امانت نامه چیست + نمونه متن امانت نامه ملک و خودرو

امانت نامه سند و نوشته ای است که فرد در آن مال خودش را به کسی می سپارد که  از آن نگهداری کند این مال میتواند هر چیزی باشد مثل ملک و خانه و یا ماشین و موارد دیگر.

در قانون مدنی عقد امانت تحت عنوان ودیعه آمده است ودیعه یا نگهداری از مال همان امانت یا امانت نامه است. یکی از ارکان این امانت نامه رایگان بودن آن است و اگر فرد در قبال نگهداری آن مزدی دریافت کند عنوانی دیگر پیدا میکند.

در ادامه نکاتی مهم راجع به امانت نامه را ذکر میکنیم.

عقد امانت در قانون مدنی

قانونگذار در ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه می‌ گوید:

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌ سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد در عقد امانت یا ودیعه کسی که وظیفه نگهداری از مال را برعهده دارد امین نامیده میشود یا مستودع و کسی که مالک مال است و مال را برای حفظ به امین سپرده است مودع نامیده می شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

امانت نامه چیست؟

قراردادی که طرفین در آن توافق میکنند که یک طرف نگهداری مال شخص دیگر را برعهده بگیرد برای مثال ممکن است شما به مسافرت رفته باشید و نگهداری از خانه و آب دادن گل ها و… را به یکی از دوستان یا همسایگان خود سپرده اید.

در این قرارداد کسی که نگهداری از مال را بر عهده میگیرد اجرت و مزدی دریافت نمیکند.

امانت نامه چیست؟

امانت نامه ملک به جای اجاره

اما ممکن است برخی به اشتباه یا به عمد به خاطر دلایلی اجاره را در قالب امانت نامه منعقد کنند که دلیل چرایی این کار مشخص نیست اما باید دانست که اگر اختلافی پیش بیاید قاضی در مقام تفسیر محتوا و مفاد اصلی توافق را معیار قرار میدهد و اگر قصد طرفین اجاره باشد حتی اگر عنوان آن امانت باشد احکام اجاره را در آن بار میکند.

و به طور کلی انعقاد اجاره در قالب امانت نامه کاری اشتباه است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران و وکلای متخصص موسسه وکیل تاپ درباره تنظیم و عنوان قرارداد مشورت نمایید.

یکی از دلایلی که ممکن است افراد به جای اجاره امانت نامه تنظیم کنند این است که بتوانند هر زمانی که خواستند آن را فسخ کنند که این را هم میتوان در ضمن اجاره تصریح کرد و فرد برای خودش در مدت معینی حق فسخ قرار بدهد.

امانت نامه چه ویژگی هایی دارد؟

امانت نامه خودرو

تعریفی که درباره امانت ملک گفته شد اینجا هم صدق میکند یعنی فرد خودرو و ماشین خود را نزد کسی امانت میگذارد تا از آن نگهداری کند اما گاهی  برای نگهداری نیست و فرد ماشین خود را به دوست یا فامیل میدهد که از آن استفاده کند یا آن را به وی اجاره میدهد که در اینجا تنظیم قرارداد امانت نامه کار اشتباهی ست زیرا امانت نامه برای وقتی ست که فرد امین یا نگهدارنده اولا از آن استفاده نکند و ثانیا مجانا مال را نگهدارد.

امانت نامه چه ویژگی هایی دارد؟

در  امانت نامه هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهد میتواند عقد را فسخ کند به این دلیل گفته می شود عقد جایز است و به محض فسخ کردن طرف باید مال را به مالک آن پس بدهد.

از دیگر ویژگی های آن رایگان بودن کار نگهداری است اگر در ازای آن پولی دریافت شود حسب مورد ممکن است عقد اجاره اشخاص یا اشیا باشد.

مسئولیت های فرد در امانت نامه

در عقد امانت یا ودیعه اگر طرفیت در واقع قصد اصلی شان امانت باشد فردی که امین و مسئول نگهداری است به دلیل احسان مسئول از بین رفتن مال نیست مگر آنکه تقصیر کرده باشد برای مثال اگر فرد ماشینش را در حیاط دیگری امانت گذاشته و در اثر زلزله حیات دیوار روی ماشین فرو بریزد امین مسئولیتی نخواهد داشت.

مسئولیت های فرد در امانت نامه

نمونه عقد امانت

قرارداد ودیعه (امانت) یو دستگاه اتومبیل به مشخصات….

