انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های قانون تجارت در ماده ۲۰ قانون مزبور برشمرده شده اند که شرکت با مسئولیت محدود یکی از این شرکت های مندرج در ماده ۲۰ می باشد.

همانگونه که از نام این شرکت پیداست مسئولیت شرکای آن محدود به میزان آورده ای است که به شرکت آورده اند.

در این مطلب سعی داریم پس از معرفی شرکت با مسئولیت محدود موارد انحلال آن و نیز نکات مرتبط با آن را بیان کنیم.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

در ماده ۹۴ قانون تجارت تعریفی از شرکت با مسئولیت محدود بیان گردیده است که طبق آن شرکتی که بین دو یا چند شریک به منظور امور تجارتی که در آن مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده است.

اما در این شرکت بر خلاف شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم نمی شود.

شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نکات شرکت با مسئولیت محدود

 • همانگونه که گفتیم هر شریک به میزان سهم الشرکه اش در قبال کلیه دیون شرکت مسئول است، بنابراین برای سرمایه گذاران قالب مطمئنی است، اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن نیست.
 • برخلاف آنچه که در شرکت سهامی میزان و حداقلی برای ورود و سرمایه شرکت بیان شده است در این شرکت حداقلی بیان نشده است.
 • در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود درج شود و اگر درج نشود مسئولیت شرکای آن تضامنی خواهد بود یعنی دیگر مسئولیت آنها برای پرداخت دیون محدود نیست بلکه نامحدود خواهد بود.
 • همچنین در کنار نام شرکت نباید اسمی از شرکا درج شود و اگر نام یکی از شرکا در کنار نام شرکت درج شود مسئولیت نامحدود و تضامنی گریبان گیر این شریک خواهد بود.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

این شرکت زمانی رسما تشکیل می شود که تمام سهم الشرکه های نقدی تادیه شود لذا لازم است این تادیه به صورت تمام و کمال همان ابتدا به عمل آید.

اگر برخی از شرکا به جای پول مال غیر پول مثل اتومبیل و… آورده اند باید ارزیابی و قیمت گذاری شود.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت ممکن است به چند صورت اتفاق بیفند که برخی انحلال به معنای خاص است و برخی دیگر باعث بطلان شرکت خواهند بود.

موارد بطلان شرکت با مسئولیت محدود:

 اگر قواعدی را که درباره تشکیل شرکت گفتیم رعایت نشود موجب بطلان آن خواهد شد.

 1. اگر آورده پولی در همان ابتدا تادیه نشود.
 2. اگر آورده غیر پول تقویم و ارزیابی نشود یا تسلیم نشود و همچنین عدم قید کردن قیمت آن.
 3. عدم تنظیم شرکت نامه کتبی

 این موارد باعث بطلان شرکت با مسئولیت محدود خواهد شد.

حال کسانی که در ایجاد این بطلان نقص داشته اند در مقابل اشخاص ثالث و خساراتی که به ایشان وارد می شود مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

در شرکت مذکور ممکن است مواردی باعث انحلال شرکت شود.

 1. وقتی شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن را به پایان رسانده باشد و یا اینکه انجام آن موضوع غیر ممکن شده باشد.
 2. اگر شرکت برای مدت معین و محدود تشکیل شده باشد و آن مدت تمام شود شرکت منحل می شود البته باید گفت که می توان با تمدید کردن آن از انحلال آن جلوگیری کرد.
 3. در صورت ورشکستگی شرکت نیز شرکت منحل خواهد شد. ورشکستگی وقتی رخ می دهد که شرکت از تادیه دیون خود ناتوان باشد.
 4. در شرکت با مسئولیت محدود همچنین اگر تعدادی از شرکا که بیشتر از نصف سرمایه شرکا را تشکیل می دهند تصمیم بر انحلال بگیرند می توانند شرکت را منحل کنند.
 5. اگر به واسطه ضرر هایی که به شرکت وارد می شود نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال کند و به اضافه این که دادگاه دلایل وی را موجه بداند و سایر شرکا هم حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج کنند.
 6. در این شرکت فوت و حجر یکی از شرکا باعث انحلال نمی شود اما اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد که در صورت فوت و نه چیز دیگر شرکت منحل خواهد شد در صورت فوت یکی از شرکا همین امر اتفاق خواهد افتاد.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل جلسه دهد که باید در آن اکثریت شرکا حضور داشته باشند. در اینجا مدیر تصفیه تعیین می شود و صورت جلسه ای نیز از جلسه مزبور تعیین می شود.

بعد از انجام این تشریفات، صورت جلسه مزبور و مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت ها فرستاده می شود و در سامانه ثبت شرکت ها بارگذاری می شود. و اصل مدارک با پست به اداره ثبت شرکت ها فرستاده می شود.

 پس از بررسی این مرکز گواهی انحلال صادر می شود که باید در روزنامه آگهی شود.

هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

هزینه های انحلال شرکت مذکور ب میزان بدهی های شرکت بستگی دارد. مدیر یا مدیران تصفیه باید کارهایی را که لازمه ختم تصفیه است انجام دهند و دیون شرکت را پرداخت کنند.

هزینه های دیگر انحلال شامل تعرفه های ثبت آگهی در روزنامه رسمی و موارد دیگر است.

هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نتیجه گیری

شرکت با مسئولیت محدود که شرکای آن مسئولیت محدودی به اندازه آورده خود دارند ممکن است در مواردی باطل و در مواردی هم منحل شود.

موجبات بطلان و انحلال آن در بالا تشریح شده است. در انحلال شرکت، مجمع عمومی فوق العاده لازم است که مدیر تصفیه را تعیین کند.

در بطلان شرکت هم دادگاه همزمان با صدور حکم بطلان مدیر تصفیه را تعیین می کند. مدیر تصفیه به حساب های شرکت و دیون شرکت رسیدگی می کند و باید کارهایی را که لازمه تصفیه است انجام دهد.

سوالات متداول

در بالا به مواردی اشاره کردیم مانند اتمام مدت شرکت، منتفی شدن موضوع شرکت، ورشکستگی و…

کسانی که بطلان مستند به فعل آنان است به صورت تضامنی باید جبران خسارات به عمل آورند.

در این شرکت ها هر شریک به همان میزانی که به شرکت آورده مسئول است و نه بیشتر.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

20 + ده =