وضعیت توکیل امضا کننده یعنی چه؟

“وضعیت توکیل امضا کننده” مربوط به جایی است که در هنگام درخواست ثبت تاسیس شرکت لازم است شخصی برای امضا و تایید اطلاعات شرکت در اداره ثبت شرکت ها حاضر شود بعد از ثبت نام اینترنتی، نام و مشخصات این شخص باید در ثبت نام مزبور وارد گردد.

حال موردی پیش بینی شده است که این فرد معرفی شده برای حضور و امضای اطلاعات شرکت در اداره ثبت شرکت می تواند به جای خود وکیلی انتخاب کند که این کار را انجام دهد اگر به این شکل باشد در فیلد مزبور باید ” با حق توکیل ” انتخاب شود.

اگر قرار است همان فرد بدون آن که حق داشته باشد به دیگری وکالت بدهد عهده دار این امر باشد گزینه “بدون حق توکیل” باید انتخاب شود.

ثبت شرکت/ وضعیت توکیل امضا کننده به چه معناست؟

در حال حاضر درخواست ثبت تاسیس شرکت و موسسات غیر تجاری از طریق سامانه https://irsherkat.ssaa.ir امکان پذیر است.

در این سامانه باید تمام اطلاعات خواسته شده تکمیل گردد. ابتدا از همه اطلاعات مختص به فرد متقاضی ثبت شرکت لازم است.

پس از ورود به سامانه مربوطه و پذیرش درخواست تاسیس شخصیت حقوقی، نوع شخصیت حقوقی را انتخاب کرده که باید یکی از شرکت های شناخته شده در قانون تجارت مانند شرکت سهامی، تضامنی، با مسئولیت محدود، تعاونی، نسبی، مختلط و اگر موسسه غیر تجاری است گزینه “موسسه غیر تجاری” انتخاب شود.

با کلیک بر روی ادامه، وارد صفحه بعدی شده و اطلاعات عمومی شرکت را وارد می کنید.

برای مثال استان و شهر مربوطه، مدت شرکت، نوع تقویم شرکت که شمسی است یا میلادی، نوع مالکیت شرکت که آیا خصوصی است یا دولتی و باقی اطلاعات تکمیل می شود.

ثبت شرکت

پس از تکمیل این فیلد ها و انتخاب گزینه ادامه وارد “اطلاعات متقاضی” می شوید. در اینجاست که فردی که متقاضی ثبت است باید اطلاعات خود را وارد کند.

در اینجا چند فیلد وجود دارد که قابل توضیح است. یکی از این فیلد ها نام و نام خانوادگی متقاضی و دیگر نام و نام خانوادگی امضا کننده دفتر است.

در واقع نام متقاضی نام کسی است که ثبت درخواست اینترنتی را انجام می دهد ک نام امضا کننده دفتر کسی است که باید در اداره ثبت شرکت ها به صورت حضوری اطلاعات شرکت را تایید و امضا کند. در قسمت بعد سمت امضا کننده است که یا احدی از شرکا است یا مدیر با وکیل رسمی است.

حال در فیلد “وضعیت توکیل امضا کننده دفتر” مواردی وجود دارد مثل بدون حق توکیل، با حق توکیل، با حق توکیل ولو مکرر.

در اینجا منظور این است که شخصی که برای امضای دفتر معرفی می شود آیا خود او باید بیاید و امضا و تایید کند یا اینکه وی می تواند به کسی دیگر وکالت بدهد که به جای وی امضا کند.

حق توکیل هم یعنی همین به این معنا که فرد حق داشته باشد وکیل انتخاب کند. دادن اختیار به کسی برای گرفتن وکیل دیگر را حق توکیل می گویند.

در این فیلد هم این گزینه، می خواهد بگوید آیا فرد امضا کننده در اداره ثبت شرکت حق توکیل و وکالت دادن دارد که کسی به جای خودش بیاید امضا کند یا خیر؟ اگر این حق را دارد گزینه “با حق توکیل ” را باید انتخاب کرد.

اما ” حق توکیل به غیر ولو کراراً” این مفهوم را دارد که آیا فردی که از جانب خودش وکیل انتخاب می کند آیا وکیل وی نیز حق دارد یک وکیل دیگر یعنی فرد سومی را بفرستد برای امضا یا خیر که در اینجا هم می تواند گزینه مربوطه را انتخاب کرد.

در ادامه می توان با تکمیل باقی فیلد های سامانه درخواست ثبت تاسیس شرکت را به اتمام رساند.

در موارد و صفحات بعدی برای درخواست ثبت تاسیس شرکت لازم است “نام درخواستی شرکت”، ” مدت و موضوع فعالیت”، و شرح فعالیت آن، اطلاعات مرکز اصلی مانند کد. پستی، شماره تلفن سرکت وارد شود.

همچنین لازم است که موارد مربوط به سرمایه شخص حقوقی نیز تکمیل شود که عبارت اند از نوع سهام، تعداد سهام و…

در ادامه باید نام اشخاص دارای سمت در شرکت نیز درج شود و در آخر لازم است که سهام یا سرمایه اشخاص نیز وارد بشود.

نام این اشخاص قبلا در فیلد های قبلی وارد شده حال باید با انتخاب آن ها تعداد سهام و نوع سهام آنان نیز مشخص بشود.

سمت اشخاص، ارتباط بین اشخاص، شعب، سمت ها در شعب، روزنامه/سالی مالی، متن صورت جلسه و اظهار نامه، اساسنامه، شرکت نامه و مدارک آخرین مواردی است که برای درخواست ثبت تاسیس شرکت انجام شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نتیجه گیری

درخواست ثبت تاسیس شرکت از طریق سامانه مربوطه انجام می شود. در این درخواست لازم است که فیلد هایی که تعداد آن ها هم نسبتا زیاد است تکمیل شود.

در این فیلد ها قسمتی مختص به مشخصات متقاضی ثبت است و قسمتی مختص به شخصی که در اداره ثبت شرکت ها اطلاعات شرکت را تایید می کند.

در یکی از این قسمت ها برای وضعیت امضا کننده ای که قرار است در اداره ثبت شرکت حضور یابد حق توکیل پیش بینی شده یعنی آیا این شخص که قرار است حاضر شود و اطلاعات را امضا کند حق توکیل به غیر دارد که به جای وی این کار را انجام دهد یا اینکه حق دارد به دیگری وکالت بدهد برای انجام این کار؟

در صورتی که شخص امضا کننده ای که معرفی می شود حق داشته باشد به دیگری وکالت بدهد تا به جایش این امضا و تایید را انجام دهد گزینه با حق توکیل را انتخاب می کنند.

سوالات متداول

این عبارت به این معنا است که آیا شخص معرفی شده برای امضا و تایید اطلاعات شرکت در اداره ثبت شرکت ها دارای اختیار وکالت دادن به غیر هست یا خیر. اگر این حق را داشته باشد گزینه با حق توکیل انتخاب می شود در این صورت باید وکالت نامه نیز همراه مدارک ارسال شود.

توکیل به معنای وکیل گردانیدن و وکیل کردن کسی است و توکیل کراراً یعنی آن که به وکیلی که حق انتخاب وکیل داده ایم آن وکیل دوم هم نیز حق انتخاب وکیل داشته باشد.

این درخواست ابتدا به صورت ثبت نام در سامانه انجام می شود.

5/5 - (1 امتیاز)
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

6 + پنج =