چگونه میتوان اقدام به اثبات مالکیت نمود؟

املاک و سرقفلی توسط ...
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ - ۲۳:۴۸
۱
پاسخ
۳۱

باسلام واحترام
بدلیل عدم تمکن مالی پدرم و درخواست ایشان از بنده جهت مساعدت مالی در تعمیر خانه روستایی و فنس باغها و حفر چاه ولوله گذاری باغها باهزینه خودم از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مبلغ پنجاه میلیون تومان هزینه کرده ام . پدر بدلیل اینکه زیر دین نباشد بارضایت قلبی خود در سال ۱۴۰۰ اقدام به واگذاری بخشی از اموال خود در قالب مبایعه نامه به اینجانب نمودند. که مبلغ مبایعه نامه ۵۰۰ میلیون تومان که ۲۰۰ میلیون بابت هزینه های ذکر شده از ثمن مبایعه نامه کسر کرده و درتوضیحات مبایعه نامه آمده است. و سیصد میلیون نیز در مبایعه نامه نوشته پرداخت شده و هیچ حق فسخی ندارد و نوع پرداخت ثمن نیز نقدی است و بجای رسید اقرار نامه عادی با امضاء واثرانگشت و مهر شورای روستا داده که ثمن معامله را گرفته . اما سیصد میلیون ثمن را دریافت نکرده و بنده یک استهشاد محلی تنظیم نموده ام که ریش سفیدان و بزرگان محل تایید کرده اند که املاک خریداری شده پس از تحویل به بنده جهت نگهداری و آبیاری در دست پدرم است و بخاطر جبران بخشش ثمن از محصول باغ تازمانی که توانایی کار کردن دارد استفاده کند واین استهشاد نامه مهر و امضاء شورای روستا را دارد. آیا بااین مدارک مالکیتم کامل است. فروشنده و وراث قانونی اش در آینده میتوانند ادعایی داشته باشند.فاطمه اسپرهم
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ - ۱۰:۵۳

تهران

۰

سلام مبایعه نامه و اقرار را به دفترخانه ببرید و گواهی امضا بگیرید و یا اقراری رسمی از پدر اخذ نمایید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5