پدرومادرم فوت شدن قبل ازفوت پدرم خانه رابرای دو برادرم صلح کردچگونه برای آن سند رسمی بگیریم؟

قراردادها و داوری توسط امیر...
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ - ۰۱:۰۴
۱
پاسخ
۷۰

سلام پدرومادرم فوت شدن قبل ازفوت پدرم خانه رابرای دو برادرم صلح کردچگونه برای آن سند رسمی بگیریمفاطمه اسپرهم
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ - ۰۰:۲۱

تهران

۰

سلام اگر صلح رسمی ثبت شده باشد از طریق دفتراسناد رسمی اقدام نمایید و اگر ثبت رسمی نشده بااثبات عقد صلح در دادگاه

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5