چگونه می توان جلوی اجرای حکم را گرفت؟

املاک و سرقفلی توسط قاسم...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۶:۱۱
۴
پاسخ
۱۵۴

باسلام
خلع ید
مایه زمین مشاعی داریم که طبق سندرسمی ازیک پلاک خریداری کرده ایم سال۷۰یه نفرپیداشدادعاکردقسمتی اززمینی که مامتصرف اون هستیم ازپلاک دیگری هستش وبه همین ادعارفته خلع یدگرفته ودرتجدیدنظرهم تاییدشده است ولی سی سال ازاون موضوع گذشته وحکم اجرانشده است مایه نامه درسال۷۱ ازشهرداری دریافت کردیم که نشان میدهدپلاک موردادعای انهادرطرح خیابان کشی قرارگرفته است وهمچنین زمین موردادعای انهاهیچگونه سندوتهدیدحدودی دراداره ثبت انجام نشده.ونقشه هوایی که توسط کارشناس رسمی دادگستری ترسیم شده است نشان میدهدکه پلاک آنهادرطرح قرارگرفته است آیاباتین دلایل میشودحکموشکوندوجلوی اجرای آنراگرفت.لطفاراهنمایی کرده ونظراتتان رااعلام کنید.ممنونلیلااردستانی رستمی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ - ۱۵:۴۳

تهران

۰

شما میتوانید اثبات مالکیت کنید وبرای اثبات نیاز به دلیل از جمله شهادت شهود و کارشناسی دارید

فرشته نوری
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ - ۱۴:۲۰

تهران

۰

یا سلام،با مدارکی که دارید از جمله نظر کارشناس و شهادت شهود،دعوای اثبات مالکیت دهید.

محمد تقی میرزابیگی
- خانواده و ارث
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ - ۱۱:۳۲

تهران

۰

سلام جهت توضیحات تکمیلی وارائه مدارک مشاوره تلفنی درخواست نمایید

دکتر وحید قاسمی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ - ۱۰:۳۶

مازندران

۰

شما میتوانید طرح دعوای اثبات مالکیت را مطرح کنید و درخواست دستور موقت بدهید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5