چطور دادخواست تمکین بدهم؟

خانواده و ارث توسط ...
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۶:۵۲
۲
پاسخ
۳۹۱

بنده اظهار نامه .. بعد دادخواست تمکین دادم دادگاه وقت دیر داده خانم از شورا حل اختلاف بعد از من اقدام کرده درخواست نفقه و اجرت المثل ورای گرفت دادگاه تمکین که خودم زدم هنوز وقتش نشده چه راه حلی هست که ثابت شه بنده اول دادخواست تمکین زدممحمدعلی نیک بین
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۶:۴۰

فارس

۰

سلام اجرت المثل ایم زوجیت خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد ولی نفقه تا نصاب مقرر ( ۲۰۰۰۰۰۰۰) تومان در صلاحیت شورا است به همین جهت شورای حل اختلاف صلاحیت ذاتی در خصوص اجرت المثل نداشته اما در خصوص نفقه با توجه به دادخواست ابتدایی تمکین شما شاید بتوان به استناد ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده رسیدگی توامان به همه آنها را درخواست کرد

ADL PARSIAN INTERNATIONAL LAW Firm
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۵:۲۱

تهران

۰

سلام

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5