چگونه می توان زمینی که توسط دولت تصرف شده است را باز پس گرفت؟

املاک و سرقفلی توسط ...
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ - ۰۴:۴۷
۱
پاسخ
۵۹

سلام وقت بخیر پدرم 30 سال پیش از فردی 4 ساعت آب به همراه متعلقات که زمین خالی کشاورزی مشاعی بوده در خارج از شهرستان خریده و یک قولنامه نوشتند در 30 سال پیش برای این زمین هنوز سند صادر نمیشده، بعدها وقتی پدرم برای گرفتن سند اقدام میکند ، وراث فروشنده قبول نمیکنند و میگویندبرای امضا کردن و تنظیم سند باید یک قسمت از زمین را به ما بدهید با اینکه وظیفه شان بوده سند بنام پدر ما بزنند. پدر ما به جای درخواست به الزام به سند در دادگاه ، از مجبوری و ترس از اینکه وراث بعدا قبول دار فروش پدرشان نشوند و با اکراه یک برگه عادی دست نویس به آنها میدهد که 300 متر به آنها بدهد و می نویسد که 300متر زمین در نزدیکترین جا وپس از تحویل زمین از طرف دولت و رای شورای حل اختلاف زمین تحویل وراث کند و در عوض وراث برای امضا سند اقدام کنند در پایین برگه دو نفر شاهد و پدرم و یک نفر از ورثه فروشنده امضا میکنندو وراث یک بار به شورای حل اختلاف میروند و در آنجا تنفیذ میکنند.اما عمر پدرم به انتقال سند و امضای وراث نرسید و هیچ رضایتی به دادن آن برگه نداشت. پدر ما فوت شده و چون آدرس وراث تغییر کرده بود ما درخواست غیابی و الزام به تنظیم سند دادیم هر چند از طریق سامانه ثنا احتمالا به آنها ابلاغ شده که برای انتقال سند مراجعه کنند و نکردند و ما سند قطعی گرفتیم. قصد و فکر پدرم این بود که احتمالا چند هزار متر بدست می آورند و 300 متر چیزی نیست که به آنها میدهد، در آن زمان مقدار زمین زیاد بود اما مشاعی و از یک پلاک اصلی دیگر بود اما حالا از کل چندین هزار متر ، فقط 250 متر به ما سند داده شد و باقی توسط سازمان های دیگر گرفته شد.و مقداری هم در کشاکش سازمان های دیگر است. حالا آن سند یا برگه یا تعهد نامه عادی را به دادگاه بردند و داد خواست دادند چکار کنیم که رد شود ؟یا باطل شود چون دولت تا الان کلا 250 متر به ما زمین داده. راهنمایی بفرماییدچنگیزآقائی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۳:۳۸

آذربایجان شرقی

۰

سلام ظاهرا پدر مرحوم شما با این شرط قبول کرده ۳۰۰ متر به فروشنده ها بدهد که نسبت به کل زمین سند رسمی بنام پدرتان تنظیم شود و اکنون این شرط تحقق پیدا نکرده. در هر حال بهتر است آن دست نوشته عادی را از نزدیک به یک وکیل نشان دهید تا به طور دقیق متن آن و شروط احتمالی مورد بررسی قرار بگیرد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5