لیست شعب بیمه تامین اجتماعی در شیراز

بیمه تامین اجتماعی سازمانی بیمه گر است که پوشش و حمایت از کارگران حقوق بگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد جزو وظایف اصلی آن است.

بیمه تامین اجتماعی شامل دو نوع بیمه اجباری و بیمه اختیاری می شود.

همچنین نوع دیگری از بیمه تامین اجتماعی وجود دارد که به آن بیمه حرف و مشاغل آزاد می‌گویند. در این نوع بیمه شخص بدون داشتن کارفرما مشغول به فعالیتی است که به اصطلاح به آن خویش فرما می‌ گویند. از شروط اصلی این نوع بیمه مشمول نبودن هیچ نوع برنامه حمایتی است.

حمایت های بیمه ی تامین اجتماعی

حق بیمه به مبلغی می گویند که افرادی که تحت پوشش بیمه هستند باید در ازای خدماتی که دریافت می کنند، بپردازند.

ازجمله حمایت های بیمه تامین اجتماعی برای بیمه شدگان که در ازای تعهد کوتاه مدت ارائه می کند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقرری بیمه بیکاری.
 • هزینه کفن و دفن.
 • غرامت دستمزد ایام بیماری.
 • غرامت دستمزد ایام بارداری.
 • هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه.
 • تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی.
 • غرامت نقص عضو مقطوع.
 • کمک هزینه ازدواج.
 • حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری و حوادث.

بیشتر بخوانید: آدرس و شماره تلفن شعب بیمه تامین اجتماعی در تهران


در ادامه این مطلب، لیست شعب بیمه تامین اجتماعی در شیراز به همراه آدرس و شماره تلفن آن ها برای شما آورده شده است.

بیمه تامین اجتماعی در شیراز

لیست شعب بیمه تامین اجتماعی در شیراز

۱- اداره کل بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، خ ستارخان، نبش کوچه ۱۵
 • کد پستی: ۷۱۸۴۷۳۵۱۵۴
 • تلفن مستقیم: ۳۶۴۹۱۳۸۲
 • نمابر: ۳۶۴۹۱۳۷۵، ۳۶۴۹۱۳۸۱
 • بازرسی: ۳۶۴۹۱۳۵۵
 • تلفن خانه: ۸-۳۶۴۹۱۴۰۵

۲- شعبه یک بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، خیابان قصر دشت، سه راه فلسطین
 • کد پستی: ۷۱۳۳۶۵۵۱۷۵
 • تلفن مستقیم: ۳۲۳۳۴۴۶۱
 • نمابر: ۳۲۳۵۱۰۵۹
 • تلفن خانه: ۳-۳۲۳۴۸۵۰۱، ۳۲۳۳۷۶۷۱,۳۲۳۳۹۸۶۵، ۳۲۳۳۵۶۰۷، ۳۲۳۳۵۱۲۷

۳- کارگزاری ۲۷ بیمه تامین اجتماعی

 • آدرس: شیراز، خ ملاصدرا، اواسط خ هدایت، سمت چپ
 • شماره تلفن:  ۳۲۳۰۷۷۰۷

۴- شعبه دو بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، ابتدای بلوار چمران
 • کد پستی: ۷۱۹۴۶۴۶۳۴۸
 • تلفن مستقیم: ۳۶۲۶۳۶۸۶
 • نمابر: ۳۶۲۷۱۵۲۳
 • تلفن خانه: ۳۶۲۷۰۴۰۰، ۳۶۲۷۰۹۰۰,۳۶۲۷۵۱۸۳، ۲-۳۶۲۷۳۴۶۱

۵- کارگزاری ۹۶ بیمه تامین اجتماعی 

 • آدرس: اواسط خیابان هدایت، سمت چپ
 • شماره تلفن: ۳۶۲۶۱۲۳۶

۶- شعبه سه بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، خیابان زند، پشت پارکینگ خیام
 • تلفن مستقیم: ۳۲۳۰۷۹۰۱
 • نمابر: ۳۲۳۰۵۸۱۳
 • تلفن خانه: ۳۲۳۴۶۶۷۱، ۳۲۳۴۶۶۷۲، ۳۲۳۰۰۰۵۳,۳۲۳۰۵۸۱۴، ۳۲۳۰۵۸۱۵، ۳۲۳۰۴۱۱۸,۳۲۳۵۴۱۵۲، ۳۲۳۵۴۱۵۳، ۳۲۳۰۵۸۱۲

۷- شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، معالی آباد، میدان احسان، جنب درمانگاه حافظ
 • کد پستی: ۷۱۸۸۶۱۳۱۱۱
 • تلفن مستقیم: ۳۶۳۶۳۶۲۱
 • نمابر: ۳۶۳۶۳۶۲۴، ۳۶۳۶۳۶۲۲
 • تلفن خانه: ۹۰- ۳۶۳۶۳۶۸۴

۸- شعبه پنج بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، میدان گلستان، ابتدای بلوار گلستان، نبش کوچه ۳، روبروی مسجد احمد بن موسی(ع)
 • کد پستی: ۷۱۴۵۷۷۸۳۵۵
 • تلفن مستقیم: ۳۷۳۲۹۹۲۵
 • نمابر: ۳۷۳۲۹۹۲۴
 • تلفن خانه: ۲۰-۳۷۳۲۹۹۱۰

۹- شعبه بیمه تامین اجتماعی مرودشت

 • آدرس: مرودشت، بلوار امام خمینی(ره)
 • کد پستی: ۷۳۷۱۶۴۷۷۴۶
 • تلفن مستقیم: ۴۳۳۳۲۳۳۴
 • نمابر: ۴۳۳۳۷۲۱۹
 • تلفن خانه: ۴۳۳۳۱۶۳۱، ۳-۴۳۳۳۴۶۸۲ -۳-۴۳۳۳۴۶۰۲، ۴۳۳۳۵۲۱۹

۱۰- شعبه بیمه تامین اجتماعی کازرون

 • آدرس: کازرون، خیابان شریعتی
 • کد پستی: ۷۳۱۳۸۵۳۸۵۵
 • تلفن مستقیم: ۴۲۲۱۱۲۰۹
 • نمابر: ۴۲۲۲۰۰۰۲
 • تلفن خانه: ۴۲۲۲۷۵۱۰، ۴۲۲۲۱۸۳۳، ۴۲۲۲۷۶۹۳

۱۱- شعبه بیمه تامین اجتماعی نورآباد ممسنی

 • آدرس: ممسنی، خیابان شهید مدنی
 • کد پستی: ۷۳۵۱۹۴۶۳۸۸
 • تلفن مستقیم: ۴۲۵۲۳۹۹۶
 • نمابر: ۴۲۵۲۴۵۶۸

۱۲- شعبه بیمه تامین اجتماعی سپیدان

 • آدرس: سپیدان، بلوار ورودی شهر، سه راه گلزار شهدا
 • کد پستی: ۷۳۶۱۷۴۳۸۹۵
 • تلفن مستقیم: ۳۶۷۲۴۳۳۸
 • نمابر: ۳۶۷۲۴۳۳۹
 • تلفن خانه: ۲-۳۶۷۲۴۹۴۱

۱۳- شعبه بیمه تامین اجتماعی ارسنجان

 • آدرس: ارسنجان، بلوار شهید اسکندری، روبروی بیمارستان
 • کد پستی: ۷۳۷۶۱۷۷۶۴۵
 • تلفن مستقیم: ۴۳۵۲۹۱۵۴
 • نمابر: ۴۳۵۲۲۳۰۹
 • تلفن خانه: ۲-۴۳۵۲۶۹۲۰

۱۴- شعبه بیمه تامین اجتماعی خرامه

 • آدرس: خرامه، بلوار خاتم‌الانبیاء(ص)، روبروی فرمانداری
 • کد پستی: ۷۳۴۴۱۸۹۱۷۵
 • تلفن مستقیم: ۳۲۷۲۴۵۹۵
 • نمابر: ۳۲۷۲۴۵۹۶
 • تلفن خانه: ۳۲۷۲۸۰۵۳، ۳۲۷۲۳۵۵۱

۱۵- شعبه بیمه تامین اجتماعی سروستان

 • آدرس: سروستان،خیابان امام خمینی(ره)
 • کد پستی: ۷۳۴۵۱۶۷۷۳۵
 • تلفن مستقیم: ۳۷۸۴۶۲۲۶
 • نمابر: ۳۷۸۴۶۲۲۷

۱۶- شعبه بیمه تامین اجتماعی فسا

 • آدرس: فسا، میدان مصلی، بلوار معلم، فاز اداری
 • کد پستی: ۷۴۶۱۴۸۹۴۵۸
 • تلفن مستقیم: ۵۳۳۳۰۰۶۱
 • نمابر: ۵۳۳۳۰۰۶۱
 • تلفن خانه: ۵۳۳۳۳۰۶۸

۱۷- شعبه بیمه تامین اجتماعی کوار

 • آدرس: فارس، کوار، بلوار امام خمینی(ره)
 • کد پستی: ۷۳۴۶۱۴۹۸۳۴
 • تلفن مستقیم: ۳۷۸۲۴۰۰۷
 • نمابر: ۳۷۸۲۳۹۹۲
 • تلفن خانه: ۳۷۸۲۳۹۹۱، ۳۷۸۲۲۲۴۴

۱۸- شعبه بیمه تامین اجتماعی فیروزآباد

 • آدرس: فیروز آباد، میدان شهید چگینی، جنب بیمارستان قائم(عج)
 • کد پستی: ۷۴۷۱۸۴۱۳۴۹
 • تلفن مستقیم: ۳۸۷۲۴۶۰۰
 • نمابر: ۳۸۷۲۱۸۸۲
 • تلفن خانه: ۳۸۷۲۱۸۸۴، ۳۸۷۲۴۴۵۰

۱۹- شعبه بیمه تامین اجتماعی فراشبند

 • آدرس: فراشبند، میدان خلیج فارس
 • کد پستی: ۵۸۷۵۵ – ۷۴۷۷۱
 • تلفن مستقیم: ۳۸۷۵۲۱۰۵
 • نمابر: ۳۸۷۵۲۱۰۷
 • تلفن خانه: ۱-۳۸۷۵۴۳۲۰

 

x (x)
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

سه × چهار =