چگونه می توان اجرای حکم خلع ید را متوقف نمود؟

املاک و سرقفلی توسط قاسم...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۰:۰۰
۱
پاسخ
۳۵

خلع ید
باسلام مادرسال۱۳۷۰ درگیرپرونده ای شدیم که یک نفرادعامیکردمغازه های مادرزمین اون ساخته شده درحالی که مابرای زمین خودسندومدرک ازاداره ثبت اسنادوشهرداری داشتیم ولی زمین وپلاک طرف مقابم اصلاثبت سندنشده بودوتحدیدحدودهم نداشت وطبق نامه ثبت اسنادسندصادرنشده بودازطرف دیگه شهرداری نامه داده بودکه زمین طرف مقابلم درطرح خیابان کشی قرارگرفته وازبین رفته.وای باهمه این اوصاف ایشون سال ۷۰برای زمین خلع یدگرفته بودن ودردادگاه تجدیدنظرهم حکم برخلع ید(زمین)دادن حالابعدازسی سال اومدن همون خلع یدوازسه باب مغازه من انجام دادن نکته مهمش این بودکه درسال۷۰من همونجامغازه داشتم وهمون مغازه هاامروزخلع یدشدن درحالی که دادگاه حکم برخلع یداززمین دادن دادگاه هیچ ترتیب اثری ندادوسه باب مغازه من تخلیه شد.چه کاری میتونم انجام بدم تاحقموبگیرم زمین اوناطبق نامه شهرداری درطرح قرارگرفته بودحالاحکموبرروی مغازه های من اجراکردن لطفاراهنماییم کنیدسید آریا سجادی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۷:۴۲

خوزستان

۰

سلام حکم خلع ید زمانی صادر میشود که متقاضی خلع ید سند رسمی داشته باشد ،ممکن است طرف برای زمین سند رسمی گرفته باشد و شما متوجه نشده باشید موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و می طلبد که حضورا با اسناد و مدارک به یک وکیل مراجعه نمایید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5