مهمترین تخلفات انتظامی قضات کدامند؟

وقتی جرمی واقع می شود و یا حقی از شما تضییع یا مورد انکار قرار می گیرد، شما به مراجع قضایی مراجعه و به دنبال اجرای عدالت خواهید بود که اصولاً هرچند مشکلاتی وجود دارد اما منجر به احقاق حق شما خواهد شد.

منتها گاهی ممکن است قاضی در رسیدگی به پرونده شما مرتکب قصور و تقصیری شود و یا سهل انگاری او یا اشتباه قاضی موجب تضییع حق شما شود، در این موارد نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات خواهد بود  و شما می توانید به دادگاه انتظامی قضات مراجعه نمایید.

لیست تخلفات انتظامی قضات و درجه مجازات آن

مطابق ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات؛ در نه مورد است که مرتکبان با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب،به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند و آنها عبارتند از:

 • درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
 • عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
 • عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
 • عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
 • عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
 • بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
 • غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
 • اهمال در انجام وظایف محوله
 • اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.

تخلفات قضات

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

موارد مهم تری نیز درباب تخلفات انتظامی قضات وجود دارد که مشمول مجازات درجه۴ تا ۹ می شوند و عبارتند از:

 • صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل
 • غیبت غیر موجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
 • دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
 • تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
 •  رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
 • رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
 • تاخیر غیر موجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
 • عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
 • خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.

تخلفات مهم دیگری که منجر به مجازات درجه ۶ تا ۱۰ می شود نیز عبارتند از:

 • سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
 • خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
 • خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
 • خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
 • استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.

عکس قاضی

شدیدترین مجازات نیز برای تخلفات ذیل تعیین شده که مجازات درجه ۸ تا ۱۳ است و این تخلفات عبارتند از:

 • گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
 • اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجارتی.
 • خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
 • خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
 • پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
 • رفتار خلاف شأن قضائی که عبارتست از: انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

بیشتر بخوانید: تخلفات قضات و نحوه رسیدگی و مجازات قاضی متخلف


مجازات های انتظامی قضات کدامند؟

طبق ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات؛ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

 • توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
 • توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
 • کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
 • کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
 •  کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
 • تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
 • تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
 • انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
 • انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
 • خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
 • تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
 • انفصال دائم از خدمت قضائی
 • انفصال دائم از خدمات دولتی.

عکس قاضی عصبانی

اگر قاضی مرتکب تخلفی شود که مجازات آن در قانون صراحتاً نیامده تکلیف چیست؟

طبق ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات؛ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌ درجه دو تا پنج است.

چنانچه تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌ درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

موارد موقوفی تعقیب قضات کدامند؟

در سه مورد تعقیب قاضی در دادگاه انتظامی قضات موقوف خواهد شد:

 1. موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد
 2. موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد
 3. قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.

قاضی

اگر تقصیر قاضی سبب ورود خسارت شود، چه کسی مسئول جبران خسارت است؟

طبق ماده ۳۰  قانون نظارت بر رفتار قضات؛ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است.

رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی نیز منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

شکواییه انتظامی باید چگونه طرح شود؟

طبق ماده۱۵ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات؛ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

 • نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
 • سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
 • هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
 • مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
 • امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. (نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.)

در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود. اما چنانچه به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

کاریکاتور قاضی

شکایات واصله به دادگستری مراکز استان‌ها

شکایات واصله به دادگستری مراکز استان‌ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد. مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارش هایی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده.

و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد.

تصمیم دادسرای انتظامی قضات، مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.  البته دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

نحوه رسیدگی به صلاحیت قضات

پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود.

در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد.کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استان‌ها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد. تمام موارد فوق تا زمانی است که قاضی زنده و درحال خدمت باشد و اگر قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود.

پس از تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود.

عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود. چنانچه رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال در غیر این صورت بایگانی می شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
29 نظرات
 1. مقداد می گوید

  باسلام و عرض خسته نباشی خدمت کلیه وکلا واشخاصی که دراین امر،فعالیتمینمایند. تشکرو سپاس فراوان خودراازتوضیحات فقهی و حقوقی و بخصوص درموردشکایت ازقضات که مردم از ترس اینکه باقاضی نبایددرافتادو……باتوجه به اسنادو مدارکی که دال برمحکومیت قاضی مربوطه میشود،لکن اقدامی نمی‌کنند.بارهاپیش آمده وشنیده ایم که میگویند« قانون هیچوقت قاضی خودرارهانمیکندوحرفوشکایت امثال مراپیگیری کنند. این مسئله بایدبرای عموم روشن گردد که قاضی هم همانند من وشما یک انسان است وهرلحظه امکان اشتباه وگاهأجرم وگناه میشوند.شما بانوشتن چنین مطالبی خیلی هارامتوجه این امرمیکنید.ممنون وسواس. یاعلی

 2. مهدی فرخ زاد می گوید

  سلام .با پدرم اختلاف دارم .دادستان بر اساس پدر بودن اموال و مغازه و داراییم را گرفته و بهش داده ایا اجازه قانونی داشته

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام چیزی که شما می گید بعیدهتماس بگیرید و کامل توضیح بدید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 3. شاهين می گوید

  باسلام. من به عنوان شاكي پرونده طبق قرار دادگاه ، در تاريخ تعيين شده بايد شاهدهاي خودمو به دادگاه كيفري ميبردم متاسفانه شاهدهاي من در همان روز و ساعت خودشون وقت دادگاه حقوقي داشتن. نيم ساعت جلوتر از وقت دادگاه خودم به اتاق قاضي رفتم و خواهش كردم اجازه بدن كه شاهدهام اظهارات خودشون رو بنويسن يا يه وقت ديگه جلسه رسيدگي بدن، حتي درخواست كتبي هم نوشته بودم و اخطاريه دادگاه حقوقي شاهدان رو كه نشون ميداد شاهدها همون روز ساعت دادگاه دارن رو پيوست كردم. قاضي چنان برخورد زشت و بدي با من كرد و سر من داد زد و گفت از اتاق برم بيرون، در حاليكه هيچ جلسه و پرونده اي نداشت . چون اولين پرونده اون روز مربوط به ما بود. ساعت وقت رسيدگي كه رسيد شاهدها رفتن و گفتن كه لطفا اظهاراتشون رو بدن تا بتونن به جلسه خودشون برسن اما با اينحال دوباره قاضي با برخورد زشت و دادو بيداد شاهدها رو از اتاق بيرون كرد، و سر وقت جلسه رسيدگي رو شروع نكرد. و شاهدها رفتن براي وقت دادگاهي خودشون. آيا من ميتونم شكايت كنم به انتظامات قضات ؟

 4. حسام کربلایی هادی می گوید

  سلام وقت بخیر
  من مغازه خودمو به موسسه اعتباری نور اجاره دادم بعد از مدت انقضا قرارداد به مدت ۶ ماه تخلیه نکردن و از طریق دادگاه توانستیم تخلیه کنیم ولی به علت عدم پرداخت اجاره این ۶ ماه و عدم پرداخت مالیات و قبوض شهرداری که جمعا مبلغ ۲۰۰ م شد شکاینی در داگاه شهید بهشتی مطرح کردیم بعد از ۸ ماه که قاضی اذیت کرد گفت باید کارشناس بگیرید و بعد از داستان های کارشناس که به نفع ما رای داد باز قاضی یه وقت ۴ ماهه داد برای جلسه رسیدگی بعد از این همه که بالای یک سال نیم طول کشید روز رسیدگی گفتن قاضی از این شعبه رفته و شعبه بلاتصدی هست و مجددا وقت رسیدگی دادن برای ۴ ماه بعد باز که وقت رسیدگی رسید گفتن قاضی نداریم مجدد ۴ ماه بعد و بالاخره بعد از ۸ ماه وقت رسیدگی ما رسید که دیروز بود ولی باز گفتن قاضی جدید تصادف کرده وقت رسیدگی مجدد دادن برای ۴ ماه آینده
  به سرپرستی دادگاه که مراجعه کردیم گفت خب چیکار کنم کاری نمیشه کرد بد شانسی شما هست
  آیا من میتوانم برم جایی شکایت بکنم ؟ و از چه کسی قاضی اول که رفته یا قاضی دوم که تصادف کرده یا سرپرستی دادگاه شهید بهشتی که میگه از بدشانسی هست ؟
  شاید سالیان سال این بدشانسی همراه من باشه و هر بار ۴ ماه ۴ ماه عقب بیافته
  ممنونم از راهنماییتون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام
   در خصوص موضوع فوق دادگاه حق اطاله دادرسی را ندارد و شما میتوانید از طریق دیوان علیه مجتمع طرح دعوی کنید.

 5. ناشناس می گوید

  سلام وقت بخیر
  من سوالی داشتم اینکه یه نفری میخواهد قاضی بشود از مرحله گزینش هم موفق شده ولی عکسای قلیان کشیده اش پخش شود جریان چیست؟ آیا دیگه قاضی شدنش منتفی است؟؟

 6. حامد می گوید

  سلام بنده دردادسرای قضات شکایت کردم و اونجا شکایت منو قبول کردن و دست قاضی هست و قاضی هم درخواست شرح پروند رو خواست ولی از سال پیش شکایت کردم پروند منو برای دادسرای قضات ارسال نکردن یکی از تخلفات بازپرس به دادرسی بدون هیچ دلیلی و مدرکی اجازه دادرسی میدی و بدون هیچگونه مدرکی حکم جلب ورود به منزل هم میدی

 7. حامد می گوید

  سلام بنده دردادسرای قضات شکایت کردم و اونجا شکایت منو قبول کردن و دست قاضی هست و قاضی هم درخواست شرح پروند رو خواست ولی از سال پیش شکایت کردم پروند منو برای دادسرای قضات ارسال نکردن یکی از تخلفات بازپرس به دادرسی بدون هیچ دلیلی و مدرکی اجازه دادرسی میدی و بدون هیچگونه مدرکی حکم جلب ورود به منزل هم میدی وبدون هیچگونه دلیلی قانونی منو۱۳روز تحدنظر اگاهی میدی

 8. hplnd می گوید

  سلام
  می خواستم نحوه شکایت از قاضی رو بپرسم قاضی پرونده حضانت پسر من که ۸ سالش هست اول حضانت رو بدون رعایت به مادر داد گفت اشتباه کردم بعد از اعتراض تجدید نظر حکم باطل کرد همسر بنده دو روز قبل از دادگاه بدوی گفت رفتم پیش قاضی گفته نگران نباش من بچه رو میدم به خودت حتی در زمان دادگاه به وکیل همسر من راهنمایی میگرد به چه صورت باید در خواست بده ودر آخر با توجه به شرایط من و پیدا نکرن موردی رد دعوا و دستور موقت دادن و پسر ۸ ساله من به مادر داده شد و دادگاه تجدبد نطر چون اختیارات قاضی بوده ایراد نگرفت

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به دادگاه انتظامی قضات شکایت نمایید.

 9. حسین می گوید

  سلام ، آیا وقتی مقنن تصریح می کند مجازات فلان تخلف درجه ۴ به بالا می باشد ، شامل خود درجه ۴ هم می شود یا خیر ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله حتما

 10. رضا می گوید

  سلام وقت بخیر من برادرم در یک پرونده مواد مخدر ۵۸ کیلو شیشه و در اشپزخانه دستگیر شد به همراه سه نفر دیگه در یک منزل که هیچ گناهی مرتکب نشده بود که صاحب خانه از اون درخواست خرید یک مثقال شیره داده بود که برای او ببرد گرفتار شد و در همان روزهای اول در مواد مخدر یک شب با یک تماس به دوستش اطلاع در خواست چهارصد ملیون رشوه برای مامور مواد مخدر داده بود که مامور بهش گفته بود فقط کار تو را میتوانم درست کنم ما دویست ملیون جور کردیم دادیم ولی ما بقی نتونستیم که مامور گفت برایش کاری نمیکند چون بقیه رو نتونستیم جور کنیم انها انکار کردند که مواد مال اونها بوده ولی صاحب خانه گفت که این هیچکاره بوده بعد مراحل قانونی متهمی که همه مواد مال اون بود و از روز اول پرونده همه چی مشخص بود رو به ۲۵ سال حبس و برادر من و صاحب خانه را به اعدام و نفر بعدی رو به ۱۵ سال حبس محکوم کردند در حکمی که نوشته شده بود متهم ردیف اول ۲۵ سال دوم و سوم رو اعدام دادن نا حق ایا برای این پرونده راهی هست من با شکایت در اطلاعت ارشد به حمد الله از مامور خاطی دستیر شد و همه جریان رشوه معلوم شد ایا برای حکمش هم میشود کاری کرد؟؟؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   بله امکانپذیر است با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید تا وکلای متخصص وکیل تاپ شما را راهنمایی نمایند.

