وجملگی جلسه را ترک کردیم
  حالا ان ملک تا اول همین سال بلاتکلیف مانده بود من برای احیای زمین رفتم سر زمین دیدم که طرف مخالف من صورت جلسه.ای نشانم داد که با امضاو مهر شورای اسلامی با حدوا چهارده نفر امضا کردن مبنی بر ای در جلسه فلان روز بعد از شن ی دن اظهارات طرفین وشهودان حق با طرف مخالف بوده وزمین متعلق به ان اقاست

  این مطلب مربود به امباک شهرک زیاران میباشد که اصلا املاکش سند ندارند واملاک بیشر به عنوان ارث از در گذشتگانشان رسید

 4. حمید می گوید

  باسلام از سال ۷۷مغازه ای را اجاره کردم مبلغ کمی پول پیش دادم وقرارداد نوشته نشده حال ایا با توجه به رعایت نکردن مفاد قانون۷۶ چون قراردادی نوشته نشده من به قانون ۵۲ میخورم یابه۷۶

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام چون سال شما ۷۷بوده شامل ۵۶نمیشود ۷۶شامل میشود

 5. یاسین جعفری می گوید

  ایااستفاده از کپی یا اسکن مبایع نامه خودرو بجای مبایع نامه اصلی و به استناد ان فرد را التزام به تنظظیم سند نماید وشورا هم بدون کارشناسی رای براصل بودن مباعع نامه وهمچنین صدور سنند ومعرفی به دفترخانه نموده ایا جعل به حساب می اید اگر جعل نیست اسم این کار وعمل فرد درقانون چیست

 6. سنجری می گوید

  سلام و خسته نباشید.اگر در یه مجتمع مسکونی تعدادی از ساکنین از هیئت مدیره ساختمان به علت زیاد بودن شارژ ناراضی باشن چکار کنن.
  در یه مطلبی خواندم که میتوانند با تنظیم استشهادیه از ایشان شکایت کنن.چند نفر باید آن استشهادیه را امضا کنن .
  مجتمع مسکونی مذکور ۲۸۰ واحد است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در استشهادیه هرچقدر بیشتر شاهدباشند بهتر است

 7. نرگس می گوید

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیز،ببخشید من مادرم خونشو به خانم ها اجاره میداد که صیغه ساعتی میشدن،و من چند سالی هست که با مادرم زندگی نمیکنم،و یک روز که رفته بودم سر بزنم مامور ریخت مارو بردن امنیت اخلاقی و بعد زندان به جرم فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا و دائر و اداره نمودن مرکز فساد،البته وقتی فهمیدن مادر دختریم زدن مشارکت در اداره و دائر و فراهم کردن،۴ماه و ۸ روز زندانی کشیدیم تا تونستیم به قید وثیقه آزاد بشیم،بعد آزادی کلا با مادرم قطع ارتباط کردم،اون واسه خودش وکیل گرفته و من چون توانایی نداشتم نتونستم بگیرم،بعد از بازپرسی پرونده رو فرستادن دادگاه کیفری ۲،من چطور میتونم ثابت کنم که نقشی تو دائر و اداره کردن اونجا نداشتم،با توجه یه اینکه مادرم خونه رو عوض کرده و قرار داد خونه قبلی که مارو داخلش گرفتن به نامش بوده،فکر میکنم آخرین دادگاهی باشه یعنی دیگه حکم میدن،من باید چجوری ثابت کنم و اینکه وقتی واسه دادگه حاضر میشم باید مدرکی داشته باشم یا بعد از اظهاراتم بهم مفلت میدن که ثابت کنم،لطفا راهنماییم کنید،کابوس بزرگی شده واسم،حتی نمیتونم فکرشو کنم الکی دوباره مجبور بشم حبس بکشم واسه کار نکرده،😭با دوست پسرم زندگی میکنم و همسایه ها شاهد هستن که ۳ ساله با ایشون زندگی میکنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید با کمک استشهادیه محلی واینکه شما بامادرتان زندگی ورابطه خانوادگی نداشتیدخودتان را از اتهام مبرا نمایید واینکه اظهار نمایید که با ان شخص زندگی می کنید باید گواهی محرمیت داشته باشید تا درصورت استناد دوباره در مظان اتهام جدید قرار نگیریدوگرنه به جرم رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار می گیرید.

 8. بهزاد زینالی می گوید

  سلام: اگر مدرکی نداشته باشید نمی توانید ثابت نمایید.

 9. asal می گوید

  با سلام
  فرم استشهاد محلی برای استخدام لازم دارم و متاسفانه قرارداد اجاره چند سال پیش نداریم. چظور میتونم اثبات کنم که ۱۰ سال ساکن در محل مورد قبول استخدامی شده ام؟

 10. ناشناس می گوید

  سلام برای ارث میخواهیم شکایت کنیم
  فقط گواهی فوت متوفی داریم و مدارک خونه را میخواهیم چه نوع استهشادیه باید بگیریم

  1. زینالی می گوید

   سلام:باید در این استشهاد نامه علت شکایت را درج نمایید و بخواهید که افراد شاهد با اموال شخص متوفی که دارایی اون شخص محسوب میشود مطلع بود و این دارایی را به شخص متوفی قلمداد نمایند

 11. اصلان می گوید

  سلام. حتما نام و مشخصات امضاکنندگان باید در استشهاد ذکر شود؟ آیا امضای بی نام هم قبول است یا اعتبار دارد (فعلا برای شهرداری و اداره بهداشت میخواهیم)

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر باید اسامی این افراد با ذکر نام شماره و ادرس درج شود

 12. موسوی می گوید

  با عرض سلام و احترام .برای نوشتن استشهادیه تصادف آیا نیاز به برگه دادگاه دارای سربرگ هست ؟ تصادف در محل سکونتم رخ داده و دچار مصدومیت شدم .امضا چند نفر کافی است؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر در برگه معمولی نوشته و حتما در دفتر اسناد رسمی ثبت رسمیش نمایید

 13. بهمنی می گوید

  سلام
  پدر مرحوم من دوتا خانم داشته که این دو خانواده هیچ گونه ارتباطی نداشته اند. خانه ای که آن خانم دیگر در آن اقامت داشته قولنامه ای و مالک پدرم بوده حالا آنها ادعا می کنند اصن خانه ای به نام پدرم نبوده
  آیا با استشهاد محلی میتوانیم اثبات کنیم خانه ماترک متوفی است؟
  شهود و امضا کنندگان باید الزاما از همان محل و کوچه ای باشند که ملک واقع شده یا هر شخصی که مطلع و آشنا بوده می تواند امضا کند؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق همان شهود دادخواست اثبات مالکیت به دادگاه بدهید و البته قولنامه نیز باید در دسترس و موجود باشد.

 14. کیوان می گوید

  باسلام..من از مرحوم پدرم سال۱۳۷۹ کل مزرعه کشاورزی اش را خریدم…این معامله در بنگاه املاک صورت پذیرفت و شاهدمن همان فرد املاکی و دو نفردیگربودند..لیکن شهودی مثل مادرم و هرشش خواهر دیگرم هم در محضر اسناد رسمی حاضر شدند و اقرارنامه امضاکردند که همه مزرعه راباکایه متعلقات از پدرم در دوره حیات خریدی کرده ام…لیکن یکی از برادرانم ایجاد مزاحمت میکند و میگوید من آن معامله شماراقبول ندارم..سئوال من این هست که اگربخواهم دادخواست اثبات و صحت معامله بدهم و میتوانم به استناد همان اقرارنامه ای که ماپرم و خواهرانم بصورت محضری به من داده اند اقدام کنم؟چون خانواده حاضرنیستند در دادگاه حاضرشوند.گفتمد مابصورت محضری شهادت داده ایم و دردادگاه نمی اییم..ممنونم که پاسخ میدید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند