چگونه می توان اجرت المثل ایام تصرف را از ورثه مطالبه نمود؟

املاک و سرقفلی توسط عارف
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ۰۵:۴۵
۲
پاسخ
۵۴

سلام من پدرم چند سال پیش فوت شده و خانه ای که مال پدر بزرگم بود(پدر بزرگم قبل پدر فوت کرده) حدود ۲۰ سال مادر بزرگ و یکی از ورثه های پدر بزرگم ساکن بودند حال مادر بزرگم هم فوت کرده ایا من میتوان چیزی از ورثه که هست و یا از مال مادر بزرگم طلب کنم به عنوان حق استفاده از حق من برای چندین سال؟ اگر بله این مبلغ چه طور محاسبه میشود؟امیررضا رستمی
- خانواده و ارث
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - ۰۲:۵۵

اصفهان

۰

سلام..شما بعنوان احدی از ورثه می توانید دادخواست اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس به طرفیت شخص یا اشخاصی که منزل در تصرف آنها بوده است به دادگاه ارائه دهید و میزان اجرت المثل نسبت به سهم وراث مشخص می گردد.

لیلااردستانی رستمی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ - ۱۱:۴۰

تهران

۰

بله طبق قانون شما میتوانید اجاره المثل را مطالبه کنید ومیزان آن بسته به نحوه استفاده و شرایط روز و نوع مال توسط کارشناس یا تراضی طرفین معین میشود

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5