نحوه شکایت از شرکت بورسی

طبق ماده ۵ قانون بورس اوراق بهادار؛ سازمان بورس، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می شود. اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر می کند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس چیست؟

سازمان بورس کلیه فعالیت‌هایی که در بازار سرمایه انجام می‌شود را تحت نظارت دارد و شرکت بورس زیر نظر سازمان بورس کلیة فعالیت‌های اجرایی مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار را انجام می‌دهد.

هیات مدیره سازمان بورس چه وظایفی دارد؟

 1.  تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
 2.  تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.
 3.  نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
 4.  ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
 5.  درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
 6.  صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
 7. تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.
 8.  اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
 9. اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها.
 10.  ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
 11. اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
 12.  ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.
 13.  پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
 14.  نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
 15. تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
 16.  تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
 17. صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکت های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
 18.  بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
 19.  همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی.
 20.  انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
 21.  همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
 22.  انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

شکایت از شرکت بورسی

بالاترین رکن بورس چیست و چه وظایفی دارد؟

بالاترین رکن بورس شورای بورس است که وظایف آن عبارتند از:

 1.  اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
 2.  تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
 3. پیشنهاد آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران.
 4.  تصویب ابزارهای مالی جدید.
 5. صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه.
 6.  تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.
 7.  نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
 8.  تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها.
 9.  انتخاب بازرس – حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.
 10.  انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان.
 11.  تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان.
 12.  انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق‌الزحمه آنان.
 13.  اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
 14. ۱۴ – اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
 15.  اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
 16. سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

برای شکایت از شرکت بورسی باید چه کار کنیم؟

عموماً ناشران موظف هستند ۱۰ روز قبل از برگزاری مجامع شرکت ‌های بورسی، برای پرداخت سود نقدی، جدول زمان ‌بندی را تنظیم نموده و طبق آن مکلفند تا سود سهامداران را پرداخت نمایند. همچنین مطابق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت‌ های بورسی باید حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ برگزاری مجمع، سود را پرداخت کنند.

مطابق آنچه واحد حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۵گزارش داده است؛ در حدود ۳۳۵,۳ شکایت به سازمان بورس ارجاع شده که عموم شکایات مربوط به عدم پرداخت سود توسط ناشران بوده است.

مطابق قانون ۱۰ روز پیش از برگزاری مجامع شرکت ‌های بورسی، ناشران مکلفند برای پرداخت سود نقدی، جدول زمان ‌بندی را تنظیم و طبق آن موظفند تا سود سهامداران را پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت سود، طبق ماده ۹۱ و ۳۳ قانون تجارت، هیأت رئیسه و بازرسان مکلف هستند نسبت به رسیدگی به این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین مطابق ماده ۵ و ۲۵ قانون تجارت، عدم پرداخت سود نقدی، اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد و درج در پرونده و اعلام عمومی را در پی خواهد داشت.

همچنین به استناد ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، در صورتی‌که اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود، متضمن سود مصوب سررسید شده باشد، باید به‌موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری بازار اوراق بهادار مطرح شده و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجرا خواهد بود.

سامانه سمتا

در سامانه سمتا چگونه شکایت از شرکت بورسی صورت می گیرد؟

چنانچه تقصیر شرکت‌های بورسی احراز شود، هیئت داوری سود سهامداران را پرداخت می‌کند؛ منتها جهت دریافت سود باید پروسه شکایت صحیح انجام شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای رسیدگی درست به شکایات سهامداران، سامانه مدیریت پیگیری امور تخلفات و رسیدگی به شکایات را تحت عنوان «سمتا» ایجاد کرده است. البته این پیگیری شکایات صرفاً در حوزه عدم یا تأخیر پرداخت سود شرکت ‌های بورسی نیست و هر تخلف و شکایتی را که در حوزه کاری فعالان بازار سرمایه باشد، اعم از تخلفات کارگزاران، عدم دریافت حق تقدم و … را می توان از طریق این سامانه پیگیری کرد. فعالان بورس می‌ توانند هرگونه تخلفی در باب بورس رخ دهد در این سامانه مطرح کنند.

روند شکایت در سامانه سمتا

ابتدا به وب سایت www.shekayat.seo.ir مراجعه و سپس در بخش طرح شکایات، ثبت شکایات اشخاص حقیقی را انتخاب نمایید.سپس بعد از تکمیل و ثبت اطلاعات، سامانه در ابتدا صحت اطلاعات ورودی را چک و در صورت عدم وجود اشکال در اطلاعات ثبت شده، سایر صفحات فرم شکایت را به شما نمایش خواهد داد.

سپس باقی صفحات فرم که شامل اطلاعات نماینده، متشاکی، سابقه شکایت و پیوست است را تکمیل می کنید.اطلاعات نماینده مربوط به زمانی است که سهامداران حقیقی، نیاز به فردی در قالب وکالت، ولایت، قیومیت، وصی و امین داشته باشند.

بخش مربوط به اطلاعات متشاکی نیز مربوط به شخص حقوقی ای است که شما قصد دارید از آن شکایت کنید.

در بخش پیوست نیز مدارک و ضمائم مورد نیاز را وارد سامانه سمتا نمایید. پس از ثبت این اطلاعات، کد رهگیری به شما داده خواهد شد.پس از ثبت شکایات، سامانه «سمتا» مکلف است ظرف مدت یک ماه، به شکایات شما رسیدگی نماید.

“برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر شرکت ها می توانید به کتاب پرسش و پاسخ شرکت ها به قلم توحید زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.

13 نظرات
 1. محمدحسینی می گوید

  بورس ایران واقعا فایده دارد؟ سرمایه گذاری تو بورس ایران سودی داره؟

 2. کامبیز می گوید

  من که هیچ اعتمادی به بورس ایران ندارم بهتره روی ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید.

  1. mani می گوید

   manam ba bitkoin movafegham.
   alan arze dijatal omade ro bors

   1. باران فتحی، مشاور حقوقی وکیل تاپ می گوید

    ارز دیجیتال آینده خوبی را در انتظار دارد و پیشنهاد مناسبی است که روی سرمایه گذاری بر ارز دیجیتال مطالعه و کار کنید منتها به این معنا نیست که بورس ایران برای سرمایه گذاری مناسب نیست. بورس ایران نیز اگر اطلاعات و آموزشهای لازم را داشته باشید برای سرمایه گذاری مناسب است.

 3. محمد تقوی می گوید

  سلام ، آقا اینا دارن خلاف مقررات جلو میرم افشای الف باید ۴۸ ساعت زمان بدن ولی ۱ ساعته باز میشه ، آلنی دارن دزدی میکنن کی باید جلو اینا رو بگیره ؟ غیر قانونی دارن از مردم نوسان میگیرن کی جواب گو ؟ ما داریم مالیات میدیم ما شهید دادیم که اینجوری باهامون کنن؟ کی رسیدگی میکنه؟ باید همتون محاکمه بشید

 4. Maxuod می گوید

  الان ۳ ماه پدر و مادر ساده من به این مفید کلاهبردار دزد سهام عدالتشون رو فروختن ولی ۵ م زدن دیگه هیچی یه مشت دزدن که هیچجوری صدامون به کسی نمیرسه لجن زار داریم دست و پا میزنیم

 5. حسین زارعی می گوید

  دزدی علنی مملکت از دست در رفته ان شالله سزای کارشونو میبینن

 6. منصور می گوید

  عنوان شکایت را نمیشه درج کرد!!!

 7. محمد می گوید

  سلام ممنون میشم جواب سوال منو بدید
  چند ماه پیش کارگزاری مفید دچار اختلال شد و مادر بنده میخواست سهمی بخره بجای شیش میلیون ۸۳۰ میلیون خرید شده تا متوجه شدم پیگیر شدم از پشتیبانی که گفتن این اختلال برای خیلی ها پیش اومده و ما داریم اعتبار یک ماهه میدیم که ضرر های که خورده جبران بشه به ما گفتن ایمیل بفرستید فرستادیم بعد از یک ماه که ۲۰۰ میلیون ضرر شد اومدن بدون گفتن حرفی و قراردادی به مدت پنج روز اعتبار دادن بعد از اون دوباره بدهکاری رو‌منظور کردن و هرچی پیگیری کردیم فایده نداشت الان کارگزاری میگه ۳۰۰ میلیون سرمایه خودت میره و ۱۵۰ میلیون هم باید پرداخت کنی اگه لطف کنید راهنمایی کنید برای برگردون سرمایه خودم باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سوالتونو این قسمت در بخش مشاوره تلفنی یا متنی بپرسید
   https://vakiltop.com/

 8. رضا می گوید

  شرایط و مراحل چیه دیگه؟! این همه تکنولوژی و پیشرفت، و نصیب ما، هزارتوی سیستم بوروکراتیک و دست و پا گیر؟! نمیشه ما لااقل درد دلمون رو هم با کسی مستقیم در میون بگذاریم؟!
  دولت و شرکتهای حقوقی و همه متولیان و دست اندرکاران را جهت غارت اموال مردم و دزدی آشکار در روز روشن، محاکمه و تنبیه کنید، هیچ عذر و بهانه دیگری نیست! ناکارامدی در مسؤلیت عمومی، باید جرم تلقی شود! جلوی این ناکارامدی ها و ریخت و پاش و بی‌عرضگی و هرچه اسمش هست را همین امروز اگر نگیریم، فردا ممکن است دیگر دیر شده باشد.

 9. بنیامین می گوید

  در قسمت شکایت عنوان شکایت رو نمیشه درج کرد
  دامنه ی نوسان مثبت ها الکیه و منفی ها واقعی

 10. عبدالله جعفری اول می گوید

  با سلام
  میزان ثبت سفارش چه در قسمت فروش و چه خرید مبلغ پنج میلیون ریال می باشد حال چگونه می شود که فرد حقیقی و هم حقوقی با مبالغ ۱۰۱۰ ریال و ۳۰۰۰۰ ریال ثبت سفارش نماید؟
  نمونه بارز آن اگر نماد وسرضوی را در فروردین ۱۴۰۰ بررسی نمایید ملاحظه خواهید فرمود

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

یک × چهار =