مفهوم فمینیسم چیست؟ و جایگاه آن در اسلام و ایران

فمنیسم از واژه فرانسوی femine می باشد. به معنی زن و زن گرایی. معروف به نظریه برابری زن و مرد در تمام شئون. لازم به ذکر است، این نظریه را “فمنیسم “و کسی که پیرو این نظریه است را “فمنیست” می نامند. پس فمنیست کسی است که در راستی این عقیده و ایدئولوژی تلاش می کند و اعتقاد واقعی به آن دارد.

البته غالبا اینگونه است که فمنیست را جنبشی می دانند که منحصرا خواهان آزادی کامل زن و مرد هستند.

اما نکته ای که قابل ذکر است این است که برابری های خواسته شده و هدف فمنیسم در این باره از بین بردن همه تفاوت های جنسی در تمام شئون است و همین امر فمنیسم را از باقی نهضت ها جدا می کند.

تمایز نهضت زنان با فمنیسم

در عقاید برخی ادیان آمده است که چون علت اصلی گناه حضرت آدم، همسر ایشان بود از آن پس زن آماج ستم قرار می گیرد طبق برخی از همین عقاید که بیشمار در مسیحیت رواج دارد علت درد زایمان زن در طول تاریخ نیز همین است که تاوان گناه اول را می دهد.

از آن پس در ادوار مختلف، زن تلاش می کند که خود را از ستم برهاند.

و اینگونه می توان گفت که تلاش هایی را که برای رهایی زن در پایان دادن به ظلم او انجام می شود نهضت زنان نامیده می شود.

با این توصیف اسلام یک دینی است که نوعی نهضت زنان به شمار می رود.

با این اشاره که در آن زمان یعنی صدر اسلام ظلم هایی بسیار به زنان می شد و اسلام احکامی برای نابودی ظلم زنان وضع می کند.

تمایز نهضت زنان با فمنیسم

تقابل اسلام و فمنیسم

اگرچه اسلام و فمینیست را نمی توان بدون مشترکات در نظر آورد. اما باید گفت اصول و ارزش های آن با هم دیگر در تعارض اند.

ولی در هر دو ظلم به زنان قبیح به شمار می آید و نفی و نهی می شود.

فمنیسم، منکر نقش های جنسیتی است و معتقد است که این موارد باید کنار گذاسته شود.

گفته می شود در بخش هتروسکشوال ها یا دگر جنس گرا ها که قسمتی از آن ها فمنیست هستند اینان بیشتر علاقه داشته اند که مرد باشند تا زن به همین دلیل در دوره ای فمینیست ها را زنانی می دانستند که خوی و اخلاق مردانه دارند و باز هم به همین دلیل دوره ای شد که فمنیست ماتیکی به وجود آمد که اینان معتقد بودند زنان با حفظ اخلاق زنانه باید فمنیست باشند و حتی در طول این قضیه فمنیست های لزبین هم به وجود آمدند.

در این موج فمنیست های ماتیکی معتقدند که حتی با وجود حفظ زنانگی خود و نادیده گرفتن آن به ویژه از نظر جنسی می توانند فمنیست باشند.

در لزبین فمنیست اعتقاد بر این است که زنان فمنیست به جای آنکه انرژی خود را برای مردان صرف کنند آن را معطوف به زنان دیگر کنند. به عبارتی همجنس گرایی را نتیجه منطقی چنین جنبش و ایدئولوژی می دانند.

آنچنان که گفتیم در در این مکتب نظر بر این است که نقش های مبتنی بر جنسیت مثل مادر بودن، زن بودن و… مردود می باشند.

اسلام هدف فمنیسم را که آزادی مطلق است در نحوه زندگی بدون دخالت احکام و آداب و سنت را قبول ندارد.

این ایدئولوژی معتقد بر برابری و تساوی مطلق است در حالی که اسلام و عدالت در اسلام به معنای این است که هر چیزی در جای خاص خود قرار گیرد. که هرگز به معنای تساوی مطلق نیست.

تقابل اسلام و فمنیسم

جایگاه نقش مادری در اسلام و فمنیسم

در آفرینش خداوند زن و مرد به اقتضای خود در برخی خصوصیات متفاوت آفریده شده اند چه از نظر جسمانی چه از نظر روحانی،

زن، موجودی لطیف است که برای مسئولیت مقدس مادری آفریده شده است.

اما نقش مادری با ایدئولوژی فمنیسم در تناقض است، زیرا فمنیسم مخصوصا نوع افراطی و رادیکال آن معتقد است که برای رسیدن به برابری این تفاوت ها را باید کتمان و انکار کرد.

فمنیست های افراطی و تند رو اصل جنسیت را رد کرده و معتقدند نقش های جنسیتی محصول جامعه پذیری است نه بیولوژیک و زیست و موجودیت انسان.

آنان تا به اینجا پیش رفته اند که تولید مثل را عامل اصلی تحت سلطه بودن زنان و تقسیم کار جنسی می دانند به همین دلیل ازدواج با همجنس و همنجس بازی را رواج می دهند.

پس می بینیم که فمنیسم برای زن بدبختی های دیگری به ارمغان آورده و بدبختی های قدیم زن معلول فراموشی انسان بودن او بود اما بدبختی های جدید زن معلول فراموشی موقعیت طبیعی فطری زن، اقتضائات غریزی او، استعداد های ویژه او و رسالت خاص اوست که خود این موجب ظلم‌ مضاعف به زنان است. (استاد مطهری).

جایگاه نقش مادری

نتیجه گیری

فمنیسم مکتب فکری است و فمنیست به کسی اطلاق میشود که پیرو این مکتب فکری است.

که خواهان برابری و تساوی مطلق زن و مرد و کنار گذاردن دیدگاه های و نقش های جنسیتی زن در جامعه است و نقش های جنسیتی را ناشی از جامعه پذیری میداند نه بیولوژیک.

فمنیسم به خصوص جریان افراطی و تند روی آن در مسیر این نظر به نتایجی چون همجنس بازی رسیده است‌. در بالا مختصری از نقش و دیدگاه فمنیست ها را و تقابل آن با تفکر اسلام را بیان کردیم.

در این راه افرادی برای اینکه برچسب فمنیست با تمام جوانب به آن ها زده نشود خود را فمنیست اسلامی می نامند و پیرو فمنیسم اسلامی هستند.

سوالات متداول

فمنیسم مکتب برابری زن و مرد است و فمنیست به کسی اطلاق می شود که پیرو این ایدئولوژی می باشد‌.

اینان معتقدند که نقش های جنسیتی، ظلم به زن است و به همین دلیل آن را راهی برای ظلم به زن می دانند لذا منکر نقش همسری، مادری و موارد دیگر هستند و اموری مثل سقط جنین را تبلیغ می کنند.

اسلام معتقد است که بین زن و مرد باید عدالت برقرار شود و تساوی مطلق امری ناممکن است به همین دلیل است که حتی در غرب هم هنوز نتوانسته اند این تساوی را برقرار کنند. در اثر آزادی ناشی از فمنیسم در حال حاضر زن بیشتر از دوران جاهلیت بیشتر جنبه کالا و خرید و فروش پیدا کرده است. در حالی که اسلام شئون زن را بسیار بالاتر از این امر می داند.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

19 − 13 =