چکی که مغایرت مبلغ حروف وعددی دارد حکمش چیه؟

چک وسفته واسناد تجاری توسط ...
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۶:۲۴
۱
پاسخ
۳۸۲

چکی که دارای مغایرت حروفی و رقمی بوده و مبلغ حروفی چک بمبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال و عددی آن بصورت 15000000 نوشته شده باشه با یک صفر کمتر و بانک به حروف ترتیب اثر دهد و مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال را پرداخت نماید آیا میتوان از بانک شاکی شد؟ با سپاس از پاسختونADL PARSIAN INTERNATIONAL LAW Firm
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۳:۰۸

تهران

۰

سلام

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5