مودع (امانت گذار ) : خانم ……………. نام پدر به شماره ملی …………………… نام پدر …… شماره شناسنامه ………… به نشانی ……………………………………………………………………………. مستودع (امین) : آقای :  آقای …………………. نام پدر اسمعلی شماره ملی ………………….  شماره شناسنامه . به نشانی فوق مورد ودیعه (مورد امانت) : یک دستگاه اتومبیل با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء که امین با رؤیت مورد ودیعه ، وقوف کامل از تعداد و مشخصات و محل وقوع ، اقرار صرف و قبض مورد ودیعه نمود. نمونه امانت نامه شهود عبارتند از: ۱- آقای / خانم فرزند شناسنامه . صادره از متولد .به شماره ملی . ساکن شغل . ۲- آقای / خانم فرزند شناسنامه صادره از .متولد به شماره ملی . ساکن . شغل

که فی المجلس حضور داشتند و مورد امانت و تعداد و کم و کیف آن به رویت ایشان رسیده است. مدت: مادام العمر مودع از تاریخ زیر و امانت گذار در هر حال حق رجوع دارد و امین قبول ودیعه نمود و نیز متعهد گردید هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود نسبت به تحویل آن اقدام نماید. اجرت: رایگان است که مستودع متقبل به حفظ و نگهداری مورد ودیعه بطور مجانی گردید.

شروط : ۱- ترتیب حفظ مال مورد ودیعه طبق متعارف و معمول محل با مستودع بوده و در عین حال امین هر تغییری را که برای حفظ مال مورد ودیعه لازم بداند می تواند اعمال نماید . ۲- چنانچه امین موجب تعدی و تفریط مال مورد ودیعه گردد ضامن تلف یا نقصان مال مورد ودیعه می باشد . ۳- مودع متعهد به تأدیه مخارجی که امین برای حفظ مال مورد ودیعه کرده می باشد همچنین چنانچه رد مال ودیعه مستم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است . ۴- با فوت امانت گذار این ودیعه باطل بوده و امین متعهد به رد مال مورد ودیعه به ورثه قانونی مودع می باشد. ۵- هرگاه به هنگام وم رد مال مورد امانت طبق مفاد این سند ، امین از رد آن امتناع ورزد از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد و همچنین این عمل خیانت در امانت بوده و امانت گذار حق طرح دعوی حقوقی و کیفری خواهد داشت. ۶- مودع در صورت رجوع ( هم چنین ورثه قانونی امانت گذار پس از درگذشت مودع ) محق ب استرداد مال مورد ودیعه و تحویل گرفتن آن از مستودع می باشند و حق دارند علیه امین (مستودع) یا علیه ورثه قانونی امین اجرائیه صادر کنند .نمونه امانت نامه ۷- امین در همه حال می تواند بنا بواسطه ضرورت های مورد تشخیص خود مال مورد ودیعه را رد کند و اگر به مودع دسترسی نداشته باشد و یا اگر مودع از قبول رد خودداری ورزد امین حق دارد مال مورد ودیعه را از طریق دادگاه صالحه رد نماید .

امضاء مودع:                                                                                   امضاء مستودع:

شاهد اول:                                                                                           شاهد دوم:

مشاوره حقوقی امانت نامه خودرو و ملک

مشاوره حقوقی امانت نامه خودرو و ملک

پیشنهاد می شود برای اینکه در هر مورد قرارداد مناسبی داشته باشید تا بعد ها دچار مشکل نشوید از مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی سامانه وکیل تاپ استفاده کنید.

همچنین شما میتوانید با استفاده از خدمات حقوقی این موسسه تنظیم قرارداد های خود را به وکلای متخصص این موسسه بسپارید. موسسه وکیل تاپ میتواند برای شما در هر شهری وکیل متخصص در همان حوزه را معرفی کند. برای این کار با شماره تلفن های درج شده در سامانه تماس بگیرید.

نتیجه گیری

قرارداد امانت نامه به طور خاص اگر افراد برای آن در جای مناسب خود استفاده کنند همان عقد ودیعه است که موضوع آن نگهداری از مال شخص به طور رایگان است اما ممکن است افرادی به دلایلی اجاره خود را تحت عنوان امانت نامه تنظیم کنند که در این موارد گفته شد دادگاه در صورت ایجاد اختلاف قصد واقعی طرفین را مد نظر قرار میدهد.

سوالات متداول

این قرارداد عقد جایز است و از طرف هر یک از طرفین قابل فسخ است.

در عقد ودیعه یا امانت مالک مال را مودع و گیرنده یا شخص امین را مستودع میگویند.

گفتیم که چون امین در مقام امین است و مورد اعتماد مالک بوده لذا تا زمانی وه مرتکب تقصیر در نگهداری نشود مسئولیت ندارد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۳ از ۵
از مجموع ۴ رای
7 نظرات
 1. مهیاربلوری می گوید

  سلام خسته نباشین وقت بخیر

  ۳ سال پیش در زمان ازدواجم ، منزل همسرم (خانم) را فروختیم و به همراه سرمایه من وارد کار طلا کردیم که متاسفانه بعد از ۲ ماه و گرفتن سودهای خوب ، متاسفانه بخاطر نوسانات شدید بازار در سال ۹۷ ، برشکست شدم ، که با فشار بی اندازه خانواده همسرم مجبور شدم یک رسید تحت عنوان امانت نامه به انها بدهم که در ان امانت نانه قید شده بود فلان وزن طلا در فلان مظنه یا قیمت به من امانت داده شده ، حال بعد از ۳ سال قصد جدایی دارم ، البته نکته دیگر که هست منزل‌همسرم که فروخته شده بود ، اقساط وام مسکن از حساب من خارج میشد و پول مستاجر و تعمیرات و … همگی را من خرج کرده بودم ، یعنی زبانا قول داده بودن این خانه را شریک هستم ، اما الان همه چیز عوض شده …

  نکته مهم دیگر اینکه ، همسرم به من قول داد اگر این امانت نامه را امضا کنم ، ایشان حاضرند نهریه را ببخشند ، که زندگیمان بهم نخورد ، و من با دست خط خودم یک رسید تنظیم کردم که ایشان با دریافت طلاهای هدیه که خریده بودم برای عروشی و … مهریه شو بخشید ، اما محضری نشد و فقط ایشان امضا کردند …

  حال فکر مهریه ، و این امانت نامه ذهنم را مشغول کرده

 2. مهدی قدردان می گوید

  سلام
  یه متن امانت نامه میخوام برای خودرو که اگر ظرف مدت ده روز بیست روز خودرو سالم عودت داده نشد بتونم سریعا خیانت در امانت و دعوای کیفری مطرح و محکومش کنم
  کارم جوری هست که خیلی ضربه خوردم الان میخوام این متن رو امضا بگیرم

  1. زینالی می گوید

   سلام: برای اینکاربه پشتیبانی زنگ بزنید تا برای شما تنظیم شود

 3. بزرگمهر می گوید

  با سلام و احترام
  آیا به قرارداد امانت نامه، مانند سایر قراردادهای پیمانکاری حق بیمه تامین اجتماعی تعلق می گیرد؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر رابطه کارگری و کارفرمایی باشد حق بیمه تعلق میگیرد.

 4. نیکخو می گوید

  سلام،من از همسرم شش ساله ک جدا زندگی میکنم و من مهریه خودم رو محضری بخشیدم و وکالت در طلاق گرفتم،و باید از طرف ایشون وکیل میگرفتم برای دادگاه وچون هزینه ی وکیل و محضر رو ندارم و تقریبا ۵۰ میلیون از پولم دستش هست ونمیده ک شکایت کردم،نتیجه ش مشخص نشده هنوز،ایشون ی ماشین رو بعنوان مهریه ب من داده وسند زده ،تقریبا هفت ماه پیش باهم درگیر شدیم ایشون ماشین رو از من گرفته و میگه ماله خودمه سندش رو ب نامت زدم چون نمیخواسته سند ب نام خودش باشه،با شکایت و پیگیری های قانونی ب جایی نرسیدم،میخواستم بپرسم چجوری میتونم از ایشون ماشین رو بگیرم و چ نوع شکایتی باید بکنم،با تشکر

 5. غزل می گوید

  سلام وقت به خیر من بوفه یک باشگاه بدنسازی رااجاره کردم ولی طرف مقابل قراردادراامانت نامه نوشت وحق فسخ راتوافق طرفین نوشت ویکی ازبندهای قرارداداینه که درصورت عدم حضور به ازای هرروزمیلغ ۱۰۰۰۰۰تومان جریمه بگیردمتاسفانه مارافریب دادوقتی کافه فروش نداشت من دادخواست فسخ قرارداد دادم وبوفه راتخلیه کردم الان داره ازبوفه استفاده میکنه وچکهای اجاره رابرگشت زده دادگاه هم ۱۰روز بعدازاتمام قرارداد نوبت رسیدگی داده طرف مقابل هم خیلی کلک ودغل بازه لطفا راهنمایم کنید چطوری میتونم حقم رابگیرم

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند