نحوه تقسیم مستمری تامین اجتماعی میان وراث و بازماندگان

در بیمه تامین اجتماعی، در صورتی که فرد بیمه شده دارای حقوق مستمری فوت کند، وراث او می‌توانند در یکی از حالات زیر حقوق مستمری  و بازنشستگی او را دریافت کنند:

 1. همسر دائم فرد بیمه شده تا زمانی که دوباره ازدواج دائم نکرده باشد، می‌تواند مستمری دریافت کند. در صورتی که دوباره ازدواج کرده باشد و شوهر دوم فوت کند دوباره می‌تواند از حقوق همسر فوت شده اول خود استفاده کند.میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است.در صورتی که بیمه شده دارای چند همسر دائم باشد، مستمری بین همسران او به طور مساوی تقسیم می‌شود. این زنان چنان چه خودشان اقدام پرداخت حق بیمه کنند می‌توانند علاوه بر دریافت مستمری بر اساس قراردادی که منعقد شده است،همچنان به بیمه پردازی ادامه بدهند و از مزایای آن برخوردار شوند.
 2. هریک از بازماندگان فرزند در صورت دختر بودن اگر شاغل نباشند و شوهر نداشته باشند و فرزندان پسر، در صورتی که سن شان کمتر از ۱۸ سال باشد یا در صورت داشتن ۱۹ سال به بالا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقض عضو، طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار کردن نباشند، هرکدام ۲۵ درصد مستمری را دریافت می‌کنند. هر یک از فرزندان در صورتی که پدر و مادر خود را از دست داده باشد،میزان مستمری او ۲ برابر میزان مذکور خواهد بود.
 3. هر یک از پدر و مادر بیمه شده در صورتی که تحت تکفل او بوده باشند و همچنین سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و خودشان از سازمان مستمری دریافت نکنند ،معادل ۲۰ درصد مستمری دریافت خواهند کرد.
 4. زنان خانه داری که حق بیمه صاحبان مشاغل آزاد را پرداخت می‌کنند، در صورت فوت همسرشان مستمری دریافت می‌کنند.
 5. شوهر فرد بیمه شده ای که تحت تکفل همسرش بوده باشد و سن اش بیشتر از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده شده باشد، همچنین مستمری بگیر تامین اجتماعی نباشد می تواند بعد از فوت همسرش مستمری دریافت کند.

تقسیم مستمری

شرایط دریافت مستمری بازماندگان

 • بیمه شده بازنشسته بوده باشد.
 • بیمه شده از کار افتاده کلی شده باشد.
 • بیمه شده ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را پرداخت کرده باشد به شرطی که در مدت آخرین سال حیات خود حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.در صورتی که بیمه شده این شرایط را نداشته باشد ولی به مدت ۲۰ سال قبل از فوت حق بیمه پرداخت کرده باشد باز هم بازماندگانش مستمری دریافت خواهند کرد.
 • فرد بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کار در کارگاه یا محل های مرتبط با کارگاه یا در هنگام ماموریت کاری یا در اثر بیماری های حرفه ای یا نجات بقیه کارکنان جان خود را از دست بدهند، دیگر برای برقراری مستمری فوت شرایط خاصی لازم نیست. در این شرایط بیمه شده اگر یک روز هم سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بازماندگانش می‌توانند مستمری بگیرند. این افراد اگر بیمه شده تامین اجتماعی هم نباشند با صرف احراز روابط کاری با کارگاه با تامین اجتماعی، بازماندگانشان می‌توانند از مستمری برخوردار شوند.
 • مجموع مستمری بازماندگان از مستمری استحقاقی نباید بیشتر شود. اگر بیشتر شود،سهم هریک از مستمری بگیران به نسبت کاهش داده می‌شود.
 • در صورتی که یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری شود،سهم بقیه آنها افزایش پیدا می‌کند.
 • در صورتی که بیمه شده زن بوده باشد، فرزندان او بعد از فوت اش به شرطی می‌توانند از مستمری بازماندگان استفاده نمایند که پدرشان در قید حیات نباشد یا خودش هم تحت تکفل همسرش بوده باشد یا مستمری بگیر تامین اجتماعی نباشد.

تقسیم مستمری

مدارک و مراحل لازم جهت برقراری مستمری بازماندگان

 • درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
 • اصل و تصویر گواهی وفات بیمه شده صادر شده از سازمان ثبت احوال
 • اصل و تصویر عقد نامه همسر بیمه شده متوفی
 • ۵.گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تایید شده برای فرزندان پسر بالای ۱۸ سال
 • تهعد نامه از جانب فرزندان دختر مبنی بر نداشتن شوهر و شغل
 • صورتنامه کمیسیون پزشکی در مورد از کار افتادگی در صورت لزوم
 • مدارک کفالت پدر و مادر
 • مدارک احراز وقوع حادثه (در صورت لزوم)

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان

مستمری بازماندگان معادل است با یک سی ام حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه. به شرطی که این مبلغ از ۵۰ درصد حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از ۱۰۰ درصد آن بیشتر نباشد.

33 نظرات
 1. حسینعلی می گوید

  با سلام و خداقوت خدمت حضرتعالی
  بنده پدرم به تازگی فوت شده و در حال حاضر خواهر و برادری در خانه نیست و همگی ازدواج کرده اند. مادربزرگ پدری ام (مادر متوفی) زنده و تحت تکفل بیمه ای و سرپرستی دختر خود (عمه ی مجرد من) می باشد حال می خواستم ببینم به ایشان حق مستمری پدر بنده تعلق می گیرد یا نه؟ در صورت پاسخ مثبت بعد از ۱۵۰ سال اگه فوت شوند مستمری شان به مادر بنده (همسر متوفی) برمی گردد یا نه؟ ممنونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   اگر ایشان تحت تکفل پدرتان نبوده اند خیر

 2. محسن6344 می گوید

  با سلام
  اگر متوفی مجرد باشد، پدر و مادر بعد از فوت می‌تواند مستمری بگیرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله در صورتی که تحـت تکفـل متوفی بـوده و همچنین سـن پدر از شـصت سـال و سـن مادر از پنجاه و پنج سـال تجاوز کرده باشـد و یا آن که به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی قانون تأمیـن اجتماعـی از کار افتاده باشـند و در هر حال مسـتمری دریافـت ننمایند

 3. امان اله متین می گوید

  سلام چنانچه بازمانده مستمری بگیر فوت شده تامین اجتماعی فقط یکنفر واجد شرایط دریافت مستمری باشد آیا همه مستمری به آن بازمانده تعلق میگیرد یا خیر وطبق کدام ماده قانونی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر طبق ماده ۸۳ قلنون بیمه تامین اجتماعی ارث می برد

 4. امان اله متین می گوید

  دراین مورد چه نظری دارید؟
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از ۱۰۰ درصد، خلاف قانون است.

  به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان و با اکثریت آراء در موضوع فوق به شرح آتی مبادرت بـه صدور رای کرد:

  « به موجب ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ تیرماه ۵۴ سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه‌شده متوفی در سه بند تعیین شده و در ادامه تصریح شده که مجموع مستمری بازماندگان بیـمه‌شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز کند و هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند، سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‎شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمه‌شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

  علیهذا مثال‎های دوم بخشنامه‎های شماره ۳۵ و ۳۷ مستمری‎های سازمان تامین اجتماعی که مـبین پرداخت مستـمری در حق یک فرزند و همسر متوفی به میزان ۷۵ درصد از مستمری بازمـاندگان متوفی است و در نتیجـه بازماندگان متـوفی از دریافـت صد در صد مستمـری استـحقاقی متوفی محروم خواهند شد، خلاف حکم مقنن در قانون فوق‎الذکر بوده و به استناد بند یک ماده و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

 5. امان اله متین می گوید

  رأی شماره ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مستمری

 6. صدف می گوید

  با سلام.بنده در شرف طلاق از همسرم میباشم و دو سال است که خود را بیمه اختیاری زنان خانهدار تامین اجتماعی کرده ام.پدرم بازنشسته خدمات کشوری و مادر بازنشسته تامین اجتماعی هستند.سوالم اینه که بعد از طلاق و بعد از فوت پدر و مادرم آیا علاوه بر بازنشستگی بیمه زنان خانه دار هر دو بیمه پدر و مادرم شامل حالم میشوند؟ممنون میشم پاسخ بدین

 7. حاجیه خدابخشی خمامی می گوید

  با سلام بنده مستمری بگیر همسرمرحومم هستم تامین اجتماعی معادل پنجاه سهم برای من وبیست وپنج سهم برای پسرم به اندازه کف حقوق یعنی یک میلیون ونهصد ویازده هزار تومان پرداخت میکرد الان یک ماه هست که پسرم سرباز است تامین اجتماعی میگوی حقوق شما یک سوم کم خواهد شد ایا این مطابق با قانون هست یا خیر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. از تامین اجتماعی سوال نمایید

 8. محمد حقیر می گوید

  با سلام شخصی بیمه تآمین اجتماعی بوده وفوت کرده از وراث او فقط دوخواهر بدون شوهر دارد ایا وراث بحساب میآیند یا خیر چیزی بهشون تعلق میگیرد ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 9. سعید می گوید

  سلام من بیمه شده تامین اجتماعی هستم ودارای همسر و یک فرزند میباشم من همچنین پدر و مادر خودرا بیمه نموده ام با شرط کفالت .سوال اینکه بعد از فوت من پدر و مادر من از حقوق من بهره مند میشوند و اگر میشوند الان میتوان در محضر با تعهد قانونی مبنی بر انصراف از حقوق من توسط پدر و مادر انجام گرفت و یا اینکه میتوانند حقوق را به دیگر وراث ببخشند ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله با توجه به اینکه تحت تکفل شما هستند .خیر نمیتونند درزمان حیات شما خودشونو ازارث محروم کنند

 10. ابوالفضل می گوید

  سلام من بیمه شده تامین اجتماعی هستم ودارای همسر و یک فرزند میباشم من همچنین پدر و مادر خودرا بیمه نموده ام با شرط کفالت .سوال اینکه بعد از فوت من پدر و مادر من از حقوق من بهره مند میشوند و اگر میشوند الان میتوان در محضر با تعهد قانونی مبنی بر انصراف از حقوق من توسط پدر و مادر انجام گرفت و یا اینکه میتوانند حقوق را به دیگر وراث ببخشند ممنون

 11. زهرا می گوید

  سلام پدر من فوت شدن ۱۱سال بیمه لشکری اخراجی و اواخر عمر۵سال بیمه تامین اجتماعی سابقه دارند مابهتر از کدام ارگان مستمری دریافت کنیم و اینکه اگر یک دختر مطلقه دارند دختر هم اقدام کند برای حقوق از حقوق مادر کسر و به دختر پرداخت می‌شود با تشکر از پاسخ‌دهی شما

 12. بابک می گوید

  سلام
  بنده قصد ازدواج با خانمی را دارم که همسرشان فوت شده و یک دختر ۱۵ ساله دارند که هر دو مستمری دریافت میکنند , در صورت ازدواج دائم بنده با ایشان , وصعیت و مقدار دریافت مستمری چگونه خواهد بود? آیا همه مبلغ مستمری به فرزند ایشان منتقل می گردد?

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام طبق قانون حمایت خانواده زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست

 13. بابک می گوید

  قانون اجرا نمیشه

 14. فرزقی می گوید

  با سلام و احترام اینجانب کارمند رسمی شرکت آب منطقه ای بودم بعد ۷ سال به شرکت آبیاری مامور شدم و این شرکت بتدریج خصوصی شد در سال ۹۷ باز نشسته شدم .در موقع پرداخت حق سنوات،بابت۷سال خدمت در آب منطقه ای برای هر سال یکماه بدون اطلاع من به شرکت آبیاری در سال ۹۱ پرداخت شده و شرکت مذکور از آن استفاده کرده،برای ۲۳ سال بقیه شرکت آبیاری سالی ۴۰ روز حق سنوات پرداخت کرده و ۷ سال ابتدای خدمت در آب منطقه ای را همان مبلغ سالی یکماه و مطابق حقوق سال ۹۱ پرداخت نموده است .این اقدام خلاف قانون است .طبق قانون اگر کسی در چند شرکت کار کرده باشد در آخرین شرکت که کار می کرده سنواتش مطابق فرمول پرداخت سنوات همان شرکت کلا و یکپارچه پرداخت می گردد. چگونه میتوانم الان احقاق حق کنم ؟

 15. صادقی می گوید

  سلام وقت بخیر. پدر من مستمری بگیر بازنشساه تامین اجتماعی بود. حدود ۳سال پیش فوت کرده. حقوق ایشان به من و مادرم تعلق گرفته. مادرم به من گقته یک سوم حقوق به من که دخترش هستم تعلق میگیرد و دو سوم مابقی به مادرم رسیده. مبلغ کل واریزی حقوق ماهیانه ۲میلیون و ششصد تومان است. باتوجه به قانون میشه لطفا منو راهنمایی بفرمایین؟ که من از مبلغ واریزی هرماه چقدر سهم دارم؟

 16. معصومه می گوید

  سلام خسته نباشید من الان همسرم برج پنج امسال فوت کرده وپدرم هم بیست وششم برج نه ،که بنده دارای پنج فرزند میباشم ومستاجر وخانه دار ،مادرم هم خیلی سال پیش فوت شده خواهر وبرادرم هم ازدواج کردن فقط یه برادر عقب مانده ذهنی دارم تو خونه پدری هست،من از یه بیمه روستایی که همسرم به مدت پنج سال پرداخت کردن یک ماهه ششصد وپنجاه تومن میگیرم آیا با این اوصاف من میتونم از حقوقبازنشستگی پدرم استفاده کنم که الان حدود نوزده ساله بازنشسته شدن

 17. مریم شایسته می گوید

  باسلام پدرمن به تازگی فوت شده اند یک خواهر درخانه دارم ومادرم خودم هم مطلقه ام حقوق پدرم چگونه تقسیم خواهد شد

 18. رعنا می گوید

  باسلام پدرم ازاده جانبازفوت شده زن پدرویک خواهرم حقوق پدرمومیگیرن من مطلقه ام ایاحقوق پدربه من تعلق میگیره ویاازحقوق خواهرومادرم کم میشه وقتی من برم تحت پوشش پدرم

 19. امین می گوید

  سلام آیا همه مستمری بگیران تامین اجتماعی سهامی دارن که بعد از فوت به فرزندان خود تعلق بگیرد

 20. وحید می گوید

  مستمری فرد فوت شده با۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمه وواجپ شرایط برای همسر چقدر خواهد بود فقط همسر؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سوالتون حقوقی نیست

 21. هاجر نباتی می گوید

  سلام همسرم هشت ماهه فوت کرده هنوز حقوقشو ندادن همه هشت پاهاشو یک جا میریزند به حساب من ودختر هشت ماهه ام

 22. ام البنين مراديان می گوید

  همسر بنده فوت کرده مستمري بگير تامين اجتماعي بوده و همسر دوم شوهرم فوت نموده و يک دختر از زن اولش دارد که طلاق گرفته چجوري حقوق شوهرم محاسبه ميشه؟

 23. ن اکبری می گوید

  سلام
  شوهر من مهرماه ۹۹ به رحمت خدا رفتند ایشان از همسر اولشان که طلاق داده بودند یک دختر ۳۴ ساله که شغل و شوهر ندارد چه میزان مستمری به دخترشان تعلق میگیرد؟

 24. محمد می گوید

  اگرپدرمستمر بگیر فوت کند از همسر اولش که فوت کرد سه پسر بیکار مجرد دارد وازن زن دوم دو دختر این حقوق چگونه رسیدگی میشود

 25. تمنا می گوید

  باسلام اینجانب پدر ومادر فوت کرده هر دو حقوق بگیر تامین اجتماعی بوده اند در صورت رضایت اینجانب حق من از مستمری ب خواهر کوچکتر انتقال مییابد

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند