هزینه تنظیم لایحه و دادخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ ق.آدک در پرونده طلاق به درخواست زوجه چقدره؟

خانواده و ارث توسط ...
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۲۱:۲۴
۱
پاسخ
۶۴

سلام و درود. وقتی که حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر رد طلاق به درخواست زوجه به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در دیوان عالی کشور به جهت نقص در تحقیقات نقض می‌شود و متعاقباً نقایص تحقیقاتی توسط دادگاه مرجوع الیه برطرف شده ولی دادگاه مزبور بدون توجه به نتایج تحقیقات واصله با نقض بند الف ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی از رای پیشین خویش عدول نموده و حکم به طلاق صادر می‌نماید، درست است که آرایی که در راستای بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم و بعد از رفع نقص صادر می‌شود از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده ولی این حالت زمانی است که سبب جدیدی در پرونده حادث شده باشد تا با وجود اتحاد موضوع و اصحاب دعوا سبب جدیدی باعث تصدیر حکم به اجابت طلاق زوجه شده باشد نه اینکه بدون وجود سبب قانونی جدید و بر اساس همان جهات سابق رای مغایری صادر شود وگرنه مورد از جهات اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده و شایسته نقض است.لطفا اولاً بفرمایید که مطلب فوق صحیح است و ثانیاً هزینه تنظیم لایحه و دادخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ ق.آدک در پرونده طلاق به درخواست زوجه چقدره؟محمدقاسمی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ۱۵:۱۰

اصفهان

۰

سلام.به نظراستدلال صحیحی نیست.درخصوص ماده477بایدموضوع دقیقاًبررسی شودواحتمال موفقیت دراعمال ماده مذکوربسیارکم است.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5