همسرم رو خانوادم کتن زدن

کیفری توسط امید...
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۲۳:۰۳
۲
پاسخ
۲۲۲

سلام با همسرم درگیری خانوادگی داشتیم همسرم دور چشمش کبود شده و پزشک قانونی گرفته درضمن وکیل هم دارد ولی هیچ شاهدی ندارد متهم تمام احظارات همسرم را تکذب و بعد مدتی دادیاری قرار نهای صادر کرده و فعلا ابلاغیه به من نرسیده نتیجه پرونده من چی میشودمحمد تقی ارشدی بیدگلی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۰۱:۴۹

تهران

۰

صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی دلیل بر محکومیت متهم نیست لیکن اگر بهمراه گواهی پزشکی قانونی شهادت شهود یا اظهارات مطلعین یا تحقیقات محلی بر علیه شما به محکمه ارائه گردد یا شما اقرار به وجود درگیری و نزاع نموده باشید حتما قرارجلب به دادرسی و کیفر خواست برایتان صادر خواهد شد...

فاطمه علی
- خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ - ۱۲:۳۱

مرکزی

۰

عموما ضرب وجرح های خانوادگی بدون شاهد هستند لکن اگر اصل درگیری را پذیرفته باشید با توجه به گزارش پزشکی قانونی قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5