ناشزه و نشوز به چه معناست و شرایط مهریه زن ناشزه

همین‌که عقد نکاح یا ازدواج از نظر قانون و شرع به درستی واقع شود، متعاقب خود حقوق و تکالیفی و تعهداتی را برای زوجین (زن و شوهر) ایجاد می‌کند. یکی از آثار و نتایج عقد نکاح از منظر قانون، ایجاد رابطه‌ی زوجیت است. منظور از این رابطه نیز مفهوم عامی است که همه‌ی روابط غیرمالی و مالی زن و شوهر را دربرمی‌گیرد و تخصیص آن به روابط زناشویی صرف با معانی این کلمات ناهمخوان است.

نکته‌ی قابل‌توجه آن است که ثبات زندگی مشترک نه به قانون بلکه به اخلاق و حسن معاشرت نیازمند است. یکی از ابعاد اخلاقی خانواده، تمکین و اطاعت است که در ادامه به توضیح آن و ضمانت اجراهای ناشی از عدم انجام آن می‌پردازیم.

همکاری زوجین و تحکیم مبانی خانواده

به دستور ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی:

«زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند»

خانواده عبارت از مرد و زنی است که در اثر رابطه‌ی حقوقی نکاح، به صورت سلول اولیه‌ی اجتماع درآمده‌اند. مبانی خانواده که قانون زن و شوهر را مکلف نموده در تشیید و تحکیم آن بکوشند، اموری است که خانواده بر پایه‌ی آن قرارگرفته و آن عبارت از عشق و علاقه‌ی زن و شوهر به یکدیگر است که نگهبان بقاء خانواده و موجب عفت و عصمت و پرهیزکاری هر یک از زن و مرد می‌شود.

معاضدت در تشیید مبانی خانواده سعی و کوشش زن و شوهر است تا با همفکری به اخلاق و عادات یکدیگر نزدیک شده و رابطه‌ی زناشویی محکم‌تر شود و از صورت تأسیس حقوقی خارج گردد و به یک خانواده طبیعی ناگسستنی که مبتنی بر محبت است درآید.

دستور مزبور اگرچه از طرف قانون ارشادی و اخلاقی می‌باشد ولی در حقیقت می‌توان گفت که این امر از طرف زن از افراد تمکین به شمار می‌رود که در صورت تخلف، مستحق نفقه نخواهد بود و از طرف شوهر اگر به صورت سوء معاشرت درآید و به درجه‌ای برسد که زن نتواند زندگی را با او ادامه دهد، می‌تواند از دادگاه درخواست الزام شوهر به طلاق را بنماید.

تمکین عام و خاص به چه معناست؟

تمکین عام و خاص به چه معناست؟

تمکین دارای معنی عام و خاص است. تمکین به معنای خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به‌طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه‌ی جنسی با او ممانعت نکند. البته این وظیفه ویژه‌ ی زن نیست.

شوهر نیز موظف است در حدود متعارف رابطه‌ی جنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت برخلاف وظیفه‌ی حسن معاشرت رفتار کرده است. بنابراین وظیفه‌ی برقراری رابطه‌ی جنسی از تکالیف مشترک به شمار می‌آید.

اما تمکین به معنی عام، آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود عادت و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست.

مثلاً اگر شوهر زن را از ادای فرایض مذهبی بازدارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن می‌تواند از اطاعت شوهر سر باز زند. مرد می‌تواند رفت‌وآمد و مکاتبات زن را کنترل کند؛ اما این کنترل نباید از حدود متعارف خارج باشد. هرگاه مرد برخلاف متعارف از خروج زن از خانه و بازدید خویشان و دوستان جلوگیری کند، رفتار او سوء معاشرت به‌ حساب می‌آید.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

در صورت اختلاف بین زن و شوهر نظر چه کسی اولویت دارد؟

مقام ریاست خانواده برای مرد و وظیفه‌ی تمکین برای زن ایجاب می‌کند که هرگاه در امور خانواده و تربیت اولاد و معاشرت‌ها و اعمال زن، اختلاف نظری بین زن و مرد وجود داشته باشد، زن از نظر شوهر پیروی کند، مگر اینکه مجوز قانونی برای عدم اطاعت از شوهر وجود داشته باشد.

عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی‌کند ناشزه نامیده می‌شود. نشوز در لغت به معنی ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است. هرگاه نافرمانی و وظیفه نشناسی از سوی هر دو طرف باشد، آن را شقاق میگویند.

ضمانت اجرای عدم تمکین

هرگاه زن تمکین نکند و ناشزه باشد، شوهر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده، الزام زن را به تمکین بخواهد. به نظر می‌رسد که حکم دادگاه به تمکین اشکالی ندارد؛ اما الزام مادی و فیزیکی زن به تمکین در مقام اجرای حکم دادگاه هم با شخصیت زن و حقوق مربوط به شخصیت وی منافات دارد و هم غیرعملی و بی‌فایده است. به علاوه زن در صورت عدم تمکین نمی‌تواند از شوهر مطالبه‌ی نفقه کند.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد:

«هرگاه زن، بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود»

زن ناشزه در قانون چه کسی است؟

بنابراین اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد، حق وی نسبت به نفقه ساقط نخواهد شد. مثلاً اگر زن به خاطر خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه‌ی شوهر خودداری کند، یا به علت ابتلا شوهر به امراض مقاربتی از نزدیکی با او امتناع کند، این امتناع مانع حق نفقه نخواهد بود.

نشوز شوهر یا عدم ایفا وظایف زناشویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه درخواست نماید. به علاوه نشوز شوهر، سوء معاشرت به‌حساب می‌آید و اگر از مصادیق عسر و حرج باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

زن ناشزه در قانون چه کسی است؟

زنی را میگویند که حقوق ناشی از ازدواج را که برای شوهر حاصل شده ایفاء نکند. در مقابل ناشزه لغت مطیعه (فرمان‌بر) به کار می‌رود. نشوز زوجه مختص عدم برقراری رابطه‌ی جنسی نیست بلکه نشوز به همه‌ی اموری که شرعاً بر عهده‌ی زوجه در مقابل زوج واجب می‌باشد است.

آثار نشوز زن در مقابل شوهر

اگر زنی اقدام به نشوز کند با آثار زیر مواجه خواهد شد:

در دوره‌ی نشوز به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد.

در صورت نشوز، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد بنماید.

اگر مرد در دوره‌ی نشوز، همسر خود را طلاق دهد، شرط تنصیف دارایی که معمولاً در نکاح نامه درج می‌شود، اجرا نمی‌گردد. بنا بر شرط مندرج در عقدنامه، اگر مردی بدون دلیل موجه همسر خود را طلاق دهد، مرد مکلف است تا نصف دارایی خود را که بعد از ازدواج برای او حاصل‌شده، به زن منتقل کند. اگر مردی در دوره‌ی نشوز، همسرش را طلاق دهد از انجام این شرط معاف است.

مهریه زن ناشزه به چه ترتیبی است؟

مهریه زن ناشزه به چه ترتیبی است؟

مهریه‌ی زن به محض انعقاد عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد و زن مالک آن می‌شود. ناشزه هم زنی است که همسر خود را تمکین نمی‌کند. اما سؤال آن است که حکم مهریه زن ناشزه چه می‌باشد؟ آیا به زن ناشزه مستحق مهریه است؟ در پاسخ به این سؤال، باید گفت که مطابق ماده‌ی ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض عقد نکاح مهریه به مالکیت زن در می‌آید.

بنابراین، مرد مکلف به پرداخت آن به همسر خود است. بنابراین، عدم تمکین از سوی زن و ناشزه شدن وی باعث نمی‌گردد که وی حق مهریه‌ی خود را از دست بدهد. در حقیقت زن حتی در صورت عدم تمکین و نشوز حق مهریه دارد؛ منتها چون شرط نفقه، تمکین از سوی زن می‌باشد، زن ناشزه حق نفقه خود را از دست می‌دهد.

حکم زوجه‌ای که تمکین عام و یا خاص نکند چه می‌باشد؟

مطابق با ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی، پس از جاری شدن صیغه‌ی عقد نکاح، مرد مکلف به پرداخت نفقه‌ی زن است؛ اما در صورت اثبات نشوز زوجه یا همان عدم تمکین وی که عذر شرعی و قانونی هم در کار نباشد، حکم زن ناشزه در مورد وی صادق است و نفقه‌ای به چنین زوجه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

حق حبس زن چیست؟

بر اساس مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی، اگر زنی تمکین شوهرش را نکند و مهریه‌اش عندالمطالبه باشد، مطابق قانون می‌تواند ابتدا مهریه‌اش را بخواهد و بگوید تا مهریه‌ام را دریافت نکنم، تمکین نخواهم کرد. در این حالت، با وجود عدم تمکین، نفقه نیز به او تعلق خواهد گرفت. این مورد که به حق حبس مشهور است به عندالمطالبه و حال بودن مهریه بستگی دارد .

حق حبس زن چیست؟

مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است یا به عبارتی عدم تمکین وی سبب سقوط نفقه نخواهد شد

مبتلا شدن شوهر به امراض جنسی و مقاربتی و مسری

طبق ماده‌ی ۱۱۲۷ قانون مدنی «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع از حق نفقه نخواهد بود» .

لذا، اگر مرد به یکی از امراض مقاربتی مبتلا گردد، زن تا جایی که از سرایت آن بیماری در امان باشد، می‌تواند از نزدیکی با شوهر خودداری کند. از این جهت که پرداخت نفقه در گروی تمکین زن از مرد است، اما به دلیل آنکه این عدم تمکین برای حفظ زن از بیماری‌های جنسی می‌باشد، اگر به دلیل این نوع بیماری‌ها زن تمکین نکند، همچنان از حق نفقه بهره خواهد برد و مرد نمی‌تواند به دلیل عدم تمکین در چنین شرایطی، از پرداخت نفقه‌ی زن سر باز زند. در غیر این صورت، به مجازات عدم پرداخت نفقه محکوم می‌شود.

تذکر: عدم تمکین در این ماده ناظر بر تمکین خاص است؛ یعنی عدم تمکین زن فقط در خصوص روابط زناشویی (برقراری رابطه‌ی جنسی) آن‌هاست و زن باید تمکین عام کند.

خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن

ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون مدنی «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده {جداگانه} اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»

لذا، اگر زندگی با شوهر در یک منزل واحد یا تمکین از شوهر برای زن خطری در پی داشته باشد، می‌تواند از تمکین خودداری کند و حق نفقه او نیز برقرار خواهد ماند.

تعیین محل زندگی در اختیار زن بوده باشد

مطابق ماده‌ی ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»

لذا، اگر حق تعیین منزل با زن باشد، وی می‌تواند از زندگی کردن در منزل مشترک با مرد اجتناب کند؛ اما وظیفه دارد که در خصوص سایر وظایف زناشویی از شوهر خود تمکین نماید.

زن بیمار شده باشد

اگر زوجه دچار بیماری یا مرض شده باشد، می‌تواند از تمکین خاص خودداری نماید. بعضی از امراض در زن مجوزی قانونی و مشروع برای عدم تمکین خاص به شمار می‌روند.

مانند رَتَق و قَرَن که به معنای، استخوان زائدی که مانع نزدیکی می‌شود و عدم تمکین زن را قانونی می‌کنند. همچنین در شرایطی که زن در عادت ماهیانه باشد (نِفاس)، می‌تواند از تمکین خودداری نماید و این هم یکی از موارد مجاز عدم تمکین قلمداد می‌شود.

استفاده از حق حبس از سوی زن

یکی دیگر از مواردی که زن مجاز به عدم تمکین می‌باشد، زمانی است که زن از حق حبس خود (اخذ مهریه در برابر تمکین) استفاده کند.

ماده‌ی ۱۰۸۵ قانون مدنی «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود»

به دیگر سخن، اگر بین زن و شوهر رابطه‌ی زناشویی برقرار نگشته باشد، زوجه می‌تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده است، از شوهر خود تمکین نکند که در این حالت، باز هم دارای حق نفقه خواهد بود.

انجام واجبات شرعی

مثلاً در ایام حج تمتع، روزه و …، زن می‌تواند از تمکین خاص خودداری کند.

حکم زوجه‌ای که تمکین عام و یا خاص نکند چه می‌باشد؟

نتیجه گیری

در پی عقد ازدواج زن و شوهر صاحب یک سری حقوق و تکالیف در مقابل همدیگر می شوند که یکی از این تکالیف تمکین در برابر شوهر از طرف زن می باشد. تمکین صرفا به امور جنسی و به معنی راضی شدن زن به رابطه نمی باشد بلکه تمکین به دو قسمت عام و خاص تقسیم می گردد که تمکین عام شامل ادای تمام وظایف همسری و تمکین خاص شامل موافقت با رابطه جنسی است.

زنی که بدون عذر موجه در مقابل مرد حاضر به تمکین نشود ناشزه نامیده می شود و حق گرفتن نفقه وی ساقط می گردد اما هیچ تاثیری در گرفتن مهریه او ندارد و پرداخت مهریه تمام و کمال بر عهده مرد است.

2.7/5 - (28 امتیاز)
76 نظرات
 1. محمد می گوید

  سلام و عرض ادب، عذر خواهی میکنم این بخشنامه جدید مجلس در مورد مهریه چیه؟و همچنین خاستم بدونم خانومم ک منزلی را ترک کرده که سه دونگ به اسم خودش کردم و سه دونگ دیگه به اسم پدرم آیا عدم تمکین محسوب میشه و ناشزه است و اینکه قبلا که در منزل بود تمام مایحتاج ونفقه میدادم اما خوب به صورت نقدی همیشه پول میگرفت و خورد وخوراکو… آیا نفقه بهش تعلق میگیره، یک ماهیم هست رفته خونه مادرش،پسره ۶ ساله ام پیش منه فقط گاهی اوقات میبرم پیشش که پسرم دلتنگ نشه، ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   بله اگر ترک منزل بی علت باشه ناشزه محسوب میشه ونفقه بهش تعلق نخواهد گرفت برای سوالات بیشتر در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی سایت زیر وارد شوید و از وکلامون بپرسید
   https://vakiltop.com/

 2. علی می گوید

  سلام من راننده هستن و یک ساختمان ۴ واحدی دارم یک دختر ۲۷ ساله ودو پسر ۲۰ ساله همسم با همایت بچه ها خیلی اذرم میدهند و در امور زندگی و اجاره واح ها دخالت میکنن الان یکسال است از خانه بیرون امدن و هیچ ارتبا،طی با انها ندارم ایا انها میتوانند ساختمان را که قولنامه اس است را تصاحب کنند ممنون میشم جواب بدین

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام ممکنه ولی امکان شکایت هست

 3. قاسم می گوید

  با سلام بیست و چهار ساله ازدواج کردم . زندگی مون بد نبود . هشت سال پیش اپارتمانی را به نام او کردم از اون زمان تا کنون بد اخلاقی میکند غذا درست نمیکنه از بیرون میخرم هر ماه پانصد هزار تومن هم بهش میدم وسواس هم داره با خانواده ام مثل مادر و برادرم هم اد اخلاقی میکنه و گاها عصبانی میشه با من دعوا میکنه و فحاشی میکنه چکار کنم تشکر

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام غذا درست کردم جز وظایف ایشان نیست برای فحاشی امکان شکایت هست

  2. وکیل تاپ می گوید

   سلام میتوانید توافقا متارکه نمایید

 4. م ع می گوید

  زن ناشزه بعد از ۴ سال و پس از دریافت تمامی حق و حقوق (اجرت المثل، نفقه، بیش از نیمی از مهریه…) و دادگاهها و شکایتهای مختلف از من ، خواستار بازگشت به زندگی مشترک شده. زندگی با همچین زنی فقط یک حماقت هست. راهی برای جلوگیری از بازگشت همچین زن شروری به زندگی مشترک وجود داره؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام نخیر

 5. عرفان37 می گوید

  سلام عرفان هستم ۳۷ سالمه ۱۵ ساله ازدواج کردیم رابطمون خوب بود حدود شیش ماه هست که خانمم هیچ تمایلی به نزدیکی نشون نمیده لطفا راهنمایی کنید

 6. عرفان 37 می گوید

  سلام عرفان هستم ۳۷ سالمه ۱۵ ساله ازدواج کردیم رابطمون خوب بود حدود شیش ماه هست که خانمم هیچ تمایلی به نزدیکی نشون نمیده لطفا راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دادخواست الزام به تمکین طرح نمایید

  2. بهزاد زینالی می گوید

   از لحاظ حقوقی امکان متارکه هست ولی پیشنهاد میشود که باروانشتاس مشورت داشته باشید

 7. ناشناس می گوید

  سلام همسر بنده بسیار زن خودسر و خودرای هست و به هیچ عنوان حرمت و احترام را رعایت نمیکند و با کوچکترین بهانه ای شروع به ایجاد تنش و بحران در منزل میکند و هرگونه صحبت اینجانب را توهین تلقی کرده و شروع به قضاوت و برچسب زدن و محاکمه میکند واقعا از دستش خسته شده ام،
  ناشزه محسوب میشه؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام همسر اگر خانه باشد اثبات ناشزه بودن ایشان سخت و باید بگم غیر ممکنه

 8. ناشناس می گوید

  سلام خانومم یک ساله منزل را ترک کرده و ناشزه هم شده دراین یک سال نفقه ی خودش و دخترم را پرداخت کردم.مهریه هم اجرا گذاشته و برام تقسیط هم انجام شده. بعداز یک سال موفق شدم جاشو پیدا کنم رفتم بهش وکالت حق طلاق و حضانت دخترم رو هم دادم تا بهش اطمینان بدم گذشته هارو فراموش کنیم و زندگی جدیدی شروع کنیم. اما تابهش حق طلاق دادم زیر حرفاش زد و میخواد طلاق بگیره
  زنی که ناشزه باشه وکالت حق طلاق داشته باشه می‌تونه طلاق بگیره. وکالت رو نمیتونم عزل کنم و مطلق دادم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتواند

 9. نشاطی می گوید

  دختری ک نزدیک دوسال عقد وباکره هم هست
  وگفته ک من درخانه پدری تو زندگی نمیکنم ترک کرده
  آیا ناشزه می‌شود؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله ناشزه است نفقه بهش نمیرسه واینکه نمیتوانید اجبارش کنید باخانواده شما یکجا زندگی کند واینکه چون باکره است طلاق بگیره نصف مهریع فقط بهش میرسه

 10. خدایا شرمسارم می گوید

  شوهرم معتاد است و تا اقدام ب شکایت میکنم ترک میکند الان من برای طلاق و گرفتن حق خود پسر ۳ ساله ام چ باید بکنم ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید درخواست طلاق نمایید وتا ۷سالگی حضانت با شماست

 11. ناشناس می گوید

  باسلام ، من با زنم در دریک خونه زندگی میکنیم و صاحب دو بچه هستم او حدود ۶-۷ ماهه تمکین نمیکنه ، درخواست الزام به تمکین به دادگاه دادم ولی هنوز به دادگاه نرفتیم اگر حکم دادگاه عدم پرداخت نفقه باشه ، درصورتیکه او در یک خانه با بچه ها زندگی می کنیم و مخارج زندگی رو بخاطر بچه ها فراهم می کنم در ان صورت باید چکار کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام درصورت حکم دادگاه درصورت وجود تمکین نفقه مجددا بایستی پرداخت شود

 12. ناشناس می گوید

  باسلام ، من با زنم در دریک خونه زندگی میکنیم و صاحب دو بچه هستم او حدود ۶-۷ ماهه تمکین نمیکنه ، درخواست الزام به تمکین به دادگاه دادم ولی هنوز به دادگاه نرفتیم اگر حکم دادگاه عدم پرداخت نفقه باشه ، درصورتیکه او در یک خانه با بچه ها زندگی می کنیم و مخارج زندگی رو بخاطر بچه ها فراهم می کنم در انتخاب صورت باید چکار کنم؟

 13. سحر می گوید

  سلام،قصد جدایی از همسرمو دارم،پسرم هفت سالشه وشدیدا وابسته من،تحت هر شرایطی دادگاه بچرو به پدر میده یا نگاه حال بچه ام میکنند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بعد از ۷سالگی حضانت با پدر میباشد

 14. م-چ می گوید

  سلام من ۲ ساله عقدکردم -دادخواست نفقه دادم محکوم به پرداخت ۲میلیون یکجا وماهانه ۵۰۰ هزارتومان برای ۲ سال گذشته شده- حالا اظهارنامه عدم تمکین داده آیا مجبورم به اینکه باهاش زندگی کتم/ در دادگاه نفقه هم اظهار کرد که امکان گرفتن خونه ووسایل رو نداره حالا نمیدونم چجوری میخاد این وسایل رو آماده کنه؟،!!!!!!!!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:عدم تمکین قبول دادگاه شود باید تمکین نمایید ولی اگر شرایط برای شما قابل تحمل نیست نمی توانید تحمل نمایید می توانید دادخواست طلاق مطرح نمایید.

 15. امید می گوید

  زن ناشزه در صورت گرفتن طلاق، آیا می‌تواند ازدواج دوم داشته باشد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:درصورت سپری شدن عده می تواند مجددا شوهر اختیار کند.

 16. مسعود می گوید

  باسلام وعرض ادب…خانم بنده که همسر دومم هست درخاست طلاق داده ک من رو متهم به مسایلی کرده که مدرکی هم واسه اثبات نداره مشکل اینجاست که اگه نرم خونه بعد از شش ماه میتونه مدرکی داشته باشه که من زندگی رو ترک کردم اما اگرم برم که دعواست دست به خودکشی باقرص و…میزنه الان چهار ماهه نتونستم برم چون اخرین بار که رفتم اقدام به قرص خوردن کرد منم میترسم برم اتفاقی واسش بیفته وهم واسه من مشکل ساز بشه هم خودش تا الانم نفقه اش را بحسابش واریز کردم‌ بنظر شما راه چاره چیست؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:چون شما ترک زندگی کردید از موارد عسر و حرج برای همسر و دلیل بر تقاضای طلاق وی خواهد بود.

 17. محمدی می گوید

  سلام وقت به خیر
  پسرم حدود ۳سال ازدواج کرده چندروز پیش به منزل پدری برگشت وعلت راجویاشدم گفت تابحال همسرم ازمن تمکین نکرده وبخاطر آبرو هیچی نگفتم وهربار ازش درخواست ارتباط میکردم بهانه میاورد و میگفت زمان لازم دارم الان ۳ساله که پسرم بااین وضع باهمسرش زندگی میکرده و ما بی اطلاع بودیم به نظرشما راه حل چیست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید در خواست الزام به تمکین نمایید اگر دوباره تمکین نکرد دعوای طلاق طرح نمایید.

 18. Hashemi می گوید

  سلام من به علت اینکه مورد ضرب و جرح توسط شوهرم قرار گرفتم از اون شکایت کردم و پزشک قانونی هم آثار کبودی و ضرب و جرح من رو تایید کرد وحتی به سرم ضربه شدید وارد شد ومن تمامی پرونده های بیمارستان رو دارم والانم رای دادگاه به نفع من صادر شد الان من میتونم با استفاده از این رای که دادگاه قبول کرده من مورد ضرب و جرح قرار گرفتم و من امنیت جانی در منزل شوهرم ندارم تقاضای طلاق کنم؟آیا مهریه و حقو حقوق به من تعلق میگیره؟میتونم طلاق بگیرم بدون اینکه ناشزه بشم؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید مدارک خود را پیوست و ضمیمه پرونده کرده در خواست طلاق نمایید.

 19. Hashemi می گوید

  تشکر از پاسخ شما🌷
  سوال دیگه ای که داشتم اینه که شوهرم قرص ترامادل مصرف میکنه تقریبا از پنج ماه بعد عروسی شروع کرده به مصرف همزمان ماریجوانا هم مصرف میکنه از همون اول هم سیگار میکشیده نزدیک یه ماه پیش به من میگفت که دیگه قرص نمیخوره الان من نمیدونم راست میگفت یا نه هنوزم مصرف میکنه! الان چجوری میتونم تو دادگاه بگم که معتاد هم هست و اگه الان مصرف نکنه چجوری میتونم ثابت کنم؟آیا آثار اون مواد تو خون میمونه؟و یه کارهایی هم بلد بود وقتی که بره آزمایش اعتیاد بده اون کار رو انجام بده اعتیادش تو آزمایش منفی میشد و نشون نمیداد که حتی سیگار میکشه.الان نگران اینم که تو دادگاه بگم و اون کارهارو بکنه و نتونم ثابت کنم و بگه تهمت زده.راهنماییم کنید لطفا

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: ابتدا گواهی پزشکی بر اعتیاد تهیه نمایید به استناد ان دعوای طلاق مطرح نمایید.

 20. ail می گوید

  سلام. خانم من گوش به حرفم نمیده و همه چیز زندگیمو رو میره به خانوادش و حتی دوستاش تعریف میکنه و هرچی میگم نگو گوش نمیده. ۱. ایا ناشزه ؟؟؟؟ ۲. چند روز پیش سر همین موضوع حرفمان شد صبح روز بعد از خواب بیدار شدم دیدم همه ی طلاهای من و خودش رو برداشته و منزل رو ترک کرده. وطلاهای من رو پس نمیده. ایا این کارش دوزدی حساب میشه؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله ناشزه حساب می شود در مورد طلا هم اگر طلا ها مختص به شما باشد بله می توانید بابت سرقت شکایت نمایید.

 21. کامران می گوید

  سلام من ۶ ساله ازدواج کردم وروز اول هم با خانمم حرف زدم وگفتم شغلم کشاورزیه اونم قبول کرد،بعد یکی دو سال قهر کرد رفت گفت باید شغلتو عوض کنی منم گفتم شغلم همینه وبه هر حال با وساطتت پدر مادرم برگشت،ولی حدود ۲۰ روز پیش من خونه افتادم وپام شکست اونم زنگ زد ساعت ۲ شب پدر مادرش اومدن بردنش بدون اجازه من،الانم ریش سفید فرستادم میگه بیکاره!در حالی که من کشاورزم واز هر کی هم بپرسی تایید میکنه من کشاورزم،گفته برنمیگردم دیگه تا زمانی که بره سر ی کار دیگه،خب منم گفتم باشه برگرد این دو سه ماه کشاورزیمو جم کنم بعدش یه کار دیگه راه میندازم ولی میگه ن دیگه بر نمیگردم،در حالی که نمیره درخاست طلاق هم بده،خب من موندم تکلیفم چیه یا برگرد سر خونه زندگیت یا برو درخاست طلاق بده،البته من هیچ مشکلی ندارم ونمیخامم طلاقش بدم،از این ورم میترسم برم عدم تمکین بزنم بدتر لج کنه…الان موندم چیکار کنم نمیخامم از دستش بدم،شما بگین من چه کار کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: درخواست طلاق توافقی نماییدچون این عدم تمکین ها ادامه خواهد داشت .

 22. بهنام۷۱ می گوید

  سلام وخسته نباشید.حدود سه سال هست عقد کردم. خانومم که دوسال ازم بزرگتره تو این سه سال اصلا حرفمو گوش نمیده، به خانوادم توهین می‌کنه ورفت وامدشو با خانوادم قطع کرده، الآنم که باخودم به اختلاف برخوردیم وسه ماهه خبری ازش ندارم.هنوز باکره هست و عروسی نکردیم…تکلیف من چیه؟چطوری جدابشیم؟به طلاق تفاهمی هم راضی نیست و دادخواست طلاق هم نمیفرسته

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خودتان اقدام به طلاق نماییدولی باید نصف مهریه را پرداخت نمایید.

 23. درمونده می گوید

  سلام شوهرم بعد ۲۰سال زندگی وبا داشتن دویچه الان اصرار طلاق داره.توی ۵۰سالگی رفته و داره درس حقوق میخونه.الان که بعضی قانون ها رو بلد شده بامن سرناسازگاری داره ومیگه ناشزه هستم .وطلاق میده وهیچی حتی مهریه هم نمی‌ده.من میدونم چون زن دیگه ای درمیان هست اینجوری شده.من چکا کنم حق خودم وبچه هام پامال نشه.چن ماهه اصن خونه نمیاد وفقط تلفن داریم.درخواست طلاق داده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید شما هم درخواست مطالبه نفقه و مهریه نمایید.

 24. Hashemi می گوید

  سلام من یک زن ۱۶ساله هستم و الان به دلایلی نمیتوانم با شوهرم زندگی کنم و در خونه پدرم به سر میبرم.آیا پدرم میتونه به جای من یا همراه من تو دادگاه حرف بزنه؟ولایت پدر بر فرزند (دختر)تا چند سالگیه؟یعنی الان من که هنوز به سن قانونی نرسیدم میتوانم از پدرم در دادگاه کمک بگیرم؟آیا ماده ای در قانون وجود دارد به پدرم اجازه دهد به جای من یا همراه من در دادگاه حاضر شود و دفاع کند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: ولایت پدر برای شما شامل نمی شود چون طلاق غیر مالیست و باید وکیل بگیرید بجای شما صحبت کنه نه پدر شما.

 25. پری می گوید

  سلام.من ۲۴ ساله ازدواج کردم.شوهرم مخارج منو و بچه مو نمیده.خمش سر پول دعوا داریم.خونه مونو که مال خودشه باز سازی کردیم.دو ساله کولر نداریم و آشپزخونه ام سنگ کابینت نداره.تو حموم ظرفهامو میشورم.میگه ندارم دیکه خرج کنم.تو خرج کن.خسته شدم.با توجه به اینکه بیش از دو ساله رابطه جنسی نداشتیم.اگر من مهریه مو اجرا بزارم.میتواند از دادن مهریه سر باز بزنه؟من طلاق نمیخوام.فقط میخوام تو فشار بزارمش خونه رو تکمیل کنه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:مهریه در هر صورت قابل مطالبه می باشد چه با طلاق چه در شرایط عادی.

 26. Hashemi می گوید

  سلام آیا مردی که اختلال روانی دارد مثلا خودزنی میکند از پرداخت مهریه معاف است؟یا ربطی ندارد و دلیل محکمه پسندی برای معاف شدن از پرداخت مهریه نیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اختلالات روانی شخص تاثیری در پرداخت دیون خودش ندارد.

 27. میثم می گوید

  باسلام بنده ۸ ماه ازدواج کردم و خانمم بدون دلیل خانه را ترک و درخواست مهریه کرده است و عدم تمیکن میکند ایا نفقه ایشان چقد است و در صورت ناشزه کردن میتواند شوهر کند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: در دوران نشوز زن مستحق نفقه نیست.

 28. رضایی می گوید

  سلام من حدود ۱۳ ساله ازدواج کردم وسه فرزند دارم که دو فرزندم پیش همسرم هستند و بچه شیر خوار من پیش خودم من متوجه رابطه نامشروع شوهرم با دختر عمویپدرش که دو فرزند دارد و همسر دارد من خودم عکس همسرم با اون خانوم رو دیدم ولی متاسفانه گوشی رو همسرم گرفت و منو از منزل بیرون انداخت و ایشان عدم تمکین زدن وهر چی وسایل داشتیم و ماشین رو فروخته وبه حساب کسی واریز کرده ومن تقاضا ی مهریه کردم همسرم میگه من هیچی ندارم ودرضمنا دختر دوازده ساله ای من عکسها رو دیده وهمسرم اصلا زیر بارنمیره ومن هم شکایت رابطه نا مشروع کردم میشه کمکم کنید من چیکار کنم ممنون .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به استناد وجود شرایط عسر و حرج می توانید درخواست طلاق نمایید.

 29. حمیدی می گوید

  سلام از برج۶سال۹۸همسرم ترک منزل کرده بنده فروردین امسال الزام به تمکین دادم ودادگاه حکم عدم تمکین ایشان را صادر کرده وایشان درخواست نفقه نموده وبه حکم عدم تمکین اعتراض کرده جواب اعتراض هنوز نیامده و وقت رسیدگی نفقه رسیده آیا به اون حکم میتوانم استناد کنم?

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر نشوز ثبات شود به زن نفقه ای تعلق نمی گیرد.

 30. رضایی می گوید

  سلام رضایی هستم ممنون بابت کمکتون فقط من یک زن خانه دار هستم واگر من عسروحرج کنم مهریه به من تعلق میگیره ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:مهریه همیشه تعلق می گیرد.

 31. فرزاد می گوید

  سلام نوری هستم یکسالی هست عروسی کردم اما زنم زود رنج وبهونه گیر هست الان تو ی آپارتمان ولی با واحد های جدا گونه با پدر ومادر هستیم زندگی میکنیم چند وقتی هست که هی بهونه میکنه باید از یجای دیگه خونه اجاره کنیم سر همون موضوع بحث مون شد و چند روزی هست به خانه پدرش رفته به نظرتون چیکار کنم
  ممنون میشم اگه زود جواب بدین

 32. رها می گوید

  باسلام خانمی ۳۵ساله هستم حدود۸ماه که عقدکردیم وشناختی روی همسرم نداشتم خیلی بداخلاقی میکنه کارهای که من ازشون متنفرم راانجام میده نه ایمان داره نه اخلاق درست حسابی باکارهایی که انجام میده روی گذشته ش خیلی شک دارم تابیرون میرم هی زنگ میزنه زودبروخونه میخام ازش جدابشم دگه برام قابل تحمل نیست مادرپدرش وخواهراش به من ترجیح میده اصلابراش مهم نیستم فحش میده توروخدا توروخداراهنماییم کندمیخام طلاق توافقی بگیرم ازش هیچی نمیخام فقط تموم بشه زودبره پدرش به مادرش همش توهین میکنه اینم میخادهمینجوری زندگیش پیش ببره تازه میخام استخدام اموزش وپرورش بشم ولی میگه یاکاریازندگی نمیتونم کارم رهاکنم چونکه خیلی زحمت کشیدم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: جهت انجام تشریفات طلاق باشماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰تماس بگیرید.

 33. حمیدرضا می گوید

  درود بر شما
  من خانه ام رو باسم همسرم کردم ولی متاسفانه پس از برگشت به خانه ام دیدم که قفل خانه عوض شده است و من از ورود به آن منع شدم.
  شکایت عدم تمکین کردم
  و خانمم مهریه اش رو گذاشته اجرا ماشینم که دست زنم بوده اسما توقیف شده ولی زنم اظهار نمی دارد که ماشینم کجاست و …

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   عدم تمکین از سوی زن و ناشزه شدن وی باعث نمی‌گردد که وی حق مهریه‌ی خود را از دست بدهد. جهت کسب اطلاعات حقوقی تکمیلی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 34. سید سحر می گوید

  سلام خسته نباشید.همسر من شش ماه هست ک منزل را ترک کرده، در این شش ماه شکایت کردم ک بعد از ۷۰روز از رفتنش موقع رفتن دادگاه شروع کرد ب خرج دادن دوماه داد و دگه نداد و الان او در خواست تمکین داده با اینکه خودش رفته خونه مادرش و منو پسرم هم خونه مادرم زندگی میکنم. اگرچه قبل رفتن او با همسرم خانه مادرم زندگی می‌کردیم.زماویکه با او زندگی میکردم هرروز کتکم میزد ب قصد کشت باهر سیله ای ک دستش می‌رسید جلو بچه کوچیکم،و رفیق بازی می‌کرد و همیشه هم ب تحریک مادرو خونوادش کتکم میزد و هرروز دعوا بود.. درست ی ماه قبل رفتنش وقتی مست بود از دهنش در رفت و گفت مواد میزنه مث گل سیگاری، قارچ و.. و هر دوهفته ستکشو جمع می‌کرد می رفت و ده روز. پونزده رو بعد میومد. الان ک درخواست تمکین داده با اینکه خودش رفته چکار باید کنم؟ میترسم ک باز همون داستانا تکرار بشه چون خودش شورای حل اختلاف رفتیم گفته بود نمیخوام زندگی کنم ولی الان تمکین داده خونه هم نداره. و حق طلاق و حق حضانت بچه هم با من هستش و مهرمم همینطور.. خواهش میکنم راهنماییم کنین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   باطرح دادخواست عسر و حرج امکان طلاق برای شما وجود دارد. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید تا وکلای متخصص وکیل تاپ شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

 35. شادی می گوید

  سلام. همسر من وقتی عصبیه بشدت رفتارش بده هم بامن و هم با بچه ها. خرجی خونه رو خیلی کم میده ومن ساده ترین نیازهامو ، جرات ندارم بهش بگم اصلا با ما هم کلام نمیشه جای خوابشو تغییر داده و ۲ هفته یکبار برای نزدیکی میاد میخوام بدونم چقدر طول میکشه طلاق بگیرم؟ درسته که میگن تا وکیل نگیری به کارت رسیدگی نمیکنن توان مالی ام صفره.؟از طرفی دوست ندارم طلاق بگیرم چیکارکنم لطفا راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   نپرداختن نفقه به زن نوعی جرم محسوب می شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در ضمن از آنجا که قصد جدی برای طلاق ندارید به شما توصیه می کنیم که با یک روانشناس در حیطه خانواده مشورت نمایید. موفق باشید.

 36. مهران می گوید

  خانم من الان شش ماه یدون دلیل رقته قهر خونه باباش الان هم موندم چه کنم هرکاری هم میکنم نمیاد الا درقبال زدن زمین به نامش لطفا راهنمای کنین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از دادگاه درخواست الزام به تمکین نمایید.

 37. ناشناس می گوید

  این زن‌ها چی دارن که باید با این‌که تمکین نمیکنن مهریه بگیرن،
  طرف تو خونهه باباش نوش شب نداشته بخوره‌حالا تو خونه شوهر چشمش به برق سکه افتاده.
  تو ای قوانین 💩

 38. حسن می گوید

  با سلام و وقت بخیر
  اگر مهریه تقسیط بشه و قسط ها بموقع پرداخت بشه زوجه می‌تونه همچنان از حق حبس برای عدم تمکین استفاده کنه؟
  ممنون از زحماتتون

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر در صورت پرداخت اقساط نمی تواند اقدام به حق حبس استفاده نمایید.

 39. الناز محمدی می گوید

  برای نفقه اقدام کرد،
  خودم ۲۵۰۰۰۰۰ تومان و پسر ۲ساله ام ۸۰۰۰۰۰ تومان
  ایشان خانه و اسباب تهیه کردند و تایید شده،
  طبق حکم نصف نفقه من بابت منزل و اسباب
  نصف دیگر مابقی چیزها
  بنده حق سکنی هم دارم به انضمام طلاق تام،کار و تحصیل و ۵۰۰ سکه مهریه
  ایشان مدام مرا تهدید به تمکین خاص میکنند.
  ۱_ اگر من به منزل ایشان بروم باید تمکین خاص کنم؟
  اگر نکنم ایشان بعد از چه مدتی می‌توانند علیه من طرح دعوی ناشزه کنند؟
  ۲_در منزل ایشان باشم باید نصف نفقه را سر تاریخ به من پرداخت کنند؟
  نفقه پسرم چطور باید به من پرداخت کنند یا می‌توانند بگویند در منزل خودم هستید خودم خرجش را میدهم؟
  ۳_ با توجه به حق سکنی اگر من کلا منزل ایشان نروم آیا نصف نفقه به من پرداخت میشود یا خیر؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر به منزل نروید می توانند بابت تمکین علیه شما طرح دعوا نمایند و در صورت اثبات عدم تمکین شما هیچ نوع نفقه ای به شما تعلق نمی گیرد یعنی کلا نفقه به شما پرداخت نخواهد شد.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

نه + دوازده =