تخلفات اداری چیست؟ / آشنایی با انواع تخلفات اداری و تخلفات اداری کارمندان

ادارات و سازمان های عمومی یک سری سلسله نظامات داخلی دارند که رعایت آن برای کارمندان و کارکنان لازم است اما گاهی مستخدمین عمومی ممکن است ضمن انجام وظیفه مرتکب اعمالی شوند که خلاف قوانین و نظامات بوده و موجب مسئولیت اداری و انتظامی آن ها گردد. این انتظامات داخلی اداری اساساً ناظر به استخدام است و ارتباط نزدیکی با مسأله استخدام و مستخدم دارند. مسئولیتی که برای کارمندان در پی تخطی از نظامات ایجاد می گردد به موجب قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن است. به موجب ماده ۱۸ قانون تخلفات اداری «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و‌ شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان ‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و ‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌ مقررات مربوط به خود خواهند بود.»

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

انواع تخلفات اداری

تخلفات اداری در قانون تخلفات اداری در ماده ۸ ذکر شده است، تخلفات اداری به قرار زیر است:

 1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
 2. نقض قوانین و مقررات مربوط.
 3. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
 4. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
 5. اخاذی.
 6. اختلاس.
 7. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
 8. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
 9. تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
 10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
 11. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
 12. ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
 13. سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
 14. کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
 15. سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
 16. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
 17. گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.
 18. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
 19. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
 20. رعایت نکردن حجاب اسلامی.
 21. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
 22. اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
 23. استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
 24. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
 25. هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
 26. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
 27. دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها.
 28. دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
 29. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
 30. سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
 31. توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
 32. کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
 33. شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
 34. عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
 35. همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
 36. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
 37. عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
 38. عضویت در تشکیلات فراماسونری.

آنچه در حقوق جزا از آن تحت عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات نام برده می شود، در تخلفات اداری حاکم نیست، چرا که قانون تخلفات اداری مفاهیم موسعی را به عنوان تخلف اداری مطرح نموده است که موارد زیادی را می توان ذیل آن مفهوم جای داد. مانند بند اول ماده ۸ قانون تخلفات اداری که بیان می دارد «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری» تخلف اداری محسوب می شود.

رسیدگی به تخلفات اداری

نحوه رسیدگی به تخلفات اداری

رسیدگی به این تخلفات اداری در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است که در هر یک از دستگاه های مشمول قانون تخلفات اداری است، تشکیل می گردد. هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شامل هیات های بدوی و تجدیدنظر است. هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود. هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی ‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان ‌مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه ‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیات های بدوی و تجدید نظر باید ‌از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

کیفرها و تنبیهات اداری

کیفرها و تنبیهات اداری در ماده ۹ قانون تخلفات اداری ذکر گردیده است؛ این کیفرها عبارتند از:

 • ‌الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
 • ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
 • ج) کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
 • ‌د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
 • ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
 • ‌و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
 • ‌ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
 • ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
 • ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
 • ی) اخراج از دستگاه متبوع.
 • ک) انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پس از بررسی موضوع در صورت وقوع تخلف، یکی از این مجازات ها را برای مستخدم در نظر می گیرد. هیات در هر پرونده تنها می تواند یکی از این مجازات ها را اعمال نماید.

در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. ‌رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود. صرفاً مجازات های مذکور در بند د، ه، ح، ط، ی و ک ماده ۹ قانون تخلفات اداری قابل تجدید نظر هستند.

البته باید بدایم که برخی اشخاص از جمله رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه‌ های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازات های بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در‌ مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌ دانشگاه‌ ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأت های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی‌ می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های ‌بندهای «ج‌»، «د» و «ز» ماده ۹ قانون فوت شود اعمال ‌مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می ‌شود. حکم ‌این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست‌. در صورتی که مستخدمی به استناد ماده ۱۷ قانون ‌اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج‌ زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می ‌شود.

2.5/5 - (11 امتیاز)
34 نظرات
 1. م.عباسی می گوید

  درود
  بند ه ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل ساعات اضافه کار و غیر رسمی یا کار در مدارس غیرانتفاعی و شبانه هم می شود ؟ یا اینکه فقط شامل ۲۴ساعت موظف در آموزش و پرورش می شود

 2. بهزاد زینالی می گوید

  سلام در صورتی که شما عمدا و با قصد این کارو کرده باشید ممکنه به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم بشید شخصی هم که تحریک میکنه جداگانه مجازات معاونت دارد

 3. جعفر صفری می گوید

  سلام ببخشید در رابطه با پرونده سختی کار کارشناس بهداشت بدون بررسی دقیق محل کار فقط با استناد به گفته های کارفرما نظریه صادر نموده است که حق کارگران پایمال شده به نظر شما ماچه اقدامی کنیم بهتر است. لطفاً راهنمایی کنید پرونده اکنون در دیوان است

 4. حسین احمدنژاد می گوید

  با سلام اگر رئیس اداره مخابرات با نظر شخصی قانون اجرا کند چکار باید کرد

  1. وکیل تاپ می گوید

   هیچ کس حق نداره با نظر شخصی قانون و اجرا کنه باید موضوع بررسی بشه تا ببینیم امکان شکایت وجود دارد یا نه

 5. یاسر می گوید

  سلام من در محیط واتس اپ به یک نفر ابراز علاقه کردم حالا چک کردن و در حال پرونده سازی هستن البته شاکی خصوصی ندارم کارم در دادگستری اداری است.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام صرف ابراز علاقه جرم نیست

 6. عباس می گوید

  سلام اینحانب یک مجوز صادر کردم در منطقه حفاظت شده اول مخالفت دادم و بعد با تماس تلفنی موافق دادم الان میگن تخلف کردی جرمم چی میزنن و مجازاتم چیه

 7. ناشناس می گوید

  باسلام ، آیا سازمان می تواند بدون هیچگونه اخطار شفاهی وکتبی از سوی اداره و شهرستان محل کار، مستقیما کارمند را محکوم به تخلف در ورود در تاخیر و …کرده و در پرونده درج کند؟ آیا این درج در پرونده در گرفتن پست و تبدیل وضعیت کارمند از پیمانی به رسمی ممانعت کند؟

 8. فرشید می گوید

  سلام کارمند بانک هستم سابقه ام تا چهار ماه دیگه به ۲۵ سال میرسد قصد ادامه خدمت ندارم ایا بند ط مجازات تخلفات اداری که شامل بازنشستگی با یک گروه کمتر درنظر گرفته شده شامل حالم میشود

 9. محمد قمی می گوید

  سلام.حدود نو سال است که من به دنبال گرفتن پروانه ساخت زمین روستایی از بخشداری جهاد بنیاد مسکن فعلان شهرداری هم اضافه شد .موفق نشدم .دو نامه برائت دادگاه وتجدید نظر هم دارم .درخواست یک انشعاب برق خانگی که حدود صدمیلیون برام تمام شد.دوروز قبل زمان نصب کنتر گفتن که استانداری دستور داده که انشعاب وصل نشود.حال انکه این مبلغ از چهار بانک بنام همسر فرزندو خودم با بهره ۱۸درصد گرفتم.به همه این ادارت مراجع کرد جواب درستی نکرفتم .به کجا باید پنا ببرم

 10. سینا می گوید

  سلام کارمند دادگستری هستم بخاطر واتس اب و ارتباط دران با برخی محکوم به تنزل مقام شده ام .البته فرد مذهبی و موجه هستم و سوابق مفید در امورات فرهنگی و بسیج دارم احتمال نقض رای در دیوان عدالت اداری هست یا خیر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورت قبولی بله

 11. سمانه می گوید

  سلام اگر کارمند بانکی بدون اجازه مشتری پول را بین دو تا از حساب های مشتری بانک جابه جا کنه
  مثلا از حساب سپرده بریزه تو حساب چک
  ودوباره برگردونه سرجای اولش .
  جرمش چیه؟؟؟
  مجازاتش چیه؟؟؟
  هر دوحساب مال یک مشتری باشه.
  به منظور باطل کردن سود ماه شمار که ۱۰ درصد
  این کار را انجام داده. مثلا دو روز بیشتر می بود سودبهش تعلق میگرفت.

 12. فتانه می گوید

  سلام اگر کارمند بانکی بدون اجازه مشتری پول را بین دو تا از حساب های مشتری بانک جابه جا کنه
  مثلا از حساب سپرده بریزه تو حساب چک
  ودوباره برگردونه سرجای اولش .
  جرمش چیه؟؟؟
  مجازاتش چیه؟؟؟
  هر دوحساب مال یک مشتری باشه.
  به منظور باطل کردن سود ماه شمار که ۱۰ درصد
  این کار را انجام داده. مثلا دو روز بیشتر می بود سودبهش تعلق میگرفت.

 13. احسان می گوید

  سپاسگذارم از شما که با راهنمائیهای شفاف باعث کاهش استرس و نگرانی کارکنان خدومی میشوید که گاها بر اثر بی اطلاعی و سهو و گاها بر اثر غرض ورزی عده ای مریض پرونده دار میشوند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام متشکر

 14. ناشناس می گوید

  سلام سال ۱۳۹۰ سر چاه کشاورزی اتاق ساختم و امتیاز برق خریده ام از اداره برق حالا اداره برق امده شبکه اجرا کرده و میگه باید چهارمیلیون تومان بدهی و سیم برق را قطع کرده و میگه تا پول شبکه را ندهی وصل نمیکنم ایا این قانونی هست

 15. حمید می گوید

  سلام.نیروهای یگان حفاظت در صورت تخلف رسیدگی به تخلف بادادسرای نظام میباشد در صورتی که تابع قانون خدمات کشوری هستیم یا تخلفات اداری

 16. حسین می گوید

  سلام من کارمند دادگستری هستم اگر وکیل معرفی کنی آیامرتکب تخلف شدی یا جرم ومجازات اون چیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر مشکلی ندارد

 17. امین می گوید

  سلام
  تو محل کار یا کارمند لباس فرم اضافه کش رفته
  تنبیه انضباطی و قانونی چیز
  البته دوربین شرکت این صحنه رو ضبط کرده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:علاوه برتخلفات اداری رفتار کارمند مشمول عنوان سرقت می باشد.

 18. قابیل می گوید

  سلام… آیا تخلفات کارکنان قراردادی قابل بررسی در تخلفات اداری میباشد.؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله

 19. زهرا می گوید

  باسلام کارمند اداره دولتی می باشم و خانم هستم که چند سال پیش از همسرم جدا شدم و حضانت فرزندم بر عهده خودم بود و مشمول دریافت عائله مندی شدم بعد از مدتی مجددآ به همسرم رجوع کردم و رجوع خود را به محل کارم جهت قطع عائله مندی اعلام نکردم و مدتی است از این آیتم در فیش حقوقی ام استفاده میکنم در صورتی که سازمان مربوطه متوجه رجوع من گردد چه برخوردی با من میشود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید انچه به نامشروع اخذشده باید پس داده شود.

 20. رحیم می گوید

  باسلام چطورمیشودعلیه شخصی که خوددارای دکترای وکالت باشدادعای جرم کردکسی که ازبیش از۱۰۰شخص را علارقم داشتن مدارک تحصیلی جعلی درازا دریافت رشو به استخدام یک شرکت درآورده ادعای شکایت کردلطفاراهنمای فرمایید
  لازم به یادآوری است که شخص مدیرمنابع انسانی است وبا علم به یقین این کاررا کرده است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   جرم محسوب می شود و قابل مجازات ولی اثبات آن با توجه به شرایط مذکور دشوار است.

 21. علی.احمدی می گوید

  سلام…کارمند رسمی با بیش از ۲۴سالسابقه برای یک همکار خودش یک گزارش ک اکثراً مطالب صدق پیدا میکنه و کارمند گزارش کرده پایین صفحه اسم چند نفر از همکاران را اضافه کنه که مثلاً شاکی هستند اما خبر نداشتن….و حراست اداره پس از بررسی کارمندی که گزارش کرده البته برای اولین بار در طول خدمت…… اگه به تخلفات معرفی بشه میشه لطف کنید مجازاتش چیه

 22. محسن حسینی می گوید

  با سلام
  و وقت بخیر
  کارشناس پروانه دار نظام پزشکی هستم
  در روند صدور پروانه کارشناسان مربوطه بنا به دلایل واهی به تعویق می اندازند.
  از شروع اقدام بیش از ۹ ماه میگذره!
  همکاران اطلاع دادند رابطه ای بین انها با همکاران با سابقه بنده هست که از اونجا منشا میگیره .
  چطور میشه پیگیری کرد و تحت چه قانونی و به کجا شکایت کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   اعضاء نظام پزشکی متقاضی پروانه در هر شهر می بایست سوالات خود را از نظام پزشکی محل طبابت خویش پرسش نمایند و تماس با سازمان مرکزی میسر نمی باشد.

 23. نیلوفر می گوید

  باسلام.معلم هستم میخواهم از رییس اداره شهرستان بابت تناقض رفتاری و سواستفاده از مقام اداری در هیئت بدوی استان شکایت کنم میگن نمیشه ،رییس اداره جایگاه داره و زیردست نمیتونه ازش شکایت کنه ،درسته؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   خیر. امکان شکایت وجود دارد. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید تا وکلای متخصص وکیل تاپ شما را راهنمایی نمایند.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

چهار × سه =