مقررات مالیاتی شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود

شفافیت مالیاتی و پرداخت مالیات از الزامات شرکتهای تجاری است. در شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود نیز چنین است. البته درباب شرکت سهامی معافیت هایی مطرح است. طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم؛ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ماده ۱۳۱ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ همان قانون مقرر می دارد: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است : تا میزان سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%) تا میزان یک صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%) تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یک صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تا میزان یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%).

 

در چه مواردی شرکت سهامی خاص معاف از مالیات خواهد بود؟

موارد معافیت مالیاتی شرکت سهامی خاص عبارتست از:

 1. نرخ مالیات فروش سهام کاهش یابد.
 2. از مالیات افزایش سرمایه معاف شوند
 3. شرکت سهامی خاص، شرکت دانش بنیان باشد.
 4. فعالیت‌های حوزه کشاورزی، تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی.
 5. فعالیت در امور انتشاراتی و مطبوعاتی.
 6. صادرکنندگان محصولات حوزه کشاورزی.
 7. شرکت‌های فعال در زمینه ایران‌گردی و جهانگردی مشمول معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی خواهند بود.

معافیت مالیاتی شرکت سهامی عام

معافیت های مالیاتی معادل ده درصد ( ۱۰ %) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا هایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد ( ۱۰ %) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد ( ۵%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده میشود . شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی و خارجی یا بازار های خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد ( ۲۰ %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

معافیت مالیاتی شرکت های مسئولیت محدود

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز ار تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند .

در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد . شرکت ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .

در چه مواردی شرکت با مسئولیت محدود معافیت مالیاتی خواهد داشت؟

 • تمامی فعالیت‌های حوزه کشاورزی و از جمله صادرکنندگان محصولات حوزه کشاورزی
 • فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی
 • فعالیت در امور انتشاراتی و مطبوعاتی
 • شرکت‌های ایران‌گردی و جهانگردی
 • شرکت‌های ادغامی.
 • شرکتهای دانش بنیان.

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند