حق و حقوق کارگران در ایران

در قانون کار، کارگر اینگونه تعریف شده است: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

از این ماده برداشت می شود که کارگر نمی تواند یک شخص حقوقی باشد بلکه معمولا کارگر یک شخص حقیقی است و ماده ۲ هر فردی که تحت هر عنوان به درخواست فرد دیگری کار کند، کارگر تلقی می شود. پس یک کارگر از نظر عموم ممکن است به هر کسی که کار یدی انجام می دهد اطلاق شود در حالی که در نظر قانون، کارگر می تواند، استاد دانشگاه و یا یک مدیر فنی یا دکتر باشد.

کارگر در مقابل مزد، کار می کند، در نتیجه شخص حقیقی ای که برای فرد دیگری به صورت رایگان و بدون هیچ اجرتی کار می کند، از نظر قانون کار کارگر بحساب نمی آید. در واقع رابطه کاری یک رابطه معوض است یعنی در مقابل عوض انجام می شود. و این عوض صرفاً وجه نقد نیست و می‌تواند هر چیزی باشد، مثلا نگهبان آپارتمانی که در مقابل دستمزد خود حق سکونت رایگان را پیدا می کند. در نهایت اینکه کارگر تابع کارفرماست. یعنی کارگر تصمیمات کارفرما را اجرا می نماید.

حق بیمه کارگران

 انواع ضمانت اجرا ها در قانون کار

ضمانت اجرای کیفری، حقوقی مقرر در قانون کار و ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۵

پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما می باشد که در قالب ارسال لیست بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر صورت می پذیرد. در صورت تخلف مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۷۱ قانون کار، ضمانت اجرای کیفری، حقوقی و یا ضمانت اجرای مقرر در مقررات تامین اجتماعی تعیین شده است. هر یک از این راهکارها دارای نقاط ابهام متعددی است.

عدم پرداخت حق بیمه کارگران تحت امرِ کارفرما ممکن است با ضمانت اجرای کیفری مواجه گردد.مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار ۱۳۶۹:« کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون، مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند». مطابق ماده ۱۸۳ همان قانون:«کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود، خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد».

شکایت سازمان تامین اجتماعی بابت عدم پرداخت حق بیمه کارگر

قطعا کارگر می تواند از کارفرمای خویش به علت عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال شکایت کیفری نماید. حال باید دید آیا سازمان تامین اجتماعی نیز دارای چنین حقی است؟
چنانچه جرم موضوع ماده ۱۸۳ را از جرائم قابل گذشت بدانیم، طبیعتا سازمان تامین اجتماعی نمی تواند به عنوان شاکی یا اعلام کننده جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به موضوع عدم پرداخت حق بیمه را درخواست نماید. در عین حال باید دانست سازمان تامین اجتماعی نیز در پرداخت حق بیمه کارگران نفع مستقیمی دارد. زیرا نهاد بیمه ای ارائه دهنده حمایت به کارگران علی الاصول این سازمان می باشد و عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به معنی محرومیت این سازمان از منابع درآمدی خود می باشد(ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی)

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

تاثیر گذشت شاکی خصوصی(کارگر) بر موقوفی تعقیب

نفع مستقیم خانواده و در واقع افراد تحت تکفل کارگر(بیمه شده) و سازمان تامین اجتماعی، تاثیر مستقیم بیمه بودن اشخاص در سیاست های دولت در زمینه تامین اجتماعی و اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم موید غیرقابل گذشت بودن این جرم است. در نتیجه می توان گفت برخلاف رویه عملی نادرستی که در این زمینه شکل گرفته است، افراد خانواده، کارگر و سازمان تامین اجتماعی می توانند به عنوان شاکی در این زمینه اعلام جرم نمایند. همچنین رضایت شاکی اعم از اینکه سازمان تامین اجتماعی باشد یا کارگر یا خانواده وی، موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد. نتیجه دیگر اینکه هر شخصی به ویژه دادرسان اداره کار و صاحب منصبان دولتی مکلفند تا به محض اطلاع در این زمینه اعلام جرم نمایند. همچنین در مواردی که بتوان به این جرم عنوان جرم مشهود را داد، بازپرس می تواند راسا شروع به رسیدگی نماید.

کارگر ایرانی

حوادث ناشی از کار

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، عهده دار انجام ماموریتی باشد.اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

مسئولیت کیفری در صورت بروز حادثه

حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی مسئولیت کیفری حادثه بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده ۹۵ قانون کار : مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد‌های موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

دلایل موجه برای اخراج کارگران

معمولا کارفرماها کارگری را اخراج نمی‌کنند؛ بلکه به روش های غیر مستقیم به واسطه قراردادهای کوتاه مدتی که با کارگر منعقد می‌کنند صبر می‌کنند تا مدت قرارداد تمام شود و سپس با خودداری از تمدید قرارداد موجبات عدم همکاری با او را فراهم میکنند. اما حال اگر کارفرمایی بخواهد در یک قرارداد دائمی یا پیش از موعد مشخص شده در قرارداد کار معین، کارگری را اخراج کند، برای اینکه مشمول ضمانت اجراهای قانونی نشود، باید مراحلی را طی کند. مطابق ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگرحق وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.

اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. در مدتی که قرار است این مراحل طی شود، کارگر کماکان به فعالیت‌ خود در‌‌ همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد بود.

اگر کارفرما نتواند نظر مثبت مراجع گفته شده را برای اخراج کارگر جلب کند،  امکان فسخ قرارداد برای وی وجود ندارد. و در صورتی که باز هم اقدام به فسخ قرارداد و اخراج کارگر کند، این مقررات اخراج کارگران غیرقانونی محسوب می‌شود. البته در موارد دیگری هم در قانون، اخراج کارگر غیرقانونی تلقی شده است.

حق و حقوق کارگران

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل: هیات‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر می‌باشند.

هیئت‌های تشخیص به‌عنوان هیئت‌های بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع صالح می‌باشند.

رسیدگی در هیات تشخیص

ترکیب اعضای هیئت تشخیص

 • یک نفر نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).
 • یک نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شورا‌های اسلامی کار می­باشد).
 • یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیئت عبارت است از:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 • داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.
 • داشتن حداقل گواهی­نامه پایان دوره­ ی ابتدایی.
 • داشتن حداقل ۵ سال سابقه­ ی کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.

طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه هیات تشخیصف جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیئت به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آن‌ها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

حقوق کارگر

حدود وظایف هیئت‌های تشخیص

 • رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاهی می باشد بر عهدۀ هیات تشخیص اداره کار می‌باشد.
 • رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد از دیگر مواردی است که هیئت‌های تشخیص صالح به رسیدگی می‌باشد.
 • هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور داشته باشد و یا آیین­ نامه­ های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه­ ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به‌ عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
 • چنانچه مسئله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.
 • چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

بیشتر بخوانید: روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما


شرایط شکلی طرح دعوا در هیئت‌های تشخیص و هزینه های آن

برای شروع رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذی­نفع یا نماینده قانونی وی، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل تقدیم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل، اداره با نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی باشد و بر روی برگ­های مخصوص نوشته شود. این دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

 • نام، ‌نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد).
 •  نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
 •  موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
 • امضاء یا اثر انگشت خواهان.

پرداخت هزینه‌های دادرسی همیشه برای مردم یک دغدغه است؛ اما رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه‌ای ندارد و کاملاً رایگان است به طوری که پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود.

با استناد تبصره ۲ از ماده ۴ این آیین‌نامه، جهت اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف کار‌، علاوه بر خود ذی‌نفع (کارگر یا کارفرما) نماینده قانونی آن‌ها نیز مجاز به ارائه دادخواست و اقامه دعوا است و این نماینده اعم از وکیل دادگستری و یا اشخاص حقیقی دیگری است که با داشتن وکالت رسمی محضری به‌عنوان وکیل طرف دعوی‌، مجاز به تقدیم دادخواست و ورود به دعوا خواهد بود و بر اساس ماده ۱۱ از همین آیین‌نامه، حضور نماینده هریک از طرفین دعوی به شرط داشتن معرفی‌نامه کتبی در حکم حضور خود وی خواهد بود.

حقوق کارگران

 روند رسیدگی در هیات تشخیص

هـیـات تشخیص اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آن‌ها می‌رساند. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه‌ بر عهده کارگر و ارائه دلا‌یل و مدارک دال بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین،‌ به عهده کارفرماست.با توجه به ماده ۱۰ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. در صورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آن‌ها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسمیت می‌یابد این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.

در اجرای ماده ۲۶ از آیین‌نامه فوق‌الذکر، چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیات تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیات تشخیص خواهد بود.

هیات پس از وصول شکایت با رعایت نوبت، وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می‌کند. عدم حضور کارفرما یا نمایندۀ او مانع رسیدگی نخواهد بود.جلسات هیات تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده­ ی وزارت کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می­شود. هیات تشخیص در صورت لزوم می­ تواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

اجرای رای هیات تشخیص

رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه به خوانده ابلاغ شد. این رای باید اجرا شود. با وجود اینکه رسیدگی به اختلاف بر عهده هیات تشخیص وزارت کار بوده است، در مواردی ممکن است اجرای رای به دادگاه‌ها واگذار شود. محاکم دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می‌کنند، بدین‌صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شود ولی کارفرما از آن تبعیت نکند با درخواست کارگر، عین رای برای اجرا به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری بر اساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می‌شود. اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف ۱۰ روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجرائیه می‌بایست طلب کارگر را تأدیه کند در غیر این صورت کارگر می‌تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید.

حقوق کارگران

موارد تعلیق از شغل کارگر

در مواردی که بر اساس ماده ۱۵ قانون کار، به واسطه حوادث قهری یا حوادث دیگری که غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، کارگاه برای مدتی تعطیل می‌شود، یا بر اساس ماده ۱۶، کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده می‌کند یا بر اساس ماده ۱۷، کارگر برای مدتی توقیف یا حبس می‌شود یا بر اساس ماده ۱۹، کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌شود، در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید. حالا اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد. همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام قرارداد، کارگر را از کارگاه اخراج کند، بازهم مورد از مواردی است که اخراج کارگر غیرقانونی تلقی می‌شود.

ضمانت اجرای اخراج غیر قانونی کارگر

اگر کارفرمایی کارگر را به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات اخراج کارگران اخراج کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه کند؛ هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح می‌خواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند. اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این صورت، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج، حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در حالت عادی، بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌شود و اگر کارگری اخراج شود، حق سنوات به میزان هر سال سابقه معادل ۴۵ روز محاسبه خواهد شد.

لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ ۷۰/۵/۳۰

لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق، مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹
ماده واحده – کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

 • تبصره ۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید .
 • تبصره ۲- در کارگاه هائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود .
 • تبصره ۳- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است .
 • تبصره ۴- این قانون از تاریخ تصویب، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.

کارگر

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

معمولا برای کارکنان ساعتی که و دستمزد آن‌ها متغیر و حقوق ماهانه ثابت نداشته مبنای محاسبه برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان قرار خواهد گرفت.

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحد‌های دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می‌شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند.

اگر به شکلی رابطه کارگران با کارگاه قطع می‌شود، کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا… به نسبت مدت کارکرد آنها  مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

 

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
52 نظرات
 1. محمدرضا کرمی می گوید

  سلام،فقط از کارگران حمایت میکنید!
  پس کار فرما چی؟
  اینهمه وظیفه بر عهده اش گذاشتی

 2. حسن می گوید

  باسلام من کارگرنانوایی نان فانتزی هستم ازمورخه٩٨/٠١/٠٧تا١٢/٢٠که گروناآمدمشغول بکاربودم واز٠٢/١۵دوباره مشغول شدم بخاطرحقوقم کم بود(شبی۵٣٣٠٠) ازتاریخ٠۴/۵سرکارنرفتم وهنوزکارفرمابه من نه عیدی،،نه سنوات،،ونه مزد۴٨روزآخری رابمن نداده لطفاً راهنمایی کنیدمبلغ عیدی وسنوات من چندمیشودوبا۴٨روزکلن چندبایدزهم بدهدوبرای وصولش راهکاردهید. ممنون ومتشکرم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام میتونید از کارفرما شکایت کنید قاضی مبلغو تعیین میکنه

 3. امین می گوید

  سلام میخواستم بدونم من تو کارگاه بیمه نبودم دچار شکستی شدم .حالا مدتی که من مشغول به کار نبودم حقوق من بر عهده کار فرما هستش؟؟؟؟ممنونم

 4. امین می گوید

  من بدون بیمه در مغازه ای مشغول کار بودم که دچار شکستگی از ناحیه پا شدم .میخواستم بدونم در مدتی که مشغول به کار نبودم حقوق من برعهده کارفرما هستش؟؟؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام خیر بیمه بیکاری به شما تعلق نمیگیره ولی میتونید به جهت اینکه بیمه نبودید از کارفرما شکایت کنید و خسارت بگیرید

 5. مهدی می گوید

  سلام‌
  من ۴سال تو شرکت شمش روی کار کردم
  حال ۱۳ روز از پاییز گذشت وانقد اذیت کردن من نرفتم
  خودمم نماینده کار گری هسم
  تا آخر مهر هم قرار داد داشتم
  چطوری میتونم از شرکت شکایت کنم
  من انبار دار بودم
  یکهفته صب ویکهفته ظهر
  ۳۲ ساعت اضافه کار میزدن حتی روزای تعطیل سر کار بودم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام منظور از اذیت کردن چیه؟

 6. مهدی می گوید

  یجای کار میکردم سرو صدا زیاد بود
  الان حس میکنم‌هم ضعف اعصاب گرفتم هم گوش
  بعضی وقتا سر درد هم دارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   میتونید از باب تخلفات کارفرما شکایت کنید

 7. محمدرضا می گوید

  من الان حدود ۸ سال هست تو سازمانی نیروی شرکتی هستم با مدرک فوق لیسانس هر سال میگن قراردادی میکنیم اما فقط آشنا خودشون رو ….. میتونم شکایت کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر امکان شکایت نیست

 8. میلاد می گوید

  سلام بنده آرایشگر هستم ۱۰‌ماه مشغول به کار بودم کارفرما به هر شکل از بستن قرارداد پرهیز میکرد و بعد از این مدت منو اخراج کرد هفته ای مبلغی به بنده میداد نصفی از کار کردم بز جز حقوق چه چیزای حق بنده در زمینه اداره کار هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ممکن است با استناد به فیش های حقوقی واریزی و استشهادیه سایرین اول رابطه قراردادیتونو اثبات کنید و بعد ان حقوق و سنوات و عیدی مطالبه کنید

 9. حسین می گوید

  باسلام.اینجانب بعنوان کارگر در مکانی دولتی که در اوایل قراردادی ویکسالی هست که رسمی شده ام.ودارای ۹سال سابقه کار هستم.عنوان شغل در قرارداد کارگر ذکر شده ام در پایان سال وهنگام پرداخت پاداش وعیدی ،من ودیگر همکارانم عیدی یک شخص کارمند تعلق میگیرد,آیا قانون کار به دولت اجازه چنین کاری را میدهد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله شما کارمند بخش دولتی محسوب میشوید

 10. محمد می گوید

  با سلام ، بنده بعنوان کارگر در پروژه شرکت مخابرات از طریق یک شرکت پیمانکار کار میکردم و پیمانکار ۸ ماه آخر کار دستمزد بنده رو پرداخت نکرد و اینجانب هم از طریق اداره کار حکم علیه پیمانکار گرفتم و در ادامه برای اجرای رای به دادگاه مراجعه کردم و در نهایت یک اجراییه به شرکت مخابرات مبنی بر توقیف حساب پیمانکار گرفتم و مخابرات هم مدعی شده که ما از کار پیمانکار راضی نیستیم و دسمزد کارگران رو از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نمیکنیم
  خواستم بدونم با توجه به ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۱ ایمنی امور پیمانکاری و ماده ۱۷ بند ( و ) شرایط عمومی پیمان ، همچین ادعایی از شرکت مخابرات پذیرفته میشه؟
  پیشاپیش با تشکر از جواب شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 11. مهران می گوید

  سلام ازسال ۷۹ بنده درشغل سختی زیان اور قراردادموقتمشغول هستم الان که باید بازنشست شوم مگویند عنوان شغلی نداری درحالیکه چندتا از همکاران درسالهای گذشته باهمین اشکالات بازنشسته شده اند لطفا راهنمایی کنید

 12. عادله بلوچ قرایی می گوید

  سلام .وقتتون بخیر من ۴ سال هست که در یک شرکت خصوصی کار میکنم .البته لازم به ذکره که در هر سال ۲ یا ۳ ماه رو به دلیل نیاز نداشتن نیرو نمیرم .و در طول این ۴ سال نه به من سنوات ،حق مسکن ،عیدی و.. تعلق نگرفته .فقط ۲۳ روز در ماه بیمه رد شده و حقوق روزانه که میدادن .الان که من بیکار شدم میتونم از شرکت شکایت کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتونید از کارفرما شکایت نمایید . برای تنظیم شکایت وارد لینک زیر بشید در قسمت مشاوره تلفنی موضوعو مطرح کنید
   https://vakiltop.com/

 13. حسن می گوید

  سلام
  من برج ۷ سال ۹۸ تو شرکتی مشغول به کار شدم کارفرما ۴ماه اول نه بیمه نه بن،مسکن،حق اولاد هیچی ندادتا برج ۱۲ دچار حادثه شدم سریع بیمه برام رد کرد ۴ ماه استعلاجی داشتم بیمه ماهی ۱۳۰۰میلیون بهم پول داد برای ۴ ماه که خرج زندگیم در نمیومد کارفرما با اینکه مقصر بود و قبول کرد یک ریال کمک خرجم نشد فقط بابت خسارت دستم شکایت کردم دیه عضو اسیب دیدرو گرفتم من میتونم غرامت ایام بیکاری ازش طلب کنم و همینطور بابت ۴ماه که بیمرو رد نکرده شکایت کنم
  الانم اونجا کار میکنم به اجبار بیمه اختیاری کرده منو که مالیات براش نیوفته امنیت کارش پایینه نمیخوام اونجا کار کنم ایا حقی دارم
  و اینکه میتونم تسویه کنم بعد برم سراغ شکایت ازم سفته سفید گرفته که خود قانون میگه جرمه
  ممنون میشم جواب بدید🙏

  1. بهزاد زینالی می گوید

   بله امان شکیت ازکارفرما بابت بیمه نکردن وجود داره . در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی از وکلای ما در خصوص نحوه شکایت بپرسید
   https://vakiltop.com/

 14. Majjed می گوید

  خدایا هیچ کارگری کارگر باقی نماند الهی یا امام زمان
  حقوقی که به کارگر میدند اگه روزانه پرداخت بشه تازه مشخص میشه صدقه ای بیش نیست…
  من نمیدونم این ۶۳هزار تومان روزانه چیه پول یه دست ناهار ساده اونم به شرطی که صبحانه و شام حذف بشه خونه رایگان باشه یعنی اجاره ندی اب و برق و گاز هم بدون کنتور باشه یعنی قبضی نیاد، همه فامیل هم زلزله مرده باشند و عروسی و لباس هیچ وقت نخری یه لباس سفید داشته باشی از قبل که برا کفنت هم باقی بمونه چون پول باقی نمی مونه از ۶۳تومان بخوای بخری پس از قبل باید بوده باشه تنت یا خدادادی رو تنت بوده باشه این لباس، یعنی هیچ و هیچ خرجی نداشته باشی تازه بتونی این ۶۳تومان را ناهار بگیری مجرد هم باشی وگرنه خانوم هم باشه میشه چندتا قاشق غذا که چند ساعت بیشتر زنده نمیمونی اینا هیچ…
  اقا بری بیرون مثلا طلا فروشی میخوای طلا بفروشی اونم با‌ ضرر برای دکتر یارو مغازه داره طلا فروشه در را باز نمیکنه میگه اومده دزدی کارگره اینکه پول نداره مگه میشه، پس اومده دزدی و الکی میگه تعطیله…
  سوپری هم بهت کیک و بیسکویت نمیده میگه قراردادیه ماه دیگه معلوم نیست سر کار باشه بیرونش میکنند (اینم امنیت شغلی)
  خاستگاری که بفهمند کارگر هست بهشون برمیخوره به چه اجازه و روی اومده خاستگاری برده صنعتی رایگان بگیر و تا اخر عمر میشی سوژه خنده اون خانواده…
  اصل اصل مطلب >>فکر میکنید تمام این حرف ها را نمیدونند و درک نمی کنند خودشون دولت و کارفرما این حقوق را مشخص کردند که هیچ کارگری پیش رفت نکنه و همیشه واسه شرکت و کارخونشون برده باشه اینا نباشند که اینا نمیتونند خودشون این خر همالی ها را انجام بدند و بچرخونند پس باید خری وجود داشته باشه یعنی خرش کنند با مزایا تا بتونند بخورنند کارکرن از کسی دیگه برداشت و خوردن از کس دیگه یه ضرب المثل هست میگه(کارکردن خر خوردن یابو)
  حقوقی که به کارگر میدند ماهیانه در اصل این حقوق روزانشون هست که ۲۹روزش خورده میشه یعنی رایگان کارکردی با اجازه حسابدار هستم تمام دخل و خرج مملکت و دزدی ها دستم هست خصوصا حساب و کتاب اقا زاده ها بلدم
  بعد حرف اسلام و مملکت جمهوری اسلامی میزنند
  قدیم حقوق کارگر بر اساس سودی که شرکت میبرد پرداخت میشد یعنی تو کارگر نبودی جزوی از شرکت بودی
  خوشم میاد به برده میگند کارگر
  به دزدی اقا زاده ها میگند اختلاس
  به حق خوری کارگر از طرف دولت و کارفرما میگند قانون و اداره کار
  به حقیقت میگند ضد انقلاب
  و…
  آهای کارخونه دار و دولت شریک کارفرما اگه کارگرها بیمار بشند و همشون یکجا بمیرند که شما نمیتونید نجومی بخورید نجومی که هیچی نون خالیشم دیگه نمیتونید بخورید جوری باشه که حقوقشون حداقل پول درمانشون دربیاد و سختی کارشون جوری باشه که فردا هم بتونند بیاند واسه خودتون زنده بمونند و خرهمالی کنند تا شما بتونید مثل اشراف که هستید به زندگی تون ادامه بدید اینم گفتم که نگند فقط طرف کارگر را گرفته البته اگه بفهمند..

 15. علی می گوید

  سلام من تو شرکت کار میکنم چه کسی حق نگاه کردن به فیش حقوقی را دارد؟
  آئا سرپرست واحد ما میتونه نگاه کنه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بسته به تصمیم هیات مدیره داره

 16. علیرضا می گوید

  سلام من الان نزدیک یک سال است که در مغازه فروشنده هستم وما توافقی درصدی رو تایین کردیم و طبق اون کار کردیم حالا که دیگر قادر به همکاری باهم نیستیم از برج ۹ تا اخر ۱۱ حساب کتاب نکرده ایم و ایشان من را بدهکار میداند و از خود حساب در می اورد و میگوید نمیدهم خواهشا من را راهنمایی کنید که چگونه حق و حقوقم را میتوانم بگیرم و کجا باید شکایت کنم و در ضمن بیمه هم نکرده ممنون میشوم مرا راهنمایی کنید متشکرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نیاز به مشورت با وکیل و اخذ توضیح است. در قسمت مشاوره های سایت زیر کلیک نمایید به وکلا وصل میشید
   https://vakiltop.com/

 17. محمود مدنی می گوید

  سلام من بارفروشي میوه دارم کارم طور ی که حقوق به فردی که در بارفروشي است نمی دهم وحقوق خود را در مقابل کار از ارباب رجوع می‌گیرد رابطه بین ما چیست

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام اگر کار گر در راستای کار شما فعالیت میکند کارگر شماست و باید براساس قانون کار اجرت بگیرد

 18. ناشناس می گوید

  سلام، کارفرمای من قرار بود بعد از سه ماه بیمه‌ام کند و حالا که موعدش رسیده میگه که باید سفته بذاری بابت ضمانت،میخواستم بدونم از نظر حقوقی و قانون کار چه نفعی برای کارفرما داره؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   معمولا کار فرمایان سفته می گیرند لکن ابتدا کار و نه برای بیمه بلکه برای حسن انجام کار

 19. رضا می گوید

  سلام وقت بخیر
  بنده ۴ سال دریک مرکز چاپ فعالیت میکردم کلا ۱۳ ماه برای من بیمه پرداخت شده اخرین حقوق من یک میلیون هشتصد بوده با یک فرزند
  نه سنوات و نه ۲و نیم مرخصی بهم میدن کارفرما میگه همه و حق و شما تو این یک میلیون و هشتصد خلاصه شده
  الان هم دوماهی هست بعلت باربری دچار دیسک کمر مهره ۴ و ۵ شدم ۱۳ روز استعلاجی گرفتم
  کارفرما با اینکه مردی ثروتمند هست میخواد ملک و دستگاه ها بفروشه و به من اعلام کرده که سال بعد بفکر یه کار باش من چیکار کنم بخدا هیچ کس و کاری ندارم

 20. ابراهیم باقری می گوید

  سلام بنده حدود شش سال در انبار اداره آموزش وپرورش سمیرم بیست وچهار ساعته نگهبان وچند ساعتی نیز کار کرده‌ام ‌هیچ حقوق وقراردادی هم ندارم بجز شاهدان چطور می‌توانم حق وحقوقم بگیرم

 21. مهدی می گوید

  سلام،من چهار روز دریک کارگاه چاپ کارکردم،به من گفت روزی پنچاه تومن میدم البته نه به عنوان (کارگر روز مزد)،امروز رفتم پول چهار روزی که کارکردمو بگیرم گفت چیزی بهت تعلق نمیگیره میخواستم بدونم میتونم شکایت کنم پولمو ازش بگیرم یا نه،میخوام ازش شکایت کنم که دیگ برای کسه دیگه ای پرو بازی در نیاره،وگرنه من نیاز به اون پول زیاد ندارم،ممنون میشم جوابمو بدین

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام برای طرح شکایت نیاز به مدرکی دارید که ثابت کنه شما کارگر ایشان بودید با توجه به کم بودن تعداد روز ها به نتیجه رسیدن این موضوع بعید است

 22. علی اکبر ترابی می گوید

  باسلام
  بنده در شرکتی کارمیکردم بعد از دو سال ونیم سابقه چون ۵ حقوق نتونستن پرداخت کنن زندگیم می پاشید تقاضای یکماه مرخصی کردم تا برم سراغ تامین امورات روزانه خانواده ام ک دراین حین جایی مشغول شدم. بعد ک فهمیدن مشغولم ۲ ماه ونیمی ک درانجا کارکردم را توقبف کردند وحتی اجازه ورود ندادند. لطفا برای احقاق؟ حق راهنماییم کنید.

 23. امیر می گوید

  سلام از سال ۹۳ توشرکت کشتارگاه مرغ مشغول ب کار هستم مسئول ثبت خریدو فروش (سیستم) بودم ،شیفت شب یک چنین سال بیمه مو رد نکرده ،بعد ازون به عنوان کارگر عادی روزکار رد کردن ..حقوق حقوقمونو کامل نمیدن،حق شب کاری نمیدن،اضافه کاریمونو کم میدن،عیدی وپاداش و سنوات ندادن..میخام بیام بیرون شکایت کنم ،به نظرتون از چه طریقی حقمو بگیرم..

 24. ناشناس می گوید

  سلام برای شخصی سقف وشیروانی زدم از کف تا ستون وابراهه وخرپا طور وپشم شیشه کار کردم بهش گجفتم طبق ورق مصرفی متی ۶۰ تمن کار میکنم گفت روزی ۲۰۰تمن بهت میدم قبول نکردم گفت بیا سرکارخوشحالت میکنم منم گفتم باشه هواتا دارم بعد اتمام کار ۱۱۰ متر ورق سر وورق زیر کار کردم با اسکله کامل از صفر تا صد کلا ۲تمن بهم داد میگه من طبق ۱۰ روز کار روزی ۲۰۰تمن بهت میدم وطلام در صورتیکه ۲۲ روز وسیلام سر کارش بودن حدود ۱۶ روز کار کردم ح
  اونم نه به صورت روز مزد چون من قبول نکردم حالا خوشحالمون که نکرد هیچ حدود یک سال داره اذیت میکنه نمیده میگه همون سهمت بود که دادم خسارت دیدم سقف سوراخ داشت در صورتیکه به من نگفت اشکال داره فقط استوری میکرد به من نگفت منم بهش رسوندم که میگفتی ررفع ایراد میککردم نه اینکه بخای حقمو ندی تکلیبمون چیه ممنون میشم

 25. محمد می گوید

  سلام و وقت بخیر
  ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید

  واحد اجرای احکام دادگاه دستور توقیف مطالبات پیمانکار نزد کارفرما رو میده جهت پرداخت دستمزد کارگران ( طبق حکم اداره کار )

  کارفرما هم از دستور قضایی سرپیچی میکنه و از اعلام نتیجه خوداری میکنه

  بهانه کارفرما هم اینه که قسط آخر پیمانکار مربوط به مفاصاحساب بیمه هست ماده ۳۸ تامین اجتماعی

  اما ماده ۱۳ قانون کار میگه کارفرما موظف به پرداخت دستمزد مطابق دستور مراجع قانونیه از محل مطالبات و حسن انجام کار پیمانکار

  تکلیف چیه؟
  پیشا پیش ممنون از پاسختون

 26. آرش می گوید

  سلام من از سال ۷۷الی۸۷در شهرداری با عنوان کارگر مشغول بودم بعلت غیبت اخراج شدم آن موقع هیچ کاری نکردم الان میخوام تصفیه کنم حق وحقوق خود بعنوان پاداش سنوات مبلغ آخرین حقوق الان می‌دهند یا آخرین حقوقی آن موقع دریافت کرده ام یا حقوق بروز محاسبه می‌شود

 27. میرزا سپهوند می گوید

  سلام من یک سال نگهبانم بیمه ندارم حتی قرادادی هم ندارم میتوانم شکایت کنم ازش

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله با استناد به فیش واریزی یا شهادت امکان اثبات کارگر بودن شما هست

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر چون شما شرایط را قبول کردین

 28. طاهرعادلی می گوید

  باسلام بنده ازسال۷۳تاسال۸۹مدت۱۷سال درگارگاهی روزانه۱۰ساعت کارکردم درسال۸۹بعلت رفتن کارفرما ازشهرمون بنده بیکارشدم وهیج مبلغی حتی حقوقت معوقه ام رانداد وازاداره کاربه نتیجه ایی نرسیدم کارفرماوکیل گرفت وپارتی داشت وحقوقات منونداد من میتوانم دردادگسنری ازکارفرماشکایت نمایم وپیگیرشوم بعدازاین مدت تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :میتوانید ازاداره کارشکایت نمایید.

 29. م.م می گوید

  سلام و خسته نباشید
  یکی از همکاران ما به دلیل بدهی خواهش کردن و درخواست کتبی دادن که حقوق ماهانه ایشان را به حساب برادرشون واریز کنیم، آیا اگر ایشون از ما شکایت کنند ما میتوانی ثابت کنیم که این حقوق واریزی به حساب برادرشون، حقوق ماهانه ایشون بوده؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید با مدارک اگه داشته باشید اثبات نمایید که به حساب این فرد حواله شده.

 30. محمد امینی می گوید

  سلام و عرض ادب وقت بخیر خسته نباشید ببخشید بنده یه مشکل کوچیکی دارم از شما عزیزان ممنون میشم که بنده رو در این زمینه راهنماییم کنید با تشکر
  بنده کوچیک شما محمد امینی ۲۷ ساله هستم و در شغل خدمات کامپیوتری فعالیت دارم و به تازگی در یک خدمات کامپیوتری فعالیت میکنم سوال بنده اینجا هست که میخاستم بدونم در حال حاظر الان بنده به مدت ۳ ماه هست که دارم کار میکنم ولی متستفانه کار فرما نه قرار داد میبنده و نه حقوق میده میخاستم بدونم که ایا اگر بنده شکایت کنم حقوق بنده یا همون دستمزد بنده طبق وزارت کار محاسبه میشه یا نه؟؟ چون وقتی بنده به صورت حضوری به محل کار کارفرما مراجعه کردم به من گفتن که دستمزد پایه حقوق از ۴ میلیون شروع میشه تا ۶ میلیون که ۶ میلیون برای استاد کاری هست بنده هم قبول کردم و به انوان کارگر ساده شروع به کار کردم ولی متستفانه کارفرما الان حدود ۴ ماه هست که به بنده حقوق نداده و این که بنده میخاستم از کارفرمای خود شکایت کنم ولی متستفانه نمیدونم کجا شکایت کنم از کارفرمام از شما ممنون میشم که بنده رو در این زمینه راهنماییم کنید با تشکر

 31. مرتضی می گوید

  سلام من به مدت … هشت یا نه سال هستش داخل فروشگاهی مشغول به کار بودم …که نزدیک یکماه پیش بحثمون شد … که سر حقوق اینا یا بیمه حرفمون شد که گفتن بهم دیگه نمی‌خواد بیای اینا … از این حرفا … حتی حاضر نمیشد قرارداد بنویسه … هرموقع که بازار خراب میشد دنبال بهانه بودن که بگن نیا اینا … من میتونم شکایت کنم … من از سال ۹۱ دارم کار میکنم با این بنده خدا … هی میگن برو هی باز بعد مدتی زنگ میزنم بیا وقتی کارشون گیر هستش … من بنظرتون میتونم شکایت کنم …

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق اداره کار اقدام به طرح شکایت نمایید و دادخواست مطالبه معوقات قبلی خودتان را مطرح نمایید

 32. محمدامین بچایی می گوید

  سلام من از سال ۹۸ در یک درمانگاه خصوصی حراست کار میکردم کارمون هم شیفیتی بود حقوقمون خیلی کم بود درحالی که الان حقوقم ۲۵۰۰ بهم میده والان شکایت کردم از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ چقد حدودا درمیان مطالباتم درضمن از برج ۱۲ تا برج ۴ هیچ حقوقی دریافت نکردم

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند