مرور رده

اساسی

سازمان انرژی اتمی زیر نظر کیست و این سازمان چه وظایفی دارد؟

از جمله سازمان های وابسته به ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی است که در سال 1353 تاسیس گردید و مرکز اتمی دانشگاه تهران به آنجا انتقال پیدا نمود و ماموریت های مربوط به توسعه فناوری…