پدرومادرم فوت شدن قبل ازفوت پدرم خانه رابرای دو برادرم صلح کردچگونه برای آن سند رسمی بگیریم؟

قراردادها و داوری توسط امیر...
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۹:۳۱
۲
پاسخ
۳۳۷

سلام پدرومادرم فوت شدن قبل ازفوت پدرم خانه رابرای دو برادرم صلح کردچگونه برای آن سند رسمی بگیریمکریم رسول زاده
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ - ۱۲:۳۶

تهران

۰

با سلام ابتدا باید از طریق شورای حل اختلاف گواهی حصر وراثت بگیرید پس از آن در صورتی که خانه سابقه ثبتی داشته باشد از طریق دادخواست علیه سایر وراث طرح دعوی میکنید

فاطمه اسپرهم
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ - ۰۰:۲۱

تهران

۰

سلام اگر صلح رسمی ثبت شده باشد از طریق دفتراسناد رسمی اقدام نمایید و اگر ثبت رسمی نشده بااثبات عقد صلح در دادگاه

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5