وزارت امور اقتصاد و دارایی چیست و چه وظایفی دارد؟

این وزارتخانه مسئولیت دارد تا سیاست های اقتصادی و مالی کشور را تنظیم نماید و برنامه ­های همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای دیگر را بر عهده دارد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

وظایفی که وزارت امور اقتصاد و دارایی برعهده دارد

۱- سیاست های اقتصادی و مالی کشور را تنظیم می­ نماید و جهت اجرای آنها هماهنگی های لازم را ایجاد می­ نماید.

۲- کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی و سرمایه گذاری های خارجی در ایران و سرمایه گذاری­ های ایران در خارج را مورد بررسی قرار می دهد و در این رابطه پیشنهادات را نیز می ­پذیرد.

۳- وام ­ها و اعتبارات خارجی را تحصیل و مورد استفاده قرار می­ دهد و به موسسات و دولت های خارجی وام و اعتبار پرداخت می ­نماید.

۴- برنامه همکاری اقتصادی و مالی و فنی ایران را با سایر سازمان ها، کشورها و موسسات اقتصادی و مالی بین المللی تنظیم و اجرا می­ نماید و بر اینگونه روابط نظارت و هماهنگی های لازم را ایجاد می ­نماید.

۵- به منظور اجرای برنامه ­های توسعه اقتصادی بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی نظارت می­ نماید.

۶- وظایف مربوط به امور بانکی، پولی، ارزی و اعتباری، بیمه ای کشور که بر عهده دارد را اجرا می ­نماید.

۷- بر حقوق، عوارض و هزینه های گمرکی و همچنین بر مالیات های مستقیم و وصول مالیات های غیرمستقیم نظارت می­ نماید.

۸- بر وصول منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور لحاظ گردیده نظارت می ­نماید.

۹- اجرای مراقبت عمومی صادرات، واردات، قراردادهای بازرگانی و موافقت های پایاپای و درباره معافیت ها و ممنوعیت ها مقررات گمرکی را اعمال می ­نماید.

۱۰- در امر خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به کارگران و کشاورزان کمکها و تسهیلات لازم را ارائه می ­دهد.

وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی

۱۱- تمرکز وجوهی که از محل درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می­ شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثنا بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم جهت اینکه شرکتهای دولتی بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمایند.

۱۲- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.

۱۳- افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.

۱۴- تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه های اجرائی مربوط.

۱۵- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.

۱۶- ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.

۱۷- رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.

۱۸- صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.

۱۹- رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.

۲۰- واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.

وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی

۲۱- تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.

۲۲- تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.

۲۳- دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

۲۴- اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

۲۵- تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

۲۶- دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.

۲۷- بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویب نامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.

۲۸- مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.

۲۹- رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.

۳۰- نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.

وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی

۳۱- رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.

۳۲- تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترل دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳۳- انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه های اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.

۳۴- انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.

۳۵- تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.

۳۶- بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.

۳۷- انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌ نامه‌های اجرایی مربوط.

۳۸- صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیر پستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون “استفاده از ماشینهای نقش تمبر” به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.

۳۹- توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.

۴۰- بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.

اولویت­های راهبردی وزارتخانه به شرح زیر است:

استراتژی­ های این وزارتخانه عبارتند از:

تحلیل مسائل کلیدی اقتصادی کشور شامل چالش ­های جاری و کاستی های ساختاری، سیاست های کلی نظام و اولویتهای ابلاغی رئیس جمهور می باشند.

وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی

نتیجه گیری

حوزه اقتصاد حوزه ­ای موثر بر رضایت و رفاه مردم است. اقتصاد کارامد در وضعیت معیشتی و رفاه مردم قابل ملاحظه است.

در نتیجه هدف اصلی هر برنامه اقتصادی ارتقای قدرت خرید خانوارها و رفاه عموم است.

وزارت اقتصاد و دارایی باید به عنوان دستگاه سیاستگذار اقتصاد نقش مهم و کلیدی خود را برای مدیریت موثر به صورتی کارامد ایفا نماید.

مدیریت امور مهمی همچون سیاستگذاری در بخش عمومی، گمرک، بورس، نظارت بر امور بانکی، بهبود کسب و کار، خصوصی سازی، بیمه و… بر عهده این وزارتخانه است.

 

سوالات متداول

برخی از اقدامات و سیاست های وزارت اقتصاد و دارایی عبارتند از هماهنگی در سیاست گذاری ارزی، پولی و بودجه‌ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان. جهت پیشبرد مذاکرات موثر دوجانبه و چند جانبه بین المللی از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای کاهش تحریم و ممانعت از تشدید تحریم ها استفاده می نماید. اصلاح ساختار مالی بانک ها و……

1- اجرای برنامه سیاست های مالی و هماهنگی در امور مالی ۲- برنامه های سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی و همکاریهای اقتصادی را تنظیم و اجرا می­ نماید. ۳- برنامه ­های سیاست مالی و هماهنگی در امور مالی را تنظیم و اجرا می­ نماید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند