بررسی شرکت های تجاری به صورت خیلی دقیق

شرکت تجاری به موجب یک قرارداد تشکیل می شود که طی آن طرفین توافق می کنند هرکدام، آورده ای رابرای تأسیس شرکتی با فعالیت خاصی به میان بگذارند و در سود و زیان احتمالی آن نیز شریک شوند. این شرکت ها برحسب نوع فعالیت، تعداد اعضا، میزان سرمایه اولیه و… دارای اقسام مختلفی می باشند که در زیر به آن ها اشاره می شود.

 شرکت های تجاری و انواع آن

در یک تقسیم بندی کلی شرکت های تجاری را می توان به شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم نمود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

شرکت های سرمایه

به شرکت هایی می گویند که در آن ها، شخصیت شرکاء، اهمیتی ندارد و به همین دلیل، سهام شرکاء به راحتی و بدون نیاز به موافقت سایر شرکاء  قابل نقل و انتقال می باشد. مانند شرکت سهامی عام، سهامی خاص و مختلط سهامی.

شرکت های اشخاص

 به شرکت هایی می گویند که در آن شخصیت شرکاء، دارای اهمیت است به همین دلیل انتقال سهم به اشخاص ثالث در این شرکت ها، نیازمند جلب رضایت سایر شرکاء می باشد مانند شرکت های نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسؤولیت محدود و تعاونی.

 

 

تعریف شرکت سهامی مطابق قانون

مطابق ماده ۲۱ قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسؤولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست .شرکت سهامی، چه موضوع آن تجاری باشد و چه غیر تجاری، شرکت تجاری محسوب و از مقررات آن پیروی می کند. این شرکت ها بر حسب تعداد اعضا و نحوه پذیره نویسی، به شرکت سهامی عام و خاص، تقسیم می شوند.

 شرکت سهامی عام (Public company)

شرکت سهامی عام غالبا برای پروژه های سنگین دولتی و حکومتی از قبیل صنایع و معادن و بانک و …و با مشارکت حد اقل ۵ نفر تشکیل می شود .سرمایه این شرکت هابه سهام تقسیم می شود و علاوه بر اینکه از طریق مؤسسین تأمین می شود، بخشی از آن رامی توان از طریق پذیره نویسی و جذب سرمایه های مردم نیز تأمین کرد .

شرکت سهامی خاص (Privately held company)

شرکت سهامی خاص از حد اقل سه شریک تشکیل می شود وکلیه سهام شرکت فقط  توسط مؤسین تأمین می شود و شرکاء نمی توانند مقداری از سهام را از طریق پذیره نویسی و مراجعه به مردم تأمین نمایند .

در این نوع شرکت هم مانند شرکت سهامی عام، سرمایه به سهام تقسیم می شود و مسؤولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست.

تفاوت های اصلی شرکت سهامی عام با خاص

 1. حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی ۵ نفر، ولی برای سهامی خاص ۳ نفر می باشد .
 2. در شرکت سهامی عام می توان بخشی از سهام شرکت را از طریق پذیره نویسی و فروش سهام به مردم تأمین کرد درحالیکه در شرکت سهامی خاص، کلیه سرمایه باید توسط مؤسسین تأمین شود .
 3. شرکت سهامی عام، معمولا برای فعالیت های مهم دولتی تشکیل می شود در حالیکه شرکت سهامی خاص، برای فعالیت های معمولی غیر دولتی تشکیل می شود .
 4.  تفاوت بعدی مربوط به نحوه نقل و انتقال سهام در این دو شرکت می باشد.به این صورت که نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص نیاز به اجازه کلیه سهامداران دارد درحالیکه در شرکت سهامی عام چنین اجازه ای نیاز نیست.
 5. سهام شرکت های سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست ولی شرکت های سهامی عام این امکان را دارند.
 6.  شرکت سهامی عام می تواند اوراق مشارکت صادر کند درحالیکه شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.

انواع شرکت های تجاری

شرکت مختلط سهامی به بیان ساده

این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکاء، در قبال اشخاص ثالث دارای مسؤولیت تضامنی اند و عده دیگر که که سهامدار نام دارند، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. در ارتباط با شرکت تضامنی در ادامه توضیح خواهیم داد.حال می پردازیم به شرکت های اشخاص:

تعریف دقیق شرکت مسئولیت محدود

این شرکت از حداقل دو شریک تشکیل می شود و مسؤولیت شرکاء در قبال بدهی های شرکت محدود به آورده (سهم الشرکه) آن ها در شرکت است. یعنی چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، حق رجوع به اموال شخصی طلبکاران را ندارند (برخلاف شرکت های تضامنی و نسبی)

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

تنظیم شرکتنامه

شرکت نامه، معادل اساسنامه در شرکت های سهامی می باشد که مطابق ماده ۹۵ قانون تجارت نکاتی از جمله، سهم هریک از شرکا در سود و زیان، پرداخت سرمایه شرکت، نحوه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در آن قید شود .

پرداخت تمام سرمایه نقدی و تقویم آورده های غیر نقدی

مطابق ماده ۹۶ قانون تجارت، تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود، موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکت و مشخص کردن ارزش آورده های غیر نقدی می باشد.

مدارک و شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسؤولیت محدود

 • کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی شرکاء .
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • کپی اقرارنامه به همراه امضاء سهامداران
 • دو نسخه فرم تقاضانامه به همراه امضاء سهامداران
 • دو نسخه فرم اساسنامه به همراه امضاء سهامداران
 • اخذ مجوز، زمانی که عنوان مربوطه نیاز به اخذ مجوز را داشته باشد.

اینفوگرافی شرکت های تجاری

شرکت نسبی در قانون به چه معناست؟

در این شرکت نیز مانند شرکت تضامنی، چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت بدهی طلبکاران کافی نباشد آن ها حق رجوع به اموال شخصی شرکاء را دارند. با این تفاوت که در شرکت های نسبی فقط به میزان سهمی که شرکاء در شرکت دارند می توان به آن ها رجوع نمود.

برای مثال: چنانچه یک شرکت نسبی دارای سه شریک باشد و دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، طلبکاران فقط تا میزان یک سوم حق رجوع به شرکاء را دارند.در حالیکه در شرکت تضامنی، بابت دریافت تمام طلب خود می توانند به دارایی شخصی هریک از شرکاء رجوع نمایند.

بارزترین تفاوت شرکت نسبی با تضامنی

در شرکت های نسبی هم مانند شرکت های تضامنی در صورت کافی نبودن دارایی شرکت، طلبکاران می توانند به اموال شخصی شرکاء رجوع نمایند منتها برخلاف شرکت های تضامنی فقط به میزان سهمی که شرکاء در شرکت دارند می توان به آن ها رجوع نمود نه به میزان تمام بدهی.


بیشتر بخوانید: چگونه سوابق بیمه خود را در آوریم؟


شرایط تشکیل شرکت نسبی مطابق مواد ۱۸۵ و ۱۸۹ قانون تجارت به شرح زیرمی باشد

 1. پرداخت تمام سرمایه نقدی و مشخص کردن ارزش تمام سرمایه غیر نقدی
 2. تعیین یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیریت که حدود مسؤولیتشان، مشابه مدیران شرکت های تضامنی می باشد.
 3. انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی فقط با رضایت تمام شرکا میسر است.
 4. در شرکت نسبی، منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

 1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 6. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند).
 7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل
 8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 9. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 10. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

تجارت

معنای دقیق شرکت تضامنی

شرکت تضامنی همانگونه که از اسم آن بر می آید، شرکتیست با حداقل دو شریک ضامن که چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد، طلبکاران می توانند بابت دریافت تمام بدهی خود به آن ها مراجعه نمایند. شرکت تضامنی بین دو یا چند نفر شریک به وجود می آید در این شرکت چنانچه دارایی شرکت برای تأدیه قروض کافی نباشد، هر شریک ضامن و مسؤول تمام قروض می باشد و هر قراری بر خلاف این باطل است در این شرکت اقلا باید اسم یک شریک ذکر شود یا اگر اسم شرکت مشتمل بر تمام شرکا نباشد آوردن عباراتی نظیر و شرکا و… ضرری می باشد. شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم وتسلیم شرکا شده باشد مقررات راجع به تشکیل شرکت تضامنی شبیه مقرات شرکت با مسؤولیت محدود می باشد.

