چگونه می توانم از دست بازپرسی شکایت نمایم؟

کیفری توسط ...
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ۰۶:۳۵
۳
پاسخ
۱۰۷

باسلام بنده شاکی پرونده بودم متهم زن ومردغریبه هستن ضرب وجرح انجام دادند وافترا زدندشاهدونامه پزشکی وگزارش تحقیقات محلی صحت درگیری واتفاق که رخ داده تاییدکرداما بازپرس پرونده پرونده رابه نفع متهم بسته قرارمنع صادرشداعتراض زدم رفت به دادگاه کیفری ۲همان دادسرای که طبقه دوم آنجاست دادگاه رای بازپرس تاییدکرده.بازپرس ارتباط فامیلی بامتهم داشته وپرونده بسته الان ازبازپرس کجا میتوانم بابت بی عدالتی که درحق من که زن تنها که به وسیله متهم آسیب دیدم وافترازده آبروم برده رای به نفع متهم که فامیلش هست داده چه کنم میخواستم ازدست بازپرس شکایت کنم بایدبازرسی کل کشور برم یاجا دیگه خواهش میکنم راهنمایی ظلم درحق شده حتی متهم اراذل اوباش پرونده زیادی درهمان دادسرادارد.حجت اسداللهی شاعرلر
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ - ۱۲:۳۳

تهران

۰

باسلام
از طریق دادسرای انتظامی قضات شکایت خود را نطرح نمایید.

محمدهادی رادفر
- خانواده و ارث
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ۲۲:۵۲

تهران

۴

از طریق رئیس دادسرا و یا حفاظظت و اطلاعات قوه قضائیه همچنین دادسرای انتظامی قضات می توانید شکایت خود را پیگیری نمایید

فرشته نوری
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ۱۶:۴۹

تهران

۰

با سلام،البته رای تایید شده اما می توانید از طریق رئیس دادسرا و یا حفاظظت و اطلاعات قوه قضائیه همچنین دادسرای انتظامی قضات می توانید شکایت خود را طی لایحه ای مطرح کنید.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5