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما حتما باید یک وکیل متخصص اختیار نمایید تا بعدا مشکلی پیش نیاید و می توانید با وکیل متخصص با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰تماس بگیرید.

 11. محمد خضری می گوید

  سلام ایا صدور کیفرخواست بدون حتی یکبار احضار از سوی بازپرس تخلف است یا خیر؟!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   صدور کیفرخواست بدین معناست که مقامات دادسرا اتهامی که به شما زده شده است را وارد دانسته و شما را مجرم تشخیص داده اند. در رسیدگی های کیفری و در جرایمی که بیم مخفی شدن یا متواری شدن متهم و مرتکب می رود قاضی می تواند قبل از احضار دستور جلب طرف را صادر نماید.

 12. مالک می گوید

  سلام وقت بخیر بنده دد پرونده ای به عنوان شاکی شکایت کرده بودم قاضی دادگاه بدوی بدون ابلاغ به بنده و وکیل اینجانب رای صادر کرده بوده و پس مراجعه اتفاقی ما جهت پیگیری فهمیدیم که دادگاه رای صادر کرده و تصور کرده که این پرونده شاکی ندارد و فقط جنبی عمومی مطرح بوده.رای صادر شد و در تجدید نظر نیز علی رغم تاکید بنده بر عدم حضور و ابلاغ در دادگاه بدوی متاسفانه غیر حضوری رای صادر کردن.الان میتونم از قاضی دادگاه بدوی به دلیل عدم ابلاغ جلسه رسیدگی و پس از اون عدم ابلاغ رای بدوی شکایت کنم؟و اگه شکایت به نتیجه برسه به عنوان طرق فوق العاده اعاده دادرسی محسوب میشه؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید به طرفیت قاضی شکایت نموده و اعاده دادرسی خلاف شرع بین طرح نمایید.

 13. مهدی کاردان می گوید

  باسلام
  حدود ۶ سال پیش همسر خود را طلاق دادم .چون مشکلات اخلاقی و روابط نامشروع برای قاضی ثابت شد .طلاق باشرط اینکه به هیچ عنوان بابت مهریه که چگونگی پرداختش معلوم شده بود شکایت نکند .
  بعد از ۳ سال بدون اینکه قاضی احضاریه ای برای من بفرستد . ویا ابلاغیه ای بمن بدهند .با معمور قفل خانه راشکستند وگفتن که خونه را قاضی به ایشان داده البته حدود یک سال پود که مبلغ مهریه را ماه ب ماه پرداخت نکرده بودم .
  قیمت گزاری که برای خونه کردند دقیقا ب اندازه مبلغ مهریه .
  مبلغ کل مهریه ۳۲ میلیون تومن
  چون ۳ دانگ خونه بنام من بود مبلع قیمت گزاری ۶۴ میلیون تومن .
  یعنی ۲ واحد خونه ۶۴ میلیون تومن .
  البته خنده داره چون همون سال ۹۴ پول پیش هر واحد از این خونه بیشتر از مبلغ قیمت گزاری شده است.
  ضمنا اون ۲ سال که اقساط رو پرداخت کردم هم بمن برنگردوندند.
  هیچ ابلاغی هم نداند که برای دادگاه برم .هر وقت هم ب دادگاه رفتم جواب درستی ندادند .
  البته برادر این خانم در دادسرا کارمند هستند .و مطمئنا در این کار دستی داشته‌اند .
  لطفا راهنمایی کنید.
  ممنون از لطفتون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما باید با وکیل مشاوره تلفنی نمایید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 14. زهرا می گوید

  سلام .شوهر من سال ۹۵به جرم یک گم ونیم مواد شیشه به دوسال حبس ویک میلیون جریمه وشلاق محکوم شد.بعد در دادگاه تجدید نظر بخاطر اینکه شوهر من نظامی بود ودرسوریه حضورر داشته به یک سال حبس ویک میلیون جریمه وشلاق محکوم شدو بخاطر اینکه شوهر من بازنشسته شده بود ومتواری بود و دادستان شاهین شهر اقدام به بستن کل حقوق ومزایای ویارانه نقدی وتوقیف اموال را صادر نموده .حالا من با سه تا بچه چه گناهی کردیم که از طرفی حقوق و یارانه نقدی مارا جلوی حسابش رو بسته .شوهرم مرتکب جرم شده و الان هم ما دسترسی به شوهرم هم نداریم واز طرفی مبلغ کل وثیقه ۵۰میلیون پول نقد بود که اون رو هم دادستان ضبط کرده .حالا به نظر شما آیا دادستان میتواند کل حقوق ویارانه مارو هم جلوی حساب ها رو ببنده یا نه.لطفا راهنمایی کنید.

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله ضمانت اجرای اینکه همسرتان به اجرای حکم تسلیم شود این اقدام صورت گرفته است و تا زمانی که فرار استمرار داشته باشد این عمل هنوز پا برجاست برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره بگیرید.

 15. ناشناس می گوید

  سلام.بعد از فوت مادرم دایی بنده از نبودن من سو استفاده کرده و در شب فوت تمام اسنادو مدارک و پول و طلاهای مادرم را برمیدارد.البته مامور کلانتری صورتجلسه کرده و تحویل داده.دایی من از پس دادن آنها امتنا کرد و باعث شد بعد از ارسال اظهارنامه از ایشان شکایت کنم.از دادیار خواستم که از کلانتری صورتجلسه رو بخواد و شاهدهارو ولی این کارو نکرد و منع تعقیب برای دایی ام صادر کرد.آیا نگرفتن استعلام که مشخص کننده همه چیز بود دلیل اهمال و کمکاری برای شکایت از دادیار هست

 16. محمد می گوید

  سلام من در پروندهای که در دادسرا داشتم به اتهام کلاهبرداری وتحصیل مال نامشروع و شروع به کلاهبرداری از طیق باز پرس منع تعقیب خوردم ولی بعد از اعتراض شاکی به تجدید نظر رفت بع از اون حکم قطعی صادر شد و تجدید نظر هم عینا تایید کرد بعد از ۳ روز دوباره که ثنا رو باز کردم همان حکم در دو مورد تایید و در یک مورد جلب به دادرسی خورده بود و اثری از حکم قبل نبود آیا تخلفی صورت گرفته و آیا اگر از قاضی شکایت کنم تاثیری در روند پرونده ایجاد میکند حکم اول قابل برگشته

  1. زینالی می گوید

   سلام:باید تاریخ صدور رای را ملاک قرار دهید هر کدام ماخر باشد ملاک همان است

 17. مهدی حسن نژاد می گوید

  با سلام ،پدر بنده ملکش را از سال ۱۳۹۰ طی قرارداد مشارکت به سازنده ای واگذار نمود و متاسفانه ۶دانگ ملک را به نام سازنده قطعی انتقال داده و سازنده ۳دانگ ملک را به صورت وکالتی به نام پدرم برگردانده ،بعد از آن سازنده فقط یک سقف (سقف اول پارکینگ) و ستون اجرا نمود و ۶واحدرا به صورت پیش فروش به اشخاص مختلف فروخت در صورتی که حتی اگر کامل می‌ساخت کلا ۴واحد سهم طرف دوم مقرر شده بود و بعد ازان ساختمان را رها کرد و پس از شکایت پدرم بابت عدم ساخت وغیره متوجه شد که سازنده از بانک نیز وام گرفته و همچنین مبلغ زیادی به مصالح فروش و بتونی نیز بدهکار بوده و مصالح فروش هم بابت طلبش سند ملک را توقیف کرده پس از شکایت پدرم و دستگیری سازنده فراری ، سازنده سند ملک پدرش را گرو گذاشت و با سند آزاد شد و پس از گذشت ۲سال سند پدرش را آزاد پسند ملک پدر بنده که مشارکت داده بود که بسازد و چند تا شاکی داشت را گرو گذاشته . سوال بنده این است که آیا میشود سند ملکی که در رهن بانک می‌باشد و چندین شاکی دارد را میشود گرو همان جا گذاشت

  1. زینالی می گوید

   سلام: با توجه به پیچیدگی موضوع شما باید حتما با وکیل مشاوره نمایید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند