طریقه و روش های خواندن صیغه ازدواج موقت

ازدواج امری پسندیده و سفارش شده در اسلام است که میتواند به صورت عقد دائم یا عقد موقت باشد. برخلاف تصور عمومی که ازدواج موقت را امری زشت میپندارد، این ازدواج، ازدواجی قانونی و شرعی میباشد که قواعد مربوط به آن در اسلام و همچنین قانون مدنی ایران بیان گردیده است.

ازدواج موقت، ازدواجی است که در آن مدت و مهریه معینی تعیین می‌شود یعنی برای آن انقضایی در نظر گرفته میشود و این مدت در هر مورد و با توجه به توافق طرفین میتواند متفاوت باشد. ممکن است ازدواج بین دو نفر برای یک روز باشد و برای دو نفر دیگر این مدت نود و نه سال در نظر گرفته شده باشد. ازدواج موقت نام‌های دیگری دارد مانند متعه، نکاح منقطعه و صیغه. البته کلمه صیغه بیشتر بین عموم رواج دارد و در قانون از این کلمه برای بیان این ازدواج استفاده نگردیده است و بیشتر لفظ نکاح منقطعه به کار رفته است.

زمانی که دو نفر قصد دارند عقد ازدواج موقتی را منعقد نمایند، قبل از اینکه صیغه عقد را جاری سازند بایستی اقداماتی را انجام دهند تا عقد ازدواجی که جاری میگردد صحیح و قانونی باشد.

ازدواج-موقت

موارد الزامی قبل از جاری ساختن صیغه ازدواج موقت

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

تعیین مدت

اولین اقدامی که قبل از خواندن صیغه ازدواج باید انجام گیرد، تعیین مدت است. بر اساس تعریفی که از ازدواج موقت ارائه نمودیم، این ازدواج ازدواجی است که در آن مدت عقد باید کاملا مشخص باشد. در این ازدواج عدم تعیین کامل مدت سبب باطل بودن عقد است. مدت تعیین شده در این ازدواج بر اساس توافق طرفین است و ممکن است بسیار کوتاه، مثلا برای یک ساعت، و یا طولانی باشد مثلا برای نود و نه سال. باید توجه داشت که مدت تعیین شده باید کاملا مشخص و معین باشد و اگر صرفا قابلیت تعیین شدن داشته باشد کافی نیست. مثلا اگر بگویند مدت این ازدواج تا زمانی است که در مسافرت هستیم، این مورد نیز صحیح نیست و سبب میگرد عقد باطل باشد.


بیشتر بخوانید: ازدواج سفید در ایران و قوانین مربوط به آن


 

تعیین مهریه

در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم حتما باید مهریه ای برای زوجه مشخص شده باشد و عقد ازدواج موقت بدون تعیین مهریه در این ازدواج صحیح نمی‌باشد. مهریه مذکور باید دارای ارزش اقتصادی باشد، هرچند این ارزش اندک باشد. مهریه میتواند یک عین معین باشد مثلا یک ماشین که باید در همان زمان تعیین شده باشد و برای طرفین مشخص باشد منظور کدام ماشین است، یا اینکه قیمت آن را مشخص نمایند مثلا بگویند ماشینی با قیمت صدمیلیون تومان مهریه خانوم باشد. این مورد یکی از موارد تفاوت بین ازدواج دائم و ازدواج موقت است چراکه در ازدواج دائم میتوان عقد را بدون تعیین مهریه  جاری ساخت و بعد از عقد تعیین مهر نمود و یا اصلا تعیین مهریه ننمود که در این صورت بنا به مورد مهریه زوجه متفاوت خواهد بود مثلا اگر بین زوجین بعد از عقد و قبل از تعیین مهریه، زناشویی واقع شده باشد، زوجه مستحق دریافت مهر المثل است یعنی مهریه­ ای که درتعیین میزان آن مواردی ازجمله وضعیت زوجه از قبیل ظاهر و وضعیت و شان خانوادگی وی و یا عرف جامعه برای تعیین میزان مهریه او توسط کارشناس در نظر گرفته میشود.

اذن پدر یا جد پدری

اگر دختر باکره باشد، برای صحت ازدواج او لازم است ولی وی به این ازدواج اذن دهد.

 

ازدواج-موقت

روش‌های متفاوت خواندن صیغه ازدواج موقت

عقد موقت میتواند با چهار روش جاری گردد:

 • روش اول: آن روشی است که زوجین نزد شخص ثالث میروند و وی عقد آنها را جاری میسازد. او برای این امر بایستی از هر دو طرف وکالت داشته باشد و پس از اخذ وکالت صیغه را جاری نماید.
  برای توضیح این قسمت ۲ نام فرضی در نظر میگیریم، مثلا زهرا و حسین.
  وقتی عاقد شخص ثالث است ابتدا باید با وکالت از زوجه بگوید: زوجت موکلتی (زهرا) موکلی (حسین) فی المدة المعلومه علي مهرالمعلوم. به این معنی که: موکل خود زهرا را با تعیین مهریه معین در مدت معینی به ازدواج حسین درآوردم. و پس از گفتن عبارت بالا، از طرف زوج بگوید: قبلت التزویج لموکلی( حسین). با این معنی که: به وکالت از طرف موکلم حسین، این ازدواج را قبول نمودم.
 • روش دوم: برای خواندن صیغه ازدواج موقت آن است که زوجین خود عاقد ازدواج باشند. یعنی زوج و زوجه خود صیغه ازدواج را بیان نمایند. به این صورت که زوجه بگوید: زوجتک نفسی فی المدة المعلوم، علی المهر المعلوم. یعنی تو را به زوجیت خود دراوردم در معلوم و با مهریه مشخص.
  و سپس زوج بگوید: قبلت التزویج. یعنی این زوجیت را قبول نمودم.
 • روش سوم: برای جاری ساختن عقد ازدواج موقت این است که زوج، عاقد باشد. در این روش زوج از زوجه وکالت میگیرد تا صیغه را جاری نماید.
  در این روش مرد به وکالت از زن میگوید: زوجت موکلتی( زهرا) نفسی، فی المدة المعلومه، علی المهر المعلوم. و سپس از طرف خودش بگوید قبلت التزویج. یعنی موکلم زهرا را به ازدواج خودم درآوردم، در مدت معلوم و مهریه معلوم. و از طرف خودش بگوبد  این ازدواج را قبول نمودم.
 • روش چهارم: در این روش عاقد زوجه است. در این روش زوجه برای قبول ازدواج از طرف زوج از وکالت میگید و میگوید: زوجتک نفسی، فی المدة المعلومه، علی مهرالمعلوم. یعنی خودم را با مهریه و مدت معلوم به ازدواج تو درآوردم. و به وکالت از زوج میگوید: قبلت التزویج لموکلی یعنی به وکالت از موکلم این ازدواج را قبول نمودم.

بر اساس مثال‌هایی که برای روش‌های مختلف خواندن صیغه ازدواج موقت بیان نمودیم، مشاهده میگردد که صیغه مربوط به این عقد به زبان عربی می‌باشد اما اگر طرفین از جاری ساختن صیغه به زبان عربی عاجز باشند، میتوانند به زبان فارسی آن را جاری نمایند و این امر خللی به عقد وارد نمی‌­آورد.

ازدواج-کوتاه

 

تمدید مدت ازدواج موقت

اگر در مدت ازدواج موقت زوجین تصمیم بر این داشته باشند که مدت زوجیت را افزایش دهند، برای دستیابی به این منظوریا باید مدت ازدواج قبلی به پایان برسد و پس از آن عقد جدیدی مبنی بر مدت بیشتر منعقد نمایند، و یا باید مدت باقی مانده از جانب زوج به همسرش بذل و بخشش شود و پس از آن باید عقد جدیدی منعقد نمایند و مدت تعیین شده در این عقد جدید را بیشتر در نظر بگیرند. البته برعکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیفتد، یعنی قبل از انقضا مدت زوجین بخواهند از یکدیگر جدا شوند. به این منظور زوج باید باقی مانده مدت را به همسرش ببخشد و با بخشیده شدن باقی مانده مدت، ازدواج از بین میرود. در قانون مدنی نیز ذکر گردیده است که در عقد ازدواج موقت برای جدایی طرفین ۲ راه وجود دارد که راه اول انقضای مدت است و راه بعدی بخشیده شدن باقی مدت به زن، توسط شوهر میباشد.

ازدواج دائم پس از ازدواج موقت

در اکثر موارد زوجین پس از ازدواج موقت اقدام به ازدواج دائم مینمایند همچنان که امروزه این چنین است. در این صورت و به منظور جاری ساختن عقد ازدواج دائم، یا باید مدت تعیین شده در ازدواج موقت به پایان رسیده باشد و یا زوج باقی مانده مدت عقد موقت را بذل و بخشش نماید تا زوجه از قید زوجیت خارج شده و پس از آن بتوان وی را به ازدواج دائم خود درآورد. اگر مرد باقی مانده مدت را به همسرش نبخشد و با باقی ماندن مدت ازدواج موقت قبلی، ازدواج دائم را جاری سازند، ازدواج دائم باطل میباشد و زوجه همچنان در نکاح موقت زوج است و با پایان یافتن مدت تعیین شده در عقد، آنها بر یکدیگر نامحرم میشوند.

سوالات متداول

اگر زن خودش بخواهد متن عربی ” صیغه موقت” را بخواند باید بگوید؛
«زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم» یعنی من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین. بعد مرد در جواب می گوید؛ قَبِلتُ؛ یعنی قبول کردم.
در صورتی که مرد بخواهد “صیغه موقت” را بخواند باید بگوید؛ «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (فاطمۀ) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» یعنی من موکّلم را به ازدواج خود در آوردم در مدت و مهر مشخص شده.
سپس دوباره مرد برای خودش می‌گوید: «قَبِلتُ التَّزویج» یعنی قبول کردم این ازدواج را.

خواندن صیغه موقت زمان خاصی ندارد و قاعده خاصی در مورد زمان ان وجود ندارد منتها در ایران رایج شده که برای نامزدی این محرمیت خوانده می شود و البته در همین زمان باید حتما مهریه تعیین شود.

بله- لزومی ندارد حتما صیغه محرمیت حضوری انجام شود. می توان تلفنی نیز آن را خواند.

نکاح دو نوع است؛ نکاح دائم و موقت. نکاح موقت یا صیغه تفاوتهایی با نکاح دائم دارد و شرایط خاص صیغه است مثل این که در نکاح دائم ایرادی ندارد اگر مهریه تعیین نشود ولی در صیغه نمی توان مهریه را حذف کرد. مهریه برای صیغه الزامی است برعکس نفقه. نفقه در صیغه وجود ندارد مگر اینکه شرط شده باشد.

2.5/5 - (104 امتیاز)
289 نظرات
 1. ملیکا می گوید

  سلام من ۱۷سالمه ک فقط چند روز مونده ک ۱۸سالم بشم من و دوست پسرم عاشق هم هستیم اما الان شریط مناسبی هردو نداریم برای در جریان گذاشتن خانواده ها و میخوام ک بینمون صیغه خونده بشه ک بهم محرم شیم و گناهی مرتکب نشیم .من و دوست پسرم از هم دوریم و فقط میخوایم نیاز هامون رفع شه و من نمیتونم ب پدرم بگم ک با پسری در ارتباط هستم چون منو میکشه.و پدر بزرگام هم از دنیا رفتن .و مشکل بعدیم اینک هنوز دخترم.لطفا ی راهی جلوم بزارین نمیخوام بخاطر اینک نمیتونم نیاز هاشو رفع کنم بینمون جدایی بیافته یا نمیخوام بخاطر اینک نیاز هامون رفع شه و نمیتونیم صیغه بخونیم ب گناه بیافتیم.مگه صیغه برای این نیست ک جوانان ب گناه نیافتن؟؟؟؟پس چرا انقدر شرط؟؟؟؟اخ دختری ک پدرش راضی باشه ک دیگ مشکلی نداره!!!!!!تورو خدا ی راهی پیدا کنید🤲🤲🤲🤲

  1. بهزاد زینالی می گوید

   صیغه به اذن پدر نیاز داره مگر اینکه پدرتون دلیل منطقی نداشته باشه برای مخالفتش که در این صورت اذن ساقطه

 2. بنی فاطمه می گوید

  سلام
  من باختری که قبلا ازدواج کرده،وشوهرش فوت شده، میخوام عقد موقت کنم، آیا از لحاظ قانونی میشه خودمون صیغه رو جاری کنیم؟
  اگر کسی متوجه شه، بعدا به اسم زنا مارو محکوم نمی‌کنند؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله میتونید

  2. وکیل تاپ می گوید

   سلام مشکلی ندارد چون موقت ثبتش استثنایی هست

 3. مری می گوید

  سلام من ۲۱ سالمه با آقایی رابطه جنسی دارم و ایشون باکرگیمو ازم گرفته میتونیم بی اجازه پدر عقد موقت کنیم؟قبلا ازدواج نکردم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله

  2. وکیل تاپ می گوید

   سلام اذن پدر برای باکره بودن هست

 4. عرفان می گوید

  سلام . آیا در ازدواج موقت اول مهریه پرداخت می شه بعد صیغه خوانده می شه … یا اول صیغه می خونن بعد مهریه رو می پردازند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. اول باید سبب گرفتن مهریه که همان صیغه است خوانده بشه بعد به واسطه آن مهریه قابل مطالبه بشه

 5. امیرحسین می گوید

  سلام’ بنده پسرم و ۱۹ سالمه یه سوال آیا موکل بنده از دید شما باید خانم مطلقه باشه تا صیغه صحیح در بیاد؟
  عاری از اینکه باکره باشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 6. سماء می گوید

  سلام
  دختر باکره ای هستم که ۳۳سال سن دارم و شرایط ازدواج دائم رو ندارم و اصلا نمیتونم به پدرم بگم که ازدواج موقت کردم….
  الان ۴نیم ماه بین خودم و یه آقا صیغه محرمیت خوندیم با این شرط که بکارتم از بین نره. اون آقا این شرایط رعایت کرده… میخوام بدونم صیغه من بدون رضایت پدرم صحیحه؟؟
  البته بعضی از فقها گفتند در چنین شرایطی صحیح هست ممنون میشم پاسخ بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام فرقی بین ازدواج دائم و موقت نیست و به اذن پدر در هر حال نیازمندید

 7. امیرحسین می گوید

  آیا موکل بنده باید خانم مطلقه باشه؟؟

 8. مهران می گوید

  با سلام و عرض ادب
  آقای متاهل با دختر خانمی ۲۵ ساله که یکدیگر را دویت دارند و پدر دختر خانم هم فوت کرده آیا میتوانند صیغه موقت جاری کنند تا با هم محرم شوند از طرفی دخت خانم نمیخواهد مادر و خانواده اش خبر دار شود ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید.

 9. مهران می گوید

  با سلام
  بنده با دختر خانمی ۲۵ ساله میخواهم صیغه موقت جاری کنیمو پدر دختر خانم هم از دنیا رفته م مادرش هم نمیخواهد متوجه شود اشکال ندارد با یکدیگر محرم شوند.ممنون میشوم اگر جواب بدهید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   خیر برای ازدواج دوشیزه صرفا اجازه پدر و در صورت فوت جد پدری لازم است

 10. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر
  پسری که عاشق یه خانوم متاهل هستند که شوهرشان مشکل روانی دارن. و چند سال هست که با هم در ارتباط هستند و در کار و زندگی به همدیگر کمک زیادی کرده اند و بسیار هم به هم وابسته هستند. آیا میتونن بین هم با تعیین مهریه بدون این که کسی متوجه بشه صیغه موقت بخونن؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر به هیچ وجه زنی که در رابطه زوجیت با دیگری باشد را نمیتوان عقدنمود

 11. محمد می گوید

  صیغه دائم یا موقت را کسی می‌تواند جاری کرد که به معنی لفظ صیغه تسلط داشته باشد و بفهمد چه می‌گوید و همچنین فرق ایجاب و قبول را بداند و در هنگام خواندن عقد قصد انشاء داشته باشند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به فتوای همه مراجع اجرای صیغه از غیر روحانی (با حفظ شرایط دیگر من جمله عاقل بودن و اهلیت و رشد ) صحیح است

 12. سایه می گوید

  سلام من یه دختر ۱۹سالم..با پسری درارتباطم..میخام بین خودمون صیغه بخونم فقط برای اینکه دستمو میگیره گناه نباشه و هیچ قصد دیگری نداریم..مرجع تقلیدمم آیت الله العظمی روحانی هستن ک صیغه رو بدون اجازه پدر برای دختر باکره صحیح دونسته
  میتونم اینکارو کنم؟

 13. محمدی می گوید

  سلام ببخشیدمن خانمی هستم چهارساله بایک پسری هستم رابطه داریم بعدچهارسال میخام محرم بشیم اشکال نداره میخاستم ببینم میشه یانه بینمون صیغه خونده بشه چون قبل محرمیت باهم ارتباط داشتیم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما به هم حرام ابدی نیستید و ازدواج ممکن است

 14. حلما می گوید

  سلام من ی دختر با کره هستم ۳۳ سالمه و با پسری در ارتباط هستم خود آقا پسر صیغه محرمیت خونده با وکالت بنده خانوادم نمیدونن آیا صحیح هست این صیغه خونده شده

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام نظر مراجع تقلید در این خصوص متفاوته

 15. محیا می گوید

  سلام
  واسه عقد موقت حتما باید رضایت پدر باشه ؟؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله هر نوع عقدی نکاح باکره نیاز به اذن پدر داره

  2. وکیل تاپ می گوید

   سلام اذن پدر مختص دختر باکره هست چه موقت چه دایم

 16. مژگان کلینی می گوید

  سلام بنده واسطه ازدواج خانم ۵۵ساله و آقای ۶۵ساله هستم ،هردو به من وکالت دادن صیغه موقت بینشون جاری کنم،چون من زن هستم میتونم صیغه رو بخونم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله مشکلی ندارد حتی خودشان هم میتوانند صیغه نکاح را جاری نمایند

 17. ملیسا می گوید

  من دوست پسرم میخایم خودمون کسی نفهمه عقد بخونیم میشه

 18. بیتا می گوید

  اگه پدر و جد پدر نداشته باشی چی بازم نمیشه صیغه خوند؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام امکانش هست

 19. سینا می گوید

  اینکه میفرمایید اجازه ی پدر جزو شروطه و شرایطش رو ننویسید اصلا کار درستی نیست.این که شما الزاما اجازه ی پدر رو شرط میدونید فقط زمانی درسته که ۱۰۰ درصد فقها این فتوا رو داده باشن در حالی که اصلا اینطور نیست.اکثریت نظر شما رو دارن ولی تعدادی هم هستند که در شرایطی، عدم وجود اذن پدر را باطل کننده ی صیغه ی محرمیت نمی دونند.و حتی تعداد کم تری اصلا اذن پدر رو لازم نمیدونند

  1. وکیل تاپ می گوید

   دوست عزیز ما از قانون صحبت می کنیم

 20. ناشناس می گوید

  باسلام خسته نباشید یه سوال برام پیش اومده اگر یه پسر بایه دختر ازدواج کنه بعد پسر درحین اینکه ازدواج کرده بایه دختر دیگه هم دوست باشه ازاون طرف دخترهم فهمیده ونمیزاره که پسر بکارتشو ازبین ببره بااینکه ازدواج هم کردن ودوست نداره زنش بشه ودختراگه بره بایه پسر دیگه رفیق شه آیا خطاهستش کاردختر

 21. ارش می گوید

  باسلام خسته نباشید یه سوال برام پیش اومده اگر یه پسر بایه دختر ازدواج کنه بعد پسر درحین اینکه ازدواج کرده بایه دختر دیگه هم دوست باشه ازاون طرف دخترهم فهمیده ونمیزاره که پسر بکارتشو ازبین ببره بااینکه ازدواج هم کردن ودوست نداره زنش بشه ودختراگه بره بایه پسر دیگه رفیق شه آیا خطاهستش کاردختر

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام. معلومه که بله

 22. سارا می گوید

  سلام من زنی مطلقه هستم و سه ساله که با پسری مجازی دوستم حالا میخایم بین خودمون صیغه بخونیم تا محرم شیم تا به گناه الوده نشیم و نیازهامون بر طرف شه ایا صحیح هست ؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

 23. حریف می گوید

  سلام. من باخانمی صیغه محرمیت ۵ساله کردم. امادرطول این ۵سال هم خیلی باعث اذیتم شده. چندبارهم بدون اجازه ازخانه رفته به شهرستان حالابماند. این خانم هیچ کسی هم نداره که بهشون پناه بیاره ازیه طرف هم داره مدت صیغمون تموم میشه ایااگرمن این خانم روبعدازاتمام صیغه رهاکنم وقتی میدونم بی سرپناهه وکسیوهم نداره باید چکارکنم. تا وجدانم راحت باشه. این خودش دوست نداره به جدایمون اما چونکه یه دنده وحرف گوشکن نیست دلمو زده. نسبت به همه شکاک وبد بینه. لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام مدت نکاح موقت بااتمام مدت منقضی میشه ونیازی به ثبت هم نداره

 24. حیدری می گوید

  سلام من بامردی که زن وبچه دزه ازدواج موقت۹۹ساله کردم ۸ساله ولی مرددیربه دیرمیاداخیرابعداز۲ماه اومد منم خونه راهش نمطم چون خونهط خودم هست حدود۵ساله بخاطراینکه من معلمم بخاطرکارت حقوقم بامن رعواوناراحتی می کنه بطوزیکه همسایه هاازسروصدای ماناراحتندیه دختر۷ ساله داریم حالاباتوجه به اینکه معتادهست من دیگه نمیخوام دادخواست بذل مابقی صیِغه دادم ولی هنوزحدودیک ماه هست وقت رسیدگی نشده آیامیتونم باشخص دیگهای ازدواج موقت بکنم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 25. ناشناس می گوید

  سلام خسته نباشیدمن دختری چهل ساله ام ومستقلم که باآقایی رابطه دارم برای اینکه ازنظرشرعی دچارمشکل نشیم می تونیم صیغه محرمیت بخونیم ما هرسه ماهی یک بارهمدیگررومی بینیم حتمااجازه پدرلازم

  1. وکیل تاپ می گوید

   بله اجازه پدر لازمه

 26. محمدرضا کبیری می گوید

  درود بر شما من با خانمی که در واتساپ ازش سوال کردم دختر هستی و جواب داد نه عزیزم دختر نیستم ، و وقتی خانه من آمدند ، قبل از رابطه من صیغه موقت خواندم و مهریه و زمان را مشخص کردیم و همان موقع به ایشان دادم ، و در چند روز دیگر هم صیغه موقت بین من و ایشان جاری شد ، و همان موقع مهریه را هم دادم ، برای من. مشکلی پیش نمیاد،؟

 27. محمدرضا کبیری می گوید

  درود بر شما متن صیغه موقت را می شود به زبان فارسی بیان کرد؟

 28. امیر می گوید

  ببخشید یه سوال شما ک میگید اذن پدر باشه باید چه جمله ای رو بگن که اذن حساب بشه

 29. امیر می گوید

  شما که میگید اذن پدر باید باشه پدر باید چه جملاتی رو بگن که اذن محسوب بشه

  1. وکیل تاپ می گوید

   پدر باید حضور داشته باشند واجازه بدهند

 30. مژی می گوید

  سلام من دختری ۲۸ ساله هستم مجرد و پدرم در قید حیات نیستن و جد پدری هم ندارم آیا میتونم با پسری که در شهر دیگه هست صیغه موقت بخونم و اینکه میشه اون آقا با رضایت خودم صیغه رو جاری کنه بدون نیاز به ایجاد راه ارتباطی مثل تلفن؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله مشکلی نیست ولی برای نبود مشکل در دفترازدواج عقدکنید چون ثبت نمیشه فقط سند دستتون هست

 31. مژی می گوید

  سلام دختری هستم ۲۸ ساله پدر و جد پدریم در قید حیات نیستن با آقایی آشنا شدم که در شهر دیگه ای زندگی میکنه و امکان سفر وجود نداره و قصد دوستی معمولی داریم ولی میخوایم محرم باشیم امکانش هست تلفنی صیغه موقت بینمون جاری بشه مقلد آیت الله مکارم هم هستم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله ممکن است

 32. السا می گوید

  سلام ۱۸ساله دخترهستم میتونیدصیغمونوجاری کنید فقط برایه سفرلازم داریم به مدت چندروز پس یه ماه هم باشه کافیه؟؟؟

 33. السا می گوید

  سلام ۱۸ساله دخترهستم میتونیدصیغمونوجاری کنید فقط برایه سفرلازم داریم به مدت چندروز پس یه ماه هم باشه کافیه؟؟؟لطفا بی جوابم نگذارید

 34. نازگل می گوید

  سلام من ۱۸سال سن دارم من و دوست پسرم عاشق هم هستیم ولی یک مشکل اینجا داریم ک خانواده من راضی ب ازدواج منو دوست پسرم نمیشن نمیدونم چرا مخصوصا پدرم میگن تو هنوز بچه ای من همچین اجازه ای رو نمیدم میخواستم بپرسم دختر اگه ب سن قانونی برسه میتونه برا خودش تصمیم بگیره ک با کی ازدواج کنه هرچی راه پیدا کردیم ک ب هم برسیم نتونستیم تروخدا کمکم کنید یک راهی جلوم بزارین ک بتونم پدرمو راضی کنم ب این ازدواج خیلی همو دوست داریم و دوستم نداریم از هم جدا شیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اجازه پدر منوط به باکره بودن شماست یااینکه میتونین از دادگاه درخواست ازدواج نمایین وپدرتون ۱۵روز اگه اجازه ندن با اجازه دادگاه ازدواج نمایید

 35. رستم عمری بروکی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  بنده متاهل هستم که برای کار کردن به تهران امدم و شرایت اینکه خوانواده خودمو بیارم پیشم شرایتش مهیا نیست ایا من میتونم زنی رو برای ازدواج موقت اختیار کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله مشکلی نیست دراین مورد

 36. الهام می گوید

  سلام .من ۳۶ سالمه شوهرم فوت کرده مدتی عقد داعم عادی شدم با مردی در خارج از کشور ک بعد رسمی بشه
  ایا من میتونم عقد را کنسل کنم باطل کنم با یکی دیگه عقد کنم ؟

 37. الهام می گوید

  سلام زنی هستم ۳۷ ساله شوهرم فوت کرده عقد داعم عادی شدم با مردی خارج از کشور ولی ی موقعیت بهتر دارم میتونم عقد را کنسل کنم وبا یکی دیگه عقد محضری کنم؟؟؟؟
  لطفا راهنمایی کنید

 38. الهام می گوید

  سلام .زنی ۳۷ ساله هستم شوهرم فوت کرده با مردی خارج از کشور عقد عادی داعم خاندم تلفنی
  ولی الان موقعیت بهتر دارم ایا میتونم عقد را کنسل کنم و عقد محضری با یکی دیگه انجام بدم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله ولی بایستی اگه رابطه داشته باشین عده تمام شود

 39. محمود می گوید

  سلام من آقایی هستم زن دارم بچه دارم با یک دختر خانم آشنا شدم با او جریان گفتم اما بدون اینک زن اولم بدونه میخواهم ازدواج کنم واو پدر وجد پدری درآید حیات نیست
  ایا برای صیغه محرمیت وقتی داره پدر وجد پدر نیست خودش میتونه .
  ایا مشکلی برایمان پیش نمیا یعنی دفترخانه عقد دائم ثبت می‌کند باتوجه به زن دوم بودن؟ شماره همراه ۰۹۳۶۳۲۳۹۲۴۵

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ازدواج مجدد منوط به اجازه همسر اوا میباشد وگرنه همسرتان میتواند درخواست طلاق نماید

 40. سیار می گوید

  سلام من اگه بخوام خانمی را صیغه کنم، آیا رابطه جنسی قبلی اون خانم در صورت داشتن، ملاک هست یا نه؟ ینی اگه به فرض ده روز قبل ایشون رابطه داشته از نظر نگه نداشتن عده، من میتونم الان اونو صیغه خودم کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید عده سپری شود

 41. محمود می گوید

  سلام من زن دارم وباید خانم ۴۵ ساله آشنا شدم از طریق فضای مجازی شرایطم بهش گفتم قبول کرده روی مهریه هم توافق کردیم ایا ان خانم چون نه پدر ونه جد پدریش در قید حیات نیستن میتونه صیغه محرمیت ودارم را بخواند وازطرفی برای من اشکال داره یا نه زن دارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگه شما زن نداشته باشین ایرادی ندارد

 42. اصلی می گوید

  سلام من میتونم با شوهر خواهرم ازدواج کنم مانعی نداره حکم امام خمینی می‌گوید مسئله نداره می گوید هر کدام شهر دیگری باشد مسئله ندارد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر ممکن نیست. ازدواج با دوخواهر ممنوع است

 43. مهدی می گوید

  باسلام خسته نباشید آیا برای یک مرد میشود در یک روز دو صیغه محرمیت با دو فرد مجزا جاری کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 44. ناشناس می گوید

  سلام من ۵۰سالمه و دارای سه فرزند چیه مشکلم بینمون هست که در نزدیکی یکیمون دلش میخواد اون یکی بیماری داره از طرفی هم نمی‌خواد شوهر از دست بدهدمن اگر کسی رابخوا پیدا کنم که بشدصیغه کنم باید به کجا مراجعه کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

 45. مهربان می گوید

  سلام اگر زمان خوندن صیعه موقت بین زن و مرد هردو راضی باشن ولی پس از خوندن صیغه توسط زن ،مرد ندونه که باید بگه قبلتو و زنم یادش بره گوشزد کنه ایه صیغه صحیحه ؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید ایجاب قبول نکاح بایستی لفظی باشد

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 46. ناشناس می گوید

  سلام وقتي مرد صيغه را ميخواند و بعدش براي خودش ميگويد قَبِالتو التجويج زن هيچ چيزي نميگه ميخوام اينو بدونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نیاز به قبول دختر دارد

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نه دیگه

 47. ناشناس می گوید

  سلام یه نفر هست که با یه آقای صیغه موقت داشتن الان ۱ ماه بود که تموم شده بود الان به خاطر کاری مجبور شدن چون نامحرم نباشن دوباره صیغه مخرمیت یه هفته ایی بخونن اشکالی داره ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر مشکلی ندارد

 48. فاطمه سلیمانی می گوید

  درود.من با نامزدم میخواییم صیغه بخونیم برا چن ماه.پدرم در قید حیات نیس و پدربزرگم هم ب سختی در دسترسمون هست.میخواستم بدون میتونیم ما بدون اجازه پدر بزرگم صیغه رو بخونیم؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام عقد نکاح (موقت یا دائم) دختر باکره مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدری است،

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگه باکره باشین اذن لازم است

 49. بیتا می گوید

  سلام ببخشیدمن زن مطلقه هستم عاشق یه آقایی شدم ک ازش دورم از طریق واتساپ میشه صیغه محرمیت خوند تا باهاش محرم بشم ک رابطه مجازی با هم داشته باشیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ازطریق مجازی نمیشود

 50. مولا می گوید

  سلام یه سوال تو ذهن من رخ داده تو واتساپ یک اکیپ هستن که میگویند یک رابطه جنسی به مدت یک روز و مهریه ۱۵۰ عقد موقت میخونند و بعد از ان واقعه عقد تمام میشود در ضمن زن باکره نیست عقد صحیح است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 51. سارا می گوید

  سلام من خانمی هستم ۲۶ساله میخواستم بپرسم ایا بعد از طلاق بلافاصله میتوان صیغه محرمیت با شخصی دیگر انجام داد یا حتما باید مدت عده گذشته باشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورتی که طلاق رجعی باشد نیاز به سپری شدن عده هست

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مدت عده طلاق سه طهر یعنی سه عادت ماهانه بایستی سپری شود

 52. مهسا.خدایی می گوید

  سلام من میخوام بادوس پسرم عقد موقت بخونیم بین خودمون وکسی ندونه البته بعد یکی دو سال قراره ازدواج کنیم ولی بازم خجالت میکشم از پدرم اجازه بخوام آیا میتونیم بدون اجازش اینکارو کنیم واین کارمون فقط برای این هستش که راحت بتونیم باهم بیرون بریم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید ولی برای برای ازدواج اگرباکره باشین اذن پدر لازمه

 53. آنی می گوید

  سلام
  اگر مردی صیغه ازدواج موقت بمدت ۹۹ ساله با تعیین مهریه بخاند
  و زن بگوید قبلت
  ولی بلافاصله بگوید من اعتقادی به صیغه موقت ندارم
  آیا این عقد صحیح است ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   بله

 54. سجاد می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید من با یه خانوم اشنا شدم خیلیم همو دوسداریم و برای رفع نیازهامون هم میخوایم رابطه داشته باشیم و اینکه این خانوم یکساله داره میره دادگاه ک از شوهرش طلاق بگیره و رابطه ای ندارن میخواستم بدونم میتونیم این کارو بکنیم یا ن؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ازدواج موقت نیاز به سپری شدن عده طلاق میباشد

 55. ناشناس می گوید

  سلام درود خدا قوت من بایه خانم که یک بار ازدیواج کرده طلاق گرفته همدیگه را دوست داریم ایا میشه بدون اجتزه خانواده عقد مون خود موندبیخونیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نکاح موقت نیاز به ثبت ندارد مگر درمواردی که ثبت ان الزامیست مثل بارداری شرط ضمن عقد وتوافقی اجرای صیغه طلاق از طریق دفاتر رسمی ازدواج یا به توافق طرفین اقدام به اجرای صیغه باالفاظ مخصوص وباتعیین مهرومدت نسبت به ازدواج موقت اقدام نمایید

 56. علی ااااااذ می گوید

  سلام ، زمان و مهری رو چطوری باید تعین کنیم ؟
  یعنی اول زوجتک نفسی فی المدة المعلوم، علی المهر المعلوم رو بخونیم
  بعد به زبان فارسی مقدار مهری و زمان صیغه رو تعین کنیم ؟
  یا به زبان عربی مهری و زمان صیغه رو تعین کنیم ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تاریخ ومهر توافقی ایست خواندن لفظ عربی همان است نیاز به اضافه کردن تاریخ ومهریه به متن عربی نیست

 57. مریم می گوید

  سلام… من و یکی از خواستگار هایم علاقه ی زیاد بهم داریم و خانواده ها در جریان هستن و قرار شده چند سالی صبر کنیم… خواستم ببینم اگر صیغه ی محرمیت جاری بشه فقط برای اینکه اگر دستمون بهم خورد گناهی مرتکب نشیم… بدون هیچ رابطه ای و نزدیکی… آیا بازم اجازه ی پدر لازمه؟!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 58. زهرا می گوید

  سلام من دختری ۲۱ساله هستم وارتجاعی هستم قبلاهم ازدواج کردم ک رابطه ای جنسی ازجلونبوده ولی بادوست پسرم رابطه داشتیم آیاصیغه بخونیم صحیحه؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله صحیح میباشد

 59. ناشناس می گوید

  ‌سلام‌آیا‌عقد‌موقت‌هم‌عده‌دارد؟‌

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله دو طهر عده برای نکاح موقت میباشد

 60. مریم کرمی می گوید

  سلام من نامزدم میخایم یخ صیغه محرمیت بینمون باشه تا عقد نیکنیم که گنای مرتکب نشیم بدوم هیچ چیزی باید چکار کنیم چند ماه دیگه هم عقد میکنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید صیغه محرمیت را خودتان جاری نمایید یا از طریق دفاتررسمی ازدواج اقدام نمایید

 61. محمد می گوید

  سلام من با زنی ۲۸ ساله که دارای دوفرزند هست میخواهم صیغه کنم خودمون میتونیم صیغه رو بخونیم چون نمیخایم کسی متوجه بشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام لفظ عربی صیغه نکاح هم توسط طرفین وهم از طریق وکالت به غیر میتواند صورت بگیرد ولی باید در نکاح موقت مدت ومهریه تعیین شود وگرنه عقد باطل میباشد

 62. رها می گوید

  سلام ببخشید من براثر تجاوز باکرگی خود را از دست داده ام ولی از طریق پزشک قانونی ترمیم کردم ایا میتونم بدون اجازه پدر صیغه محرمیت با آقایی ک دوسش دارم رو بخونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتوانید اقدام به ازدواج موقت نمایید

 63. سارا می گوید

  سلام من قبلا یبار عقدکردم و طلاق گرفتم…باکره هستم…میتونم بدون اجازه پدر صیغه موقت بشم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر باکره باشین نیاز به اذن پدر دارد

 64. محسن می گوید

  سلام بنده با یک خانم سی و پنج ساله در ارتباط هستم
  ایشون پدرشون و همینطور پدر بزرگشون رو از دست دادن !باکره هم هستن ، شرطشونم از دست ندادن باکرگی هست ! آیا بنده میتونم با ایشون صیغه موقت بخونم و مشکلی وجود نداره یا باید اجازه از شخص دیگری مثل برادر یا عمو بگیرن ؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر اذن برای نکاح توسط پدر یا جد پدری ایست

 65. م ح می گوید

  سلام،وقت بخیر
  دختر۴۷ ساله و باکره هستم و خواستگار فراوان داشته و هنوز هم دارم اما خانواده ام هیچ کس را نمی پسندند،اخیرا با شخصی که خواستگارم بوده و به دلیل فاصله سنی خانواده ایشان فعلا ممانعت کرده اند ولی هر دو شدیدا بهم علاقمندیم از طرفی هر دو از خانواده مذهبی و خودمان هم مذهبی و مقید هستیم،وامور پژوهشی و ارتباط درسی و کاری هم با هم داریم،لذا معذب هستیم ،می خواستم ببینم اگر صیغه محرمیت خودمان جاری کنیم با شرط این که ارتباط جنسی نداشته باشیم آیا عدم اذن پدر مبطل صیغه است،لطفا راهنمایی بفرمایید.با تشکر و احترام

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام هیچ ایرادی نداره

 66. ناشناس می گوید

  سلام آیا لازمه در هنگام خواندن عقد موقت بعد از فی المدته معلومه زمان گفته شود .؟!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :نیازی به اوردن مدت ومهریه درلفظ عربی نیست یلکه توافقی قبل میباشد.

 67. ناشناس می گوید

  سلام من زن متاهلی هستم که فردی دوست شدم ازطریق مجازی ماهمدیگروفقط درمجازی میبینیم ازهم دوریم اون میخوات که عکس چهره وبدنموببینه ایامیتونم بااینکه متاهلم صیغه روبخونم تامحرم بشیم بتونه تصویرمنوببینه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :ایرادی ندارد.

 68. رویا می گوید

  سلام خسته نباشید ایا هر دفعه که بخوایم نیازمون برطرف شه باید صیغه موقت بین خودمون خوند ؟ باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 69. نوشین می گوید

  سلام دختر باکره هستم پدرو جد پدری ندارم آقایی خواستگارم‌
  هستن و با هم ارتباط تلفنی داریم چون خانواده م راضی نیستن باید کمی صبر کنیم تو این‌مدت بخاطر اینکه به گناه نیفتیم میشه صیغیه محرمیت خوند؟من ۵۰ سالمه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 70. شریف می گوید

  سلام
  دختر باکره تا چه سنی در صورت زنده بودن پدر نیاز به اذن ایشون داره؟
  با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگه دختر باکره باشد نیاز به اذن پدر میباشد

 71. mohsen می گوید

  سلام من بایه خانمی میخام ازدواج کنم که رای طلاقش اومده و طلاقش از نوع بائن خلع هست ما میتونیم باهم صیغه محرمیت داشته باشیم ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید مدت سه طهر عده تمام شود بعدا میتوانید ازدواج نمایید

 72. خانم.اقبالی می گوید

  سلام من یه خانم هستم که در شرف طلاق توافقی و با یه مردی آشنا شدم که اونم شرایطی ب مانند من و داره ولی بخاطر مهریه زنش مکث کرده. من خودم هم ۳۰ روزه که خونه پدرم هستم و میخام بعد از پایان کارام با اون مرد صیغه محرمیت بخونیم تا اشکالی در ارتباطمون نباشه. آیا عده من بعد از ثبت طلاق شروع میشه یا این ۳۰ روز هم شاملش میشه؟
  و اینکه من الان صد درصد طلاقم قطعیه اشتباهه با اون شخص در ارتباط هستم؟ ارتباط لفظی و قرار برای صحبت و شدیداً خودداری میکنم از ایجاد هر نوت رابطه. و شنیدم که میگن اگر زنی در زوجیت کسی باشد و با مرد دیگر وارد رابطه شود آن مرد برایش تا ابد حرام میشود. این مورد هم صحیحه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :رابطه جنسی ملاک است ومدت عده طلاق سه طهرمیباشد.

 73. کمالی می گوید

  سلام اگردرخواندن صیغه موقت زن دودل باشد یا شک داشته باشه برای انجام دادن صیغه وبعد صیغه جاری شود بین خودوطرف ایااون صیغه درست است یاباطل حساب میشه ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: درمدت ومهریه مشکلی نباشد ایرادی ندارد.

 74. کمالی می گوید

  اگردرخواندن صیغه شک داریم اما بخوانیم صیغه باطله یا خیر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :مشکلی ندارد مهم مدت ومهریه میباشد.

 75. کراوغلی می گوید

  سلام من در حال طلاق با یه مردی اشنا شدم و باهم دوست شدیم و رابطه جنسی نداریم. ایا اگر ثابت شود جرم است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :اگه هیچ رابطه نداشته باشین فقط رابطه شما نامشروع میباشد.

 76. م می گوید

  سلام برا صیغه خوندن حتما باید بریم کسی صیغمون کنه و ثبت بشع یا خود دختر پسر هم میتونن تنها اینکارا کنن؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :اجرای صیغه طلاق هم به وکالت وهم به صورت انفرادی با توافق طرفین میتواند جاری شود.

 77. Mm می گوید

  سلام خسته نباشید من در حال طلاق هستم و باکره هم نیستم با یک آقا پسری در ارتباطم میخوایم بین خودمون یه صیغه خونده بشه ک گناه نباشه اشکالی نداره چون هنوز طلاقم کامل نشده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :باید سه طهرعده شماسپری شود تامجددا ازدواج نمایید صیغه هم مثل ازدواج دائم باید عده تمام شود.

 78. شایان می گوید

  سلام بنده با یه خانومی دوست بودم اول نمیدونستم متاهله بعد متوجه شدم هم قبل و هم بعدش باهم رابطه داشتیم الان با همه این تفاسیل میخواهیم ازدواج دائم کنیم منم یکبار ازدواج ناموفق داشتم میخواستم بدونم ایشون با توجه به اینکه اون موقعه باهم رابطه داشتیم حرام دائم بنده نشدن!؟ و اینکه راه حلی داره یا خیر ممنون سریع جواب بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگربااطلاع ازرابطه زوجیت اقدام به روابط جنسی انجام داده باشین ازلحاظ شرعی وقانونی نمیتوانید باچنین شخصی ازدواج نمایید.

 79. مولا می گوید

  صیعه موقت زن افغانی جایز است یا اشکال دارد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :ازدواج با فردخارجی منوط به اجازه مخصوص دولت میباشد.

 80. محمد می گوید

  من ۱۷ سالمه و چند سال با دختر عمم ارتباط دارم و بخاطر اینکه گناه نشه می خوایم صیغه ی محرمیت بخونیم اگه پدر ومادرامون ندونن صیغه باطله؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله میتوانید بخوانید بین خودتان وصحیح میباشد ولی باید از لحاظ قانونی وشرعی رضایت پدردخترباشد.

 81. تارا می گوید

  سلام ببخشید یک سوالی دارم. اگر یک مرد حدود ۳۱ ۳۲ ساله و یک دختر باکره ۱۸ ساله باشن و دختر پدر و مادر نداشته باشه و از باقی فامیل ها هم خبری نداشته باشه، امکانش هست که خود مرد برای خودشون صیغه بخونه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:ازلحاط قانونی مشکلی وجود ندارد.

 82. Fateme می گوید

  سلام اگر دختر ازدواج نکرده باشد ولی باکره نباشد هم برا ضیغه نیاز ب رضایت پدر است؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیرنیازبه اذن نکاح نمی باشد.

 83. .... می گوید

  سلام دختری که ناپدری داره یعنی پدر اصلی خودش نیس
  برای صیغه نیاز به اذن ناپدری هست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیرنیازبه اذن ندارید.

 84. ۲۲۲۲ می گوید

  آیا دختری که ناپدری دارد برای صیغه نیاز به اذن ناپدری هست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیر نیازی به اذن ناپدری نمیباشد.

 85. سعید می گوید

  آیا میشه زن هایی را که تن فروشی میکنند صیغه ساعتی یا روزانه کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله میتوانید بارضایت طرف اقدام اجرای صیغه نکاح موقت نمایید.

 86. الهه جعفری می گوید

  سلام.دختری هستم۳۷ ساله.با اقایی اشناشدم .حهت رفع نیاز،بدون ارتباط جنسی ،ایا میتونیم خودمون صیغه جاری کنیم که گناهی مرتکب نشیم.نمیخوام خانواده ام بدونه‌.پدرم درقیدحیات نیست.و شرایط ازدواج نداریم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله ایرادی ندارد.

 87. ماری می گوید

  سلام من ۲۷ سالمه که الان ۳ ساله از شوهرم جدا شدم ولی هنوز طلاقمون به صورت رسمی توی شناسنامم ثبت نشده، آیا میتونم صیغه ی یه مرد دیگه بشم؟ ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:ازدواج مجدد منوط به سپردن عده طلاق که سه طهر میباشدو بعد از عده می توان مجددا ازدواج نمود.

 88. amin می گوید

  دوست دختره من باکره نبوده و تازه عمل کرده… هنوزم برایه صیغه کردنش اذن پدر لازمه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیرملاک اذن پدر باکره بودن دخترمیباشد.

 89. محمد می گوید

  سلام
  خوندن صیغه بین دختر باکره و یک پسر بدون ارتباط جنسی هم نیاز به اذن پدر دخترخانوم داره؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:براساس قانون مدنی اجرای صیغه نکاح منوط به اذن پدرمی باشد.

 90. فاطمه می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید
  من ۵ ساله درگیر طلاق هستم
  وسه ساله ک محل زندگی خود را ترک کردم وچون طلاق یک طرفه است واز طرف خانم هست طول کشیده
  در این مدت شوهر من هیچ نفقه وخرجی ای به من نداده وهیچ تماسی بین ما برقرا نمیشه.
  سوال آیا می شود به عقد موقت کسی در بیام
  وبه گناه آلوده نشویم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بعد از طلاق باستی مدت عده سپری شودتا مجددا ازدواج نمایید.

 91. علی می گوید

  سلام ایا میشه یه دختر و پسری که نامزد هستند ولی هنوز عقد نکردنپ بینشون صیغه جاری بشه که به گناه مرتکب نشوند و کسی هم مطلع نشود
  حتما به اذن پدر نیاز است؟؟!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگر دخترباکره باشد اذن پدری لازم است.

 92. ناشناسسس می گوید

  سلام ما برای اینکه گناه نکنیم صیغه خوندیم جفتمون هم زیر بیست سالیم زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم من فقط این رو گفتم و طرف مقابل هم قبلت و رو‌گفت و من هنوز دخترم رابطه اونجوری نداشتیم فقط برای اینکه گناه نکنیم اینکار و کردیم از نظر شما اشتباه ؟
  و کسی هم نمیدونه این موضوع و خودمون خوندیم این صیغه چند روزس اشتباس؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:درست خوانده اید.

 93. محمدزاده می گوید

  سلام من۵۲ سالم و متارکه کردم و بادخترخانمی ۴۳ساله صیغه محرمیت خوندیم ک پدرشون فوت کرده و بابرادراش رابطه ندارن آیا صیغه مون جایز هست ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله مشکلی ندارد

 94. S.s می گوید

  سلام. وقتتون بخیر. من و یه آقایی که اصلا همدیگر را هم ملاقات نکردیم به اصرار ایشان ازدواج موقت کردیم تلفنی، با این متن که ایشان از من وکالت گرفت و یکسال و مهریه یک شاخه نبات گفت که البته اینجا هم خوندم که مهریه باید ارزش اقتصادی داشته باشه، در صورتی که من باکره‌م البته دکتر رفتم گفتن که بکارتت ضایعه دیده، و پدرمم در جریان این عقد موقت نبوده‌ن کلا و حالا بعد تقریبا ۲۰ روز که کلا بنا به دلایلی من با ایشان قطع رابطه کردم، میگه تو هنوز زنمی!!! اول اینکه آیا این عقد صحیحه؟!! و اگر بله چطور راضیش کنم باقی مدت را ببخشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:هیچ الزامی برای شما وجود ندارد .

 95. شاهین می گوید

  سلام من میخوام با زنی که با یک نفر دیگه صیغه خونده ولی دیگه نمیخواد با اون باشه صیغه محرمیت بخونم؟ اگه میشه توضیح بدید ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:با انقضای عده می توانید ازدواج نمایید.

 96. binam می گوید

  سلام خواستم بین من ویه دختری که مطلقه است صیغه محرمیت بخونم.برای صیغه خوندن فقط اون جمله عربیشو بخونم یاعربی وفارسیشو بخونم.بعد محریه ومدت که تعیین شد موقع خوندن صیغه مقدارومدتشو به زبون بیارم ?

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:نیازی به ذکر مدت و مهریه به زبان عربی نیست بلکه قبلا باید توافق نمایید .

 97. ناشناس می گوید

  سلام من خانمی ۳۲ساله هستم ک از همسرم جدا شدم.و۲ماه صیاه یه اقا شدم..حالا مدت صیغه تموم شده ..ایا میشه یا یه نفردیگه صیغه بخونم .درصورتی ک عده ام در نیومدن…اصلا عده ایا واجبه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله هیچ مشکلی ندارد.

 98. ناشناس می گوید

  سلام ودرود برشما.. من خانمی ۳۲ساله هستم ک از همسرم جدا شدم.و۲ماه صیاه یه اقا شدم..حالا مدت صیغه تموم شده ..ایا میشه یا یه نفردیگه صیغه بخونم .درصورتی ک عده ام در نیومدن…اصلا عده ایا واجبه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:عده باید تمام شود تا مجددا ازدواج نمایید.

 99. ماندانا می گوید

  سلام وقت بخیر، من دختری ۴۴ ساله هستم.باکره ام .پد و پدربزرگم م در قید حیات نیستند. چند وقت پیش از طریق فضای مجازی با اقایی اشنا شدم و چون ایشون هم مذهبی بودن برای اشنایی به درخواست ایشون بین خودمون محرمیت خوندیم که راحتتر صحبت کنیم و ضمن اینکه ما در دو استان جدا بودیم. ایشون برای دوماه جهت آشنایی محرمیت و خوندن. بعد چند روز که از ایشون خبری نبود گفتند که بیمار بودن و من دیگه تمایل نداشتم ادامه بدم و ازشون خواستم که محرمیت و باطل اعلام کنه که ایشون قبول نکردن، ولی باز هم چند روز بعد غیب شدن، آیا با توجه که هیچ گونه رابطه ای بین ما نبوده و تلفنی محرمیت خوندیم میتونم از این صیغه خارج بشم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:هیچ الزامی برای شما ایجاد نمی کند می توان به حرف های ان فرد هم اعتنا نکنید .

 100. احسان می گوید

  سلام سوال من اینه که دختر باکره نباشه و و ازدواج هم از قبل نکرده باشه میشه بدون اجازه پدر صیغه بشه؟
  آیا باید مدرکی باشه برای اینکه با کره نیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:ازدواج دختر باکره فقط منوط به اجازه پدر یا جد پدری می باشد.

 101. متین می گوید

  سلام من پسری۱۵ ساله هستم که میخوام با کسی رابطه ی جنسی داشته باشم و نمیخوام که پای کسی درمیون باشه یا پدر مادرمون بفهمن و این دلیلش هم کاملا مشخصه . ما خودمون میتونیم که فقط با خواندن صیغه اونم فقط واسه یک ساعت محرم باشیم و اینکه مهریه هم از قبل تعیین کرده باشیم . این کار که گناهی ندارع؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگر دختر باکره باشد اذن پدر شرط است برای ازدواج موقت ولی گناه نیست.

 102. محمد می گوید

  سلام من یه پسر مجرد با یه خانم مطلقه میخوایم صیغه بشیم و اگه بخوایم جایی سکونت داشته باشیم مثل هتل یا مسافرخونه ای جایی حتما باید مدرک ارائه بدیم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اکثر مکان های اقامتی سند محرمیت می خواهند شما می توانید در دفاتر ازدواج گواهی ازدواج بگیرید چون موقت است ثبت رسمی نمی شود .

 103. احمد می گوید

  سلام دخترانی که از شیر خوارکی تحت پوشش بهزیستی هستند الان به سن بلوغ رسیده‌اند و پدروجد پدری ندارند برای صیغه محرمیت میخوان اقدام کنند به چه صورت است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله ایرادی ندارد.

 104. ناشناس می گوید

  سلام اگر کسی ازدواج موقت بکند و رابطه زناشویی انجام دهد آیا حرام است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر حرام نیست چون خودش را حلال ان شخص کرده

 105. طیبه می گوید

  سلام من دختری ۳۵ ساله م ومجرد…میخام با اقایی رابطه داشته باشم میتونیم خودمون صیغه بخونیم پنهونی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله اگر باکره نباشید می توانید بخوانید .

 106. گل محمدی می گوید

  اگر دختری باکره نباشد و قصد صیغه داشته باشد و بخواهد که ثبت شود و به عنوان مدرک نگهدارد چگونه باید این سند را بنویسد با توجه به اینکه صیغه توسط خود زوجین جاری شود؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به دفاتر رسمی ازدواج مراجعت نموده و درخواست ثبت نمایید.

 107. حسن می گوید

  سلام برای صیغه دختر باکره اگر دست به بکارت نزنیم بازم اذن والدین نیازه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: دختر باکره نیاز به اذن دارد.

 108. پرستو می گوید

  سلام من دختری ۲۲ساله هستم که وقتی شوهرداشتم بایه پسری رابطه داشتم والانم طلاق گرفتم ازشوهرم ولی بازم بااون پسر رابطه دارم میخواهیم صیغه محرمیت وبعدش دائم بخونیم آیا امکانش هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: با انقضای عده می توانید مجددا ازدواج نمایید.

 109. Lavin می گوید

  سلام خسته نباشید، من یه زن مطلقه ام، با یه پسر مجرد رابطه دارم، الان میخوایم بین خودمون صیغه بخونیم
  خواستم بپرسم چجوری اینکارو بکنیم؟
  چی باید بگیم؟ ممکنه پسر متن صیغه رو بخونه و به هم محرم بشیم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید باتوافق هم صیغه را خودتان جاری نمایید.

 110. سحر می گوید

  سلام من یه مدت صیغه نامزدم شدم
  ولی بعد از یه ماه مدتش تموم شد ،امروز باهم رابطه برقرار کردیم ولی تو دلم خوندم ایشون هم راضی بود به صیغه
  آیا گناه کردیم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: ایرادی ندارد.

 111. مریم می گوید

  سلام .خانمی که باوجودشوهرش بایه مردی واردرابطه شده وبعدتصمیم به جدایی ازشوهرش گرفته آیا میتونه بعدطلاق ازشوهرش بااون مردصیغه بشه درصورتی که قبلا رابطه داشتن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بعد از اتمام عده بله می تواند.

 112. ناشناس می گوید

  سلام من دختری ۲۳ ساله هستم و با آقایی که باکرگی من رو گرفتند بخواهیم صیغه موقت جاری کنیم نیاز به اجازه پدر من دارد؟
  من قبلا ازدواج نکردم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله نیاز اذن پدر می باشد.

 113. رضا می گوید

  سلام در صیغه گفتن اسم واقعی لازم است یا میشود یک اسم مجازی به خانم اغلام کرد؟ ممنون میشم ج بدید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: نیازی نیست اسم شخص اعلام شود در خواند متن صیغه.

 114. f می گوید

  سلام اگه دختری که ازدواج نکرده ولی بکارت نداره میتونه صیغه دوست پسرش بشه؟!و پدرش درقید حیاط نباشه و حتی پدر بزرگش

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله هیچ مشکلی ندارد.

 115. ... می گوید

  سلام از پشت تلفن دخترو پسر میتونن صیغه بخونن؟!ودختر بکارت نداشته باشه؟! چطور مدت صیغه و مهریه رو مشخص کنیم همین ک باهم مشخصش کنیم و صیغه رو بخونیم درسته؟!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: صرفا صیغه را بخوانید و مدت و مهریه به توافق می باشد و بدون خواندن به زبان عربی می باشد.

 116. فاطمه می گوید

  سلام وقت بخیر ببخشید صیغه رو خانوم باید بگه یا نیازی نیست یا همون مرد کافیه ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: هرکدام می توانید بخوانید.

 117. فاطمه می گوید

  سلام وقت بخیر ببخشید صیغه رو خانوم باید بگه یا نیازی نیست یا همون مرد بگه کافیه ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: هر شخصی قرائت نماید ایرادی ندارد.

 118. رضا می گوید

  سلام من میخوام بادختری که واقعا دوستش دارم وازش دورم وفقط هردوماه میتونم برم پیشش برای ده روزی که پیششم صیغه موقت بخونم این خانم قبلا شوهر داشته الان جداشده میخواستم بدونم اجازه پدرش براصیغه لازمه یاخیرچون نمیخوام این چندروزی که پیش هم هستیم گناهی مرتکب بشیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر غیر مدخوله باشد نیازی به اذن ندارد.

 119. سارا می گوید

  سلام من دختری باکره هستم که جهت اشنایی با اقایی صیغه ی یک ماهه کردیم و به توافق نرسیدیم با وجودی که هیچ رابطه جنسی بین ما صورت نگرفته ایا نیاز به عده نگه داشتن بعد از اتمام صیغه برای من هست ؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:غیر مدخوله عده ندارد.

 120. سوسن می گوید

  سلام من یه دختر باکره ۵۱ ساله هستم که پدر و جد پدریم زنده نیس وفقط بخاطر فضای مجازی میتونم با پسرعموم که اونم ۵۲ ساله شه و زن هم داره صیغه محرمیت بخونیم که گنا نکنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید بااجازه همسرشان انجام پذیرد.

 121. حمیر رضا می گوید

  سلام این سوال خیلی مغزمودرگیرکرده چون همچین اتفاقی افتاده اگه درازدواج موقت مدت دار صاحب فرزند بشن و بعد از مدتی مرداز دنیا برود چرا اون زن فقط مهریه بهش تعلق میگره وارثی نمیبرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: نکاح موقت نفقه و سهم ارثی ندارد.

 122. نادر می گوید

  سلام
  جناب آقای بهزاد زینالی خسته نباشید
  در مورد بعضی سوال ها فک کنم دقت نکردین
  زن شوهر دار با مردی که وارد رابطه جنسی میشه حرام ابدی میشن
  و بعد از طلاق هم نمیتوانند باهم ازدواج کنن
  نظر شما چیه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله در صورت علم و اطلاع حرمت ابدی ایجاد می شود.

 123. طاهره می گوید

  سلام ۳۹ ساله هستم نیاز به ازدواج دارم اما پدر بیسواد است ودرک درستی از نیاز دحتر ندارد من باپسرس آشناشده ام وخودم محرمیت رو خونده ان تابه گناه نیفتیم طبق فتوا .ایا ادن پدر ساقط است چون توجیه پذیر نیست که دختری محرمیت بخونه وباپسری صحبت کنه درفضای مجازی.ومیگه دختر رو چه به این کارها چکار کنم اصلا دوست ندارم به گناه بیفتم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بر اساس قانون اذن پدر شرط می باشد هر نوع ازدواج که باشد.

 124. علی می گوید

  سلام من میخوام با یه خانوم که باکره نیست رابطه داشته باشم اون خانوم شغلشه و با از این کار پول بدست میاره و گفته برای یک ساعت رابطه ۲۵۰تومن میخوام حالا من میتونم ایشون رو برای یک ساعت صیغه کنم و مهریش رو همین پولی که باید بهش بدم بکنم؟
  بعد صیغه شرایط سنی نداره و پسر ۱۷ ساله میتونه با دختر ۱۸ ساله صیغه کنه لطفا جواب بدید ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله هیچ ایرادی ندارد می توانید صیغه بین خودتان جاری نمایید.

 125. ایمان می گوید

  سلام سوال من این میباشد که آیا در صورتی که هیچ مشکلی الحمدلله بابت رابطه باهمسرتان ندارید
  و همسرتان به لحاظی به مسافرت رفته اند
  و مرد خانمی را بابت صیغه نمیشناسد
  و فقط خانمی که دخترانی دارد و آنها کارشان همین است چه بایستی کرد
  صیغه ام خوانده شود باهمیچین خانمی هیچ گاه عده رانگه نمیدارد و دائما در مکانهای مختلف است

  آیا اسلام برای هچین موانعی چه راهی گذارده
  آیا بنده صیغه بخوانم با همین خانمی که دوساعت پیش باکسی دیگه بوده حالا با بنده است درست است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:این امر بسته به نظر شما که اطلاع از چنین امری دارید یا خیر.

 126. مریم می گوید

  سلام برای صیغه موقت بین دختر پسری ک فقط میخوان ارتباط داشتع باشن هرچیزی جز رابطع جنسی و دختر نمیتونه ب پدرش بگه ب هیچ وجه ….. خودش میتونه صیغه رو بخونه دیگ
  بعدش تو صیغه موقت مهریه چجوری باید مطرح بشع اول مثلا باید به فارسی بگن یک جلد کلام الله و یک سکه…
  بعد به عربی صیغه رو بخونن!!
  بعد اون دختر بخواد مهریه رو ببخشه باید بعداز خواندن صیغه بگه که مهریه رو بخشیده !

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: فقط اجرای متن خواندن صیغه کفایت می کند نیازی به ذکر مدت و مبلغ مهریه وچیز دیگری نمی خواهد ذکر شود این موارد با توافق بین خودتان باید حل شود.

 127. ناشناس می گوید

  سلام اگه دونفر مابین خودشون صیغه عقد وقت جاری کنن ایا از نظر قانونم شرعی هس یا جرم حساب میشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیر ایرادی ندارد جرمی هم ندارد ولی باید یه مدرکی که مثبت ادای خودتان باشد.

 128. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر
  بنده قصد دارم با شخصی ازدواج موقت کنم
  اگر بعد از خواندن صیغه به هردلیلی کسی متوجه شد و مارا باهم گرفتند چگونه ثابت کنیم که ازدواج موقت کرده ایم و کار حرامی انجام نداده‌ایم؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید مدرک مثبت ادعا تقدیم نمایید .

 129. Omid می گوید

  سلام من ودوست دخترم چندوقته باهم دوستیم وه مخوام بدونم که مامیتونیم برای اینکه گناه نکنیم صیغه مدت داربخونیم بدون اذان پدر چون پدرش خبرداربشه جفتمونو میکشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: نکاح با دختر باکره نیاز به اذن پدر می باشد.

 130. مهدی می گوید

  سلام اگر پسر بخواهد صیغه را بخواند چی باید بگه و خانم چ جوابی بده ؟ ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: یک لفظ عربی است که باید بخوانید و طرف مقابل ان را تایید نماید.

 131. امیرحسین می گوید

  سلام آیا برای ازدواج موقت نیاز به آزمایشات است ؟یعنی صحت باکرگی ؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: چنین عملی توافقی ایست.

 132. ناشناس می گوید

  سلام،ببخشید من چندماهه نامزد کردم، چون تو خانواده ماکلا رسم خوندن صیغه نیست آیا میشه بدون اجازه پدرم صیغه بخونیم؟ دوماه دیگه هم اگه خدابخواد قراره عقد کنیم وبریم ماه عسل، دوس داریم تاموقع عقدمون محرم بشیم،که کمتر دچارگناه بشیم… رومون نمیشه ازپدرمون اجازه بگیریم،درصوتیکه کاملا موافق و راضی این وصلت هستش، فقط چون رسم نداریم صیغه محرمیت بینمون جاری نشد… ممنون میشم جواب بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر راضی باشد ایرادی ندارد

 133. آیسان می گوید

  سلام با پسری در ارتباطم قصدمون ازدواجه میخوایم به صورت مجازی صیغه محرمیت بخونیم
  پدرم و جده پدریم فوت شدن و خودم ۲۰سالمه مادرم از این جریان اطلاعی نداره و مرجع تقلیدم رهبر هستن
  میخواستم ببینم همچین چیزی امکان پذیره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید این کار را انجام دهید.

 134. متین می گوید

  سلام .دختری که باکره نباشه و زن باشه
  میتونیم خودمون صیغه رو بخونیم ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می توان صیغه را جاری کرد ولی در صورت ایجاد مشکل در نزد مقامات دولتی باید سند صیغه نامه رسمی دفتری داشته باشید ولی از لحاظ شرعی خودتان هم می توانید جاری نمایید.

  2. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   ازدواج (دائم یا موقت) دختر باکره باید با اذن پدر و یا جد پدری باشد.

 135. مهدی می گوید

  سکوت کردن آقا در هنگامی که خانوم صیغه را می‌خواند شرط است؟ یعنی اگر در هنگام خواندن خطبه آقا حرفی بزند باطل است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر هیچ ایرادی ندارد و به صحت نکاح هیچ ایرادی وارد نیست.

 136. امین می گوید

  آیا صیغه نکاح منقطع روی برگ عادی و بین دوطرف جاری بشه وجاهت قانونی داره .یا اینکه حتما باید عاقد وسط باشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله درسته هیچ ایراد قانونی ندارد.

 137. علی می گوید

  درود برشما
  پسری هستم ۲۳ ساله که با ی دختر غیر باکره در ارتباطم خودمون میتونیم صیغه محرمیت بخونیم؟
  فقط سوال اصلی من این هست اگه ی مامور نیروی انتظامی حالا توی خیابون مارو بپرسه که چی نسبتی دارین و هیچ سند رسمی هم وجود نداره که ثابت کنیم ازدواج موقت کردیم،راهی هست برای اثبات ؟
  سپاس از شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید ولی اگر توسط پلیس دستگیر شوید باید صیغه نامه رسمی داشته باشید تا قبول کنند.

 138. بی نام می گوید

  سلا پسری هستم ۲۰ ساله با یه دختر باکره حرف میزنم وقصدم ازدواج مادرش هم میدونه ولی میخایم بین خودمون صیغه ۱ روزه بخونیم واس اینکه باهم باشیم ولی نمیخام باکره بودنشو بگیرم ازش باید چکار کنم؟؟؟
  فقط میخایم بین خودمون دوتا باشه

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید بین خودتان صیغه محرمیت بخوانید ولی مدت و مهریه را نیز باید مشخص نمایید.

 139. تمنا می گوید

  سلام من ۲۶سالمه شوهردارم ولی درحال جداشدنیم و‌۶ماه هیچ رابطه ای باشوهرندارم .میخاستم بدونم میتونم باکسی دیگه صیغه محرمیت بخونم یانه امکامش نیست

  1. زینالی می گوید

   سلام: تا زمانی که شما طلاق نگرفته باشید و عده تان تموم نشده باشد نمی توانید در عین حال دو تا شوهر داشته باشید پس شما باید ابتدا طلاق بگیرید و به مدت سه ماه نیز از طلاق شما سپری شود بعد از ان بتوانید صیغه هر شخص که انتخاب می کنید در بیایید.برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 140. مهتاب می گوید

  آیا برا ازدواج موقت کافی زن بخونه یا باید هر دو بخوانند؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: فرقی بین زن و مرد نیست .

 141. علی می گوید

  سلام. میخواستم ببینم چجور میشه دو نفر خودشون و بدون مراجعه به عاقد صیغه محرمیت جاری کنن ؟ آیا امکانش هست ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله بین خودتان می توانید صیغه محرمیت را جاری نمایید

 142. راحیل می گوید

  سلام وقت بخیر
  ببخشید من و یه آقایی بین خودمون صیغه محرمیت خوندیم ولی بعداً متوجه شدم از لحاظ لفظی اشتباه خونده شده مثلا جای فتحه و کسره اشتباهی ادا شده
  الان حکمش چی هست آیا باطل هست

  1. زینالی می گوید

   سلام: مشکلی نیست هیچ ایرادی ندارد

 143. رضا می گوید

  سلام. من پسری مجردهستم۳۷ساله میتونم با یک دختر باکره۳۹ساله که پدر و جد پدری نداره صیغه بخونیم بینمون؟ با رضایت طرفین و آگاهی از مدت و مهر معلوم. مادر دختر در قید حیات هستن ولی نمیخاد بفهمه. ضمنا اگر فردای صیغه شفاهی دختره ادعای تجاوز کرد تکلیف چیه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: چون پدر و جد جد پدری ندارد نیاز به اذن کسی ندارد و می توانید با ازاله بکارت اذن را کلا منتفی نمایید

 144. حامد می گوید

  صيغه موقت را بايد جايي ثبت كرد ؟
  خودم بخونم كافيه؟
  لازمه روي كاغذ بيارم ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: برید توی دفترخونه بخونند و این موقته ثبت سیستمی نمیشود

 145. من می گوید

  سلام میخواستم بپرسم آیا اگه باکره نباشه عقد موقت کنیم پدر دختر میشه اونو باطل کنه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می تواند ابطال نماید مگر اینکه بکارت دختر از طریق رابطه جنسی دزایل شود.

 146. زهره می گوید

  سلام دختری ۲۶ساله و باکره هستم که با آقای متاهلی در ارتباطم.
  آیا خوندن صیغه محرمیت بصورت شفاهی، با معین بودن مهریه و مدت ولی بدون اجازه ی پدر و فقط برای بوسیدن و بغل کردن بدون عمل دخول، صحیح است؟!دوست ندارم زمانی که کنار هم هستیم گناهی مرتکب شده باشیم

  1. زینالی می گوید

   سلام: از لحاظ شرعی و قانونی باید به اجازه پدر باشد بدون اذن پدر نمی توان صیغه خوند مگر اینکه بین خودتان صیغه بخوانید.

 147. سحر می گوید

  سلام ببخشید من ۲۳ سالمه و مجرد هستم و میخوام با یه نفر صیغه ی موقت انجام بدیم میخواستم بپرسم اسمه من جایی ثبت میشه؟ برایه ازدواجم در اینده مشکلی بوجود میاد؟ یا مثلا ممکنه که دراینده موقع عقد یا بعدش شوهرم متوجه بشه که من قبلا همچین کاری کردم؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: ازدواج موقت در سیستم ثبت احوال ثبت نمیشود و صرفا یک برگه صادر میشود که مشکلی بوجود نیاید و در آینده نیز قابل استعلام نمی باشد.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

6 + 16 =