وظیفه کمیسیون ماده 100 چیه؟

دیوان عدالت اداری وشهرداری توسط ...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۸:۱۲
۱
پاسخ
۳۳۷

وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟سیدمحمد حسن زاده
- کیفری
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ - ۱۰:۴۴

تهران

۰

رسیدگی به تخلفات ساختمان

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5