چگونه می توان به سند ثبتی نسقی که مشاعی ایست اعتراض کرد؟

املاک و سرقفلی توسط مهدی...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۷:۱۶
۰
پاسخ
۱۰۶

سلام با تشکر از سایتتون و ارسال پاسخ سوالات. قطعه زمین کشاورزی مشاع توسط یکی از نهادها تملک شده لیکن در مورد احدی از مالکین انتقال سند انجام نگرفته حال با توجه به این امر تقاضای خلع ید به طرفیت خوانده دادیم لیکن شعبه حکم عدم استماع دعوی داده بدلیل نداشتن سند مفروز و قابل اعتراض سند زمین نسق ثبتی و مشاع بین مالکین روستاست نحوه اعتراض به چه شکلی هست هیچ کدام از زارعین سند مفروز ندارن لطفا پاسخ دهید با تشکرخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5