صفر تا صد ازدواج موقت یا صیغه (مهریه-ارث-نفقه)

در قانون مدنی ایران ازدواج در دو شکل محقق می شود ازدواج یا دائم است یا موقت. ازدواج دائم آن است که برای آن مدت تعیین نشده باشد اما ازدواج موقت که نامهای دیگر آن صیغه، متعه، نکاح منقطع است ازدواجی است که در آن ذکر مدت شده است که در ازدواج موقتی بنا بر توافق زوجین مدت آن متغیر است و کم و زیاد می‌شود تا جایی که در برخی موارد دیده می‌شود حتی ازدواج موقت با مدت ۹۹ ساله نیز منعقد گردیده است.

این دو مورد ماهیتا نکاح هستند و آثار نسبتا مشابهی دارند و بر خلاف تصور عموم که ازدواج موقت را امری مذموم می‌پندارد، باید گفت این ازدواج در حقوق ایران و در شرع مورد پذیرش قرار گرفته است.

همانطور که در بند قبل بیان نمودیم ازدواج موقت و دائم آثار نسبتا مشابهی دارند اما در برخی آثار و قواعد با هم اختلاف دارند. در این متن قصد داریم تفاوت این دو را مورد بررسی قرار دهیم.

تعیین مدت شرط ضروری صیغه

اولین و مهمترین تفاوت ازدواج دائم و موقت در تعیین مدت است. این تفاوت تا جایی است که قانون مدنی تعریف ازدواج موقت را بر همین تفاوت بنا نهاده و بر اساس این تفاوت، عقد ازدواج موقت را تعریف کرده  است. بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی عقد ازدواج زمانی موقت است که برای آن مدت معینی تعیین شده باشد.

نکته دیگر در خصوص تعیین مدت در عقد نکاح موقت، این است که بر اساس بر اساس ماده۱۰۷۶ قانون مدنی، مدت تعیین شده در عقد موقت باید کاملا معین  باشد و احتمال کم یا زیاد شدن مدت در آن نرود. هرچند که این مدت قابلیت تعیین شدن داشته باشد اگر مدت معین نباشد نمی‌توان گفت عقد ایجاد شده صحیح است. مثلا اگر ۲ نفر صیغه بخوانند و مدت آن را تا زمانی تعیین نمایند که خواهر زوج ازدواج نماید. در این مثال درست است که زمان ازدواج خواهر زوج روزی فرا میرسد و این مدت قابلیت تعیین شدن را دارد اما چون مدت کاملا معین نیست نمی‌تواند به عنوان مدت تعیینی در عقد نکاح موقت در نظر گرفته شود و در صورت تعیین مدت های این چنینی عقد نکاح بی مدت تلقی شده و باطل می‌باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

تکلیف ازدواج بدون تعیین کردن مدت

با توجه به این تعریف عقد موقت عقدی است که برای آن مدت تعیین شده باشد. حال فرض کنید عقد نکاحی منعقد شده است که برای آن مدت تعیین نشده است، آیا باید این عقد را عقد دائم دانست؟

در پاسخ به این سوال باید نظریه شماره ۲۲۶۱/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه را مدنظر بگیریم،  طبق این نظریه اصل بر دائمی بودن نکاح است و در هر صورت نکاح دائم تلقی می‌گردد مگر طرفین در عقد ذکر مدت کرده باشند، با این توضیح عقدی که در آن مدت تعیین نشده باید از اصل قاعده پیروی نماید و عقد نکاح دائم دانسته شود.

البته لازم به ذکر است در حقوق امروز، قصد طرفین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد که بر همین اساس اگر در عقدی مدت نیامده باشد باید دید قصد آنها ازدواج دائم است یا موقت. اگر قصد، ازدواج دائم باشد که مشکلی پیش نمی آید و عقد صحیح است اما اگر قصد طرفین ازدواج موقت بوده است بدون اینکه در آن مدت تعیین نمایند، عقد منعقده باطل است چرا که تعیین مدت در عقد نکاح موقت لازم و ضروری است و بدون تعیین مدت نمی‌توان گفت اصلا عقدی ایجاد گردیده.

گروه وکلای وکیل تاپ که تحت نظر سامانه وکیل تاپ مشغول به فعالیت در این حوزه می باشند،متشکل از وکلای متخصص خانواده و طلاق می باشد که رشته تخصصی خود را خانواده و طلاق انتخاب کرده اند و موظفند فقط در این حوزه قبول پرونده نمایند و مشاوره و راهکار ارائه دهند که اینکار و تخصصی شدن وکالت موجب صرف هزینه و وقت کمتر و بازدهی بالاتر می باشد.

تفاوت ازدواج و صیغه

 • مهم ترین تفاوت که دربالا گفته شد ضرورت ذکرمدت در نکاح موقت یا صیغه است.
 • پرداخت نفقه چه با توافق چه بی توافق، در ادواج دائم وظیفه مرد است اما در صیغه بیشتر با توافق این موضوع تعیین می شود
 • در ازدواج دائم زن و شوهر بر خلاف صیغه از هم ارث می برند
 • ازدواج دائم محدودیت عددی دارد ولی برای صیغه محدودیتی در شرع گذاشته نشده است
 • در ازدواج دائم ممکن است مهریه تعیین نشود اما در صیغه با تعیین نشدن مهر، صیغه باطل است.

صیغه-موقت

نفقه در ازدواج موقت

یکی دیگر از تفاوت های بین ازدواج دائم و موقت، بحث نفقه در آنهاست، در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر گذاشته شده است و این از تکالیف مرد است اما بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی مرد در ازدواج موقت تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد اما اگر طرفین در عقد شرط کنند که مرد چنین تکلیفی داشته باشد، او به دلیل شرطی که در عقد پذیرفته است ملزم به این تکلیف می‌باشد. همچنین اگر در عرف جایی که زوجین زندگی می‌کنند دادن نفقه به زوجه عقد موقت، عرفی و معمول است، باز مرد ملزم است نفقه را بپردازد.

بنابراین در ازدواج دائم، پرداخت نفقه تکلیفی است که قانون بر عهده مرد گذاشته است اما در ازدواج موقت اصل بر عدم لزوم پرداخت نفقه است مگر قرارداد یا عرف این تکلیف را بر عهده مرد گذاشته باشند که در این صورت اگر مرد نفقه زن را نپردازد، زوجه می‌تواند به دادگاه رجوع نموده و نفقه خود را از طریق دادگاه مطالبه نماید و بر اساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مرد از دادن نفقه خودداری نماید و الزام کردن وی به پرداخت ممکن نباشد زن می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که مرد را ملزم نماید تا باقی مانده‌ی مدت عقد را بذل نماید

ارث در ازدواج موقت

یکی دیگر از مواردی که بین عقد ازدواج دائم و موقت، تفاوت وجود دارد بحث ارث بردن زوجین از یکدیگر می‌باشد. در نکاح دائم، زوجین در هر صورت از یکدیگر ارث می‌برند که میزان آن بنا به شرایطی متفاوت می‌باشد اما بر اساس قانون مدنی در نکاح موقت زوجین از هم ارث نمی‌برند و ارث بردن زوجین مطلقا وجود ندارد چرا که مباحث ارث از قواعدی است که طرفین نمی‌توانند بر خلاف آن شرط نمایند بنابراین زن و مرد هنگام ازدواج موقت نمی‌توانند شرط نمایند تا از یکدیگر ارث ببرند.

مهریه

مهریه در ازدواج موقت

مواد مربوط به مهریه در قانون مدنی اصولا مشترک بین مهریه در نکاح دائم و موقت است. مهریه باید مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد یعنی باید ارزش اقتصادی داشته و قابلیت این را داشته باشد که به ملکیت زن دربیاید. همچنین باید معلوم و معین باشد یعنی باید مشخصات آن مشخص باشد و مردد بین چند چیز نباشد. در خصوص مقدار مهریه باید گفت این امر بستگی به توافق طرفین دارد و ممکن است از هزار تومان تا میلیاردها تومان متغیر باشد.


بیشتر بخوانید: مطالبه مهریه در ازدواج دائم و موقت چگونه است؟


ویژگی بعدی مهریه زمان به مالکیت درآمدن آن است که این زمان بر این اساس که مهریه چه چیزی باشد متفاوت خواهد بود. اگر مهریه یک عینی باشد که معین است یعنی در خارج وجود دارد، زمانی زن مالک آن می‌گردد که عقد ازدواج خوانده شود و اگر چیزی غیر از آن باشد زن به محض وقوع عقد مالک آن نمی‌گردد بلکه طلبکار آن چیز می‌شود و می‌تواند هر زمان که می‌خواهد به مرد برای گرفتن طلب خود رجوع نماید. البته ذکر ابن نکته نیز خالی از اهمیت نیست که با وقوع عقد زوجه می‌توانند نصف مهریه را از زوج دریافت کند و نسبت به نصف دیگر مالکیت او متزلزل می‌باشد و با وقوع نزدیکی حق دریافت مهریه کامل را خواهد داشت نه پیش از آن. حال سوال این است که آیا در عقد ازدواج حتما و الزاما باید مهریه تعیین گردد؟ آیا ازدواجی که در آن مهریه تعیین نشده است باطل است؟ آیا زوجه ای که مهریه ای در عقد برای او تعیین نشده است دیگر نمی‌توانند مالی به عنوان مهریه دریافت نماید؟

در پاسخ باید گفت تعیین مهریه در ازدواج موقت شرط صحت عقد است و بدون آن عقد ازدواج صحیح نمی‌باشد ولی در عقد ازدواج دائم طرفین می‌توانند حتی بدون تعیین مهریه عقد را منعقد نمایند و عدم تعیین مهریه خللی به صحت عقد وارد نمی‌کند.

زوجین می‌توانند حتی بعد از عقد نیز بر مهری توافق نمایند و اگر بعد از عقد و قبل تعیبن مهریه بین آنها زناشویی واقع شود،زوجه مستحق مهرالمثل است و مهر‌المثل مهری است که با توجه به ویژگیهای زن، ازجمله میزان زیبایی، سواد و… توسط کارشناس تعیین می‌گردد. اما اگر قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی یکی از زوجین بمیرد، زن مستحق هیچ مهری نیست ولی در نکاح مدت فوت یکی از طرفین در طول مدت و یا عدم نزدیکی شوهر با زن، باعث نمی‌شود حق زن بر مهریه از بین رود.

مهم ترین مزیت مراجعه به وکلای مهریه سامانه حقوقی وکیل تاپ این است که در این خصوص وکلای ما موظفند با گرفتن مشاوره هم تمام اختیارات و حقوق و مزایایی که زن درین خصوص دارد و راه حل وصول مطالبات را به روشنی برای موکل توضیح بدهند و گرفتن مشاوره یک ربعه هم باعث حل مشکل باشد.

طلاق--در-صیغه

طلاق در ازدواج موقت

طبق ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در عقد نکاح موقت طلاق وجود ندارد و زوجه وقتی از زوجیت خارج می‌شود که یا مدت تمام شده باشد و یا اینکه مرد باقی مدت را به زن ببخشد و وی را از زوجیت رها نمابد. این ماده از این قرار است:  طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با نقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

عده در ازدواج موقت

طبق ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عده عبارت است از: مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح اش منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

در قانون مدنی عده در طلاق و فسخ نکاح در ازدواج دائم ۳ طهر می‌باشد و اگر زن با اینکه اقتضای سنش این است که عادت زنانگی ببیند اما عادت زنانگی نمی‌بیند عده طلاق و فسخ نکاح در خصوص وی ۳ ماه است.

در این خصوص نیز بین ازدواج دائم و موقت فرق است چرا که بر اساس قانون مدنی اگر ازدواج موقت باشد و به یکی از موارد پیش گفته یعنی بذل مدت و یا تمام شدن مدت، زن از قید زوجیت خارج گردد مدت عده وی ۲ طهر است و اگر با اقتضای سن عادت ماهیانه نبیند عده او ۲ ماه می‌باشد.

در تعریف طهر باید گفت طهر به معنی پاک شدن زن از عادت ماهیانه می‌باشد.

در ۲ مورد بالا اگر زن باردار باشد عده وی تا وضع حمل است.

ازدواج دائم و موقت در یک نمونه از عده با هم اشتراک دارند و آن عده وفات است یعنی اگر شوهر بمیرد زن چه زوجه ازدواج دائم باشد چه ازدواج موقت، باید ۴ ماه و ده روز عده نگه دارد و اگر باردار نیز باشد عده او ابعدالاجلین است یعنی طولانی ترین مدت بین وضع حمل و یا چهار ماه و ده روز که عده وفات می‌باشد.

ثبت نکاح در ازدواج موقت

در ازدواج دائم زوج موظف است ازدواج را ثبت نماید و اگر این تکلیف را انجام ندهد به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد اما در ازدواج موقت زوج تکلیفی به ثبت ازدواج ندارد مگر در سه مورد: باردار شدن زوجه، توافق طرفین بر ثبت، شرط نمودن ثبت نکاح در ضمن عقد ازدواج

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
121 نظرات
 1. زهرا بیکدلو می گوید

  سلام روز بخیر. بنده ۴سال است با مردی ازدواج کردم که زن و بچه داره ولی صیغه دائم خوندیم و پسر یک ساله دارم ایا از اموال همسرم ارث میبرم یا خیر
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 2. زهرا بیکدلو می گوید

  سلام روز بخیر بنده ۴سال است با مردی که زن و بچه داره صیغه دایم خوندیم و یک پسر از ایشون دارم ایا ارثی از همسرم میبرم یا خیر
  با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورتی که ایشان فوت شده اند بله یک هشتم ارث خواهید برد

 3. علی می گوید

  سلام، به همراه همسر دیگر ایشان یک هشتم در حقیقت یک شانزدهم ارث میبرید

 4. مرادی می گوید

  سلام
  شرایط انتقال مرد حقوق بگیر به زن صیغه ای چیست؟ ایا زن صیغه ای اگز باردار شوذ حقوق به طفل تعلق میگیرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله. سوال اول واضح نیست

 5. مرجان می گوید

  سلام ببخشیدمن چندسال پیش بایه آقایی بصورت تلفنی صیغه کردیم ومن بعدازچن ماه پشیمون شدم ودفترچه صیغه روپاره کردم آیاالان اون میتونه منوبااین قضیه صیغه تهدیدکنه؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام نه تهدید به هر نحو جرمه ولی بستگی داره که آیا تهدید صورت گرفته یا خیزر

 6. رضا می گوید

  بنده با خانمی صیغه موقت خواندیم و به چند روز نکشید مابقی مدت بخشیدم حتی دفترچه هم صادر نشده بود ولی ایشان خیانت کردن و با همدستی دفترخانه دفترچه صادر و از بنده در شورا حل اختلاف شکایت کرده و طلب دو سکه کردن ! مبلغ دو سکه الان بیش از بیست میلیون تومان است آیا شورا میتونه در این مورد بررسی کنه و صلاحیت بررسی با شوراست؟

 7. مهدی می گوید

  سلام من چندسال پیش بایک خانمی صیغه ۱ساله خواندم و۱۱۴سکه مهریه نوشتن ایابعداز گذشت ۵سال ایشان میتونه مهریه رومطالبه کنه. ضمنآایشون منشی۱قاضی بودکه خودش سندوتنظیم کردن ودرزمان امضامن۱۴سکه روموافقت کردم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید

 8. ناشناس می گوید

  سلاممن عقد موقت اقایی بود که مهریه و نفقهدقیقا قید شده ولی این اقا هیچ مبلغی به بنده مرداخت نکرده نه مهریه نه نفقع الانم مدت صیغه ما تمام شده من میتونم بابت مهریع و نفقه شکایت کنم؟؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله برای هردو می توانید

 9. حدیث می گوید

  سلام وقتتون بخیر من چند وقت پیش بامردی که زن دارند بخاطر شرایط اقتصادی که هم مطلقه هستم و هم پدر و مادرم فوت کردن صیغه یه مرد ۵۰ساله شدم البته خودم ۲۸سالم است و این اقا از نظر مالی حمایتم میکردن میخوام بدونم منی که از این اقا حامله شدم این اقا موظف هستن من را عقد دائم کنند یا خیر اگر خانمشون قبول نکنند تکلیف من و فرزندم چی میشه این وسط ممنون میشم راهنماییم کنین چون خودم موندم که بچه رو بندازم یا نگهش دارم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر تنها وظیفه این اقا ثبت صیغه هست

 10. بهاره محمدزاده می گوید

  سلام نکاح دایم از طریق طلاق قابل انحلال است

 11. بهاره محمدزاده می گوید

  سلام شرمنده من صیغه داعم هستم الان مشکل داریم میخایم جدا بشیم لازمه که طلاق بگیریم یاخود به خود باطل میشه یامن چیکارکنم این صیغم باطل بشه ممنون راهنمایی کنین لطفا

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام یا بایستی مدت تمام شود یا بذل مدت بشوداز طرف مرد

 12. ناشناس می گوید

  سلام من سال ۹۵ صیغه ی مردی شدم به مدت پنج سال البته غیر ممکن هست که بعداز اتمام صیغه ایشون کنار بکشند
  به علت اینکه وضعیت مالی ایشون عالی هست میخواهم با ترفندی این ازدواج موقت رو به دائم تبدیل کنم
  خودم پسر جوانی دارم که آینده اش تامین نیست
  خواهش میکنم کمکم کنید

 13. نازنین می گوید

  سلام من سال ۹۵ صیغه ی مردی شدم به مدت پنج سال البته غیر ممکن هست که بعداز اتمام صیغه ایشون کنار بکشند
  به علت اینکه وضعیت مالی ایشون عالی هست میخواهم با ترفندی این ازدواج موقت رو به دائم تبدیل کنم
  خودم پسر جوانی دارم که آینده اش تامین نیست
  خواهش میکنم کمکم کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام هیچ ترفندی وجود نداره بجز رضایت اقا

 14. نازنین می گوید

  چطور پیگیر جواب سوالم باشم؟

 15. محمود می گوید

  سلام صیغه در دفتر خونه خوندیم من خواستم که جایی ثبت نشه دفتر خونه ای هم فک کنم کارش این جم کرده رفته
  سوالم اینه
  خانمی رو به مدت ۵ سال صیغه کردم ک الان بخشیدم دو سال باقی مونده رو . الان میخوام با یکیی از دختر های فامیل ازدواج کنم و اگر این داستان صیغه فاش بشه برام ابرویی نمیمونه میخواستم بپرسم ایا این داستان موقع عقد در دفتر خانه مشخص میشه ؟ یا ن؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام موقت ثبت نمیشه مگر بارداری توافقی یاضمن عقدباشه درغیراین صورت ثبتش الزامی نیست

 16. م.ق می گوید

  بنده مدت یک ماه است که به عقدموفت یک آقا درآمدم آیا باتوجه به اینکه بنده ازخودم منزل دارم بازهم این آقا موظف است برای بنده مسکن تهیه کند ؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

 17. حسنی می گوید

  سلام.اگر با شخصی صیغه موقت جاری بشه و بعدا در صورت تمام شدن مدت زمان صیغه یا ابطال صیغه که طرفین بخوان با شخص دیگری عقد دائم داشته باشند .امکان لو رفتن این قضییه وجود دارد؟مثلا سیستمی که ثبت شده باشه؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام چون موقت درموارد استثنایی ثبت میشه بعد اتمام مدتش چیزی برای ثبت وجود نداره

 18. سیما می گوید

  سلام برای ازدواج موقت باید به کجا مراجعه کرد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام نیاز به مراجعه جایی نیست مگرثبتش الزامی باشه

 19. علی می گوید

  اگر در فسخ نکاح در صیغه موقت زوج برای زوجه مالی را بعد مرگش نوشته باشد به زوجه می‌رسد یا نه

 20. مریم صابری می گوید

  با سلام دختری هستم مجرد و ۳۵ ساله آیا می‌توان بدون اذن پدر با یک مرد متاهل صیغه موقت شد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر باکره باشید خیر

 21. ستاره می گوید

  سلام برای برادرم برای آشنایی ازدواج عقد موقت دوماهه خوندن.الان بعد از سه هفته پدر دختر مخالفت کردن و گفتن بعد از دوماه مسئله کنسل بشه کلا.باتوجه به اینکه همون موقع مهریه شون رو گرفتن میخواستم بدونم ما میتونیم مهریه رو ازشون پس بگیریم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 22. مریم می گوید

  سلام من سال ۹۸صیغه آ قایی شدم اما بصورت دائم باهم هیچ اختلافی نداریم . پدر و مادرم فوت کردن چون خواهرام ازش خوششون نمیاد نمیزارن باهاش رابطه داشته باشم می خوام ببینم می تونه شکایت کنه از این جدا زندگی کردنمون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 23. ناشناس می گوید

  سلام بنده به مدت دو ماه صیغه خوندیم بعد از دو روز میونمون بهم خورد تکلیف باقی مانده مدت صیغه چیست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام زن می تواند بذل مدت کند یعنی باقی مانده مدت را ببخشد یا صبر کنید تا مدت تمام شود

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خودش تمام میشودلازم نیست کاری کنید

  3. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خودش تمام میشود

 24. مریم می گوید

  سلام .یک سوال داشتم وواقعا باعث ناراحتی و نگرانیم شده ، من بعد ازمدتی با پسری عقد موقت را خودم خواندم، مدت را دوماه و مهریه را ۵ شاخه گل رز مشخص کردم .اما نگفتم قرمز زرد یا سفید ،فقط گفتم ۵ شاخه گل رز به نیت پنج تن ، الان توی نت که می‌خواندم دچار ابن شبهه شدم که آیا این مهریه صحیح بوده ؟ آیا الزاما تمام مشخصات و قیمت گلها را باید میگفتم ؟ ایا این عقد موقت باطله؟عاجزانه خواهش میکنم کمکم کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مشکلی نیست عقد شما کاملا صحیح است

 25. نیلوفر می گوید

  سلام من دختری ۳۷ساله ومجرد هستم با دوست پسرم صیغه موقت خوندیم ولی خانوادم چیزی نمی دونه اگه بفهمند منو می کشند و ایا در صیغه محرمیت خودمون میشه مدتو تعیین کنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در نکاح موقت باید مدت ومهریه حتما قید شود وبه صورت توافقی میتوان با تعیین مدت ومهریه اقدام به جاری کردن صیغه موقت نمایید

 26. کوروش می گوید

  با سلام من سال ۸۳خانمی رو با دوپسر عقد ۹۹سالع کردم وثبت هم شده وختهر ایشان هم شاهد عقد مون بود ه سال ۶۹یهو از خونه بیرون رفت ودیگه نیومد حالا من یک پسر از ایشون دارم ک ۱۱ساله شه اونم برد بعد ازش که پرسیدم گفت هرکس دلش بخواد می‌تونه بره آیا درست گفته بعدش رفت با یکی دیگ زندگی می‌کنی میشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر نمیتواند این کار را انجام دهد میتوانید الزام به تمکین درخواست نمایید

 27. آرزو می گوید

  من با آقای متاهلی صیغه ۶ ماهه خوندم و آقا بعد ۱ ماه کلا نیست شدن الان من میتونم مطالبه حق مسکن و نفقه و مهریه بکنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: فقط نفقه قابل مطالبه است.

 28. علی می گوید

  سلام
  مقدار مهریه و زمان عقد را چه وقت باید بیان کنیم قبل خوندن یا حین خوندن یا بعدش؟؟؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:قبل ازوقوع عقد.

 29. فرازانی می گوید

  سلام من بعد از طلاق خلع از همسرم دوباره صیغه ی ۵۰ ساله کردیم حدود یگماه است که خانه را ترک کرده من میتوانم صیغه را فسخ کنم و نفقه ی بچه ها را شکایت کنم بگیرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:نمیتوانید نکاح را براین اساس فسخ نماییدولی بابت نفقه فرزندان میتوانید شکایت نمایید.

 30. علی می گوید

  آیا حقوق مستمری زوج بعد از حیاتش به همسرش در ازدواج موقت منتقل میشود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:مستمری فقط به زوجه دائم میرسد .

 31. فاطمه می گوید

  سلام من با یه آقا صیغه موقت خوندیم به مدت سه ماه ..ولی بعد چن روز کلا میونمون بهم خورد و جدا شدیم صیغه نامه همون جوری مونده من شوهر قلبیم دوباره اومده وخاستار اینه برگردیم سر خونه زندگیمون عقد دائم کنیم منم قبول کردم ولی یک ماه مونده تا این صیغه نامه مدتش تموم شه آیا در محظر مشخص میشه من صیغه نامه دارم چیکار میتونم بکنم راهنمایی کنین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بابد مدت ۲ماه عده شما تمام شود بعد اتمام صیغه.

 32. ع. ح می گوید

  سلام پدرخانمم این چندمین با هست وقتی من سرکارهستم میادهمسرم وفرزندانم می‌برد نه به تلفن جواب می هندونه دررابازمیکنندراهنماییم کنید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید بابت مزاحمت شکایت نمایید.

 33. محمد رضا می گوید

  سلام و احترام ببخشید این قوانین صیغه کوتاه مدت رو از کجا میتونیم یاد بگیریم که اگر با خانمی صیغه خواستیم انجام بدیم با مسائل حقوقی و کیفری و دادگاه مواجه نشیم که بیچاره بشیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:باید با وکیل متخصص خانواده مشاوره داشته باشید.

 34. ناشناس می گوید

  سلام. سوالی ذهن منو مشغول کرده. من ۳۹ سال سن دارم و صیغه موقت آقایی شدم ۶ ماه با مهریه یک عددشکلات ولی نگفتم چه نوع شکلاتی؟ و چه مارکی؟ فقط خودم قبول کردم به یک عدد شکلات!!! الان ۳ ماه میگذره از محرمیتمون و من توی اینترنت درمورد معلوم بودن مهریه برام سوال ایجاد شده و مستاصل شدم. لطفا راهنمایی بفرمایید!!!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: نیازی نیست دقیق مشخص شود .

 35. باران می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  بنده از مدت زمان عقد موقت دوساله ام ۸ ماه مونده الان واسم خاستگار پیدا شده و از اقوام دور پدرم هستن نمیخوام وجهه ام جلوی فامیل خراب بشه و متوجه بشن عقد موقت بودم و خاستگارم اصرار دارن ک سریع عقد کنیم
  آقایی هم ک باهاشون عقد موقت داشتم حرفی ندارن ک بقیه مدت رو ببخشن الان تکلیف بنده چیه ممنونم میشه راهنماییم کنین
  از دوبار عادت ماهیانه یه دوره اش گذشته

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید اگر عده تمام شده می توانید ازدواج نماییدولی بشرطی که بذل مدت شده باشد.

 36. آزاده می گوید

  سلام. خانم هستم. مهریه من در صیغه موقت فقط یک عدد شکلات قرار دادم و قیمت شکلات رو نگفتم، فقط گفتم یک عدد شکلات، در این شرایط عقد باطله؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: نه باطل نیست مثلا میگین یه شاخه گل پس باطل نیست.

 37. ناشناس می گوید

  سلام: آیا میتوان بعد صیغه موقت با توافق طرفین مهریه رو کم یا زیاد کرد؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر این دیگر عنوان مهریه ندارد یک دین مدنی خواهد بود.

 38. مسعود می گوید

  سلام. بنده با خانمی صیغه یکساله خواندم. ودفترچه گرفتم. خانم باردارشده ولی بعد از چهار ماه به قصد میهمانی منزل راترک کرده و برنگشتند ایا میتوانم به دادگاه الزام تمکین کنم وابا درصورت الزام ایشان مجبور به ثبت شناسنامه ای میشوم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: چون باردار هست باید ثبت نمایید وگرنه مجازات میشوید.

 39. مجتبی می گوید

  سلام ،میشه مدت صیغه رو زیاد کرد.مثلا الان ۳ساله خوانده شده بشه ۱۰ساله

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله هر چند سال بخواهید می توانید جاری نمایید.

 40. الهه می گوید

  سلام من با اقای ب مدت یکسال صیغه موقت کردم دفترچه صیغه موقت هم دست خودمه ، ببخشید میخوام مهریه مو ک چهارده تا سکه هس بگیرم اول باید کجا برم چیکار کنم ؟ هرروز ی خانومی و میاره خونه دیگه خسته شدم از بی بندوباریاش میخوام این مارو بکنم م دیگه سراغ کسی نره و بازیشون نده ممنون میشم جوابمو بدید مرسی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق دادخواست مهریه به دادگاه اقدام نمایید و برای اینکار یک وکیل اختیار نمایید.

 41. رسول می گوید

  سلام وقت بخیر من باخانومم صیغه دائم خوندیم ولی ثبت نشده فقط مولا اومده خونده رفته الان باهم راه نمیاییم ما بخواییم جدا بشیم چجور هس ماجراش میتونه نفقه و مهریه بخواد از من یا نه و این هم بگم اونی اقایی ک اومده واسمون صیغه خونده صیغه نامه ها الان دست اون هس و نمیتونیم پیداش کنیم باتشکر منتظر جوابتون هستم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اینکه دائم بوده ثبت نکردین شما مجازات می شوید و نفقه و مهریه بابت دائم بودن تعلق می گیرد.

 42. بهزاد زینالی می گوید

  سلام: بله شکایت نمایید.

 43. علی اقا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید اقا من ی سوال داشتم در مورده اینکه اگر ما به مدت ۲ سال بخواهیم طرفی را صیغه موقت کنیم و مهریه هم انداخته باشیم و حق طلاق هم قبول کردیم از.هم یعنی دو طرفمون اجازه طلاق داشته باشن میخواستم بدونم جز مهریه جنس مونث چه کارایی دیگه میتونه از ما طلب کنه یا بخواد قانونی بجز مهریه چیزای دیگه ای از جنس مذکر بگیره یعنی شوهرش ممنون میشم کمک کنید بدونم اگه مدت صیغه نامه موقت دوسال باشه و بجز مهریه چکارایی میتونی قانونی طلب کنه ،

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   در ازدواج موقت زن از حقوق مساوی با زن در ازدواج دائم برخوردار نمی باشد، در ازدواج موقت زن حق گرفتن نفقه را ندارد و در صورت فوت شوهر، از وی ارث نمی‌برد. جهت دریافت اطلاعات حقوقی در این زمینه شما می توانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص ما در این زمینه شما را راهنمایی نمایند. موفق و موید باشید.

 44. رويا تيموري می گوید

  با سلام
  مدت صيغه نامه يك هفته يا دو هفته ميتواند باشيد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   مدت تعیین شده در عقد موقت باید کاملا معین باشد و احتمال کم یا زیاد شدن مدت در آن نرود. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 45. مانا می گوید

  سلام وقت بخیر من ضیغه دائم یک اقای شدم والان نزدیک ۵ساله است یک بچه هم دارم موقع عقد مهریه ومخارج من ثبت شد درزمان غیبت این اقا الان به مشکل خوردیم این اقا میخواد منو طلاق بده دفترچه داریم ولی محضری منو نمیکنه الان نفغه ومهریه به من تعلق میگره وبچمو بهم نشون نمیده من باید چیکارکنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   با سلام.
   عقد موقت به صورت دائم نداریم! نفقه درصورتی که شرط شده باشد و مهریه به مقداری که در عقد توافق شده تعلق می‌گیرد. جهت دریافت اطلاعات حقوقی تکمیلی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 46. محسن سلیمانی می گوید

  سلام من بایه خانمی صیغه موقت سه ساله داشتم بامهریه پانزده سکه الان بعدازشش ماه خانم میخوادجدابشه من چقدربایدپرداخت کنم ایاکل پانزده سکه رابایدبدم یامبلغی بابت شش ماه حساب میشه البته براش خونه گرفتم سی وپنج.میلیون پول پیش دادم قبلا هم ضیغه پنج ساله داشتیم مسئله این پنج سال حل شده بابت این سه سال که بعدازشش ماه میخوادبره پرداخت مهریه به چه صورته ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   پرداخت مهریه در عقد موقت به زن الزامی است و این حق از وی ساقط نمی شود. مگر اینکه زن مهریه خود را ببخشد. شما می توانید جهت کسب اطلاعات تکمیلی درخصوص پرداخت مهریه و بخشیدن آن در نکاح موقت با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص ما در این زمینه شما را راهنمایی نمایند. موفق و موید باشید.

 47. روزبه می گوید

  سلام و خسته نباشید
  آیا می توان از ازدواج موقت و دائم شخصی استعلام گرفت بدون گرفتن حکم قضایی
  بنده یه مدت سه ساله از همسرم جدا شدم ولی برای برگرداندن آن نیاز به استعلام خصوصی از ثبت احوال و دفاتر ازدواج دارم وای متاسفانه شوهر خواهر سابق بنده که شوهر دوم ایشان بوده بعد از جدایی با همسر سابق بنده از روی لج خواستگاری اجباری نموده و منجر به صیغه و عقد شده ولی مشخص نیست موقت است یا دائم آیا راهکاری هست برای استعلام صحت این اطلاعات جهت برگرداندن همسرم تلاش مس کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   خیر امکان صدور گواهی تجرد و استعلام ازدواج قبلی فقط برای دارنده شناسنامه ممکن است‌. ازدواج موقتی که در محضر ثبت شده باشد هرچند که در شناسنامه درج نمی‌شود قابل استعلام است.

 48. ناشناس می گوید

  سلام پدر بنده با یک خانم صیغه موقت کردن بدون دفترچه و فقط در یک کاغذ نوشته شده باهم صیغه موقت و ۱۱۴ سکه در دفتر ازدواج هم ثبت نشده حالا پدر بنده فوت شده ایا بنده باید مهریه زن رو پرداخت کنم ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   درصورت فوت زوج، مهریه زن از بین نمی رود و زوجه میتواند جهت مطالبه مهریه از ماترک متوفی اقدام کند.

 49. امیر می گوید

  با سلام
  میخواستم بپرسم من قصد دارم با خانمی ک ی دختربچه داره و از شوهرش جداشده و طلاق گرفته ازدواج موقت یا صیغه کنم . سوالم اینه ک میشه بجای دفترخونه و .. پیش ی روحانی بریم تا مارو ب عقد هم دربیاره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خواندن صیغه را خودتان هم می توانید بخوانید ولی اگر مشکلی در روابط شما بوجود بیاید باید صیغه نامه رسمی دفترخانه ازدواج ارائه بدهید چون صرف خواندن در پیش مقامات قضایی قابل استناد نیست.

 50. رها می گوید

  سلام
  اگر بعد از بخشیدن مهریه و مدت زمان ،در دوران عده زن،آقا بازگشت داشته باشه و رابطه جنسی داشته باشن حکمش چیه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: در این صورت چون رجوع داشته اید پس دو باره زن و شوهر هستید و می توانید مجددا باهم زندگی کنید.

 51. انیس می گوید

  سلام و عرض ادب
  یک سوال داشتم خدمتتون
  آیا ازدواج موقت در جایی ثبت می‌شود؟ برای مثال اگر در ارگان های دولتي شماره ملی زده شود مشخص می‌شود آن خانم یا آقا ازدواج موقت داشته اند یا این ازدواج فقط در دفتری ک صیغه خوانده شده است ثبت میشود؟

  1. زینالی می گوید

   سلام:خیر مگر بار داری شرط در عقد و توافقی در قرارداد درج شده باشد

 52. Mahshid banoo می گوید

  آگر صیغه موقت رو خود خانم بخونه و روحانی یا دفتر خونه نخونن مشکل داره؟و کسی هم خبر نداشته باشه
  من مطلقه هستم و یه بچه ۱۰ ساله دارم دوسال پیش با یه آقا پسری که ۵ سال از من کوچکتر صیغه ۴۰ ساله خوندم مهریه رو آقا گقتن هر چی دارم برای تو الان با این توضیحات یعنی صیغه باطل ؟
  با قهر و آشتی گردن که صیغه باطل نمیشه ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: صیغه با بذل مدت تموم میشه نه با این اوصافی که شما میفرمایید

 53. Mahshid banoo می گوید

  سلام من ۲ سال پیش با یه پسری که از خودم کوچکتر صیغه کردیم و صیغرو خودمون خوندیم و مهریه هم آقا گفت من هر چی دارم برای تو الان این مطللب خواندم میخوام بدونم آیا این صیغه باطل ؟ یا مشکلی نداره صیغرو خودمون خوندیم

  1. زینالی می گوید

   سلام: عقد صحیح است ولی مهریه باطل می باشد و شما نمی توانید نسبت به مهریه اقدام نمایید

 54. الیسا می گوید

  سلام روز بخیر ..بنده خانمی ۳۷ ساله هستم مطلقه بودم وپنج سال عقد موقت اقایی شدم اما مهریه نگرفتم دوباره به مدت ده سال تمدید کردند البته در دفترخونه و فقط ی عقدنامه داریم الان ب مشکل برخوردم باهاشون از نظر اخلاق قبلش هم بددهن و بداخلاق بودن چند بار هم کتکم زدن برای بار دوم با ترس ب ایشون بله گفتم ایا الان راهی هست که جدا بشم ازش چون اقا راضی به فسخ عقد نیست …اگه من چند ماهی ازشون دور باشم نکاح باطل میشه یا نه تو رو خدا کمکم کنید

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید به استناد وجود شرایط عسر و حرج از طریق دادگاه الزام به بذل مدت نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید

 55. رجایی می گوید

  سلام و وقت بخیر بنده سال ۹۴ با اقایی صیغه ۵ ساله خواندیم با مهریه ۱۲۴ سکه ، برای بار سوم و الان پسر ۶ ساله ای دارم و این اقا ما رو ترک کردن دفترچه رو پاره کردن و حتی شناسنانه هم برای فرزندم نگرفتند با اینکه دسترسی ب دفترچه ندارم و مدت صیغه هم تمام شده حق و حقوق بنده و پسرم ب چه صورت هستش مهریه خودم ؟ حق و حقوق فرزندم ؟ متشکرم

  1. زینالی می گوید

   سلام: چون شما بچه دار شده اید می توانید از پدر بچه شکایت نمایید تا الزام به ثبت ازدواج شود و در این صورت هم می توانید شناسنامه بگیرید و هم مطالبه نفقه بگیرید

 56. و می گوید

  سلام دختر و پسر مجردی هستیم همو دیگرو میخوایم ولی پدر دختر راضی نباشه می شه دختر باکره رو صیغه کرد یا خیر
  رضایت به ازدواج دایم نمیده می شه خودمون صیغه موقت بخوانیم

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر بدون اجازه پدر نمی توان با دختر باکره صیغه شد مگر اینکه دختر بکارت نداشته باشد

 57. امیر می گوید

  سلام خسته نباشبد من با خانومی صیغه۹۰ساله انجام دادم الان درخواست مهریه کرده ولی از من جدا زندگی میکنه میخواستم ببینم میتونم درخواست بدم ک خانوم حتما باید با من زندگی کنه و مهریشو بپرددزم

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق دادگاه خانواده اقدام و الزام به تمکین نمایید

 58. لیلا می گوید

  من عقد موقت ۱۵روزه خوندم و فقط ارتباط تلفنی با همسرم داشتم پس از پایان زمان عقد ایا نیاز به نگه داشتن عده هست؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر

 59. داریوش می گوید

  سلام خسته نباشید من با ی خانومی صیغه شدم و مهریه ۲ میلیون تومن هس آیا این ۲ میلیون هر ماه هس یا کلا برا ۱ سال هس ممنون میشم راهنمایی کنین

  1. زینالی می گوید

   سلام: برای کل مدت می باشد

 60. امیر می گوید

  سلام، یه سری کانال وجود داره توی تلگرام واسه ازدواج موقت، اینا معتبر هستن؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بیشتر این کانال ها کلاهبرداری میکنن مواظب باشید

 61. ستاره می گوید

  سلام.وقتتون بخير. آيا براي صيغه شدن آقايي به صورت موقت در محضر گواهي پرده بكارت ( باكره بودن خانم) الزامي است يا خير؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر ولی اگر باکره باشد باید اذن پدرش باشد

 62. ناشناس می گوید

  سلام.چگونه می توانیم یک نفر را صیغه چند روزه بکنیم
  اگر میشه کامل توضیح دهید.ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: از طریق دفاتر ازدواج می توانید اقدام نمایید و این صیغه نیز ثبت رسمی نمیشود

 63. مهسا می گوید

  سلام وقت به خیر.
  سوالم اینه که آیا صیغه هم مثل عقد شامل محدودیت تعداد دفعات میشه؟
  خواهرم یک بار از همسرش طلاق گرفت،بعد یه سال به اصرار همسرش به خاطر بچه دوباره قرار شد عقد کنن ولی به جای عقد صیغه ی ۶ ماهه جاری کرده بودن…
  که تموم شد و دوباره یه صیغه ی مدت دار جاری کردن که حالا اون صیغه هم مدتش تموم شده و همسرش به جرم فروش مواد تو زندانه…
  قراره آزادی مشروط بگیره اگر بیاد مجبورن دوباره باهم عقد یا ضیغه جاری کنن…
  حالا صیغه هم اینجوره که اگر سه بار نسبت به یک مرد اجرا بشه بار چهارم دیگه امکانش نیست؟

  بعد یه عقد و دو صیغه بازم میتونن خطبه جاری کنن؟؟

 64. سحراهون می گوید

  سلام
  خانمی هستم صیغه ۵۰ساله باآقا خوندیم
  دفترچه داریم مهریه ۵۰تاسکه
  نفقه راگفتن میدن
  حق طلاق به من دادن
  شش ماه گذشته ب مشکل خوردیم ازخونه اش اومدم بیرون
  آیا می تونم درخواست طلاق بدم وآیا مهریه بهم میرسه؟

  1. زینالی می گوید

   با سلام
   بله اگر در صیغه نامه شرط شده که شما حق بذل مدت را دارید می توانید بذل مدت کنید در ازدواج موقت یا صیغه طلاق مفهومی ندارد بله مهریه شرط شده نیز به شما تعلق می گیرد

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند