طریقه و روش های خواندن صیغه ازدواج موقت

ازدواج امری پسندیده و سفارش شده در اسلام است که میتواند به صورت عقد دائم یا عقد موقت باشد. برخلاف تصور عمومی که ازدواج موقت را امری زشت میپندارد، این ازدواج، ازدواجی قانونی و شرعی میباشد که قواعد مربوط به آن در اسلام و همچنین قانون مدنی ایران بیان گردیده است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ازدواج موقت، ازدواجی است که در آن مدت و مهریه معینی تعیین می‌شود یعنی برای آن انقضایی در نظر گرفته میشود و این مدت در هر مورد و با توجه به توافق طرفین میتواند متفاوت باشد. ممکن است ازدواج بین دو نفر برای یک روز باشد و برای دو نفر دیگر این مدت نود و نه سال در نظر گرفته شده باشد. ازدواج موقت نام‌های دیگری دارد مانند متعه، نکاح منقطعه و صیغه. البته کلمه صیغه بیشتر بین عموم رواج دارد و در قانون از این کلمه برای بیان این ازدواج استفاده نگردیده است و بیشتر لفظ نکاح منقطعه به کار رفته است.

زمانی که دو نفر قصد دارند عقد ازدواج موقتی را منعقد نمایند، قبل از اینکه صیغه عقد را جاری سازند بایستی اقداماتی را انجام دهند تا عقد ازدواجی که جاری میگردد صحیح و قانونی باشد.

ازدواج-موقت

موارد الزامی قبل از جاری ساختن صیغه ازدواج موقت

تعیین مدت

اولین اقدامی که قبل از خواندن صیغه ازدواج باید انجام گیرد، تعیین مدت است. بر اساس تعریفی که از ازدواج موقت ارائه نمودیم، این ازدواج ازدواجی است که در آن مدت عقد باید کاملا مشخص باشد. در این ازدواج عدم تعیین کامل مدت سبب باطل بودن عقد است. مدت تعیین شده در این ازدواج بر اساس توافق طرفین است و ممکن است بسیار کوتاه، مثلا برای یک ساعت، و یا طولانی باشد مثلا برای نود و نه سال. باید توجه داشت که مدت تعیین شده باید کاملا مشخص و معین باشد و اگر صرفا قابلیت تعیین شدن داشته باشد کافی نیست. مثلا اگر بگویند مدت این ازدواج تا زمانی است که در مسافرت هستیم، این مورد نیز صحیح نیست و سبب میگرد عقد باطل باشد.


بیشتر بخوانید: ازدواج سفید در ایران و قوانین مربوط به آن


 

تعیین مهریه

در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم حتما باید مهریه ای برای زوجه مشخص شده باشد و عقد ازدواج موقت بدون تعیین مهریه در این ازدواج صحیح نمی‌باشد. مهریه مذکور باید دارای ارزش اقتصادی باشد، هرچند این ارزش اندک باشد. مهریه میتواند یک عین معین باشد مثلا یک ماشین که باید در همان زمان تعیین شده باشد و برای طرفین مشخص باشد منظور کدام ماشین است، یا اینکه قیمت آن را مشخص نمایند مثلا بگویند ماشینی با قیمت صدمیلیون تومان مهریه خانوم باشد. این مورد یکی از موارد تفاوت بین ازدواج دائم و ازدواج موقت است چراکه در ازدواج دائم میتوان عقد را بدون تعیین مهریه  جاری ساخت و بعد از عقد تعیین مهر نمود و یا اصلا تعیین مهریه ننمود که در این صورت بنا به مورد مهریه زوجه متفاوت خواهد بود مثلا اگر بین زوجین بعد از عقد و قبل از تعیین مهریه، زناشویی واقع شده باشد، زوجه مستحق دریافت مهر المثل است یعنی مهریه­ ای که درتعیین میزان آن مواردی ازجمله وضعیت زوجه از قبیل ظاهر و وضعیت و شان خانوادگی وی و یا عرف جامعه برای تعیین میزان مهریه او توسط کارشناس در نظر گرفته میشود.

اذن پدر یا جد پدری

اگر دختر باکره باشد، برای صحت ازدواج او لازم است ولی وی به این ازدواج اذن دهد.

 

ازدواج-موقت

روش‌های متفاوت خواندن صیغه ازدواج موقت

عقد موقت میتواند با چهار روش جاری گردد:

 • روش اول: آن روشی است که زوجین نزد شخص ثالث میروند و وی عقد آنها را جاری میسازد. او برای این امر بایستی از هر دو طرف وکالت داشته باشد و پس از اخذ وکالت صیغه را جاری نماید.
  برای توضیح این قسمت ۲ نام فرضی در نظر میگیریم، مثلا زهرا و حسین.
  وقتی عاقد شخص ثالث است ابتدا باید با وکالت از زوجه بگوید: زوجت موکلتی (زهرا) موکلی (حسین) فی المدة المعلومه علي مهرالمعلوم. به این معنی که: موکل خود زهرا را با تعیین مهریه معین در مدت معینی به ازدواج حسین درآوردم. و پس از گفتن عبارت بالا، از طرف زوج بگوید: قبلت التزویج لموکلی( حسین). با این معنی که: به وکالت از طرف موکلم حسین، این ازدواج را قبول نمودم.
 • روش دوم: برای خواندن صیغه ازدواج موقت آن است که زوجین خود عاقد ازدواج باشند. یعنی زوج و زوجه خود صیغه ازدواج را بیان نمایند. به این صورت که زوجه بگوید: زوجتک نفسی فی المدة المعلوم، علی المهر المعلوم. یعنی تو را به زوجیت خود دراوردم در معلوم و با مهریه مشخص.
  و سپس زوج بگوید: قبلت التزویج. یعنی این زوجیت را قبول نمودم.
 • روش سوم: برای جاری ساختن عقد ازدواج موقت این است که زوج، عاقد باشد. در این روش زوج از زوجه وکالت میگیرد تا صیغه را جاری نماید.
  در این روش مرد به وکالت از زن میگوید: زوجت موکلتی( زهرا) نفسی، فی المدة المعلومه، علی المهر المعلوم. و سپس از طرف خودش بگوید قبلت التزویج. یعنی موکلم زهرا را به ازدواج خودم درآوردم، در مدت معلوم و مهریه معلوم. و از طرف خودش بگوبد  این ازدواج را قبول نمودم.
 • روش چهارم: در این روش عاقد زوجه است. در این روش زوجه برای قبول ازدواج از طرف زوج از وکالت میگید و میگوید: زوجتک نفسی، فی المدة المعلومه، علی مهرالمعلوم. یعنی خودم را با مهریه و مدت معلوم به ازدواج تو درآوردم. و به وکالت از زوج میگوید: قبلت التزویج لموکلی یعنی به وکالت از موکلم این ازدواج را قبول نمودم.

بر اساس مثال‌هایی که برای روش‌های مختلف خواندن صیغه ازدواج موقت بیان نمودیم، مشاهده میگردد که صیغه مربوط به این عقد به زبان عربی می‌باشد اما اگر طرفین از جاری ساختن صیغه به زبان عربی عاجز باشند، میتوانند به زبان فارسی آن را جاری نمایند و این امر خللی به عقد وارد نمی‌­آورد.

ازدواج-کوتاه

 

تمدید مدت ازدواج موقت

اگر در مدت ازدواج موقت زوجین تصمیم بر این داشته باشند که مدت زوجیت را افزایش دهند، برای دستیابی به این منظوریا باید مدت ازدواج قبلی به پایان برسد و پس از آن عقد جدیدی مبنی بر مدت بیشتر منعقد نمایند، و یا باید مدت باقی مانده از جانب زوج به همسرش بذل و بخشش شود و پس از آن باید عقد جدیدی منعقد نمایند و مدت تعیین شده در این عقد جدید را بیشتر در نظر بگیرند. البته برعکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیفتد، یعنی قبل از انقضا مدت زوجین بخواهند از یکدیگر جدا شوند. به این منظور زوج باید باقی مانده مدت را به همسرش ببخشد و با بخشیده شدن باقی مانده مدت، ازدواج از بین میرود. در قانون مدنی نیز ذکر گردیده است که در عقد ازدواج موقت برای جدایی طرفین ۲ راه وجود دارد که راه اول انقضای مدت است و راه بعدی بخشیده شدن باقی مدت به زن، توسط شوهر میباشد.

ازدواج دائم پس از ازدواج موقت

در اکثر موارد زوجین پس از ازدواج موقت اقدام به ازدواج دائم مینمایند همچنان که امروزه این چنین است. در این صورت و به منظور جاری ساختن عقد ازدواج دائم، یا باید مدت تعیین شده در ازدواج موقت به پایان رسیده باشد و یا زوج باقی مانده مدت عقد موقت را بذل و بخشش نماید تا زوجه از قید زوجیت خارج شده و پس از آن بتوان وی را به ازدواج دائم خود درآورد. اگر مرد باقی مانده مدت را به همسرش نبخشد و با باقی ماندن مدت ازدواج موقت قبلی، ازدواج دائم را جاری سازند، ازدواج دائم باطل میباشد و زوجه همچنان در نکاح موقت زوج است و با پایان یافتن مدت تعیین شده در عقد، آنها بر یکدیگر نامحرم میشوند.

سوالات متداول

اگر زن خودش بخواهد متن عربی ” صیغه موقت” را بخواند باید بگوید؛
«زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم» یعنی من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین. بعد مرد در جواب می گوید؛ قَبِلتُ؛ یعنی قبول کردم.
در صورتی که مرد بخواهد “صیغه موقت” را بخواند باید بگوید؛ «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (فاطمۀ) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» یعنی من موکّلم را به ازدواج خود در آوردم در مدت و مهر مشخص شده.
سپس دوباره مرد برای خودش می‌گوید: «قَبِلتُ التَّزویج» یعنی قبول کردم این ازدواج را.

خواندن صیغه موقت زمان خاصی ندارد و قاعده خاصی در مورد زمان ان وجود ندارد منتها در ایران رایج شده که برای نامزدی این محرمیت خوانده می شود و البته در همین زمان باید حتما مهریه تعیین شود.

بله- لزومی ندارد حتما صیغه محرمیت حضوری انجام شود. می توان تلفنی نیز آن را خواند.

نکاح دو نوع است؛ نکاح دائم و موقت. نکاح موقت یا صیغه تفاوتهایی با نکاح دائم دارد و شرایط خاص صیغه است مثل این که در نکاح دائم ایرادی ندارد اگر مهریه تعیین نشود ولی در صیغه نمی توان مهریه را حذف کرد. مهریه برای صیغه الزامی است برعکس نفقه. نفقه در صیغه وجود ندارد مگر اینکه شرط شده باشد.

16 نظرات
 1. ملیکا می گوید

  سلام من ۱۷سالمه ک فقط چند روز مونده ک ۱۸سالم بشم من و دوست پسرم عاشق هم هستیم اما الان شریط مناسبی هردو نداریم برای در جریان گذاشتن خانواده ها و میخوام ک بینمون صیغه خونده بشه ک بهم محرم شیم و گناهی مرتکب نشیم .من و دوست پسرم از هم دوریم و فقط میخوایم نیاز هامون رفع شه و من نمیتونم ب پدرم بگم ک با پسری در ارتباط هستم چون منو میکشه.و پدر بزرگام هم از دنیا رفتن .و مشکل بعدیم اینک هنوز دخترم.لطفا ی راهی جلوم بزارین نمیخوام بخاطر اینک نمیتونم نیاز هاشو رفع کنم بینمون جدایی بیافته یا نمیخوام بخاطر اینک نیاز هامون رفع شه و نمیتونیم صیغه بخونیم ب گناه بیافتیم.مگه صیغه برای این نیست ک جوانان ب گناه نیافتن؟؟؟؟پس چرا انقدر شرط؟؟؟؟اخ دختری ک پدرش راضی باشه ک دیگ مشکلی نداره!!!!!!تورو خدا ی راهی پیدا کنید🤲🤲🤲🤲

  1. بهزاد زینالی می گوید

   صیغه به اذن پدر نیاز داره مگر اینکه پدرتون دلیل منطقی نداشته باشه برای مخالفتش که در این صورت اذن ساقطه

 2. بنی فاطمه می گوید

  سلام
  من باختری که قبلا ازدواج کرده،وشوهرش فوت شده، میخوام عقد موقت کنم، آیا از لحاظ قانونی میشه خودمون صیغه رو جاری کنیم؟
  اگر کسی متوجه شه، بعدا به اسم زنا مارو محکوم نمی‌کنند؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله میتونید

 3. مری می گوید

  سلام من ۲۱ سالمه با آقایی رابطه جنسی دارم و ایشون باکرگیمو ازم گرفته میتونیم بی اجازه پدر عقد موقت کنیم؟قبلا ازدواج نکردم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله

 4. عرفان می گوید

  سلام . آیا در ازدواج موقت اول مهریه پرداخت می شه بعد صیغه خوانده می شه … یا اول صیغه می خونن بعد مهریه رو می پردازند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. اول باید سبب گرفتن مهریه که همان صیغه است خوانده بشه بعد به واسطه آن مهریه قابل مطالبه بشه

 5. امیرحسین می گوید

  سلام’ بنده پسرم و ۱۹ سالمه یه سوال آیا موکل بنده از دید شما باید خانم مطلقه باشه تا صیغه صحیح در بیاد؟
  عاری از اینکه باکره باشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 6. سماء می گوید

  سلام
  دختر باکره ای هستم که ۳۳سال سن دارم و شرایط ازدواج دائم رو ندارم و اصلا نمیتونم به پدرم بگم که ازدواج موقت کردم….
  الان ۴نیم ماه بین خودم و یه آقا صیغه محرمیت خوندیم با این شرط که بکارتم از بین نره. اون آقا این شرایط رعایت کرده… میخوام بدونم صیغه من بدون رضایت پدرم صحیحه؟؟
  البته بعضی از فقها گفتند در چنین شرایطی صحیح هست ممنون میشم پاسخ بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام فرقی بین ازدواج دائم و موقت نیست و به اذن پدر در هر حال نیازمندید

 7. امیرحسین می گوید

  آیا موکل بنده باید خانم مطلقه باشه؟؟

 8. مهران می گوید

  با سلام و عرض ادب
  آقای متاهل با دختر خانمی ۲۵ ساله که یکدیگر را دویت دارند و پدر دختر خانم هم فوت کرده آیا میتوانند صیغه موقت جاری کنند تا با هم محرم شوند از طرفی دخت خانم نمیخواهد مادر و خانواده اش خبر دار شود ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید.

 9. مهران می گوید

  با سلام
  بنده با دختر خانمی ۲۵ ساله میخواهم صیغه موقت جاری کنیمو پدر دختر خانم هم از دنیا رفته م مادرش هم نمیخواهد متوجه شود اشکال ندارد با یکدیگر محرم شوند.ممنون میشوم اگر جواب بدهید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   خیر برای ازدواج دوشیزه صرفا اجازه پدر و در صورت فوت جد پدری لازم است

انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

متخصصین ما به آنها جامع عمل می پوشانند.