شعب بیمه تامین اجتماعی در کرمان + آدرس و شماره تماس

سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که افراد را تحت پوشش بیمه خود قرار می دهد.

افرادی مشمول بیمه تامین اجتماعی می شوند عبارتند از:

افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد و حقوق کار می کنند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت این سازمان در سراسر کشور دارای نمایندگی است و اهالی هر استان می توانند برای انجام امور خود به این نمایندگی ها مراجعه نمایند.

آدرس و تلفن شعبه های بیمه تامین اجتماعی کرمان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، بلوار شهید عباس ‌پور، روبروی مصلی، کد پستی ٧۶١۴۵۶۴١٩
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۲۷۲۸۹۲۸

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، خیابان کار، روبروی خیابان مصلی، کد پستی ٧۶١٣٨۵۶٧۶٩
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۲۲۶۶۰۰۸

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، خیابان شهید قرنی، نبش عدالت، کد پستی ٧۶١٣٨٣۶١۶۴
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۲۲۳۳۲۸۱

شعبه رفسنجان بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، رفسنجان، خیابان حجت، کد پستی ٧٧١٧٧٩۵٧٧٧
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۴۳۲۹۳۵۵

شعبه زرند بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، زرند، بلوار جمهوری اسلامی، کد پستی ٧٧۶٧۶۵٣٣۵٣
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۳۴۲۳۱۳۵

شعب بیمه تامین اجتماعی در کرمان

شعبه جیرفت بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، جیرفت، میدان شهدای گمنام، کد پستی ٧٨۶١٩٣٣٩۶۵
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۴۳۲۱۰۲۱۰

شعبه چت رود بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، چت رود، بلوار امام خمینی (ره)، جنب بانک صادرات
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۳۲۷۰۸۰۰

شعبه سرچشمه بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، سرچشمه، خیابان نیترن، روبروی شهربازی، کد پستی ٧٧٣١٩٣٧٨۵٩
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۴۳۱۰۱۷۰

شعبه بم بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، بم، خیابان کارگر، کد پستی ٧۶۶١٧٣۵٩٧٨
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۴۴۳۱۵۴۰۰

شعبه بردسیر بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، بردسیر، میدان امام خمینی (ره)، خیابان شهید دستغیب، کد پستی ٧٨۴١٩۴٣۵۵۵
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۳۵۲۱۸۰۰

شعبه انار بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، انار، بلوار یادگار امام (ره)، کد پستی ٧٧۴١٩٧٩٩٩٩
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۴۳۸۴۹۰۰

آدرس و تلفن شعبه های بیمه تامین اجتماعی کرمان

شعبه بافت بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، بافت، بلوار ٢٢ بهمن، کد پستی ٧٨۵١٩١۶٣۵٧
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۴۲۴۲۴۵۸۴

شعبه ارزوئیه (اسفندقه) بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، ارزوئیه، بلوار ولایت، روبروی فرمانداری، کد پستی ٧٨۵٩١٣١٣٧٩
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۴۲۴۸۱۴۰۴

شعبه شهر بابک بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، بابک، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان مولوی، کد پستی ٧٧۵١٨۵١١۴٧
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۴۱۲۱۱۴۰

شعبه سیرجان بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، سیرجان، بلوار شهید صادقی، چهار راه تختی، کد پستی ٧٨١٣٧٧٣٧۴١
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۴۲۲۰۲۰۳۵

شعبه کشکوییه بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، کشکوییه، بلوار علی ابن ابیطالب، کدپستی ٧٧٣٧١٧٣١۶۵
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۴۳۹۱۸۶۰

شعبه راور بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، راور، خیابان ولی عصر(عج)، میدان ولی عصر(عج)، کدپستی ٧۶۵١٩٣۶٩۶٩
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۳۷۲۵۶۰۰

تلفن شعبه های بیمه تامین اجتماعی کرمان

شعبه ماهان بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، ماهان، خیابان امام خمینی(ره)، نبش کوچه شماره٢۶، کد پستی ٧۶٣١٧٣٣۵١١
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۳۷۷۶۰۶۸

شعبه کوه بنان بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، کوه بنان، بلوار مارکوپولو، میدان بسیج، کد پستی ٧٧٨١٧٣٣۴۴۵
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۳۳۴۹۴۸۸۸

شعبه منوجان بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، منوجان، بلوار خلیج ‌فارس، جنب نمایندگی ایران خودرو، کد پستی ٧٨٩١٧٧٣۴٨۶
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۴۳۳۰۰۹۵۷

شعبه کهنوج بیمه تامین اجتماعی کرمان

 • آدرس بیمه تامین اجتماعی کرمان: کرمان، کهنوج، بلوار شاهد، کد پستی ٧٨٨١٧١٣۶٣۴
 • تلفن بیمه تامین اجتماعی کرمان: ۰۳۴۴۳۲۰۳۰۶۸

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نتیجه گیری

بیمه تامین اجتماعی با هدف بهبود رفاه انسانها و برآورده کردن برخی نیاز های حمایتی از مردم و برای کارگران به وجود آمده است. به طور کلی در خصوص حوادث ناشی از کار سه مورد، یعنی جبران خسارت، توانبخشی و پیشگیری بسیار حائز اهمیت می باشد.

سازمان تامین اجتماعی در حوزه حوادث ناشی از کار، علی الاصول به مسئله جبران خسارت توجه دارد.

همچنین سازمان تامین اجتماعی در خصوص پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار اقداماتی از قبیل دریافت هزینه از کارفرمای متخلف به منظور تنبیه وی و پیشگیری از بروز حادثه ای مجدد انجام می دهد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۲ رای
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند