آدرس و شماره تلفن شعب دادگاه های مشهد

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. لذا افراد برای دادخواهی و تظلم خواهی به این نهاد مراجعه می نمایند. ارکان قوه قضاییه دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی‌قانونی است. مراجع قضایی شامل مراجع عمومی و اختصاصی است. مراجع عمومی شامل ۲ بخش دادگاه‌های بدوی و دادگاه‌ تجدید نظر استان می گردد. دادگاه های بدوی نیز خود شامل دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده و دادگاه عمومی جزایی است. افراد برای دادخواهی حسب موضوع دعوایشان به یکی از این مراجع قضایی مراجعه می نمایند. برای سهولت دسترسی خوانندگان به شعب مراجع قضایی مختلف در شهر مشهد، لیست این شعب در ذیل آمده است.

لیست دادگاه های مشهد

مجتمع قضایی شهید بهشتی ( پنجراه پایین خیابان )

 • نوع دادگاه: دادگاه عمومی – حقوقی
 • نوع صلاحیت: رسیدگی به انواع دعاوی خانواده ، ثبت و قراردادها، تجاری، شرکت ها، …
 • حوزه تحت پوشش: ضلع شرقی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خواجه ربیع
 • آدرس مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد: بلوار وحدت، اول رضائیه
 • شماره تلفن مجتمع قضایی شعید بهشتی مشهد: ۳۶۶۱۲۸۰-۰۵۱۳

مجتمع قضایی شهید مطهری (شفا)

 • نوع دادگاه: دادگاه عمومی- حقوقی
 • نوع صلاحیت: رسیدگی به دعاوی خانواده، ثبتی، قراردادها، تجاری، شرکت ها، امورحسبی، و …
 • حوزه تحت پوشش: ضلع غربی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خیابان خواجه ربیع
 • آدرس مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد: بلوار شفا، نبش شفا ۳۰
 • شماره تلفن مجتمع قضایی شهید مطهری: ۶-۷۵۲۷۵۳۱۰-۰۵۱۳

مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه)

 • نوع دادگاه: عمومی – کیفری
 • نوع صلاحیت: رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم کلانتری های تحت پوشش
 • کلانتری های تحت پوشش: ۱ هاشمی نژاد، ۲ فیاض بخش، ۳ پایانه، ۴ راه آهن،۵ ۲۴ طبرسی، ۶ رسالت (خواجه ربیع)
 • آدرس مجتمع قضایی امام خمینی مشهد: مستقر در دادگستری مرکز واقع در ابتدای بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)
 • شماره تلفن مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه): ۹-۲۲۲۲۱۵۲-۰۵۱۳

مجتمع قضایی ثامن (حرم مطهر)

 • نوع دادگاه: عمومی – کیفری
 • نوع صلاحیت: رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش
 • کلانتری های تحت پوشش: ۱ امام رضا، ۲ نواب، ۳ شهید آستانه پرست، ۴ بانوان ثامن
 • آدرس مجتمع قضایی ثامن مشهد: اول خیابان نواب صفوی، مقابل پیر پالان دوز
 • شماره تلفن مجتمع قضایی ثامن (حرم مطهر): ۲-۳۶۸۱۰۷۰ و ۲۲۳۹۶۰۰-۰۵۱۳

مجتمع قضایی شهید کامیاب (صدف)

 • نوع دادگاه: عمومی – کیفری
 • نوع صلاحیت: رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش
 • کلانتری های تحت پوشش: ۱ قاسم آباد، ۲ شهرک ناجا، ۳ .الهیه، ۴ سجاد، ۵ هفت تیر(آب و برق)
 • پاسگاه های تحت پوشش: ۱ سلطان آباد، ۲ انداد، ۳ فردوسی، ۴ کاظم آباد
 • آدرس مجتمع قضایی شهید کامیاب مشهد: بلوار وکیل آباد، ابتدای خیابان صدف
 • شماره تلفن مجتمع قضایی شهید کامیاب: ۴-۸۶۸۰۸۰۲ و ۸۶۸۰۹۹۰-۰۵۱۳

مجتمع قضایی شهید رجایی ( کوهسنگی )

 • نوع دادگاه: عمومی – کیفری
 • نوع صلاحیت: رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون
 • کلانتری های تحت پوشش: ۱ جهاد، ۲ رضاشهر، ۳ سیدی
 • آدرس مجتمع قضایی شهید رجایی مشهد: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، جنب دادگاه انقلاب
 • شماره تلفن مجتمع قضایی شهید رجایی: ۴- ۸۴۶۰۳۷۰-۰۵۱۳

مجتمع قضایی شهید قدوسی – ویژه ( وکیل آباد )

 • نوع دادگاه: عمومی – کیفری
 • نوع صلاحیت: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت، مفاسد اجتماعی و اقتصادی، رباخواری
 • حوزه تحت پوشش: مجتمع ویژه با محدوده برون و درون مرزی مشهد مقدس
 • آدرس مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۸
 • شماره تلفن مجتمع قضایی شهید قدوسی: ۷- ۸۸۲۳۶۵۱-۰۵۱۳

مجتمع قضایی انقلاب مشهد ( کوهسنگی )

 • نوع دادگاه:دادسرای عمومی و انقلاب
 • نوع صلاحیت: تمام کلانتری ها و پاسگاه های برون شهری مشهد مقدس
 • آدرس مجتمع قضایی انقلاب مشهد: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت
 • شماره تلفن مجتمع قضایی انقلاب مشهد: ۵- ۸۴۲۵۰۲۱-۰۵۱۳

مجتمع قضایی شهید مدنی (شهر طرقبه)

 • نوع دادگاه: حقوقی – کیفری
 • نوع صلاحیت: رسیدگی به انواع دعاوی حقوقی و جرائم گوناگون
 • کلانتری های تحت پوشش: ۱ طرقبه، ۲ شاندیز
 • پاسگاه های تحت پوشش: ۱ ویرانی، ۲ حصارگلستان
 • آدرس مجتمع قضایی شهید مدنی مشهد: اول طرقبه
 • شماره تلفن مجتمع قضایی شهید مدنی طرقبه: ۶-۰۵۱۳۴۲۲۶۱۲۴

مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد ( وکیل آباد )

 • نوع دادگاه: دادگاه کیفری
 • حوزه تحت پوشش: تمام مجتمع های قضایی شهر مشهد
 • آدرس مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد: بلوار وکیل آباد ، نبش وکیل آباد ۹
 • شماره تماس مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد: ۵-۸۵۳۹۰۲۱-۰۵۱۳

حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد ( کوهسنگی )

 • حوزه تحت پوشش: تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد
 • آدرس حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب
 • شماره تلفن حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد: ۵-۸۴۲۵۰۲۱-۰۵۱۳

مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان ( اداره کل دادگستری خراسان رضوی )

 • نوع محاکم: دادگاه تجدید نظر
 • حوزه تحت پوشش: کلیه حوزه های قضایی استان خراسان رضوی
 • آدرس دادگاه تجدید نظر مشهد: واقع در اداره کل دادگاه های خراسان رضوی – بلوار شهید ساجدی ، حدفاصل ساجدی ۷ و ۹ ، ساختمان دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان خراسان رضوی
 • تلفن تماس مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان: ۴-۸۴۶۰۳۶۰-۰۵۱۳ – ۶۱۵۲۳۵۵-۰۵۱۳

دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ( کوهسنگی )

 • حوزه تحت پوشش: تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد
 • آدرس دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب
 • تلفن تماس دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد: ۵- ۸۴۲۵۰۲۱-۰۵۱۳

مجتمع قضایی شهید باهنر ( قرنی )

 • نوع دادگاه: عمومی- کیفری
 • کلانتری های تحت پوشش: ۱ احمدآباد، ۲ نجفی، ۳ سناباد
 • آدرس مجتمع قضایی شهید باهنر مشهد: بلوار شهید قرنی، حد فاصل چهارراه ابوطالب و چهارراه میدان بار

قابل توجه مراجعین محترم مجتمع قضایی شهید باهنر

 • شعبه ۱۱۸ دادگاه جزایی این مجتمع به محل جدید واقع در مجتمع دادگاه های تجدید نظرسابق جنب دادگاه انقلاب انتقال یافته است
 • تلفن تماس: ۴-۸۴۶۰۳۶۰-۰۵۱۳
 • همچنین شعب ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ دادگاه های جزایی مجتمع به مجتمع امام خمینی واقع در بلوار مدرس انقال یافته است.
 • شماره تلفن مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه): ۹-۲۲۲۲۱۵۲

مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد

 • نوع دادگاه: عمومی- کیفری
 • نوع صلاحیت: رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش
 • کلانتری های تحت پوشش: ۱ کوی پلیس، ۲ بانوان، ۳ مصلی، ۴ شهید رجایی،۵ شهید باهنر، ۶ گلشهر، ۷ طرق، ۸ فرودگاه.
 • پاسگاه های تحت پوشش:۱ آبروان، ۲ اسلام قلعه، ۳ امام تقی،۴ ایست و بازرسی اسماعیل آباد، ۵ هلالی، ۶ میام
 • آدرس مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد مشهد: خیابان گاراژدارها، بین کوشش ۲۷ و ۲۹
 • شماره تلفن مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد مشهد: ۹-۳۴۴۰۴۷۷
9 نظرات
 1. Amir می گوید

  باسلام و خسته نباشید عذرمیخوام برای تنظیم دادخواست طلاق چه مدارک هایی لازم هست،ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی

 2. علی صابری می گوید

  آیامیتوان طوری مبایعه نامه راتنظیم کرد که فروشنده حق انتفاع ملک راتا زمان فوت حفظ کند و خریدارتنها پس ازفوت فروشنده حق تنظیم سندراداشته باشد؟ این مبایعه نامه راچه مینامند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله اسم این قرارداد مبایعه نامه نیست و از حالت بیع خارجه و صلح عمری نام دارد

 3. جعفر می گوید

  سلام
  شعبه ۶ دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد مربوط به چه موضوعاتی است؟ ممنون

 4. گودرزی می گوید

  شماره شورای حل اختلاف طرقبه شاندیز چنده؟

 5. مهدی می گوید

  سلام و خسته نباشید ساختمان اجرای احکام مدنی کجاست

 6. ملیحه نیری می گوید

  سلام دو سال پیش بخاطر اجرا گذاشتن مهریه قیومیت.بچه هام رو به برادرم.سپردم به صورت امانت الان ایشون از این موضوع سوءاستفاده کرده و بچه هایی منو از من دور میکنه چطور می تونم قیومیت رو دوباره بگیرم باتشکر

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند