چطور دعوای ابطال سند رسمی مطرح کنم؟

املاک و سرقفلی توسط امیر
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۸:۲۲
۵
پاسخ
۳۰۷

سلام من ملکی خریدم در سال 1391 با قرداد عادی که 1سال بد کیف مدارکم را سرقت کردند بند مدارکم را از دست دادم ولی ملک در تصرف بنده میباشد ولی بعداز چند ما از سرقت شخصی ادعای مالکیت بر روی ملک بنده طرح کردند بند در این مورد شکایت مزاحمت ملکی کردم ولی ایشان اداعا داشتن سند رسمی ولی به تاریخ جدید را دارند و با مدارک مجهول سند بنام ایشان صادر شده البته به نظره بنده چگونه میتوانم موضوع درخواست ابطال سند را مطرح کنممهدی زینالی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ - ۱۱:۵۲

تهران

۵

سلام با توجه به این که مدعی هستید مدارکتون سرقت شده قطعاً در زمان سرقت اقدام به طرح شکایت نموده اید و نظر به اینکه معامله شما با مالک سابق صرف نظر از سند تنظیمی دارای قرائن و اماراتی مثل اسناد پرداخت انتقال مالکیت در اداره دارایی با پرداخت مالیات نقل و انتقال انتقال مالکیت در شهرداری با پرداخت عوارض همراه بوده البته شهادت شهود که قطعاً در تنظیم سند انتقال حاضربودند امکان اثبات مالکیت بعلاوه با اماره تصرف وجود دارد

مهدی زینالی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ - ۱۱:۵۲

تهران

۵

سلام با توجه به این که مدعی هستید مدارکتون سرقت شده قطعاً در زمان سرقت اقدام به طرح شکایت نموده اید و نظر به اینکه معامله شما با مالک سابق صرف نظر از سند تنظیمی دارای قرائن و اماراتی مثل اسناد پرداخت انتقال مالکیت در اداره دارایی با پرداخت مالیات نقل و انتقال انتقال مالکیت در شهرداری با پرداخت عوارض همراه بوده البته شهادت شهود که قطعاً در تنظیم سند انتقال حاضربودند امکان اثبات مالکیت بعلاوه با اماره تصرف وجود دارد

توحید زینالی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ - ۰۷:۲۶

تهران

۰

با سلام شما بايد ابتدا مالكيت خود را با طرح دعواي اثبات مالكيت با شهادت شهود و ساير اسناد و مدارك موجود اثبات كنيد

احسان عبدالهی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ - ۰۷:۲۲

تهران

۰

با توجه سند رسمی طرف مقابل ، شما باید سبق مالکیت خود را اثبات نمایید . تصرف ملک نیز میتواند به عنوان قرینه و اماره در این مورد محسوب گردد .

علی رفیعی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ - ۰۶:۰۷

تهران

۰

نیاز به یکسری اقدامات حقوقی از طرف شما هست

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5