کتابم بدون اجازه چاپ شده چگونه شکایت نمایم؟

مطالبات و شورا توسط ...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۰:۴۷
۰
پاسخ
۱۴

سلام من یک کتاب در تعداد کم با سرمایه خودم در یک انتشارات چاپ کردم قرار شد اختیار چاپ و نشر با خودم باشد متاسفانه قرارداد نبستم پیش نویس قراردادی که فرستاده شد اشکالات زیادی از نظر حق مولف و غیره داشت که مورد قبول من قرار نگرفت . ناشر قرارداد را تغییر نداد و برخورد تندی با من کرد به آنها اظهار داشتم که می خواهم به یک ناشر دیگر چاپ را بسپارم ولی این ناشر ادعا کرد که باید حق و حقوقش را بپردازم. نمیدانم چه حق و حقوقی برایش متصور است. از طرفی به تازگی دیدم که کتابم در نمایشگاه مجازی هم عرضه شده است بدون توافق با بنده آیا طبق قانون حقوق مولفین و منصفین می توانم شکایت کنم؟خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5