طلاق به دلیل عسر و حرج

طبق قانون حق طلاق به اصطلاح با مرد است یعنی مرد می تواند بدون دلیل خاصی درخواست طلاق و مجوز طلاق همسر خود را تقدیم دادگاه کند.

اما در مقابل زن در صورتی حق طلاق دارد که یا شروط ۱۲ گانه ضمن عقد محقق شود یا اینکه  دارای عسر و حرج باشد که زندگی با مرد را برای وی غیر قابل تحمل سازد.

در اینجا قصد داریم به طلاق زن به استناد عسر و حرج اشاره کنیم و از مصادیقی از آن نیز نام ببریم.

طلاق به دلیل عسر و حرج

عسر و حرج هر چیزی می تواند باشد که زندگی زن با مرد را با سختی همراه سازد و مصادیق آن در قانون تمثیلی است مثل اعتیاد مرد، عدم پرداخت نفقه، اذیت و آزار مرد و… که از مصادیق عسر و خرج می باشد.

در طلاق به دلیل عسر و حرج زن وقتی می تواند از دادگاه حکم طلاق بگیرد که بتواند عنوان عسر و حرج را ثابت کند در غیر این صورت دادگاه حکم به طلاق نخواهد داد.

در قانون به مواردی برای عسر و حرج اشاره کرده که گفتیم از باب مثال است و انحصاری نیست.مثل زندانی شدن، ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد، صرب و شتم، بیماری صعب العلاج و…

به مواردی از عسر و حرج اشاره خواهیم کرد.

طلاق به دلیل عسر و حرج

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

طلاق به دلیل عقیم بودن مرد/بچه دار نشدن

بله ممکن است تصور مادر نشدن از جانب زن بسیار برای وی عذاب آور باشد لذا به تبع آن اگر از نظر پزشکی مرد عقیم باشد ممکن است از موارد عسر و حرج زن به حساب آید و دلیل وی برای طلاق باشد.

همچنین است اگر مرد اجازه بچه دار شدن به وی ندهد و مانع این کار شود هم می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

طلاق به دلیل زندانی شدن مرد

زندانی شدن مرد و دوری از خانواده یک امر است و اینکه حتی در اثر زندانی شدن ننگ و رسوایی در می انجام جرمی به وجود آید هم به آن ساید اضافه بشود یا حتی اگر چنین امری نباشد صرف زندانی بودن مرد ممکن است از مصادیق عسر و حرج باشد.

البته باید دقت کرد اگر برای مقال طول مدت حبس مرد ۳ ماه یا ۲ ماه باشد شاید نتوان عسر و حرج زن را ثابت کرد مگر آن که اثبات شود این اولین بار نیست مرد به چنین حبس هایی محکوم می شود.

طلاق به دلیل در عقد بودن طولانی

گاهی ممکن است دختر و پسر مدتی طولانی است که عقد کرده اند و قرار بوده که در مدتی پس از عقد مقدمات زندگی مشترک فراهم شود اما هنوز بعد از چند سال چنین امری امکان پذیر نشده و مقدمات زندگی مشترک زیر یک سقف توسط مرد فراهم نشده در اینجا می توان با اوضاع و احوال قضیه از موارد عسر و حرج زن باشد.

طلاق به دلیل در عقد بودن طولانی

طلاق به دلیل انحراف جنسی مرد

انحرافات جنسی امروزه بیشتر از پیش شده اند گاهی ممکن است حتی بعد از چند سال زندگی مشترک زن تازه متوجه شود همسر وی از نظر روانی و جنسی منحرف است.

برای مثال تمایلات همجنس گرایانه دارد و یا اینکه فانتزی هایی انحرافی و غیر شرعی و غیر عرفی دارد در اینجا می توان به استناد عسر و حرج زن درخواست طلاق کند.

طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد

ناتوانی جنسی مرد نیز از مواردی ست که ممکن است عسر و حرج به حساب آید که با توجه به اوضاع و احوال می توان درباره آن تصمیم گرفت

طلاق به دلیل مشکلات زناشویی

گفتیم که هر آنچه به واقع ادامه زندگی را غیر قابل تحمل سازد می تواند مصداق عسر و حرج باشد اگر بین طرفین در مسائل زناشویی اختلاف باشد در مواردی نادر ممکن است مصداق عسر و حرج باشد.

برای مثال ممکن است عسر و حرج زن سرد مزاجی بودن مرد باشد که این موارد با اقدامات پزشکی قابل اصلاح می باشد اما اگر به گونه ای باشد که اصلاح نشود می تواند مصداق عسر و حرج باشد.

طلاق به دلیل مشکلات زناشویی

طلاق به دلیل بددهنی و فحاشی

حفظ احترام  دیگر از اصول مسلم زندگی مشترک است و حتی قانون گذار تکلیف به حسن معاشرت کرده است. حال اگر مرد به گونه ای باشد که نسبت به همسر خود بد دهنی و فحاشی می کند و این امر برای زنی که از کودکی مورد احترام و تکریم بوده غیر قابل تحمل باشد از مصادیق عسر و حرج می باشد البته این از باب مثال است و هر زنی که از رفتار و بی احترامی مرد زندگی برایش قابل تحمل نباشد می تواند با اثبات آن تقاضای طلاق کند.

طلاق به دلیل مشکل روانی مرد

گاهی مرد از نظر روانی و روانشناختی دچار مشکلات عدیده می باشد و این باعث می شود اطرافیان وی نتوانند به وی اطمینان کنند مشکل روانی داشتن مرد برای زن عسر و حرج خواهد بود و با نظریه پزشکی قابل اثبات خواهد بود.

طلاق به دلیل خیانت مرد

وفاداری طرفین در زندگی مشترک از پایه های ادامه زندگی می باشد خیانت یکی از بی اخلاقی ترین کارهایی است که ممکن است اتفاق بیفتد در صورتی که محرز شود برای زن که همسر وی به وی خیانت کرده یا این که با دیگران در ارتباط است و شان خانوادگی وی طوری بوده و هست که این از مصادیق عسر و حرج باشد می تواند به استناد دلیل مزبور تقاضای طلاق کند.

زیرا در برخی موارد خیانت مرد به حد فساد رسیده است و آبروی زن نیز در زندگی با وی در خطر است.

طلاق به دلیل خیانت مرد

طلاق به دلیل تنفر از شوهر/بی‌علاقگی

یقینا بی علاقه بودن نسبت به یک شخص زندگی را با وی غیر ممکن می سازد چه برسد به نفرت در فقه هم طلاقی به نام طلاق خلع داریم که در آن زن به دلیل کراهتی که از مرد دارد حاضر است مهریه خود را ببخشد تا مرد وی را طلاق دهد.

 در هر حال اگر بی علاقه بودن باعث اختلاف و عدم سازش شده است می تواند مصداق عسر و حرج باشد.

طلاق به دلیل ضرب و شتم

این مورد که مرد زن را مورد ضرب و شتم و کتک قرار می دهد از موارد عسر و حرج است البته به حکم منطق صرف یک بار دعوا و کشمکش برای زن عسر و حرج به حساب نمی آید مگر آنکه این یک بار ضرب و شتم ناشی از اختلافات زیادی ست که از قبل بوده است که در اینجا به همان دلایل اختلاف می توان عسر و حرج را ثابت کرد.

دادخواست و نحوه طلاق به دلیل عسر و حرج

دادخواست مزبور باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی تنظیم سود و از این طریق به دادگاه خانواده ارسال شود، شهری که دادگاه خانواده ندارد دعوای طلاق در دادگاه عمومی مطرح می شود‌.

پس از تعیین وقت و رسیدن زمان دادرسی دادگاه به اظهارات زن توجه می کند و وی باید عسر و حرج و مشقت را ثابت کند می تواند از شهادت شهود و ادله دیگر مثل گواهی پزشکی قانونی و… برای ضرب و شتم استفاده کند.

همچنین خوانده یا شوهر هم دفاعیات خود را ارائه می دهد.

زن ضمن طلاق درخواست مطالبات مالی خود را می نماید و در صورت احراز آن دادگاه به آن حکم می کند.

دادخواست و نحوه طلاق

نمونه دادخواست طلاق به استناد عسر و حرج

خواهان : فاطمه …. نام پدر: ….

خوانده : سعید …… نام پدر: …..

وکیل یا نماینده قانونی: ….

تعیین خواسته و بهای آن: طلاق به درخواست زوجه

دلایل و منضمات:

۱- وکالتنامه به شماره …..

۲- سند ازدواج شماره …..

۳- شناسنامه به مشاوره …..

۴- کارت ملی به شماره …..

شرح دادخواست طلاق زن به دلیل عسر و حرج:

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و تقدیم احترام به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ ۷۹/۱۲/۰۹ با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج یک دختر یک ساله می باشد.بنا به اظهارات موکل خوانده محترم نه تنها منزلی برای زوجه فراهم ننموده داست بلکه در منزل زوجه زندگی می کرده است و حدود یک سال است که زوجه را ترک نموده و در منزل پدر سکونت دارد.همچنین خوانده که از ابتدای زندگی مشترک دچار اعتیاد بوده است و زوجه چندین بار تلاش نموده که وی را ترک دهد و زوج را در مراکز ترک اعتیاد بستری نمود است اما اثری نداشته است.زوج فاقد شغل و منبع درآمد معین می باشد و هیچ خرجی برای زوجه و فرزند مشترک در طی این مدت نپرداخته است.لذا با توجه به جمیع شرایط ادامه زندگی مشترک به جهت عسر و حرج حاصله، با این وضع برای زوجه غیر قابل تحمل گردیده است به نحوی که حاضر است با بخشیدن نیمی از مهریه از زوج جدا شود.نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست طلاق

نتیجه گیری

دادخواست طلاق از جانب زن ممکن است به دلایل مختلف مثل اعتیاد مرد، بچه دار نشدن از وی، ترک انفاق، توهین و بی احترامی مرد، مشکلات روانی و انحرافات جنسی، اعتیاد وی و بسیاری موارد دیگر باشد که زن با توجه به آن در زندگی دچار مشقت شده و ادامه زندگی برای وی قابل تحمل نیست لذا درخواست مزبور باید به دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی در شهر هایی که دادگاه خانواده وجود ندارد تقدیم  شود و در جلسه رسیدگی باید موارد عسر و حرج توسط زن ثابت شود.

سوالات متداول

این دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی تقدیم می شود.

در بالا مواردی را برای مثال ذکر کردیم اما منحصر به همین نمی باشد و در هر موردی که زن و ادامه زندگی برای وی مشقت بار باشد وی می تواند با اثبات عسر و حرج درخواست طلاق بدهد.

دعوای طلاق دعوایی غیر مالی می باشد و هزینه آن از ۴۰۰ هزار تومان شروع می شود و با توجه به فرعیات دعوا ممکن است بیشتر بشود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند