وضعیت مزایده و استرداد ثمن در معامله چگونه است؟

املاک و سرقفلی توسط محمد
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۵:۳۹
۱
پاسخ
۳۷۴

پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنانچه لازم باشد از طرح خارج شود مبلغ گزافی باید توسط خریدار (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می‌داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟مهدی افشاری
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۳:۰۲

تهران

۰

مقررات مزایده

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5