چگونگی دریافت مطالبات از شهرداری؟

دیوان عدالت اداری وشهرداری توسط میتی
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - ۰۰:۵۷
۰
پاسخ
۰
وکیل

شهرداری به من پیمان کا بدهکار نمیدهخانه
وکلاء

متوجه شدم
5