وقت نظارت در دیوان عدالت اداری یعنی چه؟

دیوان عدالت اداری وشهرداری توسط Zeynab
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ - ۰۳:۲۹
۰
پاسخ
۳۳۰

در تاریخ 1400/09/22 وقت نظارت به لحاظ تجديدوقت جهت اعمال ماده 111 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تجدید و برای تاریخ 1400/10/22 تعیین گردید این یعنی چی ؟؟خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5