چگونه سوابق بیمه خود را در آوریم؟

بیمه از روش های پیشگیری از ریسک است. ترتیبی که طی یک قرار داد، بیمه گذار  در برابر اخذ حق بیمه، شرایطی را تعیین می کند که در صورت پیش آمدن ضرر و زیان به بیمه گر خسارتی پرداخت کند. موضوع بیمه، مقدار و میزان حق بیمه در سند قید می شود. خدمات رفاه اجتمایی اثر مستقیم در زندگی شهروندان دارد. به همین منظور دولت ها اقدام به تاسیس بیمه ای تحت عنوان «بیمه تامین اجتمایی» کرده اند، که سابقه بیمه ریشه در دوران باستان دارد.
شرکت های بیمه وجه دریافتی از بیمه شدگان را در کارهای خدماتی و بازرگانی وارد می کنند، تا عهده دار هزینه های ناشی از: غرق شدن کشتی، زمین لرزه، سیل و آتش سوزی های وسیع باشند. هچنین اغلب بیمه گذاران قراردادهایی با شرکت های بیمه بزرگتر یا شرکت های بین المللی می بندند و خود همانند یک بیمه گر به آنان حق بیمه پرداخت می کنند. بدین ترتیب شرکت های بیمه گذار علاوه بر آرامش برای دیگران با بیمه کردن بخشی از سرمایه خود، خود را هم به آرامش می رسانند.

چگونه سوابق بیمه خود را در آوریم؟

تاریخچه بیمه

از دیرباز تمامی ملل و اقوام گوناگون در نوع خود تلاش به حفاظت از اموال و سرمایه خود کرده اند. جواهرات و وسایل ارزشمند خود را برای روز مبادا نگه داری می کردند. و گاهی وسایل با ارزش خود را به پرستشگاه ها می سپردند که این روش در بین بابلی ها و سومری ها باب بوده است. اما پس انداز کردن راه امن و مناسبی نبود. زیرا گاهی یورشگران دست به تاراج و غارت پرستشگاه ها می زدند.بازرگانان چینی برای به حداقل رساندن ضرر و زیان بارهای خود را در چند کشتی تقسیم بندی می کردند و فکر می کردند اگر روزی کشتی غرق شود یا احتمال دزدی وجود داشته باشد، خسارت وارده  بسیار کمتر است. اما شواهد نشان دهنده آن است که بابلی ها در امر بانکداری متقدم بودند و شیوه های بهتری برای بیمه بازرگانان پیدا کرده بودند که در استوانه قانون حمورایی نیز آمده است: اگر بازرگان بابلی برای خرید کالا یا کشتی از بانک داران بابلی وام می گرفتند ودر دزدی یا هر اتفاق دیگری سرمایه خود را از دست می دادند، بازرگان چیزی پرداخت نمی کرد.

زیرا بهره ی بالا که گاهاً بیشتر از ۲۵ درصد بود حق بیمه ای بود که بازرگانان بابلی می پرداختند. کهن ترین سند بیمه های دریایی را مربوط به فینیقی ها می دانند. آنان از بابلی ها روش بیمه را آموختند و سپس یونانی ها و رومی ها و بعد ایتالیایی ها از فینیقی ها آموختند که در سده ی قرون وسطی به این گونه بیمه روی آورند، و بند های لمباردی، ونیز، جنوآ از مرکز های اصلی بیمه در اروپا شد. ایتالیایی ها بنیان گذار مهمترین بیمه دریایی به نام  لویدز شدند. در آغاز قرن هفدهم میلادی کشتی داران و انگلیسی ها در کافه ای به نام لویدز در بارانداز لندن جمع شدند و عهد کردند تا در سود و زیان سفرها با یکدیگر شریک باشند. زیان برخی از افراد ناخواسته به دلیل بار اضافه از بقیه بیشتر بود در این بیمه آنان باید سهم بیشتری را می پرداختند.

من جمله بیمه هایی که در دوران باستان به ویژه سرزمین های اسلامی رواج داشته بیمه بهداشت است. در این دوران بیمارستان های پیشرفته ای بنا شده بود که اغلب حقوق کارکنان از موقوفه پرداخت می شد. بیمارستان هایی در  شهرهای مختلفی خاصه در : سیستان، اصفهان، نیشابور، فسطاط، دمشق، فاس وجود داشت.

چگونه سوابق بیمه خود را در آوریم؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

بیمه های نوین در جهان

بازرگانان تصمیم گرفتند جز بیمه برای کشتی ها به بیمه گذاری برای آتش سوزی بپردازند. به همین جهت اولین بیمه آتش سوزی پس از آتش سوزی عظیمی لندن روی داد و قریب به ۳۰هزار خانه را ویران کرد و ۱۰۰ هزار نفر آواره شدند .در سال ۱۶۶۷ میلادی تاسیس شد. سپس در سال ۱۷۳۵ بیمه آمریکایی با مشارکت فروشگاه داران با هدف حمایت از یکدیگر در مواجه با آتش سوزی شکل گرفت. بعد از آن بنجامیین فرانکلین در فیلادلفیا، شرکت بیمه آتش سوزی بنیان گذاری کرد که به صورت بیمه آمریکا شمالی باقی ماند هم اکنون نیز در حال فعالیت است.در بین سال های ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ بیمه اجتمایی در آلمان اجرا شد که اصلی ترین دلیل آن پیامد های جنگ جهانی دوم بود و باعث بی اثر شدن حضور سوسیالیست ها می شد. شامل: بیمه ناشی از حوادث کار، بیمه بیکاری. به دنبال این جریال در سال ۱۹۱۱ هنگامی که قانون بیمه ملی به ثبت رسید، قانونی وضع شد که کارگران در مواجه: بیکاری، بیماری و پیری بیمه شده و مستمری بگیرند. در قرن بیستم میلادی روی آوردن هرچه بیشتر به شهر نشینی، وسعت و گستردگی صنایع، تمرکز کالاها در انبار باعث خطر روز افزون و گسترش هرچه بیشتر بیمه ها شد.

در بیمارستان عضدی بغداد که محمد ذکریای راضی به ریاست منصوب و به دستور فرمان عضدالدوله پایه گذاری شده بود، در آن هنگام که بیمار از بیمارستان مرخص میشد، هزینه های دوران نقاهت او در منزل را نیز پرداخت می کردند تا بیمار بار دیگر به بیماری بازنگردد و هزینه ی بیمارستان متحمل نشود.


بیشتربخوانید: بیمه شخص ثالث چیست


 بیمه های نوین در ایران

محمد معین واژه ی بیمه را بر گرفته از کلمه بیما می داند که اردو یا هندی است. اما آنچه نشان می دهد برای اولین بار واژه ی بیمه در تحفه العالم عبداللطیف شوشتری در معنای اطمینان دادن به شخص به کار رفته.

در سال  ۱۳۱۴ خورشیدی شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دولتی ۲۰ میلیون ریال تشکیل شد که تا آن زمان هیچ شرکت صددرصد مستقل بیمه، در خاورمیانه و حتی هند وجود نداشت. تاسیس این بیمه در ایران به مذاق بیمه گذاران خارجی خوش نیامد و با اخلال و ممانعت های بسیاری رو به رو شد و به  سختی با آن، پیمان بیمه خوداتکایی می بستند. اردیبهشت ۱۳۱۶ خورشیدی در مجلس شورای اسلامی بنا شد، بیمه شرکت های دولتی به بیمه ایران واگذار شود و همچنین شرکت های بیمه می بایست ۲۵ درصد از صادره خود را در سهامی بیمه ایران، متکی شوند. در دوره ی حکومت دکتر مصدق ۱۳۳۱ خورشیدی، قانونی برای محدود کردن شرکت های بیمه خارجی در ایران وضع شد و ۸ بیمه ایرانی خصوصی پایه گذاری شد. بدین ترتیب از قدرت و اهمیت شرکت های بیمه خارجی در ایران کاسته و به توان و اقتدار  بیمه های ایرانی اضافه شد. در دی ماه ۱۴۴۷ قانون اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله موتوری و شخص ثالث تصویب ودر دی ماه  همان سال قانون بیمه کشاورزان نیز وضع شد. پرورش فنی نیروی صنعت بیمه کشور  برای مدرسه عالی در سال ۱۳۴۹ تاسیس شد. تا کار آزمودگان به هموطنان خود خدمت و در اختیار شرکت های بیمه باشند.

چگونه سوابق بیمه خود را در آوریم؟

 تامین اجتمایی در برابر بیمه شدگان تعهد و وظایفی داراست که به شرح زیر می باشد:

وظایف بیمه تامین اجتمایی در برابر بیمه شدگان

باز نشستگی: از مهمترین وظایف سازمان تامین اجتمایی پرداخت حق مستمر ی است. فردی  در طول ۲۵ تا ۳۰ سالی که حق بیمه را پرداخت کرده، حال که بازنشسته شده ماهیانه به او مستمری تعلق میگیرد. اگر خدایی نکرده بیمه شده فوت کند، حق مستمری را افراد تحت تکفل او خواهند گرفت.

