چطور از ارائه مدرک جعلی به دادگاه شکایت کنم؟

کیفری توسط ...
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۴۰
۲
پاسخ
۲۸۵

آیا در ادعا دادرسی کیفری. در همان دادرسی میتوانم درخواست خسارت به دلیل خسارت وارد به موجب حکم صادر .میتوانم درخواست کنم .و ضمنا از دست افرادی که مدارک جعلی به دادگاه ارایه داد اند شکایت کنم. یا اول باید در ادعای دادرسی حکم صادره نقص شود و بعدا در دادخواست دیگری درخواست خسارت و شکایت از افرادی که مدارک جعلی به دادگاه ارایه نموداند؟فرشاد اینانلو
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۱۲:۳۱

تهران

۰

عذر برای جبران خسارت تا قبل از صدور رای باید دادخواست بدید

فرشاد اینانلو
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۱۰:۱۸

تهران

۰

جهات اعاده دادرسی دادرسی کیفری در قانون تصریح شده اند که در صورت نقض رای پرونده به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجا میشود.برای اثبات ادله جعلی دعوای مستقل باید مطرح شود که در صورت اثبات خودش از جهات اعاده دادرسی است.برای جبران خسارات تا پایان اولین جلسه باید دادخواست بدهید و یک دعوای مستقل است ولی تواما رسیدگی میشود

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5