مجازات گزارش خلاف واقع مسئولین انتخابات(طرح الحاقی جدید)

طبق طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات (ریاست جمهوری- خبرگان رهبری- مجلس شورای اسلامی) که در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۷ وصول شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ دو فوریت طرح تصویب شد مجازات و تکلیف گزارش دهنده ی خلاف واقع برای انتخابات به شرح زیر است:

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

عنوان طرح: الحاق یک تبصره به قانون انتخابات (ریاست جمهوری- خبرگان رهبری- مجلس شورای اسلامی)

تبصره الحاقی:

هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذی‌نفع خلاف واقع باشد، داوطلب می‌تواند به محاکم قضایی شکایت نموده و درصدروت اثبات خلاف واقع بودن گزارش، گزارش‌دهنده درصورتی که به اتکاء مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی این گزارش خلاف را داده متخلف و به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. گزارش‌دهندگان غیرمسئول در دستگاه‌های ذی‌ربط به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد.

این قانون عطف به‌ماسبق برای یک دوره می‌شود.

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند