چطور وکیل رایگان بگیرم؟

قراردادها و داوری توسط رضاهاشمی...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۸:۵۹
۲
پاسخ
۲۵۴

باسلام ازافرادبی بضاعدتم استشهادمحلیم دارم چگونه میتوانم برای حکم ۶ماه قطعی غیابی برای فرجام خواهی بااعاده دادرسی وکیل رایگان دراهواز بگیرممریم ملک زاده
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ۰۴:۱۴

تهران

۰

سلام تشریف ببرید معاضدت قضایی

مریم ملک زاده
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ۰۴:۱۴

تهران

۰

سلام تشریف ببرید معاضدت قضایی

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5