چنانچه اشیای باستانی در ملک کسی کشف شود متعلق به چه کسی هست؟

سایر امور حقوقی توسط anbari
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۱۹
۲
پاسخ
۳۳۲

سلام. حق کشف جایگاه ها و اشیا باستانی به چه صورت هست؟ چنانچه در ملک شخصی کسی باشد چطور خواخد بود ؟کیمیا کورس
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ - ۰۸:۳۵

تهران

۰

سلام و ارادت متعلق به سازمان میراث فرهنگی می باشد اما حقوق مالی شما محفوظ است

فاطمه اسپرهم
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ - ۱۰:۴۹

تهران

۰

سلام به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهید ارزش ریالی آنرا تحویل میگیرید ویا درصورتیکه سکه باشد یا متعدد باشد تا نصف آن را بخودتان تحویل میدهند

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5