کسی که هیچ ورثه ای ندارد همه اموالش را می تواند به نفع همسرش وصیت می کند؟

خانواده و ارث توسط آزی م
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۹:۲۸
۱
پاسخ
۳۱۹

کسی که هیچ ورثه ای ندارد و همه اموالش را به نفع همسرش وصیت میکند؟آیا به وصیت او می توان عمل کرد یا خیر؟اگه بله تا چه میزان؟سیدمحمد حسن زاده
- کیفری
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ - ۱۹:۴۲

تهران

۰

نافذ بودن وصیت تا یک سوم

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5