گواهی انحصار وراثت چیست؟

منظور از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.»

دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

لیکن در حال حاضر چون صدور گواهی انحصار وراثت غالباً در زمره دعاوی و مرافعاتی است که لزوماً مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگی‌های قضائی برخوردار نمی‌باشد، به همین منظور در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهی حصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید؛ بنابراین با وضع و تصویب قانون اخیرالذکر مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت مرحوم می‌باشد.

هر ذینفعی می‌تواند از شورای حل اختلاف درخواست انحصار وراثت کند مانند ورثه، طلبکار و یا موصی یا وصی و همچنین شخصی که غیرمستقیم از اثبات وراثت شخصی از دیگری منتفع می‌گردد، حق درخواست گواهی انحصار وراثت متوفی را دارد.

انحصار وراثت

چه مدارکی برای اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است؟

متقاضی برگ حصر وراثت مدارک ذیل را بایستی تهیه نماید و به دفتر دادگاه تسلیم کند:

 1. گواهی فوت متوفی (اصل و فتوکپی مطابق با اصل شده)؛
 2. گواهی مالیات بر ارث (رسید گواهی مالیاتی)؛
 3. فتوکپی صفحه اول شناسنامه ورثه یا وراث متوفی؛
 4. استشهادیه چاپی محضری؛
 5. فتوکپی‌عقدنامه‌همسر دائمی‌متوفی (در صورتی ‌که‌متوفی ‌به‌ هنگام فوت همسر یا همسرانی داشته است)؛
 6. اصل شناسنامه‌ها و عقدنامه جهت ارائه به دادگاه به همراه دیگر مدارک؛
 7. تنظیم دادخواست در یک برگ؛
 8. وصیت‌نامه (درصورت موجود بودن).

چه مدارکی برای تقاضای انحصار وراثت لازم است؟

متقاضی انحصار وراثت باید هنگام تقاضا از شورای حل اختلاف مدارک زیر را تنظیم و به دفتر شورا تسلیم نماید:

 1.  درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه وی و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وراث؛
 2. گواهی فوت متوفی صادره از اداره ثبت احوال محل اقامت دائمی متوفی؛
 3. گواهی مالیات وراثت از اداره امور اقتصادی و دارایی،
 4. فتوکپی کارت ملی و شناسنامه تمامی ورثه؛
 5. استشهادیه ای که دلالت بر منحصر بودن وراث یا ورثه دارد؛
 6. تصویر عقدنامه همسر دائمی متوفی.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

1 نظر
 1. مهدی حسینی می گوید

  سلام

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

شانزده − 10 =