 فوت: بیمه در زمانی که فرد بیمه شده فوت کند، بیمه تامین اجتمایی موظف است مبلغی را برای دفن و کفن به خانواده ی او بپردازد تا با این کار کمی در هزینه ها کمک شود.

بیمه مرکزی با سرمایه دولتی و هدف محافظت از بیمه گذاران و بیمه شوندگان در سال ۱۳۵۰ روی کارآمد. با ازدیاد قیمت نفت و به تبع رشد اقتصادی چند بیمه مثل: بیمه دانا، بیمه حافظ و  بیمه ابران و آمریکا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی به کار انجامید.به همین روال فعالیت های بیمه در ایران رونق گرفت، تا انقلاب اسلامی، جدا از سهامی  شرکت بییمه ایران، ۱۳ بیمه خصوصی و دو نمایندگی خارجی در ایران فعالیت می کردند.

از کار افتادگی: از کار افتادگی ممکن است در اثر بالا رفتن سن، حوادث ناشی از کار باشد که در هر حالت بیمه شده می تواند با اقدام حق بیمه مستمری خود را از تامین اجتمایی بگیرد.

بیماری: در صورتی که فرد در اثر کار و یا غیره بیمار شود، با توجه به مدت زمان استراحتش به او خسارت داده می شود برای دریافت غرامت بیماری سه حالت وجود دارد:

 1. بیمه گر۷  روز متوالی در بیمارستان بستری باشد  و یا مدت استراحت پزشکی وی در طول سال کمتر از ۱۵ روز است. در این حال گواهی پزشک کافی است.
 2. بیمه‌ گر بیشتر از یک هفته بستری است و یا مدت استراحت پزشکی او در طول سال بیشتر از ۱۵ روز است. در این صورت باید مراتب توسط پزشک معتمد بیمه، تایید شود.
 3. تعداد مرخصی‌های پزشکی بیمه‌شده بیشتر از ۶۰ روز است که باید توسط شورای پزشکی تایید شود.

اروتز و پروتز: اگر فرد بیمار در سوانح و بیماری نیاز به اعضا مصنوعی بدن داشته باشد، می تواند کمک هزینه های اروتز و پروتز را از بیمه تامین اجتمایی دریافت نماید.

بیمه بیکاری:  تنها مختص به بیمه شدگان تامین اجتمایی می باشد. دلایل بیکاری بیمه شده نیز می بایست غیرارادی باشد. یعنی در صورتی بیمه شده شغل خود را از دست بدهدکه با عمل و اراده ی خود نباشد، و در صورت نیاز به کلاس هایی که تامیین اجتمایی برگزار می شود شرکت کند.

راهکار اینترنتی دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی

بیمه

مشاهده سوابق بیمه باز هم از طریق سامانه امکان پذیر شده است. متاسفانه بازنشستگان و کارگران باید مراحل زیادی را طی نمایند تا بتوانند به سوابق بیمه خود دسترسی یابند.

نحوه کار با سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

 بعد از این که گزینه سامانه مشاهده سوابق بیمه انتخاب گردید بایستی در صفحه ای جدید که به آدرس https://sabeghe.tamin.ir می باشد، مشخصات بیمه شده وارد شود. ازمسائل عجیب این صفحه وجود گزینه ای به نام کشور است که اسامی بیشتر کشور ها را شامل می شود. دلیل وجود چنین گزینه ای طبق سخن مدیرعامل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتمایی، افزایش امنیت با توجه به درخواست بیمه شدگان می باشد. نوین ترین روش دریافت سوابق بیمه تأمین اجتماعی بدون شماره بیمه را با استفاده از سامانه اینترنتی سازمان تامین اجتماعی تجربه کنید.

علت خطا در ثبت نام

فردی جهت بررسی نحوه ثبت نام وارد سامانه شده و با درج اطلاعات صحیح موفق به ثبت نام و دریافت گذر واژه نشد. چرا که پس از سه بار طی کردن مراحل ثبت نام با پیامی به مضمون جناب آقای … اطلاعات وارد شده شما با پایگاه مرجع، مطابقتی ندارد. در صورتی که مطمئن هستید که اطلاعاتتان به خوبی و درستی وارد شده با در دست داشتن مدارک شناسایی و هویتی خود به شعب نزدیک مراجعه کنید.

چگونه سوابق بیمه خود را در آوریم؟

چگونه سوابق بیمه خود را با کد ملی مشاهده کنیم؟

 1.  ورود به سیستم
 2. مشاهده سابقه بیمه
 3. وارد کردن کد ملی بیمه.
 4. انتخاب اپراتور
 5.  درج شماره فرد بیمه شده..

فراموش نکنیدکه شماره همراه وارد شده بایستی متعلق به خود فرد بیمه شده باشد.در صورتی که شماره همراه درج شده به شخص دیگری متعلق باشد، بایستی بعد از طی تمامی مراحل ثبت نام، شخص بیمه شده با دارا بودن اصل کارت ملی و شناسنامه به یکی از شعبه های سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند. بعد از این که تمامی موارد را وارد سامانه کردید بر روی سامانه ثبت نام کلیک نموده و منتظر دریافت پیامک شناسه فعال سازی از طریق تلفن همراهتان باشید.

 1. کمیل نمودن فرایند ثبت نام در این مرحله صورت می پذیرد.در این جا لازم است در قسمت شهر نام شهری که شعبه بیمه تامین اجتماعی شما در آن واقع است بایستی درج شود. برای مثال اگر شما در شاهرود  زندگی می کنید ولی محل کارتان شهریار است، اما شعبه بیمه پردازی در تهران باشد،باید یکی از گزینه های تهران بزرگ، شرق تهران بزرگ ، غرب تهران بزرگ را تعیین نمایید.حتما لیست شعبه های سازمان تامین اجتماعی با کاراکتر های فارسی پر شود. نکته : تنها گذر واژه با کاراکتر های انگلسی و ایمیل، درج می شود.
 2. بعد از پر نمودن تمامی موارد روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
 3. در آخر پیغامی به مشابه زیر برای کاربر ارسال می شود.کاربر گرامی درخواست شما با موفقیت ثبت گردید.
 4. با کد ملی و شماره بیمه تمامی اطلاعات درج و ثبت شده با پایگاه های مرجع سازمان تامین اجتماعی مطابقت داده شده و در طی بازه زمانی ۴۸ ساعت پیامکی مبنی بر انجام شدن ثبت نام برایتان ارسال می گردد.

لازم است بدانید، که در مدت مذکور استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتمایی برای شما ممکن نخواهد بود. پس اگر پیامک شما مبتنی بر عدم  مطابقت  با اطلاعات درج شود با پایگاه مرجع در خواست شما حذف و از نو می بایست ثبت شود.

نکات مهم در سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

 • تمامی اطلاعات هویتی باید با اطلاعات کد ملی و شناسنامه یکی باشد.
 • در به یاد سپردن سوال امنیتی خود دقت کنید. این سوال به هنگام بازیابی گذرواژه کاربرد دارد.
 • به هنگام وارد سازی شماره همراه خود و ایمیلتان دقت نمایید. این ها پلی ارتباطی بین شما و سازمان تامین اجتماعی است.
 • صفحه کلید به زبان انگلیسی باشد.
 • فرمت گذرواژه کاراکتر های انگلیسی است.

این ترکیب می تواند حاوی حروف بزرگ و کوچک لاتین باشد. هم چنین سعی کنید از علامت ها و اعداد نیز در گذر واژه خود استفاده کنید. مثلا raghami 96#

 1. در صورت موفقیت آمیز بودن فرم ثبت نام پیامی مشابه پیام زیر را دریافت خواهید کرد: درخواست شما با موفقیت انجام شد و نتیجه مراحل صورت گرفته در قالب پیامک برایتان ارسال خواهد شد. در صورت ایجاد حساب کاربری جهت فعال سازی نام کاربری خود به شعبه بیمه پردازی یا شعبه نزدیک سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

چگونه سوابق بیمه خود را در آوریم؟

فعال سازی حساب کاربری در سامانه سازمان تامین اجتماعی

 • وارد پرتال سابقه بیمه شوید.
 • انتخاب پروفایل از نام کاربری از گوشه سمت چپ
 • اعمال تغییرات درخواستی

با استفاده از این سامانه در وقت و هزینه خود صرفه جویی کرده و موجب سرعت بخشیدن و سهولت در کارها می شود حتی ممکن است در آینده ی نزدیک انجام این کار با اپلیکیشن ها نیز ممکن شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند