کارگر چطور می تواند حقوق خود را از کارفرما بگیرد؟

کارگر وکار فرما و تامین اجتمایی توسط ...
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۵:۱۱
۰
پاسخ
۳۶۴

سلام بنده بدلیل ناچاری،کم سوادی و بی اطلاعی از قانون کار در شرایطی ظالمانه و غیرقانونی با سن بالای ۶۰ از سال ۹۵ تا ۹۸ در یک مجتمع مسکونی مسکن مهر در حال ساخت متعلق به یک شرکت تعاونی در روزهای عادی از ۱۷ تا ۸ ( ۱۵ ساعت) و در تعطیلات و جمعه ها به صورت ۲۴ ساعته مشغول نگهبانی بوده ام و از ۹۵ تا ۹۷ ،۱۰۰۰۰۰۰ تومان و سال ۹۸، ۱۲۰۰۰۰۰ تومان حقوق دریافت نموده ام.جمعه ها را رایگان نگهبانی داده ام و تعطیلات را با ۴۰۰۰۰ تومان.عیدی ام ناقص پرداخت شده. این شرایط ظالمانه آنقدر باور ناپذیر بوده است که هیئت تشخیص ادعای کذب کارفرما مبنی بر خوابیدن نگهبان در محل کار را بدون هیچگونه سند و مدرک و شاهدی و فقط بر اساس حدس و گمان پذیرفته است و رای هیئت تشخیص اینگونه بوده است که فقط سال ۹۸ را محاسبه کرده است و سالهای قبل را لحاظ نکرده است. همچنین برای سال ۹۸ فقط ۸ ساعت شب کاری را محاسبه نموده و ۷ ساعت اضافه کاری و تعطیلات و جمعه ها را محاسبه نکرده است. راه کار قانونی چیست؟ پرینت واریزهای کارفرما تحویل اداره کار شده است و کارفرما نسبت به واریزیها و ساعات کاری ادعایی ندارد و فقط مسئله ی خوابیدن را مطرح کرده است؟ چرا خود اداره کار خلاف قانون عمل میکند؟ براساس کدام مواد قانونی فقط سال آخر مطالبه میشود یا اصلاً چنین قانونی وجود ندارد؟ مطالبه گر کلیه ی حقوق و مزایای پرداخت نشده ی خود که در قانون کار تعریف شده است، هستم. در جلسه ی هیات حل اختلاف چه دفاعیاتی را طبق قانون ارائه دهم؟؟خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5