مختلط غیر سهامی

این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسؤولیت محدود؛ به این صورت که یک یا چند نفر از شرکاء دارای مسؤولیت تضامنی اند و عده ای دیگر مسؤولیتشان در قبال طلبکاران محدود به آورده آن هاست. در این شرکت ها وظیفه اصلی اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن می باشد و شرکای غیر ضامن حق دخالت در امور و اداره شرکت را ندارند.

 شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است مبتنی بر تخصص و حرفه افراد و نه سرمایه آن ها.

این شرکت، این امکان را برای افراد فراهم می آورد تا به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل در قالب شرکت تعاونی اقدام به تأسیس آن نمایند.

شرکای شرکت

چه شرکتی ثبت کنیم؟

بسیاری از فعالان تجاری ک قصد دارند ادامه فعالیت خود را در قالب یک مجموعه تحت عنوان شرکت ادامه دهند و از مزایای آن بهره ببرند، با این سؤال مواجهند که کدام شرکت برای ثبت مناسب تر است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت به هیچ وجه نمی توان جواب مطلقی به این مسأله داد؛ بلکه باید به فراخور نیاز متقاضی، زمینه فعالیت وی، اهداف اقتصادی که او ازتشکیل شرکت دارد و سایر عوامل به این مسأله پاسخ مناسب داد.

متخصصین ثبت شرکت در گروه وکلای سنا آماده اند تا با شناسایی نوع نیاز و فعالیت شما به صورت کاملا تخصصی ضمن معرفی کامل انواع شرکت ها، مناسب ترین آن ها را برای ثبت به شما معرفی نمایند.

 مراحل تأسیس و ثبت شرکت های تجاری

ثبت شرکت های تجاری تابع تشریفات و طی نمودن پروسه اداری خاص خود می باشد که گاها بسیار زمانبر و پیچیده نیز می‌باشد. در ادامه تلاش شده به طور دقیق و کامل به پروسه عملی مشترک ثبت شرکت ها بپردازیم.

شرایط عمومی تشکیل شرکت:

 1. رضایت شرکا: تمام شرکاء باید قصد ورضایت کامل و جدی به تشکیل شرکت داشته باشند.
 2. اهلیت شرکا: کلیه موسسین شرکت باید دارای اهلیت حقوقی یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند.
 3. موضوع شرکت باید معین باشد برای مثال شرکت، بازرگانی است یا دانش بنیان .
 4. فعالیت شرکت نیز باید به درستی تعیین شده باشد. برای مثال موضوع فعالیت، در زمینه حمل و نقل می باشد.
 5. ضرورت نوشتن قرارداد کتبی: برای شروع تشکیل شرکت، باید یک قرارداد مکتوب بین شرکا نوشته شود.
 6. انتشارقرارداد شرکت: ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، مختصر شرکت نامه و ضمایم آن ازطریق مجله رسمی دادگستری باید منتشر شود.
 7.  به ثبت رساندن شرکت

شرکت تجاری

تأسیس شرکت سهامی عام

پرداخت و تعهد سرمایه اولیه

در مرحله اول مؤسسین شرکت که نباید از پنج نفر کمتر باشند، حداقل ۲۰درصد از سرمایه شرکت را خودشان تعهد نموده و از این ۲۰ درصد ، ۳۵ درصد آن را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس می سپارند و گواهی بانکی دریافت می نمایند.

تهیه اظهارنامه و تسلیم آن به مرجع ثبت شرکت ها

بعد از آن مؤسسین اظهارنامه ای را که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به همراه طرح اساسنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند.

اظهارنامه باید در برگیرنده نکات زیر باشد:

اسم شرکت، مشخصات کامل و اقامتگاه مؤسسین، موضوع شرکت، میزان سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن، تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی هر سهام، در صورت در نظر گرفتن سهام ممتاز و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام، میزان تعهد هریک از مؤسسین و مبلغی که پرذاخت کرده اند، میزان تعهد هریک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است، مرکز اصلی شرکت و مدت شرکت.

اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی

مرجع ثبت شرکت ها بررسی مندرجات اظهارنامه و ارزیابی آن مطابق قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می نماید.

انتشاراعلامیه پذیره نویسی

اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در روزنامه ها منتشر و در بانکی که مؤسسین تعهد به سهام نموده اند درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده می توانند به بانک مراجعه نموده و با امضای ورقه تعهد سهم و پرداخت مبلغی که باید نقدا پرداخت شود رسید دریافت نمایند. ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس خواهد رسید یک نسخه از آن در بانک نگهداری و نسخه دوم  به پذیره نویس تسلیم میگردد. امضای ورقه سهم نشانه پذیرش اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود.

شرکت سهامی عام

رسیدگی به پذیره نویسی توسط مؤسسین

پس از انقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن، موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

تصویب اساسنامه شرکت

مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت وارد جلسه  شده واقدام به تصویب اساسنامه شرکت و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت می نمایند. پس از آنکه  مدیران و بازرسان کتبا قبولی خود را اعلام نمودند، شرکت تشکیل شده محسوب میگردد. سپس اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.

ثبت شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه

چنانچه شرکت در این بازه شش ماهه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان، اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده، ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را باز گردانند؛ در این صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت شده به عهده موسسین می باشد.

قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان

مدیران و بازرسان شرکت، باید کتبا قبول سمت نمایند و از این تاریخ، شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

تسلیم اساسنامه و صورت جلسه مصوب مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان به مرجع ثبت شرکت ها و ثبت نهایی شرکت. (ماده ۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

مدارک اولیه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام

 • تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين
 • اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت حداقل سرمايه که بايستي به امضاء کليه موسسين رسيده باشد.
 • دو نسخه اظهارنامه تکميل شده
 • دو نسخه طرح اساسنامه تکميل شده
 • گواهی بانکی مبنی بر پرداخت ۳۵ درصد از ۲۰ درصد سرمایه تعهد شده
 • دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسی
 • اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
 • اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي مربوطه

شرکت های تجاری

تأسیس شرکت سهامی خاص

برای تأسیس شرکت سهامی خاص مدارک زیر باید تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود

۱- اظهارنامه ای حاکی از تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد.
همچنین سرمایه غیر نقدی نیز باید پرداخت و تقویم ( معادل سازی ) و در اظهارنامه تفکیک شده و در صورت وجود سهام ممتازه نام آن ذکر شود.

اظهار نامه شامل چه مواردی است؟

بموجب ماده ۷ قانون تجارت محتویات اظهارنامه شرکت سهامی که باید به امضای کلیه موسسین وبا قید تاریخ باشد شامل موارد زیر است:
نام شرکت، مرکز اصلی شرکت، مدت شرکت، موضوع شرکت، هویت کامل و اقامتگاه موسسین، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک، تعهدات سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد، تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

۲اساسنامه

اساسنامه در شرکت های سهامی رکن اصلی این نوع شرکت ها می باشد و در ارتباط با مسایل اصلی شرکت مانند نحوه تقسیم سود و زیان، وظایف مجامع عمومی، انواع سهام و … تعیین تکلیف می نماید .

بطور کلی مندرجات اساسنامه مطابق ماده ۸ قانون اصلاحی، شامل موارد زیر است :

نام شرکت، موضوع شرکت به طور صریح و منجز، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه پیش بینی شده باشد، مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک، تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها، تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود، نحوه ی انتقال سهام با نام، طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس، در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن، شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها، طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند، تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند، قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس، تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.

۳- انتخاب اولین مدیران و بازرسان

اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد.

۴- قبول سمت مدیریت و بازرسی

مدیران و بازرسان انتخاب شده توسط مجامع عمومی باید کتبا قبول سمت نمایند.

۵قید نام روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های شرکت

۶پرکردن فرم تعیین اسم شرکت به ترتیب اولویت و همچنین فیش واریزی
۷ ارائه نمودن گواهی بانکی دال بر پرداخت سرمایه تعهد شده ( حداقل ۳۵% سرمایه )
۸ ارائه مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
۶فتوکپی برابر اصل شناسنامه تمام سهامداران و بازرسان
۷کپی کارت ملی
۸- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد. ( دو نسخه )

۹-صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
۱۰- وکالتنامه وکیل دادگستری

عکس شرکت تجاری

مزایای ثبت شرکت از دید قانون

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که با وجود امکان انجام فعالیت تجاری و اقتصادی از طریق خود اشخاص چه لزومی به ثبت شرکت و درگیر شدن با پروسه طولانی و هزینه بر ثبت و پرداخت مالیات و می باشد؟ در پاسخ باید گفت، هرچند ثبت شرکت یک فرآیند زمان بر و مستلزم صرف وقت می باشد ولی دارای مزایای بسیاری می باشد که در زیر به پاره ای از آن ها اشاره می نماییم:

 • تقسیم مسؤولیت بین شرکا: زمانیکه فردی به طور شخصی فعالیت تجاری انجام می دهد به تنهایی مسؤول تمام بدهی و ریسک های معامله می باشد در صورتی که با انجام فعالیت از طریق شرکت این مسؤولیت بین شرکا تقسیم می شود.
 • امکان تجمع سرمایه بیشتر: قاعدتا با تشکیل شرکت سرمایه بیشتری برای انجام فعالیت های اقتصادی فراهم می شود.
 • گردهم آمدن افراد دارای تخصص: با تشکیل شرکت و تجمع افراد مختلف می توان از تخصص افراد متخصص بهره برد
 • زمانی که شرکتی تحت یک موضوع خاص تشکیل می شود برای انجام آن فعالیت نیازی به گرفتن مجوز دولتی نمی باشد ولی اشخاص حقیقی برای هر بار انجام برخی فعالیت ها نیازمند گرفتن مجوز دولتی از مراجع مربوطه می باشند برای مثال: وزارت صنعت و معد.
 • معتبر و قانونی شناخته شدن فعالیت شرکت
 • برخورداری از مزایایی مانند: اخذ وام و تسهیلات و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی که فقط برای شرکت ها پیش بینی شده است و نه اشخاص خصوصی
 • اجبار قانونی برای ثبت شرکت: ماده ۱۹۵ قانون تجارت و همچنین ماده ۲ قانون ثبت شرکت، مدیران شرکت ها را مکلف به ثبت شرکت مطابق قانون می نماید و چنانچه شرکتی به ثبت نرسد علاوه بر جزای نقدی، در صورت درخواست مدعی العموم، حکم به انحلال آن ها نیز خواهد داد.

ثبت تغییرات شرکت

هر شرکتی ممکنست پس از ثبت، نیاز به اعمال تغییراتی در ساختار، اعضا، اساسنامه، آدرس و … داشته باشد. مطابق ماده ۲۰۰ قانون تجارت، تغییرات مهم شرکت باید به ثبت برسند.

عمده تغییرات شرکت ها به قرار زیرمیباشند:

 • تغییر موضوع فعالیت شرکت
 • تغییر نام شرکت
 • تغییر آدرس شرکت
 • تبدیل نوع شرکت
 • نقل و انتقال سهام شرکت
 • تبدیل سهام با نام به بی نام و باالعکس
 • تغییر حق امضاء شرکت
 • تغییر در امتیازات و حقوق مخصوص نوعی از سهام
 • انحلال و تصفیه شرکت

شرکت تجاری

برای ثبت تغییرات شرکت صرف نظر از اینکه چه تغییری قرار است انجام شود میبایست مراحل زیر طی شود:

مراحل ثبت تغییرات شرکت

برای ثبت تغییرات شرکت صرف نظر از اینکه چه تغییری قرار است انجام شود به طور خلاصه و مشترک میبایست مراحل زیر طی شود:

 1. صورتجلسه ای در مجمع عمومی شرکت تنظیم شود و تمام شرکا، ذیل تمامی صفحات آن را امضا نمایند.
 2.  به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نموده و تمام مدارک و اطلاعات خواسته شده را دراین سامانه بارگذاری نمایید .
 3. مدارک لازم را به اداره ثبت شرکتها از طریق پست ارسال نمایید.
 4. به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات را پرداخت کنید.
 5. هزینه روزنامه رسمی را نیز باید پرداخت نمود.
 6. آگهی مرتبط را صادر نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

برای ثبت تغییرات از هر نوع و در هر شرکتی در وهله اول باید مدارک زیر تهیه و به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود:

 1. کپی مصدق مدارک شناسایی همه شرکا.
 2. اصل اسناد هویتی افرادی که از لیست اعضا خارج می شوند و حضورشان در دفاتر اداره ثبت شرکتها برای امضاء.
 3. لیست اسامی شرکا با مقدار سهام هرکدام.
 4. یک کپی از روزنامه ای که آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره در آن جا آگهی شده است .
 5. ارایه کپی ازاساسنامه شرکت.
 6. حضورکلیه شرکا و مدیرعامل درصورت انحلال شرکت.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند