مقررات مالیاتی شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود

شفافیت مالیاتی و پرداخت مالیات از الزامات شرکتهای تجاری است. در شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود نیز چنین است. البته درباب شرکت سهامی معافیت هایی مطرح است. طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم؛ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

ماده ۱۳۱ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ همان قانون مقرر می دارد: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است : تا میزان سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%) تا میزان یک صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%) تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یک صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تا میزان یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%).

 

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

در چه مواردی شرکت سهامی خاص معاف از مالیات خواهد بود؟

موارد معافیت مالیاتی شرکت سهامی خاص عبارتست از:

 1. نرخ مالیات فروش سهام کاهش یابد.
 2. از مالیات افزایش سرمایه معاف شوند
 3. شرکت سهامی خاص، شرکت دانش بنیان باشد.
 4. فعالیت‌های حوزه کشاورزی، تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی.
 5. فعالیت در امور انتشاراتی و مطبوعاتی.
 6. صادرکنندگان محصولات حوزه کشاورزی.
 7. شرکت‌های فعال در زمینه ایران‌گردی و جهانگردی مشمول معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی خواهند بود.

معافیت مالیاتی شرکت سهامی عام

معافیت های مالیاتی معادل ده درصد ( ۱۰ %) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا هایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد ( ۱۰ %) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد ( ۵%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده میشود . شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی و خارجی یا بازار های خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد ( ۲۰ %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

معافیت مالیاتی شرکت های مسئولیت محدود

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز ار تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند .

در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد . شرکت ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .

در چه مواردی شرکت با مسئولیت محدود معافیت مالیاتی خواهد داشت؟

 • تمامی فعالیت‌های حوزه کشاورزی و از جمله صادرکنندگان محصولات حوزه کشاورزی
 • فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی
 • فعالیت در امور انتشاراتی و مطبوعاتی
 • شرکت‌های ایران‌گردی و جهانگردی
 • شرکت‌های ادغامی.
 • شرکتهای دانش بنیان.
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

6 + دو =